SEKMADIENIO RYTUI

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Kūno ir dvasios žvilgsnis – XXI eilinis sekmadienis

Kai Jėzus kalbėjo apie gyvąją duoną, kurią valgantys gyvens per amžius, ir kad ta duona būsiąs jo kūnas, daugelis jo mokinių sakė: „Kieti jo...

Kardinolas Sigitas Takevičius SJ. Moteris, apsisiautusi saule – Žolinė

„Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1) – šie Apreiškimo knygos...

Kas gyvena su Kristumi, tą Dievas ant rankų nešioja

1951 metais keletą savaičių praleidau Konevicoje kaip atsiskyrėlis gyvendamas vienuolyno miško trobelėje. Buvo liepos pabaiga, dienos šiltos ir saulėtos. Aplinkui – vien miškai ir...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Gyvybės duona – XIX eilinis sekmadienis

Karalių knygoje pasakojama apie pranašą Eliją, kuris bėgo nuo karalienės Jezabelės keršto. Pavargęs ir nusivylęs pranašas atsisėdo po krūmu ir meldė Dievą: „Gana! Nūn,...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Tremtinių keliais

Antrojoje Karalių knygoje pasakojama apie Izraelio tautą ištikusias dvi tremtis. Babilono karalius Nebukadnezaras sugriovė net Jeruzalės šventyklą ir per du kartus daug izraelitų išvarė...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Dykuma laisvės kelyje – XVIII eilinis sekmadienis

Izraelitai, palikę Egiptą, neilgai džiaugėsi laisve, nes dykumoje pradėjo stokoti maisto ir vandens. Atkeliavę į Sino dykumą jie priekaištavo Mozei: „Verčiau būtume mirę nuo...

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Duonos padauginimo stebuklas – XVII eilinis sekmadienis

Apaštalas Jonas pasakoja apie žmonių minios pamaitinimą penkiais duonos kepalėliais ir dviem žuvimis. Keliaujančiųjų į Velykų šventes Jeruzalėje buvo tūkstančiai vyrų, neskaitant moterų ir vaikų,...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Geroji Dievo naujiena – XVI eilinis sekmadienis

Evangelistas Morkus pasakoja apie viešąją Jėzaus veiklą: „Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pakviesti į šventumą – XV eilinis sekmadienis

„Viešpats paėmė mane, kai ganiau kaimenę, ir Viešpats man įsakė: ῾Eik, pranašauk Izraeliui, mano tautai!҆ “ (Am 7, 15), – taip nuolankiai pranašas Amosas...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Tolyn nuo Dievo – XIV eilinis sekmadienis

Pranašas Ezekielis dvasinio regėjimo metu klausėsi apsireiškusio Dievo balso: „Marusis, aš siunčiu tave pas Izraelio vaikus, – pas maištaujančią tautą, – jie sukilo prieš...

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave!“ – XIII eilinis sekmadienis

Evangelija pasakoja apie nelaimingą tėvą, kurio dukrelė buvo arti mirties; jis maldavo Jėzų: „Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų.“ Jėzus...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Sena ir nauja – XII eilinis sekmadienis

Mes blogai jaučiamės, kai mus niekina – laiko neišmanėliais ir atsilikusiais; norime būti išsilavinę ir šiuolaikiški žmonės. Jau beveik tapo norma savo oponentus nugalėti...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Dievo karalystės iššūkis – XI eilinis sekmadienis

Jėzus kalbėjo minioms: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla...

Diakonas Lukas Skroblas. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – atskleisti tikrąjį Dievo veidą

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės liturginio šventimo metu Bažnyčia iš naujo išgyvena Didžiojo Ketvirtadienio slėpinį Velykų šviesoje. Galima įsivaizduoti, kokioje atmosferoje Jėzus šventė paskutinę vakarienę....

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Švč. Trejybės slėpinys – Švč. Trejybės sekmadienis

Yra trys klausimai, į kuriuos žmonės ieškojo ir tebeieško atsakymų: Ar yra Dievas? Jei jis yra, tuomet koks Jis? Ir koks turi būti žmogaus...

Kard. S. Tamkevičius SJ. Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią! (Sekminių sekmadienis)

Artėjant išsiskyrimo metui Jėzus, matydamas nuliūdusius savo mokinius, pažadėjo nepalikti jų vienų, bet atsiųsti Globėją – Šventąją Dvasią: „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos...

Kard. Sigitas Tamkevičius.Vyrai, ko stovite!? (Viešpaties žengimas Dangun)

    Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų,...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Pasilikite mano meilėje! (VI Velykų sekmadienis)

Apaštalų darbų knygoje pasakojama, kaip po Šventosios Dvasios atsiuntimo augo Jėzaus įkurtoji Bažnyčia, priimdama į savo glėbį ne tik izraelitus, bet ir visus geros...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Gyvos ar sudžiūvusios šakelės? (V Velykų sekmadienis)

Apaštalų darbų knygoje pasakojama apie Bažnyčios persekiotoją Saulių, kuriam apsireiškė Jėzus ir perkeitė jo gyvenimą; nuo tada jis tapo uoliausiu Jėzaus mokiniu, daugiau už...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Tikro džiaugsmo šaltinis (III Velykų sekmadienis)

O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų...

Diakonas Lukas Skroblas. Dievo Gailestingumo sekmadienis: „Aš jus siunčiu“

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" (Jn 20,...

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apie Atvelykį: teskamba mūsų širdyse ir sielose džiugus Aleliuja!

Vilkaviškio vyskupas socialiniame tinkle „Facebook" visus kviečia džiaugtis Viešpaties prisikėlimu. „Velykų aštuodienio metu kasdien sekdami evangelistų pasakojimus sutinkame vis naujų detalių, patvirtinančių jog Jėzus tikrai...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Dievo gailestingumo dovana

Atvelykio sekmadienį skelbiama pati brangiausia žinia apie Dievo gailestingumą. Brangiausia dėl to, kad visi jo esame labai reikalingi. Evangelistas Jonas pasakoja apie Jėzaus pasirodymą...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Nenusigąskite! Jis prisikėlė!

Jėzaus mirtis ant kryžiaus sukrėtė artimiausius Jėzaus mokinius lyg žemės drebėjimas, po griuvėsiais palaidodamas visas naujo palaiminto gyvenimo viltis, kurias Galilėjos Mokytojas buvo pažadinęs...

Kun. Egidijus Arnašius. Didžioji savaitė – sustoti ir susimąstyti (Verbų sekmadienis)

Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę...

Adolfas Grušas. Kur yra man skirtoji vieta?

„Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją...

Dr. Giedrius Saulytis. Jei miršta kviečio grūdas (V gavėnios sekmadienis)

Tarp atėjusių per šventes pagarbinti buvo ir graikų. Jie priėjo prie Pilypo, kilusio iš Galilėjos miesto Betsaidos, ir paprašė: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų“....

Arkivysk. Lionginas Virbalas. Gavėnios ir mūsų gyvenimo džiaugsmas (IV gavėnios sekmadienis)

 Jėzus Nikodemui pasakė:   „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.   Dievas...

III gavėnios sekmadienis. Šventyklos ženklas

Trečią Gavėnios sekmadienį Bažnyčia mus kviečia apmąstyti Šventyklos apvalymo istoriją, kurią pasakoja evangelistas Jonas. Jėzaus, vartančio prekeivių stalus ir su rimbu juos vejančio iš...

Brolis Jokūbas-Marija Goštautas OP: baimė turi mus nukreipti į didesnę šviesą

Brolis Jokūbas-Marija Goštautas, OP – vienuolis dominikonas, pamokslininkas ir straipsnių autorius. Brolis studijuoja Rytų Bažnyčių teologiją Romos Popiežiškajame krikščioniškųjų Rytų studijų institute prie Šv....

II gavėnios sekmadienis. Nuskaidrinti dvasios žvilgsnį

Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai...

I gavėnios sekmadienis. Gavėnia kviečia padėti į šalį visas mūsų vidines kaukes

   Netrūkus Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.    Kai...
2,144GerbėjaiPatinka

NAUJAUSI

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Laikmetis.lt naujienlaiškis