Pranešk įdomią žinią

Mūsų portalo redakcija laukia žinių iš jūsų bendruomenių gyvenimo, reportažų iš įvykių, bandymų dalyvauti žurnalistikoje.

Užsienyje gyvenantys tautiečiai, labai Jus kviečiame aktyviai įsitraukti į mūsų portalo turinio kūrimą, pranešant Lietuvos žiniasklaidoje mažai arba visai neskelbiamas įdomias naujienas iš šalių, kuriose gyvenate.

Siųskite savo žinias el. paštu: naujienos@laikmetis.lt.

Redakcija pasilieka teisę Jūsų atsiųstas naujienas atrinkti ir redaguoti.

Tapkite mūsų bendradarbiais ir autoriais!