APIE MUS

Laikmetis, kuriame gyvename, yra kupinas iššūkių ir galimybių. Esame informacinės visuomenės dalyviai, tad vis dažniau žinių sraute susiduriame su netikromis naujienomis, propaganda ir cenzūra. Informacinės atakos, kurių išvengti darosi vis sunkiau, yra tapusios mūsų kasdienybės dalimi. Gyvename informacijos pertekliaus amžiuje, kai vienas svarbiausių žmogaus įgūdžių yra gebėjimas ją tikslingai atsirinkti.

Tokiomis aplinkybėmis kaip niekada yra svarbu išsaugoti laisvę kalbėti, liudyti tiesą. Jėzus Kristus sakė, kad „tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Todėl tiesos liudijimas yra vienas svarbiausių krikščioniško pašaukimo bruožų ir veiklos motyvų, kvietimas bendrystei.

Krikščioniškas portalas „Laikmetis“ suvokia savo atsakomybę perteikiant išlaisvinančią tiesos žinią. Mūsų lietuviškoje tradicijoje užrašytas žodis visada užėmė ypatingą vietą. Pakanka prisiminti knygnešystę, tautinio atgimimo spaudą, tarpukario katalikiškos spaudos gausą, Katalikų Bažnyčios kroniką, Sąjūdžio laikų žiniasklaidą.

„Laikmetis“ save suvokia kaip šios didžiosios tradicijos tęsėją. Dabar vėl atėjo „laikas kalbėti“, kaip rašoma Biblijos Koheleto knygoje. „Laikmetis“ siekia būti alternatyva žodiniam ir ideologiniam triukšmui virtualioje erdvėje.

Mūsų portale kasdien skelbiame atrinktas naujienas iš Lietuvos ir Visuotinės Bažnyčios gyvenimo, krikščioniško pasaulio aktualijas ir žinias, kurių nerasite didžiuosiuose portaluose. Taip pat skatiname diskusijas įvairiomis bažnytinėmis ir visuomeninėmis temomis, kurias gvildena kviestiniai autoriai, publicistai ir apžvalgininkai. Sudarome sąlygas skelbti savo pozicijas ir tiems, kurie paprastai neturi balso. Čia galite rasti Šventojo Rašto apmąstymų, dvasinio skaitymo, liudijimų.

Popiežius Pranciškus Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga yra paskelbęs, jog „šiandieniame pasaulyje jie [t.y. žurnalistai, red. past.] atlieka ne vien darbą, bet ir savitą misiją. Jiems tenka užduotis karštligiškame naujienų ir sensacingų žinių sūkuryje atminti, jog naujienos šerdis yra ne pranešimo greitis bei poveikis auditorijai, bet asmuo.“

Siekdami neišleisti iš akių šios perspektyvos, drįstame leistis į tiesos paieškas kartu su jumis.

„Laikmečio“ tikslus atspindi mūsų logotipas. Jis sudarytas iš keturių L raidžių. Ši kryžių primenanti kombinacija mums reiškia:

Lemtis gyventi šiandien.
Laikas pasitikti iššūkius.
Laisvė mąstyti ir kalbėti.
Laimė augti ir keisti.