Dominykas Vanhara. Ar dar kyla klausimų?

Na ką, gerbiamieji, įtariamos pedofilijos istorija vystosi toliau su pakankamu pagreičiu ir, kas įdomiausia, į scenos vidurį išeina klausimas, į šoną nustūmęs ir pačią įtariamos pedofilijos istoriją. Konkrečiai – kaip ir kokiu būdu pilietis K. B., būdamas Čilėje, sužinojo apie generalinės prokurorės ketinimus kreiptis į Seimą dėl jo, kaip Seimo nario, teisinės neliečiamybės panaikinimo?

Nes kad sužinojo, manau, dabar klausimų niekam per daug nebekyla. Konkuruojanti istorija, kad, neva, pilietį K. B. penktadienio vakare, būnant Čilėje, staiga ištiko egzistenciniai klausimai ir jis nusprendė trauktis iš Seimo, nors iki tol intensyviai derino savo, kaip Seimo nario, darbotvarkę, manau, neverta net 0,1 proc. tikimybės.

Gerai, pradėkime nuo pagrindinio klausimo – ar pranešimas piliečiui K. B. apie tai, kad yra ketinama kreiptis dėl jo, kaip Seimo nario, teisinės neliečiamybės panaikinimo, gali reikšti, kad galimai buvo padarytas baudžiamasis nusižengimas, numatytas BK 247 str., t. y. ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo? Mano asmeniniu vertinimu – ne, ir jokia apimtimi.

Visų pirma, remiantis LAT praktika, BK 247 str. numatytą nusikalstamą veiką gali padaryti tik specialus subjektas – proceso dalyvis ar kitas asmuo, matęs atliekamus ikiteisminio tyrimo veiksmus ir prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno pasirašytinai įspėtas, kad be prokuroro leidimo paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenis yra draudžiama (žr. pvz. LAT 2005-12-13 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-649/2005). Aš kažkodėl abejoju, kad tiek Seimo pirmininkė, tiek ministrė pirmininkė būtų pasirašytinai įspėta apie draudimą be prokuroro leidimo atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenis, konkrečiai – įtariamojo tapatybę. Taigi, baudžiamoji atsakomybė šiuo atveju, mano asmeniniu vertinimu, nekyla ir negali kilti.

Bet va politinė atsakomybė, tai ojojoj!

Bet va politinė atsakomybė, tai ojojoj! Žinot, gerbiamieji, man visa ši istorija kažkuo labai stipriai pradeda priminti praeitos kadencijos pačioje pradžioje nutikusią Gretos visureigio istoriją. Atsimenate tokią? Visa ši istorija vystėsi apie tai, kad labai turtingas partijos pirmininkas ne tokiai turtingai Seimo narei iš jo partijos nupirko naują visureigį. Tačiau, greičiausiai dėl sau įprastinio skūpumo partijos pirmininkas nusprendė kiek sutaupyti ir tą visureigį „užkabino“ ant įmonės balanso. Kad galėtų skaičiuoti amortizaciją ir dar kurą į sąnaudas galėtų įsitraukti.

Kaip ten senovės lietuviai sakydavo: „Kas skatiko nevertina, tas ir dukato nevertas“. Teisiškai tokie veiksmai trauktų, maks, iki mokestinio pažeidimo, kurių partijos pirmininko įmonės, spėju, yra turėjusios ne vieną. Nieko daugiau. Bet kai iš pat pradžių buvo pradėta veltis su atsakymais, pateikinėjamos istorijos, kurios, švelniai tariant, neatrodė labai įtikinamai, ta istorija pagavo tokį pagreitį, kad viskas baigėsi konkrečios Seimo narės mandato padėjimu.

Tai va lygiai taip pat yra ir šiuo atveju: vos ne kasdien pradeda aiškėti vis naujos detalės, kurių nebuvo žinota anksčiau, o atsakymų į vis iškylančius naujus klausimus nei Seimo pirmininkė, nei dabar jau ir ministrė pirmininkė nelabai turi ir vis labiau veliasi savo pasakojimuose.

atsakymų į vis iškylančius naujus klausimus nei Seimo pirmininkė, nei dabar jau ir ministrė pirmininkė nelabai turi ir vis labiau veliasi savo pasakojimuose.

Nuo pirminės informacijos iškilimo į viešumą mes jau sužinojome, kad Seimo pirmininkė buvo susitikusi asmeniškai su generaline prokurore penktadienį, o ne, priešingai nei ji pati teigė iš pradžių, buvo gavusi generalinės prokurorės kreipimąsi pirmadienį. Atsakydama į klausimą, kodėl ji iš pradžių šios aplinkybės nenurodė, jo teigė, kad „nebuvo tokio klausimo užduota“. O va šiandien mes jau sužinojome, kad, netrukus po Seimo pirmininkės susitikimo su generaline prokurore, sekė ir Seimo pirmininkės susitikimas su ministre pirmininke, kurią delegavo kaip tik ta pati partija, kurios frakcijai priklausė ir minimas pilietis K. B.

Ir šiandien mes jau išgirdome ir p. ministrės pirmininkės komentarą, kad taip, susitikimas toks buvo, bet apie jokius ikiteisminius tyrimus kalbėta nebuvo. Tiesiog su Seimo pirmininke buvo kalbėta apie neeilinės Seimo sesijos poreikį (būtent neeilinės Seimo sesijos prašė ir generalinė prokurorė – aut. past.), bet apie pilietį K. B. ir jo atžvilgiu vykdomus ikiteisminius tyrimus kalbėta nebuvo.

Aha. Dar verta paminėti aplinkybė, kad, kiek suprantu, nei Seimo pirmininkės susitikimas su generaline prokurore, nei su ministre pirmininke Seimo pirmininkės darbotvarkėje atspindėtas nebuvo. Priešingu atveju apie juos abu būtumėm žinoję jau praeitą savaitę.

Įvertinus tai, kas paminėta, aš turiu vieną paprastą klausimą gerbiamoms Seimo pirmininkei ir ministrei pirmininkei: kuo Jūs mus laikote?

Įvertinus tai, kas paminėta, aš turiu vieną paprastą klausimą gerbiamoms Seimo pirmininkei ir ministrei pirmininkei: kuo Jūs mus laikote? Nes bent jau aš ketvirtą pradinę klasę esu baigęs jau pakankamai seniai, kad tokiomis istorijomis patikėčiau.

Žiūrėkit, gerbiamieji, įsivaizduokite situaciją: esate Seimo pirmininkė, pas jus atvažiuoja generalinė prokurorė ir praneša, kad vienas iš Seimo narių yra įtariamas itin sunkių nusikalstamų veikų padarymu. Nors Seimo pirmininkė neigia, kad jai buvo įvardinti konkretūs BK straipsniai, bet generalinė prokurorė nurodė, kad straipsniai įvardinti buvo.

Šiuo atveju labiau būčiau linkęs pasitikėti generalinės prokurorės puse. Nes ji bent jau savo pasakojimuose nesivelia, o ir suinteresuota kažką slėpti yra mažiau. Ir kadangi, jei neklystu, Seimo pirmininkė nėra teisininkė, spėju, kad jai buvo pateikti ne tik konkretūs BK straipsniai, bet ir nurodyta, kas tuose straipsniuose yra parašyta.

Ir va dabar įsivaizduokite save Seimo pirmininkės vietoje. Jūs, kaip Seimo pirmininkė, esate atsakinga ne tik už Seimo darbo organizavimą, bet ir už jo įvaizdį visuomenėje. Ir jums pranešama, kad vienas iš narių yra įtariamas va būtent tokių nusikalstamų veikų galimu padarymu. Dar daugiau, esate ne tik Seimo pirmininkė, bet ir konkrečios parlamentinės partijos pirmininkė. Partijos, kuri ir šiaip vos vos kapstosi vandens paviršiuje po „dėžutės“ skandalo.

Ar nekiltų jums natūralus ir esminis klausimas – kurios tai partijos frakcijos narys? Ar kartais ne mano vadovaujamos?! Nes, jei aš būčiau tos partijos pirmininkas, iš karto sau mintyse sumesčiau, kad jei prie „dėžutės“ mano partijai dar bus pridėta ir galima pedofilija – viskas, ant partijos durų bus galima kabinti spyną ir dar lentom užkalti.

Tai, gerbiama Seimo pirmininke, tikrai norite pasakyti, kad, sužinojusi iš generalinės prokurorės apie kažkuriam Seimo nariui ketinamus pareikšti va tokius įtarimus, nebuvo įdomu nei kuriam, nei iš kurios frakcijos? Neuždavėt tokių klausimų ir atsakymų į juos negavot? Tikimybė, sakyčiau, viena iš dešimties tūkstančių. Bet kokių tik stebuklų Seime nebūna… Šiame – ypač.

Tuo labiau, kad generalinei prokurorei nuo Seimo pirmininkės slėpti būsimo įtariamojo tapatybės tikslo didelio ir nebuvo. Nes, kaip jau minėjau ankstesniuose savo įrašuose, nuasmenintam Seimo nariui teisinė neliečiamybė panaikinta būti negali. Teisinė neliečiamybė gali būti panaikinta tik labai konkrečiam bei „suasmenintam“ Seimo nariui ir už labai konkrečias inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

Tai jei generalinė prokurorė ketina teikti prašymą Seimo pirmininkei dėl klausimo apie nario teisinės neliečiamybės panaikinimo įtraukimo į Seimo darbotvarkę, vadinasi, Seimo pirmininkė konkretų Seimo narį sužinos arba sužino. Tuo labiau, kad tiek žmogiškai, tiek kaip partijos pirmininkė, tiek kaip Seimo pirmininkė, ji tokią informaciją sužinoti interesą turėjo net labai didelį, ir aš niekaip nepatikėsiu, kad generalinės prokurorės nepaklausė.

Na o šiandien, kaip jau minėta, išaiškėjo, kad, netrukus po Seimo pirmininkės susitikimo su generaline prokurore, įvyksta Seimo pirmininkės susitikimas su ministre pirmininke. Irgi į darbotvarkę neįtrauktas. Ir nors dabar abi tvirtina, kad šio susitikimo metu buvo kalbėta apie ką tik nori, tik ne apie generalinės prokurorės planus, susijusius su vienu Seimo nariu, bet jūs įsivaizduokite tokią situaciją: dirbate vienoje konkrečioje įmonėje, kurioje dirba 141 darbuotojas. Ir staiga sužinote, kad kažkuris iš jūsų kolegų yra įtariamas va tokių nusikalstamų veikų galimu padarymu. Nekiltų noras su kitu kolega pakalbėti dėl šios situacijos? „Papliatkinti“, taip žmogiškai kalbant? O įsivaizduokite, kad jei jūs esate tos įmonės valdybos pirmininkė, ir susitinkat su įmonės generaline direktore? Tikrai tikrai nekalbėtumėte ir neaptarinėtumėte tokios situacijos? Pavyzdžiui, kaip tokia situacija gali paveikti įmonės veiklą, reputaciją, santykius su klientais ir užsakovais?

Long story short, situacija yra tokia: generalinė prokurorė penktadienį atvyksta pas Seimo pirmininkę, pranešdama jai apie tai, kad Seimo narys yra įtariamas paminėtų nusikalstamų veikų galimu padarymu. Po to, netrukus tą pačią dieną, seka Seimo pirmininkės susitikimas su ministre pirmininke, kurios frakcijos narys yra pilietis K. B. Ir dar po kelių valandų, penktadienį vėlai vakare, į VRK elektroninį paštą iš Čilės atskrenda piliečio K. B. elektroniniu parašu pasirašytas prašymas panaikinti jo, kaip Seimo nario, mandatą. Tai gerbiamieji, ar šioje situacijoje dar kažkam kažkokių klausimų gali kilti?

Tai gerbiamieji, ar šioje situacijoje dar kažkam kažkokių klausimų gali kilti?

Taip, teisingai, įrašo pradžioje minėjau, kad baudžiamoji atsakomybė už pranešimo piliečiui K. B. pateikimą niekam kilti negali. Nėra jokios nusikalstamos veikos sudėties. Bet va politinė atsakomybė….

Nes šiuo atveju darosi visiškai akivaizdu, kad TS-LKD, kuri prieš rinkimus deklaravo, kad va jie tai bus sąžiningi, skaidrūs, balti ir pūkuoti, o ir šios partijos deleguota ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė draskėsi taškuotus marškinius ant krūtinės, kad jei jos vadovaujamas koks nors ministras, patekęs į kotletų skandalą, kaip Jaroslav Narkevič, neatsistatydins, tada atsistatydins ji. Elementariai bandyta nuo visuomenės nuslėpti šį skandalą ir jį tyliai pašluoti po kilimu.

Ir tą bandyta padaryti ne bet kaip, bet pasinaudojant savo turima tarnybine ir politine padėtimi. Kad niekas nieko nesužinotų, o konservatoriai ir toliau galėtų kabinti visiems makaronus ant ausų apie tai, kokie jie yra sąžiningi ir skaidrūs.

Tai va, gerbiamieji užingridai ir konservatorių rinkėjai. Faktai jums ant stalo, stipresnių ir aiškesnių nebūna. Artėja rinkimai, darykit išvadas. Ar jums tinka toks jūsų partijos elgesys, o gal, vis dėlto, norėtumėt ką nors keisti?

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

3 KOMENTARAI

  1. Labai ačiū už tokį aiškų padėties aprašymą.

    Tik dar pagalvoju, o kad kas dar primintų ir Mykolo Majausko „linksmybes“ su moksleivėmis už kurias jam buvo iškelta byla, tik ko gero jam bus pasisekę geriau, nei jo buvusiam bendrapartiečiui K. B.: jis buvo išteisintas , mat moksleivės pagal savo amžių jau buvo tam „tinkamos“ , ar kaip pasakyti… O gal M. Majauskas jau bus eunuku pasidaręs, ir dėl to iš konservų išstojo??
    Juk už vis svarbiausia rinkėjams pažinti renkamųjų dvasines- dorovines vertybes (ir daug mažiau įdomu ir ne taip svarbu žinoti kam jų patinka bėgti, šoti ar boksuotis , ar IT, ar t.t., taip kaip dabar pristato kandidatus į merus ) . O vertybės matomos ar ne gyvenimo pasirinkimuose? Juk rinkėjai tuti teisę tai žinoti? Tai net svarbu.

  2. klausimų nekyla. Ten kur du ar daugiau pešasi, visada laimi šėtonas. Juk tai jis visa tai suorganizavo tam, kad patyliukais, netrukdomas padarytų dar didesnį blogį. Čia R. Karbauskis teisus, tad bereikalingas šaršalas pridengia blogesnius darbus. O teisybė, tokiomis aplinkybėmis, tikrai nebus surasta. Klausimas kitas, kodėl šėtonui buvo reikalingas šis triukšmas. Kodėl gabriukas išėjo atostogų, sakyčiau, jis žino kodėl taip atsitiko ir kokia bus pabaiga, tad geriau pailsėti, kol aprims.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte