Kaip skleidžiama LGBT ideologija Lietuvos mokyklose

Praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ Seimo narė Ligita Girskienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija) pasidalino vaizdo įrašu, kuris itin greitai paplito tarp tinklo vartotojų (sulaukė daugiau nei šimto pasidalinimų ir patiktukų). Įraše politikė kaip mama pasidalino nuogąstavimu, kad Klaipėdos mokyklos, kurią lanko jos dukra, TAMO (el. dienynas „Tavo mokykla“) paskyroje yra įkeltas vaizdo įrašas su vaikų ir lektorės diskusija apie lytiškumą. Socialiniame tinkle mama pasidalino ištrauka iš TAMO vaizdo įrašo, kurio metu propaguojama LGBT+ ideologija – seminaro lektorė dėsto šiai ideologijai būdingas mintis.

Vaizdo įraše matome tris paaugles ir lektorę. Diskusijos metu viena paauglė klausia lektorės Linos Januškevičiūtės, atstovaujančios „Įvairovės ir edukacijos namus“, ar yra normalu paaugliui nebūti tikram dėl savo orientacijos, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad LGBT+ bendruomenė mokykloje sulaukia diskriminacijos ne tik iš draugų, bendraamžių, bet ir iš mokytojų. Lektorė atsako, kad yra natūralu ir normalu nebūti tikram dėl savo orientacijos. Pirmiausia, – teigia lektorė, – savo seksualinės orientacijos negalime pasirinkti. Be to, orientacija gali kisti. Lektorė siūlo priklausomai nuo aplinkos atvirauti apie savo seksualinę orientaciją, išlaukti kol bus galima atsitraukti nuo šeimos kaip „homofobiškos ir transfobiškos aplinkos“.

Visą vaizdo įrašą galima rasti jutubo platformoje.

Kas yra „Įvairovės ir edukacijos namai“

Nusprendėme pasidomėti, kokia įstaiga ir specialistai moko vaikus apie lytiškumą mokykloje. Kas yra „Įvairovės ir edukacijos namai“, kokiais projektais užsiima, kas yra jo lektorės? Internete randame Tėvų forumo nuogąstavimą dėl per LRT transliuotų „Idomių pamokų“, kuriose dalyvavo minimos įstaigos lektorės. Šiose pamokose jos kalba, kad lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties žmonių prilygsta santykiams tarp vyro ir moters. Be kita ko, teigiama, kad visokia meilė yra normali, nesvarbu, tarp berniuko ar mergaitės. Lektorės pamokų metu dėstė ir apie LGBT istoriją, homoseksualių asmenų santykių legalizavimo raidą.

Taip pat aptinkame, kad įstaiga prisidėjo ir prie LGBT turinčių šeimų būrimo į palaikomąją grupę, taip pat atlieka tyrimus, susijusius su LGBT+ ir juos nuolat viešina. Taigi, matome, kad ši už lytinį švietimą atsakinga įstaiga daugiausia užsiima LGBT+ sklaida ir atstovauja šios ideologijos interesus Lietuvos mokyklose nemokamų seminarų būdu. Asmeninės lektorių ir vadovų paskyros socialiniuose tinkluose taip pat patvirtina priklausymą LGBT bendruomenei, atsižvelgiant į tinkluose platinamą informacijos turinį.

Svarbiausias klausimas, kuris iškyla apžvelgiant VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ veiklą yra, ar tokia įstaiga gali būti objektyvi, vesdama seminarus apie lytiškumą vaikams mokykloje, jų tėvams ir švietimo darbuotojams? Yra tėvų, manančių, kad ne, ir tai atsispindi komentarų skiltyje po įstaigos platinamu turiniu.

Svarbu paminėti, kad „Įvairovės ir edukacijos namai“ programos yra remiamos Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino (trečiųjų ES šalių) per Atviros Lietuvos fondą, kuris yra „2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų“. Kaip partneris prie projektų įgyvendinimo prisideda Lietuvos žmogaus teisių centras. Apie minėtų šalių interesus įspėja ne vienas visuomenininkas, apžvalgininkas bei nevyriausybinės organizacijos. Jie kalba, kad šios šalys yra suinteresuotos skleisti savo norimas vertybes tokiose mažose šalyse kaip Lietuva, ir tai lengvai padaryti padeda pinigai. LR Sveikatos ministerija per Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšas taip pat remia šiuos projektus, o mokymus galima rasti, pavyzdžiui, pedagogas.lt.

VšĮ „Įvairovės namai“ vienos iš vykdomų programų logotipas

Kas atsakingas už lytiškumo seminarus mokyklose?

Kaip pakvietimai į seminarus atsiranda mokyklose? Toli ieškoti nereikia: vaikui tereikia atsiversti savo el. dienyną. Kvietimas į mūsų minimą seminarą buvo taip pat išsiųstas per TAMO. Tokius ir panašius pranešimus į dienyną siunčia Visuomenės sveikatos specialistai, nemokamus seminarus reklamuojantys ir visuomenės biurų tinklapiuose. Kas nemokama yra patrauklu. Kyla klausimas, ar jie žino, kad reklamuoja LGBT renginius?

„Laikmetis“ pasiteiravo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), kas tikrina ir tvirtina šio ir panašių lytiškumo seminarų turinį? Kaip tokio pobūdžio seminarai patenka į mūsų moksleivių TAMO?

ŠMSM atsakė, kad „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tokių seminarų turinio nevertina. Iš esmės ministerija pasitiki sveikatos biurų specialistų kompetencija, kadangi jie yra gerai susipažinę su mokyklose įgyvendinama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa ir jos nuostatomis. Programoje net siūloma kviestis šiuos specialistus“.

„Jeigu kalbame apie seminarą, kuris organizuojamas mokyklos bendruomenei ir susijęs su Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa, tai apskritai mokykloje už ugdymo turinį yra atsakingas mokyklos vadovas. Mokykloms rekomenduojama pasirinkti programos įgyvendinimo būdą, modelį, suburti komandą, pasiskirti atsakingą asmenį ar koordinatorių. Labai svarbu, kad mokykla įsivertintų, koks vietos bendruomenės socialinis kontekstas, kokios problemos, kokios temos aktualios būtent jos mokiniams, ir atsižvelgusi į tai, susitartų dėl tik tai mokyklai priimtiniausio programos įgyvendinimo modelio, būdų, neprieštaraujančių programos nuostatoms“, – rašoma ŠMSM atsakyme.

„Reikia priminti, kad Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 5 punktas nurodo principą, kaip šios programos įgyvendinamas grindžiamas visos mokyklos bendruomenės sutarimu ir sutelktiniu darbu. Taigi, reikėtų pasidomėti, ar mokykla paiso šio punkto, ar su bendruomene tariasi, ar diskutuoja, ar kolegialiai priima sprendimus ir pan. Programoje kalbama apie šios programos integralumą, o sėkmingam jos įgyvendinimui užtikrinti rekomenduojama, kad mokykloje būtų paskirtas asmuo, atsakingas už Programos įgyvendinimo koordinavimą bei nurodoma kas neleistina, siekiant Programos tikslų“, – patvirtina ŠMSM atsakymo informaciją buvusi Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja, VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro vadovė Kristina Paulikė.

„Nėra vieno bendro modelio, kaip mokykla turėtų įgyvendinti šią programą. Kiekviena mokykla, atsižvelgusi į savo mokyklos kontekstą, nusimato jos įgyvendinimo variantus ir užfiksuoja mokyklos ugdymo plane“, – apie tai, kas yra atsakingas už lytiškumo seminarus paaiškino ŠMSM.

„Mokykla taip pat gali kviestis lektorius. Atsakingi mokyklos darbuotojai turi būti iš anksto susipažinę ir kritiškai įvertinę lektorius, jų pranešimų medžiagą. Iš anksto reikia išsiaiškinti, kad nebūtų pažeidžiami programos įgyvendinimo principai ir uždaviniai. Programos 20 punkte yra nustatyta, kas draudžiama dėstyti, ir to privaloma laikytis“, – pagal tai ką sako ŠMSM, akivaizdu, kad atsakomybė perleidžiama mokykloms, kurios savarankiškai sprendžia, ką leisti skelbti TAMO. 

„Leidimą gali duoti TAMO administracija, gali mokykla. Jei tokią informaciją gavo visi mokyklos tėvai (arba x klasių tėvai), tai leidimą galėjo duoti mokyklos administracija. Jei būtų gavę visų mokyklų, naudojančių šį dienyną, tėvai, tai tikėtina, kad leidimą davė TAMO. ŠMSM neatsako už tokiu būdu išplatintą turinį, tad atsakomybę prisiima pati mokykla“, – sako Kristina Paulikė.

„Dabar parengtas naujas programos projektas, ji bus ne atskira, bet integruota programa. Didelė dalis Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos yra integruota į atnaujintų Dorinio ugdymo, Gamtamokslinio ugdymo, Socialinio ugdymo, Informatikos, Pilietiškumo ugdymo krypties dalykų bendrųjų programų projektus“, – apie lytiškumo ugdymo integravimą rašoma ŠMSM laiške mūsų redakcijai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija leidžia suprasti, kad jei nenorite, kad mūsų vaikai per lytiškumo pamokas ar seminarus klausytųsi apie LGBT ideologiją, kuri įnirtingai braunasi į visas mūsų gyvenimo sferas atėjus į valdžią liberalioms jėgoms, tėvai turėtų kontroliuoti mokyklas, stebėti TAMO skelbiamą informaciją ir pakvietimus į seminarus. Susidaro paradoksali situacija – tėvai negali visiškai pasitikėti mokykla.

Tėvai bando priešintis LGBT ideologijos platinimui mokykloje

„Žinutę apie kvietimą jungtis į seminarą radau savo trylikametės dukros elektroniniame dienyne TAMO. Kvietimas buvo atsiųstas iš bendruomenės sveikatos specialistės. Paspaudžiau nuorodą ir pradėjau klausyti įrašą. Pakraupau. Paviešinau tik dalį įrašo. Jame vaikams kalbama ir apie kitus dalykus. Klausosi 10 – 13 metų vaikai. Mano dukros nebuvo šioje paskaitoje, bet rekomendavo peržiūrėti įrašą“, – pasakoja susirūpinusi L. Girskienė. Ji po paviešinto įrašo iš karto sulaukė prašymų pašalinti įrašą iš feisbuko, nors jutube tas pats pilnas mokymo įrašas yra visiems viešai prieinamas.

L. Girskienė „Laikmečiui“ pasakojo, kad džiaugėsi, jog jos dukra nespėjo sudalyvauti seminare, nes ji dukrą augina pagal katalikiškas vertybes ir nesutinka, kad LGBT ideologija būtų skleidžiama mokykloje. „Aš nesutinku, kad be mano žinios dukrai būtų pasakojama apie galimybę pasirinkti lytį, galimybę rinktis su kokios lyties partneriu bendrauti, oralinį seksą ir pan. Esu katalikė ir savo vaikus auklėju vadovaudamasi katalikų bažnyčios nuostatomis“, – sako mama. „Matyt mokytojai liepė jungtis vaikams. Aš tai tikrai neleisiu žiūrėti tokių nesąmonių savo dukrai“, – spėliojo mama.

„Baisu klausytis tokio kliedesio. Translytiškumas, homoseksualizmas pas mus neprimti ir neteisėti. Ačiū Dievui, lytys Lietuvoje kol kas yra tik dvi. Taigi, patraukit šitas „mokytojas“ iš ekranų, kad neįkalbėtų šitų dvasinių negalavimų mūsų sveikiems vaikams!“, – rašoma komentarų skirtyje po LRT „Įdomiųjų pamokų“ įrašu.

„Esu tėtis. Vakar per LRT (Nacionalinį transliuotoją) buvo transliuojama vaikams skirta edukacinė laida – ,,Įdomiosios pamokos“. Akcentuojama įvairovė, konkrečiai santykiai tarp tos pačios lyties žmonių, ir jie yra prilyginami vienodai vertingi kaip ir santykiai tarp moters ir vyro. Visiškai su tuo nesutinku“, – rašo susirūpinęs tėtis.

Atvira LGBT ideologijai šalies švietimo sistema

Viską apibendrinus galime matyti, kad mūsų švietimo sistema yra pakankamai pralaidi skleisti idėjas, prieštaraujančias šeimų, kurios savo vaikus apie šeimą ir lytiškumą moko pagal katalikiškas vertybes, mokymui ir autonomiškumui. Paaugliai be tėvų sutikimo yra mokomi dalykų, kurie gali būti priešingi šeimoje propaguojamoms vertybėms, net neigiančių pačius vyro ir moters santykių pamatus. Vaikai yra mokomi LGBT tiesų be jokių trukdžių, organizacijų, kurios akivaizdžiai savo veikla Lietuvoje palaipsniui diegia savo ideologijos tiesas, mokymą ir lyties sampratą padedant finansiškai turtingoms valstybėms, bei taip pat prisidedant informacijos sklaida ir finansiškai vietinei švietimo sistemai, nacionaliniam transliuotojui, visuomenės sveikatos biurams ir jų specialistams. Tėvai lieka nuošalyje priimant sprendimus ir juos vykdant mokyklose.

Vaizdo įrašas, kurį paruošė VšĮ „Įvairovės namai“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

9 KOMENTARAI

  • Išsiverk anonimiškai , anonimui palengvės , praeis pyktis , negalvojai kaip pikta mamoms kai jų normalias dukras tavo bendruomenės mokytojos moko . 🤔

 1. Kaip saldžiai ir džiaugdamasi lektorė įtikinėja, kad homoseksualūs santykiai (iš tiesų tai ištvirkimas) yra normalu. Tegul pasižiūri lektorės video apie prostitučių gyvenimą – carinėje Rusijoje daugiausia jos tokį verslą tęsdavo ne ilgiau 5 metus, nes nusmukdavo ir tapdavo žemiausio sluoksnio prostitutėmis, o kur dar ligos. Dabar ligos išgydomos, bet jų gyvenimas būna sugadintas, nes tiek homoseksualūs jaunuoliai, kurie tampa senų bet turtingų homoseksualų aukomis, tiek ištvirkusios merginos, susigadina sau gyvenimą. Kai mokiausi, kurse buvo keletas „drąsių“ merginų, jos juokdavosi iš tokių kaip aš, nes domėjausi mokslu, o ne seksualiniais malonumais. Deja, nei viena jų nepasiekė kokių nors geresnių rezultatų: nusigėrė, nesukūrė šeimų, o jei ir sukūrė – jos buvo nelaimingos. Tai va, kokį jaunuoliams gyvenimą ir ateitį siūlo europarlamentarai, išrinkti Lietuvoje, balsavę už ištvirkimo įteisinimą Lietuvoje.

 2. Keista ir nesuprantama ,jeigu pareiški savo nuomonę bei įsitikinimus,vertybes kuriomis gyveni ir kures puoselėji-būni išvadintas “nesantaikos skleidėju”.
  Net šunyti dresuoji,kad jis gebėtų gyventi šeimoje,laikytusi tam tikrų “taisyklių”.
  Žmogaus ugdymas vyksta visą gyvenimą ir tie,kurie užima LGBT sklaidos pazicija,arba patys neturi vaikų,arba vaikystėje patyrė didelių iššūkių(socialinėje,dvasinėje,psihcinėje..būviuose).
  Auginame keturis vaikus ir tikrai žinau,vaikai mūsų atspindys.Kiekviena dalelė mūsų poelgių veiksmų “sėda” į jų širdeles.Na suprantama ir aplinka “liečiasi”prie jų.Aš turiu teisę kalbėti ir įtakoti vaikų visapusišką ugdymą.

 3. švietimo lyderiai įsikirtę į mokslinį ir ateistinį komunizmo veiklos modelį ir vis per 30 metų neatsiranda nei vieno ministro, kuris bent kiek sugebėtų pasukti iš feodalistinio komunizmo modelio…o gaila, kaimynai žymiai geriau susiformavę, o mūsiškiai be lenin ir stalin idėjų baiminasi pasukti šviesesniu keliu…

 4. Ir kurie čia kaimynai geriau susiformavę?? Nebent Rusija ir Baltarusija,va ten ,tai homoseksualų eitynių nėra ir nebus!!! O čia vakarų kultūra suvešėjo,ko norėjom ,tą ir gavom. Laisvės spalvos😤

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis