Tomas Viluckas. Kas leidžiama A. Navickui, tas (ne)leidžiama br. P. Vaineikiui?

Seimo narys, vienas iš Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos ideologų Andrius Navickas eilinį kartą praleido progą patylėti. Savo feisbuko paskyroje jis paskelbė klausimus Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui ir Lietuvos pranciškonų provincijos ministrui Algiui Malakauskiui. Šie klausimai sukosi apie vieną asmenį – brolį pranciškoną kunigą Paulių Vaineikį.

Bendrai paėmus, tokie klausimai nebūtų kažin koks įvykis, nes Bažnyčios bendruomenėje verta ir būtina diskutuoti pačiais įvairiausiais klausimais. Tačiau šiuo atveju kyla daug abejonių dėl intencijų skaidrumo ir tikslo, dėl kurio klausimai keliami. Taip pat stebina ultimatyvus tonas, arogancija ir patyčios, besiliejančios A. Navicko paskyroje.

Vertėtų priminti, kad A. Navickas yra ne šiaip katalikų bendruomenės narys, o valdančiosios partijos parlamentaras, politikas, kurio rankose yra sutelkta veikimo galia. Tai gerai žino ir pats jau odioziniu tarp katalikų tapęs politikas, kurį pats Gabrielius Landsbergis yra pavadinęs savo mokytoju. Todėl jis, užbėgdamas įvykiams už akių skelbia: „Rašau ne kaip politikas, bet kaip Katalikų Bažnyčios narys“.

Deja, šią perskyrą politikoje atlikti yra neįmanoma. Rubikonas jau peržengtas. Politikas, nesvarbu ar jis būtų budistas, induistas ar krikščionis, būdamas galios pozicijose, negali kištis į Bažnyčios vidaus gyvenimą ir nurodinėti jos vadovybei, kokius sprendimus vienu ar kitu atveju ji turėtų priimti. Tai reikštų Bažnyčios ir valstybės atskirumo principo pažeidimą. Tik taip galima vertinti A. Navicko „klausimus“ Bažnyčios atsakingiesiems.

Tiesa, A. Navickas leidžia sau daryti perskyrą tarp buvimo kataliku ir politiku. Panašią perskyrą daro ir kiti politikai, pavyzdžiui, JAV prezidentas Joe Bidenas. Kai jiems naudinga būti katalikais, jie pamiršta savo politinę tapatybę, o kai naudinga būti politikais – katalikišką. Šita tapatybių ekvilibristika leidžia balsuoti ar proteguoti įstatymus, priešingus Katalikų Bažnyčios mokymui (ką sėkmingai daro A. Navickas), o, atėjus laikui, visiems aiškinti kaip jam rūpi Katalikų Bažnyčios įvaizdis visuomenėje, ir kokia ji turėtų būti.

Kai jiems naudinga būti katalikais, jie pamiršta savo politinę tapatybę, o kai naudinga būti politikais – katalikišką.

Ko siekia A. Navickas?

Jis apkaltina br. P. Vaineikį melu ir reikalauja ne tik jo suspendavimo, bet net „automatinės ekskomunikos“! Sunku būtų daryti prielaidą, kad daug metų katalikiškai žiniasklaidos priemonei vadovavęs žmogus nežinotų Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės normų, kokiomis aplinkybėmis taikomos jo minimos bausmės katalikams ir dvasininkams. Net jei br. Paulius meluotų, tai jokiu būdu nebūtų priežastis jį šitaip nubausti. Esu įsitikinęs, kad Navickas tai žino, tačiau akivaizdu, kad jis yra paprasčiausias manipuliatorius, siekiantis kiršinti, skaldyti ir erzinti Lietuvos krikščionis.

Br. Paulius Vaineikis / Jolantos Klietkutės nuotr.

Negana to, būdamas filosofinio išsilavinimo, jis užsiima tolesne sofistika, darydamas prielaidą, kad nereaguodami į br. P. Vaineikio pasisakymus, A. Jurevičius ir A. Malakauskas prisijungia prie menamo br. Pauliaus melo ir viešai nusideda. A. Navickas nuodėmėmis kaltina visus, kurie palaiko br. Pauliaus veiklą. Lieka retoriškai paklausti, kuo save laiko A. Navickas?

A. Navickas, kai jam patogu, sau leidžia atskirti politinę ir katalikišką tapatybes, tačiau br. P. Vaineikiui jis nori uždrausti būti pilietišku. Kaip sovietinių laikų ateistinis propagandistas, jis nori apriboti dvasininkų veiklą tik pamokslais apie gražų ir niekam nepavojingą Jėzų, šiukštu neleisdamas reikšti jiems savo pozicijų visuomenei svarbiais klausimais. Ypač, jei tai neatitinka jo mylimos partijos politinės darbotvarkės.

Ši darbotvarkė dabar nukreipta į vieną tikslą – paskiepyti kuo daugiau Lietuvos gyventojų. Šis tikslas pateisina visas priemones, įskaitant tai, kad žlunga kai kurių Lietuvos piliečių gyvenimai, kyla pavojus tiek jų fizinei, tiek psichinei sveikatai.

Vyresnės kartos šalies piliečiai gerai prisimena laikus, kai sovietų propaganda kalbėdavo apie planavimą, raportuodavo apie nuveiktus darbus ir tarybinės liaudies pasiekimus. Iki šleikštulio dabartinė valdančiųjų propaganda ir siekiamybės paskiepyti 90 % mūsų šalies gyventojų primena anų gūdžių laikų tikslus ir veikimo metodus. Dabar tik pasikeitė šeimininkai, kurie sėdi ne Kremliaus koridoriuose Maskvoje, bet patogiuose Briuselio foteliuose.

Nebijokite, šių eilučių autorius tikrai nėra antivakseris. Paprasčiausiai, norisi diskusijos, argumentų, faktų, mokslinių medicininių debatų skiepų tema. Akivaizdu, kad esame didelio eksperimento dalyviai ir žmonės turi teisę žinoti kiek įmanoma daugiau, kad galėtų pasirinkti. Juk kalbama apie pamatines žmogaus teises į jo gyvybę, sveikatą, privatumą. Vietoje to, turime politinius sprendimus, kurie nepaiso šių pamatinių vertybių.

Kai kurie Lietuvos dvasininkai, tarp kurių yra ir br. Paulius, netyli ir savitu būdu prabyla apie visas šias problemas. Vieni juos palaiko, kitiems jų retorika yra nepriimtina, tačiau jie turi teisę ir pareigą kalbėti. Ir niekas, joks A. Navicko sukirpimo politikas ar koks influenceris neturi teisės užčiaupti jų.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

18 KOMENTARAI

 1. Įvardinimas savęs kataliku dar nieko nereiškia. Reikia juo būti. Didžiuma Lietuvoje pakrikštytųjų, bet ar jie savo gyvenimu liudija tikėjimą? Apie Navicką negaliu pasakyti NIEKO GERO, todėl patylėsiu. Jo antikrikščioniški darbai ir žodžiai byloja patys už save. Labai primena europarlamentarę, besidedančią didele katalike, Maldeikienę, kuri irgi mėgsta mokyti vyskupus „teisingo“ elgesio. Ir kaip čia neprisiminsi Judo …

 2. Kadangi aš skaitau ir vienus, ir kitus, galiu pasakyti, kad vieni kitų verti. Tos niautynės man taip įgriso, kad 30-čiai dienų pasiunčiau visus miegoti. Neketinu ta abipuse neapykanta teršti savo minčių. Man gaila, kad į tą suirzimą įpuolė ne vienas dvasininkas, filosofas ir kitokie įdomūs žmonės, jų fb įrašai susiaurėjo iki šios vienos temos. Kada nors tai baigsis. Niekas negali savintis teisės būti tikruoju kataliku brokuojant kitaminčius — nei Vaineikis, nei Navickas, nei Viluckas, nei koks anonimas, nei aš. Bet štai visi gali savo nuomonę rašyti. Tik gal vertėtų paklausti savęs: kokius vaisius neš mano viešas reiškimasis. Higienos reikia visur.

 3. pailiustruosiu pavyzdžiu iš gyvenimo…. Mūsų darbo kolektyve yra abejų.Skiepytų, neskiepytų ..Darėsi žmonės antikūnių tekstą. Ir ką? Daugiausia turi moteris, labiausiai bijanti skiepų. Tūkstančius. Ir gydytoja pasakė „tai gerai, kad nesiskiepijai, nes jau rabe būtum“.. O juk kaip siūlo skiepytis. Net autobusuose, prekybos centruose.. Tai kaip nekils klausimai, kas iš tikro rūpi skiepijimo „entuziastai“

 4. kiekvienas lai elgiasi kaip jam diktuoja sąžinė ir protas nes ilguoju laikotarpiu niekas nežino kaip veikia skiepai ir kokiais galbūt visiškai negeranoriškais tikslais verčiama skiepytis dauguma

 5. Su brolio Vaineikio išvadomis dažnai nesutinku, tačiau klausimus, kurie jo poziciją motyvuoja, suprantu. Ne jam vienam kyla klausimų, kai turime reikalo su didžiausia sociumo restruktūrizacija nuo II pasaulinio, cenzūra ir buldozeriu stumiamus farmacines ir nefarmacines intervencijas kovoje su neypatingai pavojingu užkratu.

  A. Navickas, kiek teko skaityti jo tekstų FB paskyroje, atrodo tiesiog atliekantis liberalaus neokataliko politinę funkciją Lietuvoje ir dabartinėje valdžioje, t.y. Bergoglio ar Martin krypties vystymas plius Lietuvos katalikų palankios nuomonės apie konservliberalų valdžią formavimas.

 6. Žmonių santykius reguliuoja tik teisė. Nusišalinti galima ir sakyti, jog „neketinu teršti savo minčių“, „einu geriau multikų žiūrėti“. Tai tikrai labai patogu, Kitaip tarai pasitraukti nuo atsakomybės. Tuo tarpu Europos Tarybos parlamentinė asamblėja 2021 m. Sausio 27 d. priėmė rezoliuciją 2361/2021, draudžiančią valstybėms narėms padaryti privalomą vakcinaciją nuo korona viruso ir numato, kad skiepijimas negali būti naudojamas diskriminuoti tiems, kurie nėra paskiepyti. Minėta rezoliucija ragina valstybes nares ir Europos Sąjungą:

  – užtikrinti, kad piliečiai būtų informuoti, jog skiepytis nėra privaloma ir kad niekas nėra spaudžiamas politiškai, socialiai ar kitaip skiepytis, jei jie patys to nenori (7.3.1.p.)

  – užtikrinti, kad niekas nebūtų diskriminuojamas dėl to, kad jis nebuvo paskiepytas, dėl galimo pavojaus sveikatai ar dėl to, kad nenori skiepytis (7.3.2. p.)

  -skiepijimo pažymėjimus naudoti tik tam, kad būtų galima stebėti vakcinos veiksmingumą, galimą šalutinį poveikį ir nepageidaujamus reiškinius (7.5.2.p.)
  Kalbėjimas apie šią rezoliuciją, ar tai neapykantos skleidimas?

  • Labai patogu išsitraukti kai kuriuos punktus, o kitus ignoruoti. Toje rezoliucijoje be kita ko rašoma: Even rapidly deployed, safe and effective vaccines, however, are not an immediate panacea. Vakcinos — saugios ir efektyvios (nors ir nėra panacėja). Kodėl šituo teiginiu iš tis pačios rezoliucijos netikite?

 7. Dokumento pavadinimas “Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations”.
  Vikipedija:
  Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja yra patariamoji Organizacijos institucija, kurios narius skiria nacionaliniai parlamentai.
  Ką veikia Europos Taryba? Tai tarpvyriausybinė organizacija, kurios tikslai yra:
  — ginti žmogaus teises, pliuralistinę demokratiją ir teisėtumą;
  padėti suprasti Europos kultūros identiškumą ir įvairovę bei skatinti jos vystymąsi;
  — ieškoti problemų, su kuriomis susiduria Europos visuomenė (mažumų diskriminavimo, ksenofobijos, netolerancijos, aplinkos apsaugos, žmonių klonavimo, AIDS, narkomanijos, organizuoto nusikalstamumo ir t. t.), sprendimų; ir t.t.
  Tai kai Europos taryba mums nepriimtinu būdu “gina žmogaus teises” ar užtaria gėjus, ji bloga, o kai pasako, kad skiepytis neprivaloma — tai jau gera.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis