LĖTAM SKAITYMUI

Svarbiausia – viską daryti nuoširdžiai

Buvo pavasaris, šilta ir saulėta Dangun Žengimo diena, pati gegužės pabaiga. Alyvos jau buvo beveik nužydėjusios, o ant vaismedžių matėsi nedidukai obuoliai ir kriaušės....

Nuodėmingas požiūris į maldą

Kartą rugpjūtyje sėdėjome šnekučiuodamiesi su igumenu Jonu Naujojo Balaamo vienuolyno sode. Diena buvo saulėta ir šilta, tačiau jautėsi artėjantis ruduo. Permatomas oras, pailgėję šešėliai....

Kaip niekada nesirūpinti pinigais ir pragyvenimu

Su gydytoju Rozovu susitikau 1926 metais Pskovo - Pečioros vienuolyne. Jis buvo bendrosios praktikos gydytojas, gydęs ir broliją. Eugenijus Nikolajevičius buvo našlys, perkopęs per...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Apaštalai šv. Petras ir šv. Paulius

Šiandien švenčiame didžiųjų apaštalų – šv. Petro ir šv. Pauliaus šventę. Abu jie labai skirtingi – vienas išsimokslinęs fariziejus, kitas bemokslis Galilėjos žvejys, bet...

Popiežius Benediktas XVI. Šv. Pauliaus kankinystė ir palikimas

Brangūs broliai ir seserys! Mūsų katechezės apie šv. Pauliaus asmenybę priartėjo prie pabaigos: šiandien norėčiau pakalbėti apie jo žemiškojo gyvenimo baigtį. Antikinė krikščioniškoji tradicija vieningai...

Kaip rasti sielos ramybę

Vienišas vasarnamis, kurio balkonėlyje sėdėjome su Nina Nikolajevna, stovėjo ant ežero kranto apsuptas tankaus miško, kuris driekėsi iki pat Laplandijos tundrų. Besileidžianti saulė auksino...

Švenčiant šv. Jono Krikštytojo gimimą. Viešpats suteikia malonę – K. Kėvalas

Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilija, pasakyta birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo gimimą. Brangūs broliai ir seserys, šiandien didžiõs iškilmės diena...

Tomas Viluckas. Ieškant Joninių

Kaip ir daugybė kitų religinių švenčių, taip ir Joninės yra praradusios savo sakralinį matmenį. Nukrikščionėjusi visuomenė sunkiai toleruoja krikščioniškas tokių švenčių prasmes. Žmogui atitolus...

Tėvas Jefimijus Dionisijate. Tobula malda

1951 metų spalio pabaigoje kelias dienas praleidau graikų vienuolyne Dionisijate. Ten susipažinau su vienu graiku iš Sikono, kuris buvo gyvenęs Rusijoje, Kaukaze, o per...

Pokalbis su vienuoliu kaip nuolatos būti giedros nuotaikos

Sergejus Bolšakovas gimė 1901 metų liepos 27 d. Sankt Peterburge, Rusijoje, iš kurios emigravo 1918 metais. Jaunystėje įgijo techninį išsilavinimą. 1946 metais Oksforde apsigynė...

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia iškilmę, kurią liaudyje įprasta vadinti keistu ausiai Devintinių vardu. Bažnyčios liturgija ją vadina – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilme,...

Thomas Merton. Vienuolio žinia pasauliečiui

Mano brangusi broli, pirmiausiai atsiprašau, kad kreipiuosi į tave, nes tu pirmas į mane nesikreipei ir nieko manęs nebuvai prašęs. Taip pat turiu atsiprašyti,...

Karl Rahner SJ. Sekminių malda

Viešpatie, šiandien Sekminės! Šiandien švenčiame dieną, kai Tu, išaukštintas danguje, sėdėdamas Tėvo dešinėje, davei mums pažadėtąją Dvasią, kad liktum tarp mūsų per visas dienas...

Akvinietis ir homoseksualumas. Penkių dominikonų atsakymas Adriano Olivai

Neseniai LRT naujienų portale pasirodė Povilo Aleksandravičiaus straipsnis, kuriame šis viešasis intelektualas pristatė dominikono Adriano Olivos teologinį projektą – šv. Tomo Akviniečio bei Bažnyčios...

Mišiolas – ne vieno ir ne vien žmogaus rankų darbas

Kviečiame labiau pasigilinti į Mišiolo prasmę, raidą, istoriją ir iššūkius kartu su balandžio mėn. Artuma. Katalikiškam mėnraščiui šeimai apie Mišiolą pasakojo LVK Liturgijos komisijos narys...

Kun. Jonas Juraitis. Du velykiniai žodžiai

Pernai sukako 10 metų nuo kun. Jono Juraičio mirties. Lietuvoje ištisa karta kunigų ir pasauliečių kunigą Juraitį laiko savo mokytoju. Kun. Juraičio mokinių ir...

Kodėl „neveikia“ išpažintis?

Atgaila daugeliui yra tik išpažintis. O tai yra tik viena iš penkių Susitaikinimo sakramento dalių, kurios visos yra labai svarbios. Dar vysk. Paltaroko Katalikų Bažnyčios...

12 kiekvienam krikščioniui žinotinų faktų apie angelus

Ar žmonės, kaip protingos būtybės, visatoje yra vieniši? Katalikų Bažnyčia visada tikėjo ir mokė, kad atsakymas yra neigiamas: visata iš tikrųjų yra pripildyta daugybės...

„Eikite pas Juozapą!“

Pernai gruodžio 8 d., pirmą kartą Bažnyčios istorijoje, buvo paskelbti Šventojo Juozapo metai. 1868 m. popiežius Pijus IX iš brolio dominikono Jeano Josepho Latasto...

Kunigas Alfonsas Lipniūnas: Jėzus mus nori vesti į laimę

Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas (1905–1945) – aktyvus ateitininkas, teologas ir pamokslininkas, daug dėmesio skyrė jaunimo švietimui. Ką tik išleista dar 1939 m. parašyta...

Šv. Jonas Paulius II: meilės įsakymas Kazimierui buvo tarytum maistas

1984 m. kovo 4 d. popiežius šv. Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje aukojo šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties Mišias. Lietuvos globėjo šventės...

Koks tėvas buvo šv. Juozapas?

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas PATRIS CORDE minint 150-ąsias šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju metines. Tėvo širdimi – taip Juozapas mylėjo Jėzų, kuris keturiose Evangelijose vadinamas...

Trys patarimai gavėniai

Siūlome jūsų dėmesiui Rusijos Ortodoksų Bažnyčios dvasininko Pavlo Velikanovo, Švč. Trejybės Sergijaus lauros Piatnickio vienuolyno bažnyčios vyresniojo, Maskvos dvasinės akademijos teologijos katedros vedėjo, apmąstymą...

„Grįžkite pas mane visa savo širdimi, – pasninku, verksmu ir raudojimu“ (Jl 2, 12)

Ši kardinolo Raniero Cantalamessos OFM Cap. meditacija buvo skirta ypatingam įvykiui – popiežiaus Jono Pauliaus II visuotiniam paraginimui pasninkauti, rengiantis religijų vadovų maldos už...

Širdies malda

Kiekvienas tikintis žmogus pripažįsta maldos svarbą gyvenime, tačiau daugelis meldžiasi labai mažai. Jie puikiai žino, kad privalo neužmiršti pasimelsti, privalo savo maldai paskirti laiką,...

Nuodėmė krikščionybėje ir islame

Lygindami nuodėmės supratimą krikščionybėje ir islame turime ją susieti su išgelbėjimo sąvoka abejose religijose, kadangi abi sąvokos yra tarpusavyje artimai susijusios. Tam pritaria ir...

Dievo visagalybė

„Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1,37). Kai Marija klausė angelo, jai apreiškusio: kokiu būdu tai gali įvykti? atsakymas, kurį...
2,144GerbėjaiPatinka

NAUJAUSI

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Laikmetis.lt naujienlaiškis