Vienuolė B. Mališkaitė: Sausio 13-oji yra laikas permąstyti savo santykį su tiesa ir laisve

Dalinamės Laisvės premijos laureatės, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolės Bernadetos Mališkaitės kalba Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje.

Jūsų Ekscelencija Prezidente, Ekscelencijos užsienio šalių ambasadoriai, vyskupai, gerbiamoji Seimo Pirmininke, Seimo nariai, Vyriausybės vyrai ir moterys, garbūs Sausio 13-osios minėjimo dalyviai!

Kai sužinojau, kad esame nominuoti premijai, prieš akis iškilo Juozo Zikaro Laisvės statula. Ne tiek ji, kiek aukštas jos pjedestalas su jame įamžintomis kovomis, vedusiomis Lietuvą į laisvę. Dėkoju Lietuvos Respublikos Seimui, kad skirdamas Laisvės premiją „Kronikos“ bendradarbiams pasiuntė žmonėms žinią, jog ginti tikėjimo laisvę reiškia ginti pagrindines žmogaus teises ir siekį būti mąstančiu, atsakingu žmogumi. Laisvės statulos papėdėje regiu visus tuos, kurie nepakluso svetimai ideologijai ir prieš kuriuos vykdytus nusikaltimus viešino „Kronika“.

Stebuklas, kad, žinant KGB sekimo mastą, „Kronika“ ėjo septyniolika metų. Sunaikinti jos nepavyko ne todėl, kad leidusieji ar bendradarbiavusieji būtų buvę išskirtinai drąsūs, bebaimiai, turintys ypatingų galių išlikti. Taip nebuvo. Už „Kronikos“ dauginimą ir platinimą buvo nuteista 14 žmonių, jų kalinimo ir tremties metus sudėjus kartu už kiekvieną išėjusį „Kronikos“ numerį, o jų – 81, yra sudėta maždaug vienerių metų nelaisvės kalėjime ar tremtyje auka… Pasiaukojimas dėl kilnaus reikalo visada anksčiau ar vėliau yra vaisingas. Bet ar to būtų užtekę? Tikrai ne. Tuos metus jautėme ir juos išgyvenome kaip dovyduko kovą su galijotu, ir kiekvienas, prisidėjęs prie „Kronikos“ leidimo, galėtų konkrečiais faktais paliudyti apie Apvaizdos ranką, ypatingai juos globojusią pačiais sunkiausiais „Kronikai“ momentais.

Šiandien visus Lietuvos žmones, ypač to laikmečio bendraminčius, noriu sveikinti su pergale – ištikimybė Dievui, Tėvynei, žmogui buvo ir lieka prasminga ir palaiminta.

Pamenu, ūgtelėjusią tėvai mane mokė, jei reikėtų rinktis tiesą ar laisvę, rinktis tiesą: „Nepamiršk, kad per visus amžius žmonės dėl tiesos, tikėjimo, sąžinės laisvės sudėjo labai dideles aukas… Mūsiškės – tik dar vienas lašas skausmo vandenyne. Prasilenksi su tiesa, pasiklysi,“ – sakydavo mama.

„Kronikos“ stiprybė – faktai. O tiesos, panašiai kaip ir šviesos, po puodu nepavoši. Tiesoje glūdi laisvės galia, o melo kojos trumpos ir molinės. Žinoma, galima žmogų ir tautas pavergti iš išorės – surakinti grandinėmis ar pančiais, bet aukos jauseną, kuri mus daro bejėgius, prisiimame patys – iš vidaus, jos neįsileisdamas žmogus, nors ir gimęs su grandinėmis, gali būti laisvas. Mat laisvė ir tiesa – dovana nuo Dievo… Krikščioniui tai – Jėzus Kristus, liudijęs apie save: „Aš esu Tiesa, Kelias ir Gyvenimas. Tiesa padarys jus laisvus.“

Iš šiandien žinomų pasaulio mąstytojų, o jie nelyginant senieji pranašai, girdėti perspėjantys žodžiai, kad pasaulyje nyksta pati objektyvios tiesos samprata, kad žmonės turėtų išsigąsti, susimąstyti, nes jai išnykus dėl praktinių sumetimų melas gali tapti tiesa. Manau, kad Sausio 13-oji kiekvienam ir kiekvienai yra geras laikas permąstyti savo santykį su tiesa ir laisve: laisvas nuo ko? laisvas kam? Laisvės be moralės ir atsakomybės nebūna.

laisvas nuo ko? laisvas kam? Laisvės be moralės ir atsakomybės nebūna.

Šiais metais Sausio 13-ąją yra trisdešimt pirmas kartas, kai stovime čia ir prisimenam… Duok Dieve, kad toji atmintis mumyse ir per kartas neišblėstų. Istorija – sausi faktai. Atmindami mes jiems suteikiame prasmę, o patys įgauname tapatybę. Esame tuo, kuo mus padarė praeitis. Žydų kilmės anglų intelektualas filosofas, teologas, rabinas Jonatanas Saksas (Jonathan Sacks) yra sakęs: „Tą palikimą renkuosi saugoti kitų kartų labui, nes, priešingu atveju, be tapatybės kas aš – dulkė ant begalybės paviršiaus“.

Sausio 13-osios naktį su jaunimo grupe iš Kybartų buvau prie Seimo rūmų, tikriausiai kaip ir dauguma jūsų. Per naktį išgyventa, išjausta, viltasi ir melstasi tiek ir taip, kad atrodė ne naktis, o šimtmetis. Nepaisydami grėsmingos nežinios, kurią stiprino kaustantis šaltis, nerimo ir baimės, agresijos akivaizdoje, dvasios vienybę ir jos jėgą tiesiog apčiuopiamai jautėme: už tiesą ir laisvę buvome pasirengę žūti. Šiandien, kaip ir kasmet, susirenkame ne žūti, o gyventi, kad žuvusiųjų auka įgautų prasmę, kad tik ji, Lietuva, būtų laisva ir teisinga… kad joje žmogui būtų gera gimti ir augti. Užbaigti savo kalbą noriu to paties J. Sakso žodžiais:

„Mylėkime savo artimą. Mylėkime ateivį, išgirskime šauksmą to, kurio kiti negirdi. Išgelbėkime vargstantį iš jo vargų. Rūpinkimės visų orumu. Paskatinkime turintį daugiau, nei jam reikia, dalytis savo palaima su tais, kurie turi mažai. Pamaitinkime alkstantį, priglauskime benamį, pagydykime sergantį kūnu ir dvasia. Kovokime su neteisybe, kad ir kas ją darytų ir kad ir kam ji būtų daroma… Tai moraliniai, ne ekonominiai ar politiniai dalykai. Tačiau be jų laisvė negyvuos. Moralė nėra pasirinkimas. Ji – būtinybė. <…> kartais, gelbėdamas kito kūną, išgelbsti savo sielą.“

Pretenzingai neklauskime, ką man davė laisvėje gyvenimas. Klauskime – ko iš manęs nori gyvenimas ir ką aš jam galiu duoti?

Nuo savęs norėčiau palinkėti, kad kaip tą lemtingąją Sausio 13-osios naktį jautėme vieni kitus, taip ir šiandien jaustume. Kad mūsų rūpestį savimi labiau ir sparčiau keistų rūpestis mumis, nes be tvaraus „mes“ nebus ir tikro „aš“.

Su laisve!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

15 KOMENTARAI

 1. Labai simboliška kalba, kai už nugaros stovi palaikymo komanda – KGB dukrele ir NKVD sūnelis. Su marksizmo leninizmo propiesoriumi centre. Gyventi gerai ir vienuolei norisi.

 2. Gerai, kad nušvilpė PIŠ ir Čmilytę. Bet meldžiu, neburnokit ant šitos vienuolės – laisvės kovotojos Bernadetos. Savo laisve, o gal ir gyvybe rizikavo, kad tais laikais tiesos žodis būtų skleidžiamas. Kova su KGB buvo ne teorinė, o kasdieninė šitos narsios moters gyvenime. Aišku, gaila, kad likimas šiandien ją pastatė į tokią abejotiną tribūną. Tiesiog žmogui nepasisekė.

  • Seses Sadunaites nepakviete, sistema issigando, ji tiesa i akis zeria, Adamkaviciui uz Misiukoni kaip ji gerai dejo!!!

  • Venole kartu ir su buvusiais komunistais ir ju palikuonim ant scenos kalba rezia aptvertame garde..

 3. Beje labai simboliška ir tai, kad DABAR ją palaiko tie, kurie Noreikos lenta nukabino ir Skirpos gatve panaikino. Na ir Lukiškių aikštėje pliaziuka supylė – kad is partizanu pasityčiotu.

  • Ne visi gali atsilaikyti demonų gundymui, o čia ir pasimatė garbės troškimas. Tai nuodėmė, bet, kad ją pastebėtų, reikia turėti nuolankumo.

 4. O man jos pasakyta kalba visai patiko. Aisku, nezinau ar as buciau ejusi paimt sio apdovanojimo is sios valdzios ranku – tai jau kitas klausimas. Nors is kitos puses – gal ir gerai, kad paeme si apdovanojima LKBK, o ne kas kitas, kas butu nevertas jo. Ir ta kalba verta isiklausymo, visu tu nusvilptu, postringavusiu pasiputusiu didenybiu fone ji buvo svari, nepataikaujanti, ir nemanau, kad ji butu lb jau glostanti tas: Pis, Cmilytes ir kt ten patogiai isitaisiusius. Ir as siandien kelciau sau klausima ka rinkciaus: tiesa ar laisve? Be tiesos nebus ir tikros laisves.

  • Puikus komentaras. O sesės vienuolės kalba puiki . Kas ją kritikuoja – neįsigilinęs į krikščionybės principus.

 5. O man jos pasakyta kalba visai patiko. Aisku, nezinau ar as buciau ejusi paimt sio apdovanojimo is sios valdzios ranku – tai jau kitas klausimas. Nors is kitos puses – gal ir gerai, kad paeme si apdovanojima LKBK, o ne kas kitas, kas butu nevertas jo. Ir ta kalba verta isiklausymo, visu tu nusvilptu, postringavusiu pasiputusiu didenybiu fone ji buvo svari, nepataikaujanti, ir nemanau, kad ji butu lb jau glostanti tas: Pis, Cmilytes ir kt ten patogiai isitaisiusius. Ir as siandien kelciau sau klausima ka rinkciaus: tiesa ar laisve? Be tiesos nebus ir tikros laisves.

 6. Kalboje daug kur akcentuojama laisvė. Nežinau ar šią kalbą kurusiųjų toks tikslas ir buvo, bet ši kalba vietomis skamba kaip subtilus priminimas valdpiai apie laisvės reikšmę, dėl ko savo kėdėse jie turėtų retkarčiais kiek nejaukiai pasijausti klausydami šios kalbos.

Komentarai neleidžiami

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte