REIKALINGA JŪSŲ PARAMA

Prof. dr. Andrius Macas. Sinodinis kelias: formos ar turinio link?

Prieš kelias savaites daktaras docentas Vaidotas Vaičaitis publikavo pozityvų ir optimistinį straipsnį apie Bažnyčios Sinodinį kelią. Gera skaityti apie bendruomenių susitelkimą, vidines diskusijas, vykusias susitikimų grupėse.

Visgi, neginčijant Vaidoto išsakytų minčių, norisi šiek tiek padiskutuoti dėl Sinodinio kelio tikslų, uždavinių ir apskritai – pasiektų rezultatų. Suprantama, kad savo pasisakymu galiu labai klysti, bet visgi… Ypatingai susimąstyti paskatino praėjusių metų pabaigoje pasirodęs Vyskupų sinodo žemyninio etapo darbinis dokumentas.

Kelyje esame paraginti klausytis. Jaučiasi, kad mums, besiklausantiems, labiausiai norisi atliepti kalbančiųjų lūkesčius. Grįžtu prie paskelbto dokumento – tai, ką galima perskaityti Vyskupų sinodo žemyninio etapo darbiniame dokumente, yra aptakios formų paieškos. Atrodo tik diplomatinės lingvistinės dekoracijos. Skaitai, o kažko esminio – nepasakyta. Nematau dokumente aiškios laikysenos, vientiso moralinio stuburo, Bažnyčios mokymu grįstų idėjų, aiškių polių, krypties, kuriais remtųsi dokumentas.

Sinodiniame kelyje figūruoja itin stropiai pasigauta tarybiniais laikais Bažnyčiai klijuota klerikalizmo etiketė. Labai keista, kad, pradėjus žengti Sinodiniu keliu, pati Katalikų Bažnyčia paleido saviplakos kampaniją dėl būto ar išgalvoto savojo klerikalizmo. Seniai absoliučioje daugumoje kraštų Bažnyčia, atskirta nuo valstybės ir nebeturėdama svertų, yra žeminama ir trypiama. Sunku suvokti, kad tai, ką persekiotojai mums prikaišiojo, dabar patys sau rėkte rėkiame. Savotiškas Stokholmo sindromas.

Tokiomis aplinkybėmis norisi paklausti: gal tarybiniai trubadūrai ir politrukai tikrai buvo teisūs? Garsus ir sovietijos filmas „Devyni nuopuolio ratai“, kur į Bažnyčios ir tautinės valstybės kūnus gudriai sukalti vinys nūnai galėtų labai tikti Sinodiniame kelyje girdimam saviplakos efektui patvirtinti ir sustiprinti.

Tiktų to paties žanro, mano jau anksčiau „Laikmetyje“ minėtas filmas ir apie monsinjorą Svarinską – „Kas jūs, kunige Svarinskai?“. Abu, tada labai tikę būtam ar nebūtam Bažnyčios klerikalizmui įrodyti ir Nepriklausomos Lietuvos – tada gimusios kaip tautinė valstybė – labai sėkmingam diskreditavimui, puikiai tinka ir dabar. Pasiekiami du tikslai vienu veiksmu.

Niekada tikintieji Bažnyčios netapatino su marksistiniais norais Bažnyčią įvardinti kaip klerikalizmo bastioną, tačiau Sinodiniame dokumente šiuo terminu noriai džiaugiamasi. O pasekmės aiškios – nenorite kunigų, jų ir nebus.

Dr. Vaidotas Vaičaitis mini kunigų numatytą nedalyvavimą, tačiau, mano manymu, tai logiška laikysena. Net ir pagal tai, kas svarstoma. Man visada atrodė ir atrodo, kad kunigas yra vedlys, bent jau aiškus palydėtojas. Tačiau jiems rekomenduota neiti priekyje, eiti kur nors viduryje ar gale. Taip nuo pat pradžių girdėjosi, kad ganytojo kaip tėvo funkcija nėra numatyta. Dėl to matau žalą, kad kunigas nebepozicionuojamas kaip vedlys, o dar blogiau – kunigas nėra bendruomenės, parapijos Tėvas. O Tėvo būtinybė ir Tėvo nebuvimas yra šios civilizacijos nesėkmių viena iš kertinių priežasčių.

Tėvo būtinybė ir Tėvo nebuvimas yra šios civilizacijos nesėkmių viena iš kertinių priežasčių.

Aktyvus noras Bažnyčią „deklerikalizuoti“ supresuos ir pačios Bažnyčios valdymo tradiciją. Tai nebūtų pati didžiausia bėda. Tačiau tai, ką matome, kai pasauliečiai vis labiau ir labiau slenkasi prie altoriaus, kai netolimuose Europos kraštuose šv. Mišios aukojamos be jokių išorinių ženklų, liturginių rūbų, kai kunigo rūbuose įkomponuojamos daugiaspalvės juostos, o kunigui laikant šv. Mišias jas „koncelebruoja“ bendruomenių „valdytojai/valdytojos“, neretai besirengdami rūbais, tinkamais naktinių barų didžėjaus darbui – tai ne tik neskoninga ir „nesižiūri”, tai ne tik pamina mišiolo, liturgijos nuostatas, bet tokiu būdu Bažnyčia rizikuoja tapti buitine, o ne sakralia, pakylėjančia ir įpareigojančia vieta.  

Jau minėjau, kad dokumente jaučiama keista „saviplakos“ nuotaika ar dvasia, per kurią Bažnyčia pamažu lyg ir nusižemina. Kam? Kodėl? Kur? Koks to tikslas? Perkrauti santykius su pasauliu? Perkrauti santykius su nuolatiniais kaltintojais dėl tikrų ir menamų nuodėmių?

Knygoje „Pozicionavimas: kova dėl pirkėjo“ yra skyrius apie Katalikų Bažnyčios pozicionavimą. Čia rašoma, kad iki Antrojo Vatikano susirinkimo Bažnyčia daugeliui buvo Įstatymo mokytoja. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas taisyklėms, atlygiui ir bausmėms. Po susirinkimo daugelis normų ir taisyklių buvo atšauktos kaip nebūtinos. Tikintieji tyliai klausė: „Jeigu tu nesi Įstatymo mokytoja, tai kas tu esi?“ Kai atsakymo nebuvo, atėjo sumaištis, ir žmonės išėjo.

Tikintieji tyliai klausė: „Jeigu tu nesi Įstatymo mokytoja, tai kas tu esi?“ Kai atsakymo nebuvo, atėjo sumaištis, ir žmonės išėjo.

Turinio dalykuose kalbama apie abortus (tai gerai), tačiau nekalbama apie kitas nepatogias temas, nūdienos medicinos aktyvias palydoves (kad ir apie medikamentines priemones nevaisingumui (ne)pasiekti, embrionų klausimus, prievartą priimant sprendimus dėl savo sveikatos). Liečiama viena tema, tačiau šiuolaikiniame pasaulyje tūno daug daugiau, net vienoje šioje srityje glūdinčių problemų. Kodėl nekalbama atskirai ir konkrečiai apie žmonių naikinimą? Nepatogios, neperspektyvios ir nusibodusios temos? Regis, kad taip.

Tekstai tikslingai vengia moralinio vertinimo. Juose tik stenama. Bet juk jei būtume tiesiakalbiai – tūpčioti šiame dokumente nereikėtų. Nutylėjimais tvarių ir ilgalaikių simpatijų nelaimėsi. Reikės pasirinkti. Antraip – vertins kaip slidžius ungurius. Tokių niekas nemėgsta. Todėl savo nuostatą (jei tokia yra) reikia liudyti anksti, ne tik kad nebūtume neaiškūs, bet ir kad neapgaudinėtume. Štai kodėl dokumentas šachmatų terminais yra patinės situacijos iliustracija.

 Nutylėjimais tvarių ir ilgalaikių simpatijų nelaimėsi. Reikės pasirinkti. Antraip – vertins kaip slidžius ungurius. Tokių niekas nemėgsta.

Neabejoju, kad Katalikų Bažnyčios Sinodinis kelias, yra gimęs geros idėjos ir Apvaizdos vedamas. Negali kvestionuoti popiežiaus sprendimo sukviesti tikinčiuosius į Sinodinį kelią. Gal tai buvo išmintinga mintis uždegti priešpriešinę ugnį kai kuriose šalyse prasidėjusiems judėjimams, kaip matėme ir matome, pavyzdžiui, Vokietijoje? Įdomu, ar šio formato Sinodinis kelias padėjo bent kiek neutralizuoti šiuos procesus? Gal tikrai popiežius, it sumanus ugniagesys, įžiebė priešpriešinę ugnį, kaip ir Lietuvos ugniagesiai gesindami gaisrą Kuršių Nerijoje?

Šiandien jau aiškiai girdime, ką popiežius įvardina nuodėme, o tai leidžia turėti aiškią viltį. Tad gal jis iš tiesų labai sumanus ugniagesys? Tai matysime kiek vėliau.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

8 KOMENTARAI

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte