REIKALINGA JŪSŲ PARAMA

Šeštasis Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas vyks Vilniuje

Šeštasis Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas vyks Vilniuje, Lietuvoje, 2026 m. birželio 7–12 dienomis, pranešė Vilniaus arkivyskupija.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia: „Susitikime kongrese Vilniuje – mieste, kurį pasirinko Dievas, kad per šv. Faustiną ir pal. M. Sopočką primintų pasauliui apie savo gailestingumą.“

Kodėl Vilnius?

Vilniui tenka ypatinga vieta Dievo Gailestingumo istorijoje. Pamaldumas Dievo Gailestingumui pradėjo formuotis 1933 m. į Vilnių atvykus vienuolei Faustinai Kovalskai.

Tuo metu ses. Faustina patyrė regėjimus – Jėzus jos prašė priminti žmonijai apie Dievo gailestingumą ir nurodė, kaip konkrečiai jo siekti.

Padedant kun. Mykolui Sopočkai, ses. Faustinos nuodėmklausiui, Vilniuje nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas (1934 m.), pradėta kurti nauja vienuolija, rašomas dienoraštis.

Vilniuje buvo padiktuota ir Gailestingumo vainikėlio malda, o nutapytasis Dievo Gailestingumo paveikslas 1935 metų Atvelykio sekmadienį pirmą kartą viešai išstatytas Aušros Vartų koplyčioje. Dievo Gailestingumo šventė pirmą kartą švęsta Vilniuje 1946 metais, leidus tuomečiam arkivyskupui Mečislovui Reiniui.

Vietos, susijusios su Dievo Gailestingumo pamaldumu Vilniuje: www.cityofmercy.lt

Nuolatinė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės, kurioje gerbiamas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas: www.gailestingumas.lt. Kiekvieną dieną 15 val. čia kalbama Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

Apie kongresą

Pasauliniai Gailestingumo kongresai (angl. World Apostolic Congress on Mercy), kuriais siekiama skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą – jo begalinės meilės ir vilties žinią konkrečiam žmogui ir visam pasauliui, pritraukia tūkstančius dalyvių iš įvairių šalių. Susirinkusieji klauso liudijimų, dalyvauja paskaitose, kultūriniuose renginiuose, šv. Mišiose, skiriama laiko maldai ir Švč. Sakramento adoracijai, misijoms.

Kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstantis Pasaulinis Gailestingumo kongresas yra Katalikų Bažnyčios iniciatyva, kurią įgyvendina Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba kartu su vietos, kurioje numatomas renginys, vyskupija.

Pasauliniai Gailestingumo kongresai yra vykę Romoje, Italijoje (2008 m.), Krokuvoje, Lenkijoje (2011 m.), Bogotoje, Kolumbijoje (2014 m.), Maniloje, Filipinuose (2017 m.) ir Apijoje, Samoa (2023 m.).

Popiežius Jonas Paulius II

Popiežius Jonas Paulius II per savo pontifikatą itin rūpinosi skleisti žinią apie Dievo Gailestingumą. Popiežius šventąja paskelbė ses. Faustiną, nustatė, kad pirmasis sekmadienis po Velykų švenčiamas kaip Dievo Gailestingumo sekmadienis, 2002 m. paaukojo pasaulį Dievo Gailestingumui išreikšdamas troškimą, kad žinia apie gailestingąją Dievo meilę taptų žinoma visiems žemės žmonėms ir pripildytų jų širdis vilties.

Tebuvo praėję keletas mėnesių nuo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II mirties, kai 2005 m. Krokuvoje kilo Pasaulinio Gailestingumo kongreso idėja.

Šią Pasaulinio Gailestingumo kongreso idėją palaimino popiežius Benediktas XVI. Pirmąjį kongresą Romoje 2008 metais globojo penkiolika žymių pasaulio kardinolų, tarp jų – kardinolai Audrys Juozas Bačkis iš Lietuvos ir Jorge Mario Bergoglio iš Argentinos (popiežius Pranciškus).

Daugiau informacijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

9 KOMENTARAI

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte