Pradžia DVASINGUMAS IR TEOLOGIJA

DVASINGUMAS IR TEOLOGIJA

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Laisvė ir Įstatymas – XXII eilinis sekmadienis

Apie nieką žmonės tiek daug nekalba, kaip apie laisvę; ji, atrodo, yra tarsi svarbesnė net už kasdienę duoną. Visa tai ne atsitiktinumas, nes Dievas...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Kūno ir dvasios žvilgsnis – XXI eilinis sekmadienis

Kai Jėzus kalbėjo apie gyvąją duoną, kurią valgantys gyvens per amžius, ir kad ta duona būsiąs jo kūnas, daugelis jo mokinių sakė: „Kieti jo...

Kardinolo Pietro Parolin homilija arkivyskupo Visvaldo Kulboko konsekracijos šv. Mišiose

Dalinamės kardinolo Pietro Parolin homilija, kuri buvo sakoma rugpjūčio 14 d. Jo Ekscelencijos, apaštalinio nuncijaus Ukrainoje, prelato Visvaldo Kulboko vyskupystės šventimų Šventųjų Mišių metu...

Kardinolas Sigitas Takevičius SJ. Moteris, apsisiautusi saule – Žolinė

„Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1) – šie Apreiškimo knygos...

Kas gyvena su Kristumi, tą Dievas ant rankų nešioja

1951 metais keletą savaičių praleidau Konevicoje kaip atsiskyrėlis gyvendamas vienuolyno miško trobelėje. Buvo liepos pabaiga, dienos šiltos ir saulėtos. Aplinkui – vien miškai ir...

Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmė yra tobulos ateities pažadas

„Nekaltoji Dievo Motina, visuomet Mergelė Marija, baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę“, – skelbiama Pijaus XII 1950...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Gyvybės duona – XIX eilinis sekmadienis

Karalių knygoje pasakojama apie pranašą Eliją, kuris bėgo nuo karalienės Jezabelės keršto. Pavargęs ir nusivylęs pranašas atsisėdo po krūmu ir meldė Dievą: „Gana! Nūn,...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Tremtinių keliais

Antrojoje Karalių knygoje pasakojama apie Izraelio tautą ištikusias dvi tremtis. Babilono karalius Nebukadnezaras sugriovė net Jeruzalės šventyklą ir per du kartus daug izraelitų išvarė...

Svarbiausia – viską daryti nuoširdžiai

Buvo pavasaris, šilta ir saulėta Dangun Žengimo diena, pati gegužės pabaiga. Alyvos jau buvo beveik nužydėjusios, o ant vaismedžių matėsi nedidukai obuoliai ir kriaušės....

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Dykuma laisvės kelyje – XVIII eilinis sekmadienis

Izraelitai, palikę Egiptą, neilgai džiaugėsi laisve, nes dykumoje pradėjo stokoti maisto ir vandens. Atkeliavę į Sino dykumą jie priekaištavo Mozei: „Verčiau būtume mirę nuo...

Nuodėmingas požiūris į maldą

Kartą rugpjūtyje sėdėjome šnekučiuodamiesi su igumenu Jonu Naujojo Balaamo vienuolyno sode. Diena buvo saulėta ir šilta, tačiau jautėsi artėjantis ruduo. Permatomas oras, pailgėję šešėliai....

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Duonos padauginimo stebuklas – XVII eilinis sekmadienis

Apaštalas Jonas pasakoja apie žmonių minios pamaitinimą penkiais duonos kepalėliais ir dviem žuvimis. Keliaujančiųjų į Velykų šventes Jeruzalėje buvo tūkstančiai vyrų, neskaitant moterų ir vaikų,...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Geroji Dievo naujiena – XVI eilinis sekmadienis

Evangelistas Morkus pasakoja apie viešąją Jėzaus veiklą: „Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pakviesti į šventumą – XV eilinis sekmadienis

„Viešpats paėmė mane, kai ganiau kaimenę, ir Viešpats man įsakė: ῾Eik, pranašauk Izraeliui, mano tautai!҆ “ (Am 7, 15), – taip nuolankiai pranašas Amosas...

Kaip niekada nesirūpinti pinigais ir pragyvenimu

Su gydytoju Rozovu susitikau 1926 metais Pskovo - Pečioros vienuolyne. Jis buvo bendrosios praktikos gydytojas, gydęs ir broliją. Eugenijus Nikolajevičius buvo našlys, perkopęs per...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Tolyn nuo Dievo – XIV eilinis sekmadienis

Pranašas Ezekielis dvasinio regėjimo metu klausėsi apsireiškusio Dievo balso: „Marusis, aš siunčiu tave pas Izraelio vaikus, – pas maištaujančią tautą, – jie sukilo prieš...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Apaštalai šv. Petras ir šv. Paulius

Šiandien švenčiame didžiųjų apaštalų – šv. Petro ir šv. Pauliaus šventę. Abu jie labai skirtingi – vienas išsimokslinęs fariziejus, kitas bemokslis Galilėjos žvejys, bet...

Popiežius Benediktas XVI. Šv. Pauliaus kankinystė ir palikimas

Brangūs broliai ir seserys! Mūsų katechezės apie šv. Pauliaus asmenybę priartėjo prie pabaigos: šiandien norėčiau pakalbėti apie jo žemiškojo gyvenimo baigtį. Antikinė krikščioniškoji tradicija vieningai...

Kaip rasti sielos ramybę

Vienišas vasarnamis, kurio balkonėlyje sėdėjome su Nina Nikolajevna, stovėjo ant ežero kranto apsuptas tankaus miško, kuris driekėsi iki pat Laplandijos tundrų. Besileidžianti saulė auksino...

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave!“ – XIII eilinis sekmadienis

Evangelija pasakoja apie nelaimingą tėvą, kurio dukrelė buvo arti mirties; jis maldavo Jėzų: „Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų.“ Jėzus...

Švenčiant šv. Jono Krikštytojo gimimą. Viešpats suteikia malonę – K. Kėvalas

Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilija, pasakyta birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo gimimą. Brangūs broliai ir seserys, šiandien didžiõs iškilmės diena...

Tomas Viluckas. Ieškant Joninių

Kaip ir daugybė kitų religinių švenčių, taip ir Joninės yra praradusios savo sakralinį matmenį. Nukrikščionėjusi visuomenė sunkiai toleruoja krikščioniškas tokių švenčių prasmes. Žmogui atitolus...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Sena ir nauja – XII eilinis sekmadienis

Mes blogai jaučiamės, kai mus niekina – laiko neišmanėliais ir atsilikusiais; norime būti išsilavinę ir šiuolaikiški žmonės. Jau beveik tapo norma savo oponentus nugalėti...

Tėvas Jefimijus Dionisijate. Tobula malda

1951 metų spalio pabaigoje kelias dienas praleidau graikų vienuolyne Dionisijate. Ten susipažinau su vienu graiku iš Sikono, kuris buvo gyvenęs Rusijoje, Kaukaze, o per...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Dievo karalystės iššūkis – XI eilinis sekmadienis

Jėzus kalbėjo minioms: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla...

Pokalbis su vienuoliu kaip nuolatos būti giedros nuotaikos

Sergejus Bolšakovas gimė 1901 metų liepos 27 d. Sankt Peterburge, Rusijoje, iš kurios emigravo 1918 metais. Jaunystėje įgijo techninį išsilavinimą. 1946 metais Oksforde apsigynė...

Diakonas Lukas Skroblas. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – atskleisti tikrąjį Dievo veidą

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės liturginio šventimo metu Bažnyčia iš naujo išgyvena Didžiojo Ketvirtadienio slėpinį Velykų šviesoje. Galima įsivaizduoti, kokioje atmosferoje Jėzus šventė paskutinę vakarienę....

Pasaulis yra panašus į turtingą žmogų

„Savo įvairumu ir gausumu pasaulis yra panašus į turtingą žmogų, turintį brangių ir didelių namų, aukso ir sidabro, įvairios nuosavybės ir daug tarnų, bet...

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia iškilmę, kurią liaudyje įprasta vadinti keistu ausiai Devintinių vardu. Bažnyčios liturgija ją vadina – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilme,...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Švč. Trejybės slėpinys – Švč. Trejybės sekmadienis

Yra trys klausimai, į kuriuos žmonės ieškojo ir tebeieško atsakymų: Ar yra Dievas? Jei jis yra, tuomet koks Jis? Ir koks turi būti žmogaus...

Thomas Merton. Vienuolio žinia pasauliečiui

Mano brangusi broli, pirmiausiai atsiprašau, kad kreipiuosi į tave, nes tu pirmas į mane nesikreipei ir nieko manęs nebuvai prašęs. Taip pat turiu atsiprašyti,...

Kard. S. Tamkevičius SJ. Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią! (Sekminių sekmadienis)

Artėjant išsiskyrimo metui Jėzus, matydamas nuliūdusius savo mokinius, pažadėjo nepalikti jų vienų, bet atsiųsti Globėją – Šventąją Dvasią: „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos...

Karl Rahner SJ. Sekminių malda

Viešpatie, šiandien Sekminės! Šiandien švenčiame dieną, kai Tu, išaukštintas danguje, sėdėdamas Tėvo dešinėje, davei mums pažadėtąją Dvasią, kad liktum tarp mūsų per visas dienas...

Kard. Sigitas Tamkevičius.Vyrai, ko stovite!? (Viešpaties žengimas Dangun)

    Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų,...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Pasilikite mano meilėje! (VI Velykų sekmadienis)

Apaštalų darbų knygoje pasakojama, kaip po Šventosios Dvasios atsiuntimo augo Jėzaus įkurtoji Bažnyčia, priimdama į savo glėbį ne tik izraelitus, bet ir visus geros...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Gyvos ar sudžiūvusios šakelės? (V Velykų sekmadienis)

Apaštalų darbų knygoje pasakojama apie Bažnyčios persekiotoją Saulių, kuriam apsireiškė Jėzus ir perkeitė jo gyvenimą; nuo tada jis tapo uoliausiu Jėzaus mokiniu, daugiau už...

Akvinietis ir homoseksualumas. Penkių dominikonų atsakymas Adriano Olivai

Neseniai LRT naujienų portale pasirodė Povilo Aleksandravičiaus straipsnis, kuriame šis viešasis intelektualas pristatė dominikono Adriano Olivos teologinį projektą – šv. Tomo Akviniečio bei Bažnyčios...

Vilniaus šv. Jonos Bosko parapija. Ar taip svarbu dalyvauti šv. Mišiose?

Iš šventojo kankinio Justino Pirmosios apologijos (II amž.): „Eucharistijoje dalyvauti leidžiama tik tam, kuris tiki, jog mūsų mokomi dalykai yra tiesa, kuris buvo nuplautas...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Tikro džiaugsmo šaltinis (III Velykų sekmadienis)

O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų...

Br. Jokūbas – Marija Goštautas OP: palik paskutinę vietą man, Dieve

Saugok, palaikyk man paskutinę vietą, Dieve... Vietą prie Tavo stalo, kuri nepatraukia per daug dėmesio, be lentelės su vardu, vietą arčiau padavėjų ir tarnų,...

Pasvalio parapija: apie Dievo gailestingumą, belaisvius ištroškusius keršto ir naują pradžią atleidžiant

Švenčiame Atvelykį ir Dievo Gailestingumo sekmadienį. Šios šventės minimos kartu ne šiaip sau. Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės...

Diakonas Lukas Skroblas. Dievo Gailestingumo sekmadienis: „Aš jus siunčiu“

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" (Jn 20,...

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apie Atvelykį: teskamba mūsų širdyse ir sielose džiugus Aleliuja!

Vilkaviškio vyskupas socialiniame tinkle „Facebook" visus kviečia džiaugtis Viešpaties prisikėlimu. „Velykų aštuodienio metu kasdien sekdami evangelistų pasakojimus sutinkame vis naujų detalių, patvirtinančių jog Jėzus tikrai...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Dievo gailestingumo dovana

Atvelykio sekmadienį skelbiama pati brangiausia žinia apie Dievo gailestingumą. Brangiausia dėl to, kad visi jo esame labai reikalingi. Evangelistas Jonas pasakoja apie Jėzaus pasirodymą...

Mišiolas – ne vieno ir ne vien žmogaus rankų darbas

Kviečiame labiau pasigilinti į Mišiolo prasmę, raidą, istoriją ir iššūkius kartu su balandžio mėn. Artuma. Katalikiškam mėnraščiui šeimai apie Mišiolą pasakojo LVK Liturgijos komisijos narys...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Nenusigąskite! Jis prisikėlė!

Jėzaus mirtis ant kryžiaus sukrėtė artimiausius Jėzaus mokinius lyg žemės drebėjimas, po griuvėsiais palaidodamas visas naujo palaiminto gyvenimo viltis, kurias Galilėjos Mokytojas buvo pažadinęs...

Kun. Jonas Juraitis. Du velykiniai žodžiai

Pernai sukako 10 metų nuo kun. Jono Juraičio mirties. Lietuvoje ištisa karta kunigų ir pasauliečių kunigą Juraitį laiko savo mokytoju. Kun. Juraičio mokinių ir...

Kiaušinis pradėjo keistis

Sena legenda byloja, kad Marija Magdalietė atvyko į Romą skelbti Evangelijos. Anais laikais buvo priimta atėjus prie imperatoriaus nešti jam dovanų. Turtingi žmonės nešdavo juvelyrinius...

Didysis ketvirtadienis pradeda Velykų tridienį

Šiandien Vakarų pasaulio krikščionys pradeda Velykų tridienį. Jis prasideda Didžiuoju ketvirtadieniu, kurį sudaro dvi dalys. Pirmoji vyksta vyskupijų katedrose, kuriose švenčiamos Krizmos Mišios. Jų...

Kun. Egidijus Arnašius. Didžioji savaitė – sustoti ir susimąstyti (Verbų sekmadienis)

Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę...
2,126GerbėjaiPatinka

NAUJAUSI

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Laikmetis.lt naujienlaiškis