Skelbiama maldos akcija „Už Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią“

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Gyvename sumaišties, didelių vidinių ir išorinių sukrėtimų bei grėsmių laikais: Rusijai užpuolus Ukrainą, iškilo karo grėsmė ir mūsų kraštui; įstatymų leidėjams ignoruojant tiesą apie žmogaus prigimtį, kai jie mėgina teisiškai apibrėžti asmenį, jo lytį, laisves, teises bei šeimą, iškilo grėsmė pamatiniams asmens bei visuomenės gėriams; mažėjant gimstamumui, patiriame demografinę krizę; traukiantis ekonomikai, auga grėsmė daug kam prarasti darbą ir šeimos pragyvenimo pajamas.

Visų šių ir daugelio kitų grėsmių akivaizdoje tampa ypatingai svarbi kiekvieno iš mūsų atsakomybė už sąmoningą pasirinkimą bei mūsų renkamų politikų Tautai tarnaujanti lyderystė ir atsakomybė už bendrąjį jos gėrį. 2024 metais Lietuvoje vyks treji – Lietuvos prezidento, Europos Parlamento ir Lietuvos Seimo rinkimai.

Nuo išrinktų Tautos atstovų priklausys, kokius prioritetus nusistatys ir ką rinksis mūsų valstybė ir Europos Sąjunga, ar bus gerbiamos prigimtinės teisės, išsaugota religijos, sąžinės ir žodžio laisvė, ar tikintieji ir toliau bus stumiami iš viešojo gyvenimo, bandant religiją vėl kaip ir sovietmečiu apriboti tik privačia ar pamaldų sfera, vis labiau iš jos atimant socialinio veikimo matmenį.  

Bažnyčia moko, kad  tikintieji, kurievadovaudamiesi krikščioniškąja sąžine vykdo savo bendrąsias pilietines pareigas pagal šią sąžinę atitinkančias vertybes, kartu vykdo ir savo užduotį laikinųjų dalykų tvarką pripildyti krikščioniškosios dvasios.“  (Doktrininė nota Dėl katalikų veiklos ir elgesio politiniame gyvenime kai kurių klausimų).

Šiais metais minime devyniasdešimtmetį nuo 1934 m. liepos 1 d. Lietuvos paaukojimo Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai ir Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo Vilniuje. 1990 m. birželio 14 d., iškart po  Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo, šis 1934 m. paaukojimas Lietuvos vyskupų kartu su to meto valdžios atstovais buvo atnaujintas.  Prisimindami šį mūsų Tėvynei svarbų įvykį ir atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus šių 2024 metų paskelbimą „Maldos metais“,  kviečiame visus Lietuvos tikinčiuosius jungtis į bendrą maldos akciją „Už  Tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią”.  

Maldos akcija vyks šių metų gavėnios laikotarpiu  nuo vasario 14 d. iki  kovo 30 d. Jos metu kviečiame dėkoti Dievui už mūsų Tėvynę Lietuvą, jos laisvę ir melsti Dievo malonės, kad mūsų Tauta per šiais metais vykstančius rinkimus atpažintų tuos, kuriuos Jis šaukia tarnauti Dievui ir Tėvynei šiame laikmetyje (šiais suspaudimo laikais), o mes per vyksiančius Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus išsirinktume valdžią, kuri išmintingai valdytų šalį, atsakingai tarnautų bendrajam Lietuvos žmonių gėriui, gerbtų prigimtines žmogaus teises, užtikrintų tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę ir apsaugotų mūsų šalį nuo išorės bei vidaus grėsmių.  

Laikas. Maldos akcija vyks šių metų gavėnios laikotarpiu  nuo vasario 14 d. iki  kovo 30 d. Jos metu kviečiame kiekvieną dieną melstis kvietime nurodyta malda, o penktadieniais maldą jungti su pasninku ir gailestingumo darbais. 

Susitikimai. Kviečiame vienytis ir jungtis į bendrą maldą internetu kiekvieną pirmadienį vasario 19, 26 ir kovo 4, 11, 18, 25 dienomis 19.30 val. Susitikimo metu vyks šlovinimas, pranešimai, liudijimai, atsakymai į klausimus ir bendra malda.

Informaciją apie  Maldos akciją  galima rasti Facebook paskyroje „MaldosAkcija” ir internetiniame puslapyje www.maldosakcija.lt.

Šios maldos akcijos iniciatyvinė grupė:

Kun. Algirdas Toliatas (Katalikų bendruomenė „Ramintoja“);

Paulius Martinaitis;                

Violeta ir Martynas Vasiliauskai (Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“);

Egle Markūnienė (Pasaulinė gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę”);

Vaidotas Vaičaitis;                   

Jurga ir Andrius Macai;          

Laima ir Gytis Abromaičiai (Katalikų bendruomenė „Teofiliai“);

Žaneta Poškuvienė (Katalikų bendruomenė „Ramintoja“);

Edita ir Vidmantas Gulbinai (Šiaulių vyskupijos šeimos centras);

Kun. Robertas Grigas;            

Žydrūnė Marčiulionienė („Šv. arkangelo Mykolo“ Rumšiškių katalikų parapija)

Kun. Arnoldas Valkauskas;    

Kun. Paulius Vaineikis;           

Kun. Sigitas Jurkštas;              

Mindaugas ir Dalia Rukanskiai („Lietuvos Krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga“);

Gediminas ir Gitana Karobliai;

Indrė ir Ramūnas Aušrotai („Šionštato“ judėjimas Lietuvoje);

Vytis ir Dorotėja Turoniai (Katalikų bendruomenė „Maranata“);

Mindaugas Kubilius;               

Lina ir Žanas Talandžiai (Asociacija „Padubysio kaimo bendruomenė”);

Lina ir Artūras Šulcai ( Aleksoto Šv. Kazimiero katalikų parapijos Caritas, Maldos grupė prie Jėzuitų)

Jolita ir Tomas Viluckai (Krikščioniško naujienų portalo Laikmetis.lt kūrėjai ir leidėjai);

Vaidilė ir Dainius Šumskai (Tarptautinis krikščionių sutuoktinių porų ir kunigų judėjimas „Dievo Motinos komandos Lietuvoje“

Rūta ir Antanas Šalaševičiai (Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“);

Birutė ir Eugenijus Markauskai (Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“);

Ramunė ir Gintaras Obeleniai (Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“);

Evelina ir Audrius Globiai (Tarptautinis krikščionių sutuoktinių porų ir kunigų judėjimas „Dievo Motinos komandos Lietuvoje“);

Lina ir Gerardas Balčiūnai (Šv. Ark. Gabrieliaus šeimų klubas, Tarptautinis krikščionių sutuoktinių porų ir kunigų judėjimas „Dievo Motinos komandos Lietuvoje“);

Elena Obelenienė (Dievo Gailestingumo maldos grupė);

Lina Karvelytė (Dievo Gailestingumo maldos grupė);

Gilma Giedraitė (Dievo Gailestingumo maldos grupė);

Pranas Petrulionis (Dievo Gailestingumo maldos grupė);

Liudmila Stanaitienė (Dievo Gailestingumo maldos grupė);

Arūnas Matulevičius (Dievo Gailestingumo maldos grupė);

Diana Karvelienė (Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenė);

Darius Alekna;

Virginija ir Vygantas Malinauskai;                  

Sonata ir Valdas Petreikiai (Bendruomenė „Shalom Jums“);

Gintautas Vaitoška;                

Diana ir Evaldas Pukeliai;       

Kun. Stasys Kazenas;              

Kun. Mindaugas Martinaitis;

Kun. Gabrielius Satkauskas; 

Neringa ir Andrius Jakeliai;  

Severina ir Mindaugas Šedžiai (Tarptautinis krikščionių sutuoktinių porų ir kunigų judėjimas „Dievo Motinos komandos Lietuvoje“).

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

XXX

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, ir atnaujinsi žemės veidą.

XXX

Viešpatie Jėzau Kristau, dėkojame už nesuskaičiuojamas Tavo malones, 

už Tėvynę Lietuvą ir jos laisvę, 

už tai, kad savo gailestingosios meilės jėga stabdai blogį

ir apšvieti žmonių protus bei širdis pasirinkti gėrį.

 Pasitikėdami begaliniu Tavo gailestingumu, pavedame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai mūsų Tėvynę Lietuvą šiuo išbandymų bei grėsmių laikotarpiu.

Nuolankiai prašome, kad pašauktum ir padrąsintum valdyti mūsų šalį tuos,

kurie gali dorai tarnauti mūsų Tėvynei ir jos žmonėms gerbdami Tavo valią ir tvarką, 

o mums, Lietuvos žmonėms, suteiktum malonę išsirinkti valdžią pagal Tavo širdį,

kuri išmintingai valdytų, sąžiningai tarnautų bendrajam Lietuvos žmonių gėriui,

gerbtų prigimtines žmogaus teises, užtikrintų tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę,

saugotų mūsų šalį nuo niokojančių socialinių ir ideologinių eksperimentų bei išorės grėsmių.

Jėzau, pasitikime Tavimi. Tu mūsų Viešpats ir mūsų viltis.

XXX

Švenčiausioji Mergele Marija, gailestingumo motina, melski už mus.

Visi Lietuvos kankiniai ir šventieji, melskite už mus.

XXX

Meldžiamės Švenčiausiosios Jėzaus širdies litaniją.

Užbaigiame himnu Šventajai Dvasiai „Dvasia, Viešpatie, ateik“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

27 KOMENTARAI

 1. Labai Ačiū visiems organizatoriams už vieningą maldos akciją, kurios labai reikia ir Lietuvai ir visai Europai. Ačiū už kvietimą vienybėn maldoje.
  Būtinai jungsiuosi.

 2. Ačiū, pasijuokiau iki valiai.. O dabar rimtai…

  Raginimas bendrai maldai – gerai, bet dar geriau būtų paraginimas veikti ….
  Ar nereikėtų padoriems katalikams (ir visiems pilietiškiems žmonėms) daug realiau dalyvauti rinkiminėj kovoj ir pačiuose rinkimuose? Eiti į susitikimus su kandidatais? Man, durnai katalikei labai praverstų klausimynas! Ko ir kaip klausti pas visokius pasišovusius ateiti valdžion? Kokie atsakymai turėtų būti tinkamesni , kokie ne? Dar labai praverstų paprastas bet veiksmingas būdas – būti stebėtojais rinkiminėse komisijose. Kur įmanoma stebėti ir neleisti klastoti arba bent sumažinti sukčiavimą.

  • Jie atsakys bet ką, kad tik juos išrinktų. Pažadės aukso kalnus, pieno ir medaus upes. Tik mus išrinkit, o po to mes jau žinosim ką daryti.

  • Va va Ona gerai pastebėjo, kaip neleisti klastoti rinkimų, jeigu politinių partijų nariai sėdi rinkimų komisijose. Tas seniai praktikuojama.

  • Influenceris toliatas pamirso savo garbaciauskaite su kuria buvo vienoje mokykloje ir kuria nurode savo drauge ir ramintojos lankytoja, gi neuzdrausi, o darbai liudija ka kita.

 3. Publikavot, reklamavot, spausdinot per kalkę meilės laiškelius, tvarteliu prakvipusius, skalavot smegenų likučius onoms ir vardams, dabar atėjo metas sumest po poterį, kiba bijot, kad infantilių loviatroškių reklaminimas nesuveikė, reikia pamačio iš aukščiau

 4. Šiuo blogio siautėjimo metu pasitikiu tik Dievo pagalba.O blogis ir suvešėjo, kad išplito bedievystė.Todėl labai dėkoju tokio gražaus sumanymo rengėjams ir organizatoriams. Malda_ stipriausias ginklas prieš blogį.Su malda galima sustabdyti karus.Tik reikia, kad žmonės suprastų ir jungtųsi prie maldos.

  • Akcija graži. Bet toks jausmas, kad meldžiamasi tik už vieną kandidatą. Nežinau tik kokį. Bet tai tik jausmas ir nuojauta. Malda būtina visada, bet ne rinkiminė, renkant valdžią. Malda turi būti kasdienė praktika.

   • Tai bažnyčia daro visgi įtaką? Negali būti politikos. Jeigu jau maldos, tai jau agitacijos forma. Teks nusivilti Bažnyčia. Stipriai jaučiasi politika. Ar neatsisuks prieš žmones? Gal mums ateityje teks melstis, kad išgyventume.

   • poteriukais dangstosi partijukės atstovytis, tai kaip ne politika, kaip ne įtaka. nes per siūles braška

 5. O kaip tas maldas pamatuosi, Tamsta – kada yra malda, kada nera maldos, kas yra daugiau maldos, kas yra maziau maldos?
  Svarbu melstis…