Popiežius per interviu kalbėjo homoseksualumo, celibato, moterų Bažnyčioje temomis

ŠaltinisVATICAN NEWS

Argentinos nacionalinių ir tarptautinių žinių interneto svetainė „Infobae“ paskelbė 50 minučių trukmės interviu su popiežiumi Pranciškumi, kuriame popiežiui būdingu stiliumi, nevengiant papokštauti, kalbama apie įvairias jo jau dešimtį metų trunkančio pontifikato temas – kunigystę, moterų situaciją, karą Ukrainoje, padėtį Lotynų Amerikoje, kasdienybę, pradedant nuo konklavos.

Išrinkimo diena

„Kokie atsiminimai pirmiausia ateina į galvą apie tą dieną?“, – klausė Danielis Hadadas, „Infobae“ steigėjas, apie tą konklavos dieną, kai jo tautietis ir Buenos Airių arkivyskupas buvo išrinktas popiežiumi.

Pasak Pranciškaus, jis tądien iš tiesų nenutuokė, kas atsitiks. Ryte buvo visai ramus, o vidudienį ėjo pietauti. Einant vienas kitas žmogus neįprastai juokavo su juo. Valgymo salėje keli ganytojai iš centrinės Europos uždavė klausimą apie Lotynų Ameriką. Išeinant iš valgomojo, prisiartino vienas kardinolas ir paklausė, ar tiesa, kad jam išoperuotas plautis. Dešiniojo plaučio viršutinė dalis 1957 metais, patikslino tuo metu kardinolas J. Bergoglio.

„Ak, tie paskutinės minutės manevrai“, – tarstelėjo apsisukdamas kardinolas. Tą akimirka, pasak Pranciškaus, jam staiga tapo aišku – vyksta kampanija už ir prieš. Galvodamas apie tą dieną Pranciškus prisiminė dar vieną iškalbingą momentą iš pasąmonės, kurios negali šiaip suvaldyti, srities.

Prieš lemtingąjį popietinį balsavimą Siksto koplyčioje jis susitiko su kardinolu Gianfranco Ravasi ir pradėjo kalbėtis apie biblines Išminties knygas, apie kurias kardinolas G. Ravasi buvo rašęs ir kurias popiežius Pranciškus buvo naudojęs savo paskaitose. Jie kalbėjosi tol, kol išgirdo kažką garsiai klausiant: „Ar ketinate įeiti? Jau uždarau duris!“. Nesąmoningai nesinorėjo įeiti.

Pasak Pranciškaus, jis nori su pagarba prisiminti kardinolą Klaudijų Hummesą, kuris per pirmąjį tos dienos balsavimą, kai pradėjo ryškėti tendencijos, pasakė: „Nebijok, taip veikia Šventoji Dvasia“, o kai jau buvo išrinktas dviem trečdaliais balsų antrajame dienos balsavime, visiems dar plojant, apkabino ir ištarė: „Nepamiršk vargšų“. Kalbant apie vargšus, kas pirmiausia ateina į galvą? Šv. Pranciškus.

Kai kardinolas Re paklausė apie naują vardą, atsakymas buvo aiškus – „Pranciškus“. Kardinolas K. Hummesas, miręs keletą mėnesių po konklavos, buvo didelis draugas ir didis žmogus, tylus, bet mokėjęs vesti pirmyn, sakė popiežius. Kaip pontifikas jaučiąsis dabar? Nepaisant sunkių momentų ar problemų, laimingas ir viduje ramus, patvirtino Pranciškus.   

Homoseksualūs asmenys

Popiežius atsakė į keletą klausimų, susijusių su plačiai aptarinėtomis ir tebeaptariamomis temomis – apie homoseksualius asmenis, apie antroje santuokoje gyvenančius katalikus, apie siūlymus pergalvoti kunigų celibato reikalingumą.

Apie homoseksualius asmenis, priminė popiežius, jis viešai kalbėjo tris kartus. Pakeliui iš Brazilijos: „Jei asmuo su homoseksualia pakraipa yra sąžiningas ir ieško Dievo, kas aš, kad jį teisčiau?“; pakeliui iš Airijos: „Prašau, kad tėvai, kurie turi sūnų ar dukterį su homoseksualia pakraipa, neišvarytų juos bausdami iš namų. Lydėtų juos“; interviu „Associated Press“ – homoseksualumo kriminalizavimas yra rimta problema. Yra apie 30 valstybių, kurios vienu ar kitu būdu jį kriminalizuoja, ir kone dešimt, kurios baudžia net mirties bausme.

Bažnyčia yra kiekvienam ir kiekvienas atsistoja prieš Dievą pagal turimas jėgas.

Mums atsako Jėzus: kiekvieną. Kai pakviesti svečiai nenorėjo ateiti į puotą, šeimininkas liepė eiti į kryžkelę ir pakviesti visus: gerus, blogus, senus, jaunus. Kiekvieną. Bažnyčia yra kiekvienam ir kiekvienas atsistoja prieš Dievą pagal turimas jėgas. Bažnyčia yra nusidėjėlių Bažnyčia, mes visi esame nusidėjėliai.

Kas aš, kartojo popiežius, kad teisčiau geros valios žmogų? Jei jis panašus į tuos, kurie pavaldūs velniui, tada galima šiek tiek gintis. Tačiau turime matyti Evangelijos esmę: Jėzus kviečia kiekvieną ir kiekvienas kuria santykį su Dievu, kaip gali, kaip nori. Kartais negali ir nenori, bet Viešpats laukia.     

Daug pirmųjų santuokų negalioja

Yra žmonių, kuriems pirma santuoka nenusisekė, tačiau kurie yra iš tiesų yra laimingi antroje, galbūt turi vaikų, leidžia juos į katalikišką mokyklą ar universitetą, bet nežino, ar gali priimti Komuniją, pastebėjo „Infobae“ steigėjas.

Negalima žmogiškos situacijos redukuoti vien į normą. Popiežius Benediktas, didis teologas, tris kartus yra pasakęs, kad daug bažnyčioje sudarytų santuokų negalioja dėl tikėjimo trūkumo, dėl sąmoningumo trūkumo, priminė Pranciškus. Kartais į bažnytinę santuoką einama tarsi į priėmimą. Kartais nesuprantama, ką reiškia „visam laikui“.

Viena išmintinga moteris pastebėjo, kad kunigystei rengiamasi šešis septynis metus, o santuokai, kuri sudaroma visam gyvenimui, skiriami keturi parengiamieji susitikimai. Todėl reikia kalbėti apie pasirengimo santuokai katechumenatą ir tęsti jį keletą pirmųjų santuokos metų.

Pasak popiežiaus, nenorėdamas pažeisti Komunijos disciplinos, jis duoda tokį patarimą: jei išsiskyrę asmenys jaučia, kad jų santuoka negaliojo, bet negali to įrodyti, tegu eina pas vyskupą, jam išdėsto savo situaciją ir vyskupas savo sąžinėje priims sprendimą.    

Celibatas nėra amžina nuostata

Atsakydamas į klausimą apie celibatą, popiežius patvirtino, kad nėra prieštaravimo tarp kunigystės ir santuokos. Juk rytų apeigų Bažnyčiose daugelis yra vedę, prieš šventimus renkasi tuoktis ar laikytis celibato: ir Romos kurijoje yra toks kunigas su žmona ir sūnumi.

Tad celibatas nėra visam laikui ta pačia prasme, kokie yra kunigystės šventimai, nepriklausomai nuo to, ar asmuo palieka kunigystę. Celibatas yra Bažnyčios Vakaruose disciplina, šiuo metu galiojanti norma. Tačiau, pasak popiežiaus, jis nežino, ar ši nuostata bus kokiu nors būdu keičiama, o taip pat abejojo, kad galimybė tuoktis lemtų kunigystės pasirinkimą.     

Moterys Vatikane

Pasak popiežiaus, jis taip pat įsitikinęs, jog būtina, kad Vatikane dirbtų daugiau moterų. Vatikane mačizmo daug, nors niekas už tai nėra atsakingas, tai kultūros dalykas. Bet mačizmas yra blogai, o, jei kunigas nemoka dirbti su moterimis, – jam kažko trūksta, jis nėra subrendęs.

Pasak popiežiaus, jis įtraukė daugiau moterų į vienos ar kitos institucijos sudėtį ir mato, kad reikalai dabar tvarkomi geriau. Popiežius prisiminė vieną epizodą – labai aukštas valstybines pareigas ėjusi moteris išsprendė vieną labai sudėtingą problemą, kurios niekas nesugebėjo išspręsti, ir jis paklausė, kaip jai tai pavyko, o ji patylėjusi atsakė: „Taip, kaip darome mes, mamos“.

Pasak Pranciškaus, jis nežino, ką tiksliai ji turėjo galvoje, tačiau žino, kad moterys gali išspręsti problemas kitaip, kad turi kitokią metodiką, kitą laiko ir kantrybės pojūtį, nei vyrai. Tai nesumenkina vyrų, bet rodo, kad jie vienas kitą turi papildyti. 

Karas Ukrainoje ir kitur

Sunku įsivaizduoti interviu, aplenkiantį karo Ukrainoje temą – apie tai klausė ir „Infobae“. Popiežius, priminęs įvairius žingsnius, kuriuos padarė karo pradžioje ir vėliau, pažymėjo, jog tęsia darbą dėl taikos, kaip ir daugelis kitų, užsimindamas apie Indijos vadovą Narendra Modi ar vieną Izraelio grupę.

Karas Ukrainoje vyksta šalia mūsų, bet, pabrėžė Šventasis Tėvas, neturime pamiršti kitų nuo karų kenčiančių kraštų – Mianmaro, Jemeno, Ruandos, Kongo. Neturime pamiršti praėjusių karų aukų, sakė Pranciškus, prisiminęs II Pasaulinio karo metu žuvusių tūkstančių jaunų amerikiečių vaikinų kapus netoli Romos, kuriuos kartą aplankė.   

Popiežiaus kasdienybėje televizoriui vietos nėra

„Infobae“ taip pat teiravosi apie popiežiaus Pranciškaus dienos rutiną, įskaitant išmaniųjų prietaisų naudojimą ir televizoriaus žiūrėjimą.

Pasak Pranciškaus, jo nakties poilsis trunka šešias valandas, nuo 10 vakaro iki ketvirtos ryto, dar reikia pridėti pusvalandį popietinio miego. Apie penktą ryto popiežius meldžiasi asmeniškai, o 6 ryto paprastai aukoja Mišias koplyčioje, padedamas vieno ar kito kunigo.

Televizoriaus, patvirtino popiežius, jis nusprendė atsisakyti nuo 1990 metų liepos 15 d., kai jį žiūrėdamas su bendruomene pajuto, kad tai nenaudinga jo širdžiai. Tai nebuvo kažkokie nuodėmingi dalykai, bet kažkas, kas, pasak Pranciškaus, silpnino jo širdį. Išimtį jis padaro tik retais, išskirtiniais atvejais, pažymėjo Šventasis Tėvas.

Popiežius prisipažino, kad nesinaudoja ir mobiliuoju ar išmaniuoju telefonu. Žinoma, jo padėjėjai, sekretoriai naudojasi, jie jį taip pat informuoja apie įvairius dalykus, susijusius su socialiniais tinklais.

Pranciškus daug rašo ranka – taip pat ir tekstus, kurie vėliau išsiunčiami elektroniniu paštu. Buenos Airėse naudojo rašomąją mašinėlę, įsigytą studijų laikais Vokietijoje, tačiau ji ten ir liko. Bet, patikslino popiežius, jis nenori pasakyti, kad taip geriau, – tai labiau jo paties riba ar, galima pasakyti, nesugebėjimas.

Per kone 50 minučių pokalbį aptartos ir kitos temos – laisvos rinkos ir kapitalizmo vertinimas: savaime tai nėra blogis, jei tik paiso asmens pirmumo, pažymėjo popiežius. Taip pat kalbėta apie popiežiaus vizitą Argentinoje, sunkias situacijas Venesueloje ir Nikaragvoje, kur valdžia itin šiurkščiai spaudžia Katalikų Bažnyčia, apie narkotikų kartelius, kurių įtaka pasiekia ir valstybes, tuo tarpu asmenys save griauna vartodami narkotikus.

Kaip visada atsisveikindamas popiežius paprašė maldos už jį – už, o ne prieš, juokdamasis pabrėžė Pranciškus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

8 KOMENTARAI

 1. Ar taip jau kunigai dreba, kaip nori panaikinti celibatą? Dabar kunigai menkai bendrauja su žmonėmis, o kaip bus žmona, tai iš viso. Atsimerkite. Kūno skaitymas ir aukšta moralė turi būti. Nėra sunku gyventi be moters., jeigu esi pasišventęs Dievui ir tarnauji Jam.

  • Kažkam naudingas Bažnyčios iširimas. Tai dabar ir daroma net iš Bažnyčios vidaus. Naujos struktūros, kurios nori įteisinti vieną religiją ardo Bažnyčią manipuliuodamos jos tarnus, o tie apsimeta, kad nieko nesupranta arba pataikauja jiems.

 2. Būti ar nebūti celibatui kunigams?-
  Esu įsitikinęs šis klausimas kiekvienam kunigui savaime atkrinta, kai šis iš tiesų nežiūrėdamas savęs stengiasi būti tėvu kiekvienam savo parapijiečiui, uoliu Bažnyčios tarnu ir jėgų semiasi maldoje, Viešpaties Artumoje. Juk ar ne tai ir reiškia būti pasišventusiu Viešpačiui ir Jo liaudžiai. Jei švenčiausių troškimų vedamas jaunuolis po seminarijos jau būdamas kunigų užsimano žmonos gal labiau vertėtų susirūpinti būsimų kunigų ugdyba seminarijose? Arba tai yra ženklas, kad tiesiog seminarijose nemokama atskirti pašaukimų. Lai vyresnieji tai pasvarsto.
  Tik viena aišku: kur nėra aukos, atsidavimo ir nuoširdžios meilės žmonėms, tenais kunigui prireikia cigarečių, madingų batų, kvepalų prašmatnios mašinos,…. ir galiausiai žmonos. Ir jokie kertelių nuleidinėjimai čia nepadės, tai tik ves į dar didesnį nuosmukį, kuris irgi neturi ribų.
  O KAD SEMINARIJOS UGDYTŲ JAUNUOLIUS KUNIGYSTĖJE SIEKTI YPAČ ŠVENTUMO!!!

   • Kun. Zdebskio, kun. A. Lipniūno, šv. Arso klebono ir kitų šventų ir dorų kunigų gyvenimo pavyzdžiai, Labai Lengva, to nebyloja.
    Vienoks kunigo šventumas, kitoks- šeimos tėvo. Taip kaip ir vienoks šventumas apaštalinės vienuolės, ir kitoks – šeimos motinos.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte