Pradžia BAŽNYČIOS AKTUALIJOS BAŽNYČIA LIETUVOJE

BAŽNYČIA LIETUVOJE

Šv. Jono kontempliatyvių seserų vienuolyno Vilniuje veikla stabdoma tik laikinai

Šv. Jono kontempliatyvių seserų vienuolyno Vilniuje vyresnioji s. Daiva Marija išplatino laišką apie situaciją savo bendruomenėje. Jame rašoma: „Mus pasiekia įvairūs gandai, kad mus uždaro,...

Naujai atstatytoje Kulautuvos bažnyčioje vyko pašventinimo iškilmės

Tikinčiųjų bendruomenę pasiekė gera žinia - atstatyta dar 2012 m. spalį sudeginta Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, o birželio 13 d. 10 val. vyko...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Dievo Sandora su žmonėmis (Devintinių sekmadienis)

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė primena įvykį, kai Jėzus prieš mirtį su mokiniais valgė vakarienę ir jos metu įsteigė eucharistinę savo Kūno ir...

Telšių vyskupija šventė vyskupijos globėjo šv. Justino šventę

2021 m. birželio 1 d. Telšių vyskupija šventė vyskupijos globėjo šv. Justino šventę. Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus seminarijos salėje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kartu...

Pradedamas tvarkyti sostinės Misionierių bažnyčios rytinis bokštas

Šią savaitę pradedamas tvarkyti sostinės Misionierių bažnyčios rytinis bokštas, ketvirtadienį pranešė Vilniaus arkivyskupija. „Misionierių bažnyčios ir ansamblio atgimimas pradedamas nuo rytinio bokšto tvarkymo. Paveldo tvarkybos...

Moterų žygiu pradėta vasaros gyvoji piligrimystė į Šiluvą: per kūno nuovargį į dvasios džiaugsmą

Gegužės 29 d., baigiantis gegužei – Švč. Mergelės Marijos mėnesiui, tartum atidarydamos gyvosios piligrimystės šeštadienio žygių seką, į pirmąjį žygį leidosi moterų grupė, pasakojama...

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ metinė konferencija „Laiko ženklai“

Vilniaus arkivyskupijos Caritas birželio 5 d. 10.00 val. kviečia nuotoliniu būdu jungtis į metinę konferenciją „Laiko ženklai“. „Carito“ bendruomenė konferencijoje siūlo stabtelėti ir kartu...

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas lankėsi Pal. Jurgio Matulaičio montesori mokykloje

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokyklą Kaune, drauge su vaikais šventė Eucharistiją, o pabaigoje...

Išleistos seniausios giesmės lietuvių kalba – „kontečkos“ Švč. Mergelei Marijai

„Pagaliau išleidome. Kompaktinis diskas „Ciesorienė Dongaus“ - ilgai lauktas, širdyse nešiotas, balsais išgiedotas", - džiaugiasi Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės liaudiškų giesmių ansamblis, vadovaujamas Vidmanto...

Uždaromas Šv. Jono apaštalinių seserų vienuolynas Senuosiuose Trakuose

Praėjusią savaitę tarp šv. Jono kongregacijos bičiulių pasklido žinia, kad uždaromas Šv. Jono apaštalinių seserų vienuolynas Senuosiuose Trakuose. Dėl įvairiausių aplinkybių jau anksčiau buvo nuspręsta,...

Telšių vyskupija kviečia minėti savo dangiškojo globėjo šv. Justino šventę

Telšių vyskupija birželio 1 dieną švenčia savo dangiškojo globėjo šv. Justino šventę. Kankinys šv. Justinas buvo žymiausias antrojo amžiaus filosofas ir krikščionybės gynėjas, parašęs...

Kauno šeimos pradėjo pasaulinę šeimų susitikimų programą „Keliauti drauge“

„Pasikeitimų pradžia yra mumyse ir tik tada aplinkoje“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas gegužės 27-ąją sveikindamas šeimas, nuotoliniu būdu susirinkusias į pirmąjį programos...

Paskutinis gegužės pokalbis iš Šiluvos apie Marijos ir žmonių gyvenimo piligrimystę

„Šventasis Juozapas man labai patinka kaip kareiviui. Juozapas yra labai kareiviškas. Jis moka klausyti Dievo. Juozapas išgirsta Dievo žodį ir jį vykdo. Tai labai...

Vilniaus arkivyskupijoje įšventinti trys diakonai

Vilniaus arkivyskupija pasipildė trimis diakonais (Aleksandr Romanovski, Edgar Jan Šostak ir Robert Voičan), kuriuos iškilmingos Eucharistijos metu gegužės 29 d. pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas...

Kaune perlaidota Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė

Gegužės 29 d., šeštadienį, Kaune buvo perlaidoti Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikai. Šv. Mišioms Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. „Ši diena...

Stojimas į kunigų seminarijas vyks iki liepos pabaigos

Stojantieji į seminarijas dokumentus turės pateikti iki liepos pabaigos, nusprendė Lietuvos vyskupų konferencija. Kandidatai, norintys pradėti studijas, dokumentus turės pateikti iki liepos 30 dienos Vilniaus,...

„Maldelė po maldelės – tai moterų būdas melstis“ – pokalbyje „Juozapas – drąsus ir ištikimas žmogus“

„Tegul šventasis Juozapas kasdien įkvepia ir lydi link Jėzaus“, – sakė arkivyskupijos kurijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, gegužės 27-osios vakarą padėkodama visiems, kurie...

Kaune bus perlaidojami Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikai

Kauno arkivyskupija informuoja, kad gegužės 29 d., šeštadienį, Kaune bus perlaidojami Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikai. 12 val. vyks šv. Mišios Kauno Šv. Antano Paduviečio...

Seimo narys A. Navickas išvertė knygą apie Bažnyčios ir LGBT santykius, leidybai renka aukas

Seimo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, buvęs Bernardinai.lt vyr. redaktorius, Andrius Navickas savo feisbuko paskyroje pakvietė savo sekėjus į talką -...

Kauno arkivyskupijos kunigai aptarė savo tarnystės aktualijas

Gegužės 26 dieną Kauno arkivyskupijos kunigai dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje, kuri vis dar vyko nuotoliniu būdu jungiantis į bendrystę ir sielovados aktualijų aptarimą. Pandemija,...

MAG+S kviečia jaunimą prasmingai ir įdomiai praleisti laiką

MAG+S yra jėzuitų sielovados programa 18–35 m. amžiaus jauniems žmonėms. MAG+S programos koordinatoriui jėzuitui Lukui Ambraziejui žodis pavadinimas MAGIS (lot. – daugiau, labiau) atspindi...

Mažo miesto didelis turtas – Angelų muziejus Anykščiuose mažiems ir dideliems

Anykščiuose esantis nedidelis Angelų muziejus – Sakralinio meno centras lankytojus neretai apstulbina didžiuliais kultūriniais turtais, besiglaudžiančiais šviesiose galerijos erdvėse. Čia eksponuojamos dvi vertingos kolekcijos...

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ kalba konferencijoje apie žmogaus teises

Žmogaus teisės okupacijos metais Iš anksto atsiprašau už savo nevisai politkorektišką kalbą. Esu tokio amžiaus ir tokio luomo žmogus, kuriam sąžinė neleidžia kalbėti kaip, nei...

Airijos lietuvių katalikų sielovados kunigas Egidijus Arnašius mini sidabrinės kunigystės metines

Išgyvenome Sekminių džiaugsmą, Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę. Šiais metais man pačiam Sekminės neeilinės - lygiai prieš 25 m. Telšių katedroje priėmiau Kunigystės sakramentą iš...

Piligrimystė Gailestingumo keliu. Lydės kun. Elijas Markauskas

Gegužės 29-ąją, šeštadienį, 10 val. Vilniaus piligrimų centras kviečia praleisti piligrimystėje Gailestingumo keliu – jungiančiu svarbiausias, šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos gyvenimus menančias...

Jo Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius kalbės konferencijoje „Žmogaus teisės: kaip gynėme ir kaip ginsime“

Šiandien 15 val. LR Seimo Lietuvos Tarybos salėje vyks mokslinė konferencija tema „Žmogaus teisės: kaip gynėme ir kaip ginsime". Konferencija skirta paminėti žmogaus teisių...

Sekminės ypatingai apšviestoje Šiluvos bazilikoje ir pokalbis su Lina ir Arūnu Raudoniais

Gegužės 22-osios vidurnaktį Sekminių džiaugsmas pasklido tarp jų laukiančių piligrimų Šiluvos bazilikoje, o per transliacijas arkivyskupijos kanalais bei delfi.lt – ir visai Kauno arkivyskupijos...

Šiluvos bazilikoje buvo švenčiama Sekminių iškilmė

„Sveiki sulaukę Sekminių – didžiulės šventės, kuri prilyginama Bažnyčios gimtadieniui. Tai prasivėręs dangus! Teištinka Šventosios Dvasios dovanos, kurias Viešpats lieja be saiko“, – džiugus...

Sekminių vigilija Šiluvoje baigsis iškilmingomis šv. Mišiomis Šiluvos bazilikoje

„Gegužės 22-ąją, šeštadienį, švęskime Šventosios Dvasios atsiuntimo - Sekminių vigiliją Šiluvoje!", - kviečiama Kauno arkivyskupijos feisbuko paskyroje. Informuojama, kad „nuo 20 val. nuotolinio pokalbio iki...

Lietuvos vyskupai rinkosi į posėdį

Gegužės 18–20 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis,...

Šv. Mišios už onkologinės ligos paliestus žmones

Jonavos dekanato Ruklos Šventosios Dvasios parapijos klebonas, karo kapelionas Arnoldas Valkauskas savo feisbuko paskyroje gegužės 21 d., penktadienį, 18 val. kviečia stebėti šv. Mišių...

Sekminių devyndienyje – malda arkikatedroje už šeimas ir vienybę iš Šventosios Dvasios

Kas trečiadienį į arkikatedrą arkivyskupo kvietimu renkasi jo pagalbininkai bendradarbiai, o šiuose maldos vakaruose prašoma pagalbos sau bei užtariami tie žmonės, kuriems skiriamas sielovadinis...

Šv. Eugenijaus bazilikoje Romoje bus įšventintas pirmasis Opus Dei kunigas iš Lietuvos

Gegužės 22 d., 11:00 val. Lietuvos laiku, arkivyskupas Georg Gänswein įšventins į kunigus 27 Prelatūros tikinčiuosius. Ceremonija bus transliuojama tiesiogiai internetu. Dėl pandemijos apribojimų tik...

Kunigo Roberto Grigo kalba, pasakyta „Didžiojo šeimos gynimo maršo metu“

Garbė Dievo meilei, garbė Kristui! Mieli lietuviai, Lietuvą mylintys piliečiai! Prieš 30 metų, 1989-aisiais, vykstant šimtatūkstantiniams Sąjūdžio mitingams, buvau čia, kai mes, susitelkusi tauta, siekėme Nepriklausomybės,...

Prieš 30 m. kardinolas Sigitas Tamkevičius buvo konsekruotas vyskupu

Prieš 30 metų, 1991 m. gegužės 19 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupu buvo konsekruotas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Šia proga Kauno arkivyskupijos kurijos darbuotojai...

Maldos tiltas už šeimą Krekenavos bazilikoje

Panevėžio vyskupija savo feibuko paskyroje paskelbė, kad gegužės 15 dieną švenčiant Tarptautinę šeimos dieną buvo jungiamasi į maldos tiltą už šeimą Krekenavos bazilikoje. „O, stebuklingoji...

Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė

Gegužės 20–23 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba skelbiama parapijose svetainėje, ten pat vyks ir visos Sekminių...

Gegužės pokalbių ciklas Šiluvoje – „Vanduo ir vynas“

Labai svarbu gerai gyventi šeimoje, Dievui duoti gerus dalykus, bet dar svarbiau – atiduoti ir tai, kas nesiseka, ir paprašyti: Marija, padėk pripildyti indus,...

Vyskupo Arūno Poniškaičio sveikinimas šeimoms

Mielos ir brangios šeimos, sveikinu jus su Tarptautine Šeimos diena. Ji yra dar viena proga prisiminti jus, nors iš tiesų šeima nėra tik vienos dienos...

Vilniuje sulaikytas vyras, kėlęs neramumus bažnyčioje

Vilniuje ketvirtadienį sulaikytas vyras, kėlęs neramumus bažnyčioje. Pasak Vilniaus apskrities policijos, apie 21 val. 30 min. Vilniuje, Dominikonų gatvėje sulaikytas 1983 metais gimęs vyras, jis...

Arkivyskupas G. Grušas šventins antkapinį paminklą paskutiniam Aukštaitijos partizanui A. Kraujeliui-Siaubūnui

Sostinės Antakalnio kapinėse penktadienį bus šventinamas antkapinis paminklas paskutiniam Aukštaitijos partizanui Antanui Kraujeliui-Siaubūnui, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Partizano palaikai prieš porą metų rasti Našlaičių kapinėse,...

Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje

Gegužės 14 d. Vilkaviškio vyskupija pranešė apie šiuos kunigų paskyrimus: Mons. Leonas Jakimavičius, paliekant kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos klebono pareigų...

Kauno arkikatedroje „Carito“ bendruomenė meldėsi, kad Viešpats mokytų žvelgti į vargstančius Jo akimis

Gegužės 12 d. trečiadienį Kauno arkikatedroje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė melstis už karitatyvinės misijos bendradarbius, „Carito" bendruomenę, visų socialinių organizacijų darbuotojus ir savanorius. Adoruodama...

Kauno arkivyskupija. „Atėjus Sekminių dienai… – ar būsi pasiruošęs?“

Kauno arkivyskupijos feisbuko paskyroje pranešama, kad gegužės 14 – 22 d. tikintieji yra kviečiami į Sekminių devyndienio maldą. „Kauno arkivyskupijos sielovados komanda Sekminių maldos...

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas savo vaizdo įraše – savieji prieš savus

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas šiandien savo feisbuko paskyroje pasidalino vaizdo įrašu, kuriame kreipiasi į Lietuvos žmones ir išreiškia palaikymą „Didžiajame šeimos gynimo marše"....

„Kelionės į Sekmines“ vakarai su Michelle ir Peter Moranais (JK)

2021 m. gegužės 14 - 15 d., nuo 19.00 iki 22.00 val. vyks „Kelionės į Sekmines" vakarai per „ZOOM" kartu su pamokslininke Michelle Moran...

Vilniaus broliai pranciškonai pasmerkė br. P. Vaineikio pasisakymus

Gegužės 11 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno broliai pranciškonai išplatino pareiškimą, kuris buvo paskelbtas internetiniame dienraštyje Bernardinai.lt. Šiame kreipimesi, pasirašytame br....

Krikščioniškos žiniasklaidos atstovus sutelkė svarbios ir aktualios temos

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga, VšĮ „Gerosios Naujienos centras“ ir radijo stotis XFM ketvirtą kartą surengė krikščioniškos žiniasklaidos konferenciją „Vakar. Šiandien. Rytoj“....

Marijos diena Šiluvoje

Kauno arkivyskupija informuoja, kad gegužės 13 d., kaip ir kiekvieno mėnesio tryliktąją, Šiluvos šventovėje meldžiamasi visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis. „Nuo 11...

Pirmoji pokalbių ciklo „Su viltim iš Šiluvos“ laida „Autizmo spektro sutrikimai: kaip praplėsti širdį ir priimti“

Dalinamės su jumis pirmąja pokalbių ciklo „Su viltim iš Šiluvos" laida (žiūrėti apačioje), kurios tema: „Autizmo spektro sutrikimai: kaip praplėsti širdį ir priimti". Tai pokalbių...
1,750GerbėjaiPatinka

NAUJAUSI

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Laikmetis.lt naujienlaiškis