Br. Paulius Vaineikis OFM. Apie COVID-19 skiepus

ŠaltinisFACEBOOK

Jėzus žmonėms kalbėjo palyginimais ir be palyginimų. Jis jiems nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo (Mk 4,34).

Praėjusią savaitę, kai buvo paskelbta masinė „laisva“ vakcinacija, o informacinėje erdvėje ėmė sklisti vaizdai besiveržiančių žmonių gauti „laimės skiepą“, Kretingoje sutikau vieną jauną mamą, kuri su baime akyse manęs paklausė: „Kunige aš bijau! Mes šeimoje nesirgome jokiomis ligomis, nepersirgome COVID-19, nepasiskiepijome, o tapome kažkokie visuomenės priešai? Infekuotas žmogus tapo gėriu, o sveikas blogiu. Ką mums daryti?“

Čia prisiminiau Jėzaus žodžius (Mt 11,16): „Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į….“ Ir pagalvojau, kokius palyginimus Jėzus naudotų apibūdinti esamai situacijai? Greičiausiai pacituotų kokį visiems žinomą filmą, pvz.: World War Z – Filadelfijos miestas.

Lietuvoje panaši zombių ataka prasidėjo dar vasario pabaigoje, kai išdrįsom su Kretingos gimnazijos direktoriumi įdėti peticiją (feisbuke – red. past.) prieš „Stambulo konvenciją“, partnerystę ir vaikų tvirkinimą, kai buvo viešai įvardyta, kad LGBT ideologai yra iškrypėliai, nes iškreipia tiesą!

Antroji zombių ataka pasirodė, kai Lietuvos neobolševikų LGBT ir Laisvės partija su TS-KD liberalais pralaimėjo du mūšius: Stambulo konvencijos ir LGBT partnerystės ratifikavimą.

Užpirko net 16 milijonų nepatikrintų COVID-19 vakcinų dozių (be jokių garantijų sveikatai ir įsipareigojimų atsakyti už pasekmes žmogaus gyvybei), kad tų, kurių nepavyko sudoroti ideologiškai, sudorotų represuodami psichologiškai ir fiziškai užsodindami ant „koronos priklausomybės adatos“ (palyg. PSO prognozės dėl nuolatinio žmonių vakcinavimo ateities kartoms).

Grįžkime prie filmo. Jo pradžioje rodoma normali tradicinė šeima, kur tėtis yra vyras, mama – moteris, du mažamečiai vaikai – ir staiga viskas apsiverčia. Puolama šeima, puolami visi sveiki žmonės ir jie paverčiami zombiais… Dauguma pasaulio žmonių tampa infekuoti, o sveiki tampa mažuma.

Idomi detalė, kad užkrėstieji yra baisiame įniršyje prieš tuos, kurie yra likę sveiki, ir bando juos paversti infekuotais kaip ir jie.

Nebe juokais tą pačią realybę išgyvenu savo aplinkoje vos ne kas savaitę: bet kokia nuomonė, priešinga leftistų vyriausybės, LGBT ir gender, taip pat vakcinacijos propagandai yra puolama su zombine neapykanta. Net krikščionys, kažkada buvę net dvasininkais, broliai, pažįstami ir tie, kaip apsėsti, bando užpilti pamazgom bet kokią mintį, priešingą jų infekuotai ideologijai.

Net krikščionys, kažkada buvę net dvasininkais, broliai, pažįstami ir tie, kaip apsėsti, bando užpilti pamazgom bet kokią mintį, priešingą jų infekuotai ideologijai.

Vienas iš atsakymų, kur slypi „Zombių – Viruso“ šaknis yra čia: Rom 1, 21-27: „Pažinę Dievą jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili… Todėl Dievas jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo Tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne Kūrėjui… Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir už iškrypimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama“.

Toliau apaštalas Paulius aprašo tų zombių savybes: „Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti kas nedera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie šveižikai, Dievo nekentėjai, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visa tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius“ (Rom 1,28-32).

Atsakymas sveikai, neinfekuotai mamai – palyginimas su filmu „Gladiatorius”

Greičiausiai Jėzus mūsų laikus palygintu su sceną iš filmo „Gladiatorius“, kur karališkojo legiono generolas Maximus, paverstas vergu Romos koliziejuje, prieš mūšį tarė savo bendražygiams: „Koks pavojus bepasirodytų už šių vartų, gyvi išliksime tik būdami vieningi!“

Ši frazė – tai atsakymas jaunai mamai, kuri su baime akyse manęs tuomet klausė manęs, ką daryti.

Herojaus Maximus žodžiai – tai atsakymas ir visiems mano broliams kunigams ir vienuoliams, kurie neatidavė savo peties už Laisvės partijos „laisvę“, nepasidavė farmacijos lobistų kompanijoms ir jų nupirktų seimūnų vienpusei propagandai.

Tai atsakymas visiems likusiems neinfekuotiems Lietuvos žmonėms, kurie atsisako tikėti skiepo Dievu ir, kaip tame filme, valdančiųjų sostinės dvaro yra niekinami, vadinami „barbarais“, „tėvynės išdavikais“ ir „nusikaltėliais“.

Kristus – visos Bažnyčios vadas, nugalėjęs priešą – velnią, atimą pragaro ginklus, kaip filmo Gladiatorius užšoka ant balto žirgo, iškelia pergalės dviašmenį kalaviją – Dievo Žodį ir sušunka: „Nebijok mažoji kaimene…Būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ (Lk 12,32; Jn 16,33).

Tik būdami vieningi sugebėsime pasipriešinti biologiniam COVID-19 eksperimentui ir grasinamam dar vienam karantinui.

Kas galėtų paneigti, kad dabartiniai Lietuvos valdančiųjų brukami skiepai nėra kenksmingi sveikatai ir po kelių metų nepasireikš dar baisesnėm mutavusių ligų, alergijų formomis?

Kas galėtų paneigti, kad dabartiniai Lietuvos valdančiųjų brukami skiepai nėra kenksmingi sveikatai?

Kas galėtų paneigti, kad už kiekvieną (nupirktą iš mokesčių mokėtojų pinigų) skiepų siuntą valdantieji propagandistai negauna solidžių „atkatų“, savo partijų ir jų gaujovaldos (pal. kun. Jurgio Pabrėžos terminas „iškreiptai demokratijai“ nusakyti) narių išlaikymui?

Kas galėtų paneigti, kad nuo pat COVID-19 skiepų pasirodymo, iki šiol bandoma užgniaužti bet kokią kitą mokslininkų, virusologų, gydytojų specialistų informaciją, priešinga vakcinų kompanijų ir jų užsakovų propagandai?

Net tie žmonės, kurie nuoširdžiai norėjo pasiskiepyti, po paskutinės Lietuvos Seimo priverstinės „meilės politikos skiepui“ persigalvojo, ir priešinsis visomis įmanomomis jėgomis dabartinei valdančiųjų neofašistinei arba bolševikų skiepo bruktatūrai.

Pasiūlymas Lietuvos Prezidentui ir vyriausybei

Jeigu norite, kad likusi Tautos dalis jumis patikėtų turite:

Nedelsiant sugrąžinti LRT nacionalinį radiją ir televiziją visiems Lietuvos gyventojams, kad būtų atstatytas pasitikėjimas visuomenės informacijos priemonėmis.

Pašalinti iš užimamų pareigų dabartinę LRT direktorę M. Garbačiauskaitę – Budrienę, ir patraukti teisminei atsakomybei visus, pažeidusius Lietuvos Konstituciją, kuri gina žmogaus minties, žodžio, įsitikinimų išraiškos laisvę.

Laikantis konstitucinių, demokratijos teisių, normų, įstatymų, nutraukti bet kokią cenzūrą ir blokavimą kitos nuomonės išsakymui socialiniuose tinkluose bei viešoje erdvėje.

Leisti lygiomis teisėmis pasisakyti ir pagrįstais moksliniais faktais pateikti pilną informaciją apie skiepų tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį žmogaus organizmui.

Garantuoti Lietuvos žmonėms reikalaujamų COVI -19 skiepų padarytos žalos sveikatai atlyginimo ir nemokamo gydymo geriausiose Europos Sąjungos gydymo įstaigose.

Sudaryti lygias komercines sąlygas vaistams nuo COVID-19 atsirasti ir jiems platinti.

Visus Lietuvos vyriausybės valdančiuosius, darbdavius, įmonės vadovus, direktorius, rektorius, viršininkus, grasinančius tiesioginiu ar netiesioginiu būdu susidoroti su dirbančiaisiais dėl to, kad žmogus yra sveikas ir atsisako vakcinuotis, patraukti teisminei atsakomybei už psichologinio ar net fizinio smurto vartojimą.

Pasiūlymas sveikiems ir neinfekuotiems žmonėms

Pagal jums suteiktas tarptautines bei Lietuvos konstitucines žmogaus teises bei pareigas, galite ir turite teisę ginti savo ir savo šeimos narių sveikatą.

Pasipriešinti (visomis teisinėmis priemonėmis) valdžios neteisėtiems reikalavimams bei veiksmams, priešingiems jūsų sąžinės ir tikėjimo laisvei.

Reikalaukite skiepų kompanijų, Lietuvos vyriausybės, darbdavių, visų, kurie jūs verčia skiepytis, garantijos, kad jie pilnai apmokėtų COVID-19 skiepų padarytą žalą jūsų sveikatai.

Rinkite (filmuokite, registruokite) medžiagą jūsų teises pažeidžiančiųjų veiksmus ir viešinkite.

Blogis bijo viešumos!

Neleiskite, kad būtų jumis manipuliuojama nepagrįsta statistika ir skleidžiama baime apie COVID-19, jos mutacijas ir išpūstas mirtis bei pasekmes.

Reikalaukite lygių teisių būti neuždarytais, kokias turi pagrindiniai prekybos centrai ir kiti privilegijuoti komerciniai magnatai.

Pasiūlymas dvasininkams ir ganytojams:

Būkime su paprastais žmonėmis, šeimomis, kurios neturi galimybių savęs apginti. Gal net nemoka „teisingai“ išsireikšti. Nesigėdykime jų, bet vaikščiokime tarp jų, guoskime juos savo pavyzdžiu ir žodžiu. Kvepėkime savo avimis!

Neskubėkime vertinti kitaip manančių ir įsitikinusių dėl vakcinavimosi.

Nepataikaukime turtingiesiems ir galingiesiems. Nepraskieskime Evangelijos norėdami būti visiems „gerais“ ir politiškai korektiškais. Dievas mato mūsų širdis!

Organizuokime maldos akcijas, žygius, adoracijas, pasninkus už save, savo parapijos miestus ir Lietuvos valdžią. Junkimės į krikščionių profsąjungas ginti tikinčių darbuotojų teises.

Laiminkime priešus ir skelbkime Gerąją Naujieną!

Neskubėkime vertinti kitaip manančių ir įsitikinusių dėl vakcinavimosi. Dievas yra meilė! (1 Jn 4,8)

Tikra meilė dovanoja laisvę pasirinkti, net jei tas pasirinkimas kitam nepatinka.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

146 KOMENTARAI

 1. na, aš pasielgiau kvailai – pagal autorių. Kadangi esu ne jauniklė, pasiskiepinau. Suprantu, kad dalyvauju eksperimente, nes nėra laiko vakcinai patikrinti pagal taisykles. Aš, tiesą sakant, patikėsiu tik gydytojais, tiesiogiai dirbančiais su sergančiais žmonėmis. O jei sako – o ką pasiūlysit vietoj vakcinų?

  • Rinkites tikejima. Tai yra pats geriausias vaistas nuo tokiu ligu. O ir salutinis poveikis yra labai geras: Jums bus tikrai geriau net ir po mirties, kai ateis tikras laikas su ja susitikti.

    • jau nebe gerbiamas kunigas. Zudikas kunigas. skleidzia informacija kuri gali pareikalauti gyvybiu nes kunigas daug kam yra autoritetas. Sazines reikia turet…. kunigas dar.

     • Daugumai šis kunigas tai pavyzdys. Jums negerbiamas – nes Jūs pats/pati didžiulis blogis, neapsišvietęs, tikintis ką kalba seimas ir papirkta žiniasklaida. Ieškokite informacijos , skaitykite , domėkitės ir Jeigu turite nors kiek smegenų , jeigu dar sugebate mąstyti logiškai – tai suprasite. Bet jeigu pas Jum smegenų tik siūlelis laikantis ausis – tai tegul Jums padeda dievas. Užjaučiu.

  • Teisingai padarėte. Alternatyva – persirgti COVIDu ir sužinoti savo organizmo galimybes… Kartais tas „sužinojimas“ būna pavėluotas.
   Bet kokiu atveju, mes visi ankčiau ar vėliau susidursime su šiuo virusu – net neturėkime iliuzijų. Todėl arba skiepijamės, arba laukiame savo gyvenimo loterijos…

   • Mielas/miela ASD.
    aš jau ir persirgau, ir sužinojau savo organizmo galimybes. (Beje, mano organizmas anaiptol ne iš jaunų.) Ką galiu tvirtai pasakyti: BAIMĖS AKYS DIDELĖS. Sirgau gan sunkiai, bet apsiėjau be gydytojų. Ką aš žinau, gal sekantis susirgimas bus dar sunkesnis. Bet kai protas neužvaldytas baimės, tai kažkaip visai kitaip žvelgia į procesus. Ir, beje, 100 proc sutinku su rašiusiu apie tikėjimą kaip patį geriausią vaistą. Na ir SAVAIME SUPRANTAMA, AŠ NESISKIEPIJU. Nedalyvausiu ir neremsiu šio įtartino megabiznio. Man tiesiog to nereikia, nei mano kūnui, nei tuo labiau sielai.

    • malonu žinoti, kad ištraukėte laimingą loterijos bilietą. Jums skiepytis nėra būtinybės, nes jau turite antikūnių. Kas nesirgo, antikūnius įgyja per skiepus, kurie yra nemokami.
     Beje, po pusmečio rekomenduočiau pasitikrinti antikūnių lygį ir nuspręsti ar reikalinga papildoma apsauga, ar ne.

     • Pusmetis praėjo, nei aš tikrinuos, nei ką. Man nuoširdžiai neįdomi ta, anot Jūsų, papildoma apsauga“. Nes anaiptol nemanau, kad covid vakcina suteiks apsaugą nuo VISŲ įmanomų ligų ir dar, kad kokios, garantuos nemirtingumą. Ne, aš mąstau adekvačiai. O kaip mąsto kiti – jų reikalas.

    • Kažkodėl mano komentaras buvo ištrintas, tad vėl kartoju:
     Malonu girdėti, kad ištraukėte laimingą loterijos bilietą. Kadangi jau persirgote, tai greičiausiai turite pakankamai antikūnių. Todėl skiepytis Jums nereikia.
     Rekomenduočiau po pusmečio pasitikrinti jų kiekį ir nuspręsti ar reikalinga papildoma apsauga. Sėkmės!

     Redakcijai: nesupratau, kodėl buvo ištrintas ankstesnis mano komentaras? Gal techninė klaida? Norėčiau tuo tikėti.

   • Yra dar viena iseitis. Kaip jau sakiau, stiprinkime tikejima. Mano ir mano draugu patirtis rodo, kad tai pasaugojo musu sveikata 100%. Bendravome su serganciais zmonemis labai artimai kelias dienas, bet nesusirgome.

    • VIEŠPATIE, išgydyk LIETUVOS ir viso Pasaulio žmonių širdis, aptvarstyk jų sielų žaizdas, gelbėk nuo piktojo. Amen.🙏🙏🙏

    • Norit pasakyti, kad tie, kurie mirė susirgę yra netikintys? Ar per silpno tikėjimo, kad serga jie ar jų artimieji? Neskaudinkit tų žmonių, kurių artimieji mirė ar išgyvena sunkias pasekmes po ligos. Gal ne mums spręsti apie kitų tikėjimą.

     • Nesakiau taip, kad tikintys zmones neserga ar nemirsta. Visu ligu ir mirties nepavyks isvengti niekam. Taciau, kiekvienas ugdo savo tikejima pats. Stipresnis tikejimas tikrai nenuvils ir labai pades. Jeigu taip gali buti man, paprastam zmogui, taip gali buti ir Jums.

  • O ar jüs pasidomėjote apie tos ‘vakcinos’ sudėtí ? Ar girdėjote apie grafeno oksidą ? Jüsú, kaip ir visü paskiepytú, laukia siurprizas.

 2. panasu, kad braliukas praniukas ima pagreiti ant visu galu, tik idomu ar tamstos „aviu kvapas“ garantuotas, nes pvz koks pranciskus romoje turi savo „aviu kvapa“, tai kuris dabar bus pirmesnis pagal „aviu kvapa“ dangaus karalysteje?

   • tai kad apie vienijancia taikos Dvasia berods Kristus moke, o cia „ganytojas“ siuncia daug ka toli, nes jis girdi vienas is teisiausiuju, tik va Viespats sake tegu auga ir rauges ir kvieciai iki pjuties meto, kazin kodel?

    • Liudna bus tiems, kurie darys bloga. Kiekvienam bus duota pagal jo darbus. Galima klysti, tokia didele mums yra duota laisve. Bet kur kas geriau buti rugiu.

 3. Brolis Paulius – tikrai tikintis Dievu žmogus. Dalis kunigų Jį absoliučiai palaiko, bet dalis yra taip pat silpno tikėjimo ir padeda formuot coronos dievą, aukščiau sakramentų mišių ar išganymo iškeliant sveikatos svarbą.. Bet visada tokių prisitaikėlių buvo. O tokie kaip br. Paulius- yra didvyriai, jie dažnai yra tersi paskutinis akmuo, už kurio užkliūva viską traiškančios šėtono propagandos vežimo ratai. Melskim Dievo stiprybės Br. Pauliui ir Jo bendražygiams, o patys- žodžiu, veiksmais ar dar kokia forma padėkime Jiems. Tapkim akmenėliais pragaro mašinos kelyje!

  • Pritariu. Visus metus pravažinėjau į darbą per 6-7 autobusus, mažiausiai po 3 valandas per dieną, dirbau su šešiamečiais ir nesirgau. Tikėkime Dievo apsauga, ir natūraliais būdais stiprinkime imunitetą, tik taip nugalėsime blogį. Nepasiduokime panikai, Dievo ramybė ir išmintis telydi mus visus.

   • Pirma kraujo grupė yra atspariausia tam virusui. O tikėjimas stiprina dvasią. Stipri dvasia turi įtakos ir kūnui, nors tiesioginio ryšio tarp dvasios stiprybės ir atsparumo ligoms nėra. Tiesiog tikintys žmonės turi kitus prioritetus. Jie labiausiai bijo nuodėmės, o ne kokio kito virusi.

 4. Jau ne viena dvasininka girdejau, kuris agituoja ne tikejima stiprinti ir Dieva myleti, o nuodus leistis. Liudna buna tai matant. Kaip galima skelbti Sventus Zodzius, kai pats nesupranti Biblijos ir netiki tuo, kas ten yra parasyta?

 5. tu ir pralaimėjai. Iki šiol tikėjome kiekvienu tavo žodžiu. Bet ne žodžiu prieš skiepus. Taip, jie nėra gerai išbandyti, nežinomas jų tolimesnis poveikis sakykim genetikai. O ar buvo laiko juos išbandyti? Pasaulis buvo parklupdytas: ar rinktis iki galo neištirtus skiepus ar mirti baisia mirtim nuo agresyviausio Covid. Na ir ką, pasirinko skiepus. Nes kito nors kiek logiškesnio pasirinkimo nebuvo. Čia kažkodėl tau nekyla minčių. O mes pasiskiepijome ir raginame tai padaryti kitus.

  • Tvirtas tikejimas saugo kur kas geriau uz skiepus. Nebijokite, o tikekite ir darykite gerus darbus. To pakanka, kad butumete sveiki ne tik siame, bet ir kitame pasaulyje.

  • mes, nepasiskiepusieji, NERAGINAME kitų nesiskiepyti ar dar ką daryti ar nedaryti. Laikomės principo, kad kiekvienas gyvena pagal savo, o ne kitų, protą ir sąžinę.

   • Galime gyventi pagal savo maza prota ir galime gyventi pagal Dievo Prota. Butu arogantiska is musu puses manyti, kad esame ismintingesni uz Ji, bet kaip tik taip dabar ir elgiames. Beje, musu didelis kvailumas kyla is musu godumo ir baimes. Tai irgi yra blogai.

 6. o varge…. kiek puikybės, kiek nemeilės, kiek tulžies šito (pseudo)pranciškono lūpose….
  man atrodo kad jis nebe avimis kvepėt pradeda, o avinu…

 7. Na gėda, man dėl šio žmogaus tokių nesamonių, politinių pliurpalų ir palyginimu. Gal ir vėžiu sergantys onoko centre taip pat turėtų atsisakyti medicinos pramonės naujausių vaistų. Ar Jums ne gėda, brolį Pauliau. Man gėda už Jus, nes Jus įsitraukėte į visuomenės skaldymą, užuot visus kvietęs į bendrystę, parodęs meilę visiems žmonėms, kaip kad Jėzus Kristus savo pavydžiu rodė. Nukvakote.

  • Skaldo mus valdžiažmogiai į vakserius ir anti vakserius. Dar to nebuvo, kai tarp artimiausių giminiečių pasėtas susipriešinimas. Globalistai turėtų pasirūpinti ne nesibaigiančiu vakcionavimosi maratonu, o vaistų gamyba. Žiū, ką jie siūlo – badytis kas pusmetį su vis naujomis neišbandytomis vakcinomis. Kokios sudėties pagamins rytoj? Kas čia per eksperimentai su žmogumi? Kas davė teisę žaisti su žmogaus sveikata?

 8. Jėzuje mūsu viltis! Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų :,, Jėzus Kristus yra Viešpats! “ Fil 2,9-11. Stiprybės ir Dievo palaimos br Pauliau!

 9. Nustebino br. Paulius, suplakdamas viską į vieną košę: ir šeimos vertybes, ir skiepus, ir Dievo veikimą į vieną. Blogai, kai žmogus, nestudijavęs medicinos mokslo reiškia kategorišką nuomonę ir ragina kitus elgtis taip, kaip jam atrodo.
  Ginant šeimas, susiduriame su bendražmogiškais vertybiniais klausimais ir čia kunigo žodis – labai svarbus. Bet labai nesolidžiai atrodo, kai kunigas imasi kalbėti už medikus. Žmonija dabar gausesnė ir ilgaamžiškesnė tik medicinos pasiekimų dėka. Ginčyti tai – neprotinga. Jei Pasauline Sveikatos Organizacija numato tokius skiepijimus tęsti ir ateityje, kitoms kartoms, tai reiškia, kad virusas yra toks patogeniškas, jog paprasto žmogaus imuniteto gali ir nepakakti, jam reikia papildomos apsaugos. Taip skiepijami vaikai jau ne viena karta nuo vaikiškų ligų (difterija, kokliušas, raudonukė), TBC, kt. Tik skiepų dėka žmonija pamišo marą, raupsus…
  Šnekėti tai ko nesupranti – negerai. Aišku, žmogaus negalima versti skiepytis, jei jis prisiima pats atsakomybę už savo sveikatą. Tai jo pasirinkimas. Už šį pasirinkimą ir galima kovoti. Bet gąsdinti nebūtais dalykais – nei šis, nei tas…
  Gerb. br. Pauliui tik patarsiu mažiau žiūrėti Holivudinių filmų, kurie sujaukia protą ir atitraukia nuo Dievo tiesos.

  • Jūs gerbiamas žmogau pasiklydote ir ne tą Dievą garbinate, jei galvojate, kad PSO yra gėris. Ir ką sau manote kritikuodamas dvasininko straipsnį ir dalindamas patarimus? Gal nusileiskite ant žemės? Čia yra šiuolaikinio žmogaus pagrindinė problema – jo ego ir galvojimas, kad žinios yra viskas. Klaida! Žinios yra nuperkamos, mokslininkai yra nuperkami, istorija klastojama. Tik dvasinis tobulėjimas gali padėti mums išlikti šitame hibridiame kare.

   • Dievas davė žmogui ne tik tikėjimo dovaną, bet apdovanojo ir protu. Nesinaudoti protu ir mokslo pasiekimais – nuodėmė. Panasiai, kaip tas tarnas, kuris šeimininko pinigus užkasė į žemę ir grąžino nepajudintus. Šeimininko atsakymą manau, kad žinote.
    Dėl PSO – aš neturiu jokių įrodymų, kad tai satanistinė organizacija. Jei Jūs turite, klokite įrodymus ant stalo. Mes susipažinsime.

    • „lytinis švietimas atsižvelgiant į PSO nustatytus standartus“ reiškia, kad vaikai iki 4 metų turi būti mokomi apie „malonumą bei pasitenkinimą, pasiekiamą liečiant savo kūną”, „ankstyvosios vaikystės masturbaciją”, „teisę tyrinėti skirtingas lytines tapatybes” ir t.t.. 4-6 metų vaikai turėtų būti mokomi apie „tos pačios lyties santykius“, „priimti įvairovę“, o 6-9 metų susipažinti su bręstant vykstančiais pokyčiais, seksu ne vien kaip vaikų, bet ir malonumo šaltiniu bei reiškiniu medijose, kontracepcija, šeimos planavimu ir skirtingais būdais pastoti. 9-12 m. vaikai turėtų išmanyti kontracepcijos rūšis ir jos naudojimą, nesaugaus sekso rizikas, taip pat suvokti ir kaip normą priimti seksualinių orientacijų ir tapatybių įvairovę. Visą tai numato PSO standartai (abejojantys gali juos rasti internete – „WHO Standards for Sexuality Education in Europe“, 2010 metai, 37-52 psl.)

     Ar tai ne satanizmas???

     • Sudėliokime viską į lentynėles:
      vaikų lytinis švietimas – ne PSO veiklos kompetencijoje ir tokios rekomendacijos, jei tai nėra “ feikas“, yra nulinės vertės.
      Kiek žinau PSO užsiima sveikatos apsauga, bet ne auklėjimu.
      Bet tiek to… kalbėkime apie skiepus.
      Ar turite kontrargumentu jiems? Realių, o ne „feikinių“? Kas geriau: mirti nuo Coronos ligos, ar nuo skiepo, jei jų tarpusavio grėsmės santykis 1:100.000 ?
      Pasilaikykite tuos „satanizmus“ savo archyvui…

    • Asd – „Mes susipažinsime“. Gal čia jūsų yra visas legionas? Pasiūlysiu jums Simone Weil knygą „Sunkis ir malonė“, kurioje labai aiškiai išdėliotos proto galimybės, t.y. piktoji dvasia kalba per protą, po to pasireiškia vaizdinyje ir galiausiai, įsitvirtina jausmuose. Protu, be nuolatinės maldos, niekada negalima pasikliauti. Geriau vadovautis sąžine, jei ji bent kiek pajėgi girdėti, t.y. turi ramybę.

     • Dažnas sutrinka ar atėjusi mintis yra iš Dievo, ar iš piktojo. Tai ir pasako, kad žmogus nežino ar yra su Dievu, ar su kipšu. O tikras gali būti tik tada, kai Dievą myli visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis. O Jį mylėti gali tada, kai per širdį teka Jo meilė-agapė. O jau tada protas apimtas tik Juo ir su Juo. Tenori kalbėti tik apie Jį, būti tik su Juo. Tokiam žmogui nuodėmės yra atleistos, tad sąžinė yra rami, o jei ji rami tai žmogus girdi bei mato daugiau, nei gali pamatyti paprasta akimi ir išgirsti paprasta ausimi, t.y. mato ir girdi širdimi, nes ten apsigyveno visa Šv. Trejybė.

  • Asd, nereikia baigti medicinos mokslų, kad suprasti, jog konkrečiai šios vakcinos kokybė mažų mažiausiai labai abejotina – juk mirčių atvejų fiksuota, be to pasiskiepijus bet kokiais skiepais, vargu ar tampame šviesa, kuri aplink save ir paviršius degina virusus? Tai kaip ir net pasiskiepijus lieki platintoju, nors tas akivaizdu, jau vien iš to kad net ir skiepyti suserga. Už šios vakcinos padarinius neprisiimamos jokios atsakomybės ar garantijos. Ilgalaikės pasekmės dar neaiškios, bet jau prasideda spaudimas skiepyti ir paauglius, vaikus. Galiausiai įvertinus tokius akivaizdžius faktus, vis tiek, žmonės ne tik užpilami prasta „pečių prie pečių“ propoganda. bet galiausiai visaip niekinami ir nuolat prievartaujami skiepytis neaiškiu marmalu. Nereikia žaisti ir medikų korta, nes ne visi pritaria unisonu, tik tie kas nepritaria nesiklausomi ir lygiai taip pat patampa „antivakseriais“ televizijose, kurios jau kuris laikas vienu balsu pozityviai loja ir apie migrantų krizę, ir lgbt ir tas pačias vakcinas ir t.t. Vienintelis, kažkiek svarstytinas argumentas už, kad neva sunkiai sergantys gali užversti ligonines. Bet tai lygiai taip pasiskiepiję marmalu gali jas užversti, tiek su tuo pačiu covid, ar su kokiais nors šalutiniais padariniais. Žodžiu vien toks teiginys neatrodo pakankamas įvesti valdžios atvirai prievartai ir diktatūrai, kas jau savaime būtų precedentas su tragiškomis pasekmėmis realiai laisvei. Taip, kad čia brolis Paulius labai drąsus ir teisus nevyniodamas žodžių.

   • Gerb. D, Jūs rašote: „Asd, nereikia baigti medicinos mokslų, kad suprasti, jog konkrečiai šios vakcinos kokybė mažų mažiausiai labai abejotina“
    Atsakau: Jūs labai klystate, prisiimdama teisėjo vaidmenį ten, kur nesuprantate.
    Klausimas: kiek buvo komplikacijų ir mirčių nuo skiepo ir kiek susirgus COVIDu?
    Supraskite, kad jei virusas pateks į skiepytą organizmą, tai jis persirgs lengviau, nei jei būtų neskiepytas, o greičiausiai net nepajus, kad „pasigavo“ virusą. Jei didžioji populiacijos dalis nesirgs, susidūrusi su virusu, tai tas vrusas ilgainiui gali tapti eiliniu „ala gripo“ virusu, nenešančio tiek mirčių. Negi sunku tai suprasti.
    Pabaigai. Kas nenori skiepytis, tų versti skiepytis negalima. Tokia mano nuomonė. Tada tiesiog tarp neskiepytų bus paprasta, natūrali atranka, o skiepyti dar ilgai vaikščios su kaukėmis ir lauks naujo karantino 🙂

    • Kokį teisėjo vaidmenį? Jūs lygiai taip negalite tvirtai garantuoti, kad ši vakcina neturės neigiamų greitų ar ilgalaikių pasekmių pasiskiepijusiam. To nedaro net gamintojai! Pats sutinkate, jog mirčių esama. Žodžiu teiginys, kad šios vakcinos, bent kol kas yra abejotinos, yra tikrai pagrįstas. Kas kiek gyvens ir kokia atranka gali būti atsižvelgiant į situaciją irgi labiau Nostradamo pranašystės. Dėl statistikos, deja, ja sunkiai galime pasikliauti siaučiant „pečių už visokias laisves“ akivaizdžiai šališkai propogandai, nors aišku aš linkstu sutikti, kad labiau tikėtina, jog mirčių skaičius su vakcina galimai būtų mažesnis, bent jau vyresniųjų piliečių tarpe. Na bet tai tik mūsų nuomonė. Ir visgi, kiekvienas žmogus turėtų teisę rinktis, kuri rizika jam atrodo didesnė. Manau, su tuo sutinkame? Juk pilna atvejų (ypač tarp jaunesnių individų) ir be skiepo, kurie lengvai perneša tą virusą. Tai kas ten lengviau, kas sunkiau irgi gali būti spekuliacijos. Bet šiuo atveju visa tai net nesvarbu… problema – valdančiųjų grasinimai prievarta, šantažas, atviras patyčių skatinimas ir gąsdinimas represijomis, O būtent šiame tragiškame kontekste visi COVID reikalai tampa tik fonu.

     • Miela (-as), D,
      nesiginčysiu su jumis, nes suprantu Jūsų nerimą ir situacijos neapibrėžtumą. Pasakysiu tik tiek – aš irgi už tai, kad nebūtų prievartos skiepytis. Palikime tai kiekvieno žmogaus apsisprendimui.

 10. Ačiū už objektyvias palaikančias mintis. Ne visi dvasininkai tokie supratingi. Dažnas ne tik pats pasiskiepijęs eksperimentine vakcina, bet dar ir agituoja per pamokslus skiepytis.

 11. Suprantu, jog šis portalas dar tik žengia pirmuosius žingsnius, jog labai nelengva užsitikrinti finansinę paramą, gauti kokybiškų tekstų ir t.t. Tačiau visgi jeigu ims dominuoti tokie tekstai „ant ribos“, galiausiai tapsite labai specifiški, šališki ir tam tikra prasme mariginalūs. Atgrasysite potencialius kokybiškus bendradarbius, kurie nenorės būti siejami su šiuo portalu. Sveikinu jūsų norą būti objektyvia žiniasklaidos priemone, tačiau taip kaip bernardinai linksta į vieną kraštutinumą, jūs pamažu linkstate į kitą. Trumpai tariant, nepublikuočiau tokių tekstų ateityje. Net jei šioje stadijoje ir neturite tokios prabangos atsirinkti – tai yra skausminga, bet būtina investicija ateičiai. Taip pat liūdna dėl Pauliaus, man brangaus brolio, tokio keisto (sakyčiau antievangeliško) suradikalėjimo.

 12. Ką reiškia reikalauti atlyginti žalą? Juk sveikatos nenupirksi už jokius pinigus! Kas vaikus užaugins tų, kurie po 2-3 metų išeis anapilin? Negali būti nė kalbos apie kažkokį tai spaudimą. Kiekvienas atsakingas už savo ir savo artimųjų sveikatą. Ne valstybė, ne kiti piliečiai, ne Dievas. Mes patys!

 13. Tikėjimo entuziastams – ką Tikėjimas išgelbėjo nuo ligų ir mirties???? Nes tai natūralūs dalykai, kol gyvename Žemėje…Taigi, sėkmės tik tikint, o aš pasitikėsiu Dievo duotais talentais .Įvairių talentų Jis yra davęs, ir kai žmonės juos naudoja, daug gero padaro

 14. o tai kur dar br. Pauliui publikuotis? Ką, užčiaupti jį galutinai? Kas iš tokio užčiaupimo gaus naudos? Laisvam ir brandžiam žmogui tokie Jūsų būgštavimai nerimti ir nereikalingi. Diskutuokime, mąstykime, ginčykimės, tam ir portalas.

  • Infekuotas avis. Labai jau agresyviai skamba – infekuotieji… Kaip kokie dabar visuomenės blogiečiai. Pagal autorių panašu, kad mes dabar kažką pridarėm blogo. O mes irgi Dievo klausom, sako mylėk savo artimą. Taisuprantom kaip raginimą, padėk jam nesusirgti. Tai Panašiau, kad nepasiskiepiję puolą paskiepijusius. Patys muša, patys rėkia. Nemačiau, kad ką būtų per prievartą skiepiję, juk jei nesiskiepys, yra alternatyvos kaip būti toliau nuo pasiskiepijusių, kurie nešioja virusą. Gali nedirbti… Paukštis laisvas nei pjauna nei sėja… Tegul ir toliau galvoja apie save… Ar taip, t. Vaineiki? Ką daryti, kai žinai, kad skiepas nėra absoliutus gėris, bet ir Corona sustabdyti nori?

 15. O varge… Tai tikras pavyzdys, kai “iš didelio rašto išeinama iš krašto”. Kalbama apie vienybę, o tuo pat metu kiršinami ir kaltinami žmonės. Gana, Pauliau. Jau gana šito triukšmo. Dievo jame nėra, kad ir kokiomis ŠR citatomis žongliruotume. Tai vien nuoga emocija, sumišusi su pagreitį įgyjančiu noru žūtbūt kažką garsiai daryt. Sako “pažinsite iš vaisių”… o vaisiai praranda gerą skonį…

 16. Ačiū broliui Pauliui už drąsą stoti prieš plandemijos tironiją, kuri jau atvirai persekioja visus, kurie išdrįsta apsaugoti savo kūno neliečiamumą ir aklai nepaklūsta tironijos įsakymams. Gaila, kad tironijos aukos, kurių tarpe yra ir katalikų, taip lengvai pasiduoda užzombinimui ir tampa uoliais tironijos tarnais – smogiamąja jėga prieš tuos, kurie išdrįsta nepaklusti diktatūrai. Gal jau ateina tas laikas, kai brolis stos prieš brolį? Pasiskiepiję giliai viduje jaučiasi išprievartauti paniekinti, tačiau visą pyktį nukreipia ne prieš tuos, kurie juos apgavo ir išprievartavo, o prieš tuos kurie drįsta atsispirti tam melui ir prievartai.

  • Ir kas galėtų paneigti, kad ne Volodia iš Kremliaus viskam diriguoja? ( Būna, kad ir pranciškonai dūšią velniui parduoda.)

   • taip, taip, viskam diriguoja ne tik Volodia, bet ir Fidelis su Mao is ano pasaulio, o jiems pritaria Marksas su Engelsu kaip kokie pranasai…
    Kokius briedus čia kalbate? Br. Paulius tikrai nėra įtakotas jokio Kremliaus – tai tik truputį pasiklydęs doras žmogus. Pabrėžiu: DORAS, bet truputį pasiklydęs (vienoje temoje). O kadangi jis tai daro su vidiniu įsitikinimu, tai kitiems galima ir pakentėti, ir paprotinti, ir pasimelsti už klystantį brolį. Juk kitomis temomis jis absoliučiai yra teisus!

    • Čia juk elementari puikybė….O kunigus už šią nuodėmę Dievas baudžia vieša paleistuvyste. ( Turim laiko. Įsitikinsim.)

     • truputį nuvalkiotas išsireiškimas apie progą patylėti, bet aš jį priimu, nors nesutinku dėl skiepų. Čia jis nėra teisus, nebent tik dėl žmogaus teisės nesiskiepyti. Čia sutinku. Bet „varyti“ ant skiepų – nesolidu.
      Toliau tikrai įsiklausysiu į Jūsų patarimą patylėti ir patylėsiu. Tyla irgi pozicija. Ar ne?

 17. Na, jau kai vienuolis ima rašyti apie zombius… kliedesiai. Dėl kitos ligos turėjau progą gan ilgai ir artimai bendrauti su alergologais klinikiniais imunologais. Tai yra, žmogaus imuninės sistemos specialistais. Jie yra UŽ visus skiepus, kokie tik yra sukurti. Ir dar nepažintas virusas, ir jo pakaitalas — skiepas yra mūsų imunitetui nauja patirtis. Tad skiepai imuniteto nesilpnina. Imunologai apie naujos kartos (mrnr) skiepus sako, kad tai geriausia ir naujausia, kas yra sukurta, ir jais nė kiek neabejoja. Aš pasitikiu šiais specialistais. O tiems, kurie neigia ligą, būtų vertėję savanoriškai padirbėti ligoninėje… Bet nuostabiausia — tai tas pyktis, kuris liejamas šiame straipsny. Jei pasitiki Dievu, ko tau bijoti? O mirsime visi — ir skiepyti (avių banda, zombiai), ir neskiepyti (sveikieji, neinfekuotieji, nesučipuotieji). Manau, Dievas neklaus, ar skiepijaisi, o — ką mylėjai.

 18. Dar pridėsiu, kas mane stebina, ypač iš krikščionių — tai daugybės žmonių, organizacijų laikymas blogais, parsiduodančiais, korumpuotais, melagiais, tikėjimas, kad pasaulį valdo blogieji sąmokslininkai, kurie mus sunaikinti kėsinasi. O mes tai geri. Labai sunku turėtų būti žmogui gyventi, kone visą pasaulį įtariant blogais kėslais. Kodėl neprileidus, kad ir kiti (pavyzdžiui, skiepų kūrėjai) stengiasi, kad žemėj būtų geriau, saugiau gyventi?

  • Yra tokia Pasaulinė Sveikatos Organizacija (PSO), kurį visą pasaulį mokina kaip kovoti su kovidu. PSO taip pat mokina ir kaip lytiškai auklėti vaikus.
   „lytinis švietimas atsižvelgiant į PSO nustatytus standartus“ reiškia, kad vaikai iki 4 metų turi būti mokomi apie „malonumą bei pasitenkinimą, pasiekiamą liečiant savo kūną”, „ankstyvosios vaikystės masturbaciją”, „teisę tyrinėti skirtingas lytines tapatybes” ir t.t.. 4-6 metų vaikai turėtų būti mokomi apie „tos pačios lyties santykius“, „priimti įvairovę“, o 6-9 metų susipažinti su bręstant vykstančiais pokyčiais, seksu ne vien kaip vaikų, bet ir malonumo šaltiniu bei reiškiniu medijose, kontracepcija, šeimos planavimu ir skirtingais būdais pastoti. 9-12 m. vaikai turėtų išmanyti kontracepcijos rūšis ir jos naudojimą, nesaugaus sekso rizikas, taip pat suvokti ir kaip normą priimti seksualinių orientacijų ir tapatybių įvairovę. Visą tai numato PSO standartai (abejojantys gali juos rasti internete – „WHO Standards for Sexuality Education in Europe“, 2010 metai, 37-52 psl.)
   Tai jeigu taip bus auklėjami vaikai, tai argi pasaulis nebus sunaikintas? Ar nieko blogo čia nematai? Ar neatrodo, kad tokias rekomendacijas gali pateikti tik visiški vaikų ir žmonijos priešai?
   Tai įrodyk savo meilę kaip seilę darbais, o ne žodžiais – auklėk savo vaikus, anūkus ar giminaičius pagal PSO rekomendacijas ir pasižiūrėk kas gausis.

   • Anonimui
    Jei PSO siūlo, mūsų nuomone, netinkamai auklėti vaikus, tai niekaip neįrodo, kad ir kiti šios organizacijos pasiūlymai yra blogi.

 19. R.Kuodis – cit.:
  Jeigu mes normaliai iškeltume klausimą, kodėl kiti žmonės, kurie saugosi, yra atsakingi, turi mokėti už kažkokius antivakserius ir jų įtakoje esančius žmones, tada visuomenė visai kitaip pradėtų žiūrėti į šitą klausimą”
  „Aš jau matau krūvas advokatų, spiegiančių dėl tokio dalyko, kaip diskriminacija. Mes tuoj prieisim prie to, kad nebebus galima diskriminuoti žmonių pagal algų dydžius. Nereikės nei mokytis, visi gaus vienodai. Baikim naudoti durnas sąvokas, kurios neturi kažkokio pagrindo ir baikim visuomenei burti, kad tu gali daryti, ką nori, ir nieko už tai nebus.”
  “Advokatai prirašė konstituciją tokių žodžių kaip „nemokamas“. Tai rodo, kiek žmonės menkai gaudosi reikaluose, bet buvo prileisti prie valstybės pamatų kūrimo. Nėra tokio dalyko kaip nemokamas. Kažkas kitas sumoka už tai, kad tu guli ir nemoki iš savo kišenės, bet tai nereiškia, kad tas dalykas apskritai nemokamas. Nėra jokių nemokamų aukštųjų mokslų, nėra jokių nemokamų medicinų. Tai – faktas, kurį pripažintų suaugusi visuomenė, bet mūsų tokia nelabai yra.”

 20. Markso Manifestas neprilygata
  Pauliaus manifestui. Kliedesisai bukaprociams. Na ir lygis kaip gali save gerbentis žmogus ir dar kunigas ieškoti sau populiarumo tokiais rašiniais, prisidengdamas Dievo vardu.

 21. Ar kas nors pastebejo kad propaguojamos vakcinos yra daugiau ar maziau susije su abortais? AstraZeneca ir Johnson&Johnson vartojo lasteles vakcinos sukurimui, Pfizer ir Moderna naudojo lasteles laboratoriniuose testuose. Sios vakcinos yra neetiskos ir krikscionimis turetu kelti rimtu moraliniu problemu. Krikscionys turetu reikalauti svariu vakcinu , nesusijusiu su abortais. Kelios kompanijos yra sukure tokias vakcinas, bet Europoj ir Amerikoj yra prieinamos tik dideliu farmacijos kompaniju vakcinos kurios yra susije su Bill Gates ir Anthony Fauci. Krikscionys kurie tai zino ir skiepijasi netiesiogiai dalyvauja abortu nusikaltime ir savotiskame kanibalizme. Jeigu sios vakcinos pasidarys priverstines pasauliniu mastu tai bus zenklas kad priejome liepto gala.
  Apr 13,1-18
  „16 Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos,
  17 kad nė vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus.“

  • Popiežiui Pranciškui ir popiežiui emeritui Benediktui XVI šios vakcinos tiko. Vakcinų etiškumą apsvarstė atitinkamos Vatikano įstaigos ir išleido ta tema notą. Žemiau komentare įdėjau Vatikano radijos žinios pavadinimą, galite tą notą susirasti.

 22. Po skiepo, sekantis žingsnis – karkodas-barkodas, pažymės visus abortuotu vaikelių skiepu gerbėjus kaip gyvulius, daiktus ar prekes. Juk jau dabar juos vadina ūkiais (gyvylių???) o ne šeimomis, kalba apie bandos (gyvulių???) imunitetą, keista, o kodė ne kolektyvinį imunitetą:)
  Bet viskas juk puiku – gyvuliai, patys savo noru eina į skerdyklą – savanoriškai eutanazijai, sterilizacijai ir utilizacijai ir dar piktinasi, kad Dievo vaikai garbina Dievą ir bijo nuodėmės ir įžeisti Dievą, o ne kažkokių televirusų.

 23. Pastebėjau, kad abortuotu vaikeliu skiepu gerbėjai mėgsta kartoti jiems teliko pakištą posakį – aš tikiu mokslu. Toks pasakymas – tai visiška nesąmonė. Mokslas, tai ne religija, kad juo tikėti, mokslas yra pagrįstas ne tikėjimu, bet įrodymais ir faktais.
  O jeigu tikintis krikščionis išpažįsta „tikėjimą mokslu“, tai čia jau primena kažkokią covido sektą.
  Vakaro malda:
  Tikiu Mokslu Visagaliu,
  Dangaus ir Žemės Sutvėrėju,
  Ir Skiepu, Vienatiniu Jo Sūnumi,
  Amžinuoju Karantinu
  Ir Galimybių Pasu į Rojų,
  Man Visagalio Mokslo Pažadėtą.
  Amen
  p.s maldą pagal pageidavimus ir tikėjimo mokslu stiprumą galima praplėsti, išpažįstant tikėjimą antsnukiais, dezinfekantais, teliku, dirbtiniu intelektu, Bilu Geitsu, PSO ir pan.

   • stebinate, Cha, savo vertinimu. Man atrodo atvirkščiai -eilių ironija ir sarkazmas – žeidžia tikinčiojo jausmus. Man nepatinka, kai ant tikėjimo išpažinmo maldos bandoma užmauti kvailą pašaipą. Neskanu ir kvaila – nėra kuo čia žavėtis…

    • Kiekvienam, kuris save „vadina“ tikinčiu, tinka jam šios eilės, nes jo dievas yra susikurtasis dievas, kaip dabar Jūsų eskaluojamas ir garbinamas covidas. Juk Jėzus mokė, kad, kas yra žmogaus širdyje, tas ir yra jo dievas.

 24. tarytum mūsų popiežius Pranciškus niekada nėra pasisakęs šia tema… Sekantis tokių ‘patriotų’ žingsnis ko gero bus šalin popiežiaus instituciją…Ei, ar išties neateina laikmetis – kai neliks akmens ant akmens… sakyčiau artėja liucipieriškas apsisprendimas…ei brolyčiai ar ne per toli nuo kranto pradėjote plaukioti…

 25. Yra vienas anekdotas apie lietuvius ir žydus esančius pragare. Prie žydų išrikiuota visa armija velnių, nes, jei vienas išlenda, tai jis ištraukia visus likusius. Na, o prie lietuvaičių tebudi tik vienas nukaršęs velnias, nes visiems gerai žinoma, kad jei lietuviui pasiseka išsiropšti iš peklos, tai kiti ten esantys tautiečiai tai pamatę tuoj jį atgal įtraukia. Taip ir su vakcinavimuisi, jei jau vienas pasiskiepijo, tai privalu skiepytis ir kitiems.

 26. To Ta Pati Avis
  O kodėl prie paskiepytuju limpa magnetas? Mano mama pasiskiepijo, tikrinau bandžiau – tikrai limpa. Kažkokie ispaniškai kalbantys mokslininkai nustatė, kad vakcinose yra grafeno oksidas. (plačiau google vaccine graphene) Net toks leidinys kaip Forbes apie tai rašo, aišku bandydamas paneigti, bet visgi paskiepyti žmonės magnetinasi, tai lengva patikrinti
  O žmogus, kuris magnetinasi, tampa savotiška antena ir vadinasi jį galima paveikti mikrobangomis, pvz 5G ir padaryti iš jo zombį.
  2. Klausimas O kodėl JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro puslapyje yra zombių antpuolio pasiruošimui skirtas skyrius? Įsiveskite i google „CDC zombie“ ir patys pasižiūrėkite.

   • Na Liuksemburge darė tyrimą ir iš 30 paskiepytų įvairiomis vakcinomis žmonių, prie visų 30 lipo magnetai. Prieš 2-3mėn. pilnas internetas buvo. Tik youtube viską trina. Pvz. nueik i Bichute, ten įvesk i paiešką „covid vaccine magnet compilation“ ir pasižiūrėk kaip tai atrodo. Limpa prie kaklo, rankose prie peties, kur buvo vakcinuota. Gal pabandyti pridėti šaukštelį, šaukštą, monetą, magnetą. Prie mano mamos viskas limpa.
    Tada mokslininkai susidomėjo, kodėl žmogus magnetinasi ir atrado, kad visose vakcinose yra grafenas. Bet tie mokslinikai sako, kad tas grafenas išsivalo, todėl nori skiepyti visus kas pusę metų. O kad išsivalyti, reikia gerti papildus NAC ir cinką. Jie sako kad po 2-3 savaičiu juos pagėrus, magnetizmas prapuola. Čia neduoda jokių linkų numesti, o pasakoti ilgai gaunasi.
    google SUPPLEMENTS TO TAKE IF YOU HAVE BEEN INJECTED WITH GRAPHENE OXIDE (SPANISH, ENGLISH)

 27. Kas yra grafenas – grafenas yra šešiakapmiais išsidėstęs plonas sluoksnis anglies atomų. O anglies eilės numeris yra 6 . Vadinasi anglies atomas turi 6 protonus, 6 elektronus ir 6 neutronus. Gaunasi šešiakampiais išsidėstę anglies (666) atomai.
  O greitai be kovido skiepo nebegalėsi nei pirkti, nei parduoti. Gausi QR kodą. Beje Izraelyje jau be skiepo net ir į sinagogą nenueisi. Dar pridėkim abortuotus vaikelius vakcinose. Tas skiepas yra žvėries ženklas.
  p.s peržiūrėjau dar kartą tą CDC zombie praparednes, ten mokoma kaip pasiruošti zombių apokalipsei. Ir tai oficialus JAV vyriausybės puslapis, turintis savo internetiniame adrese gov. tai reiškia government:)

   • Idomu, kodėl tau leidžia ne susilpnintą virusą, o kazkokį grafeną, kuris yra toksiškas, sukelia trombus ir pan. Beje ES grafeno tyrimams ir propagavimui skyrė 1 ar 2 mlrd. eurų. Dalybose beje dalyvavo ir Astra zeneka vadovai
    Šešiakampis ir yra tik šešiakampis, tai nėra 666. Sputnik V vakcinos, kuri pagaminta kaip astra zenekos dukterinė vakcina, pavadinime ir yra 3 šešetai (ten kur p raidė), o ką reiškia, tas V, gal užuominą į 5G? Pagyvensim – pamatysim
    O gal tau dar teko girdėti apie tokį Carbon tax? Kodėl anglies dvideginio mokestis, angliškai būtų carbon dioxide tax, vadinamas tik carbon tax? Ir tuo carbon tax ruošiasi visus apmokestinti? Pasižiūrėk wiki carbon tax. Tai bus 666 mokestis, žvėries mokestis.

   • O gal tau teko girdėti apie tokį Black Goo. Jis siejamas su filmu Prometėjas.
    jeigu neteko girdėti, tai susirask youtube
    BLACK GOO: Prometheus / Alien Covenant Reveals The DARK SECRET

    Tai kaip Šėtono kraujas. Šėtonas juk kopijuoja Viešpatį Jėzų.
    Ir kaip nebūtų keista – grafenas+hydrogelis 2018 metais yra oficialiai pristatomas kaip black goo, o po to grafenas atsiduria vakcinose:)
    pagooglink – black goo nanotechnology (pirmas ir trečias linkai)

 28. Popiežius Pranciškus (ir popiežius emeritas Benediktas XVI) pasiskiepijo pirmai progai atsiradus ir užsiėmė svarbesniais darbais.

 29. Priminsiu kelis Vatikano radijo pranešimus (naujienas), kas norės, galės susirasti:
  Atsisakyti skiepytis reiškia padidinti riziką visų sveikatai (2020-12)
  Tikėjimo mokymo kongregacijos nota dėl vakcinų nuo Covid-19 (2020-12)
  Vakcinavimas Vatikane: sveikatos apsauga ir pasirinkimo laisvė (2021-02)
  Popiežius aplankė skiepijimo nuo Covid-19 punktą (2021-04)
  Vatikanas: saugu ir būtina vakcinuotis (2021-07)

 30. ar verta save menkinti norint visapusiškai aprėpti visuomenės gyvenimą? Norisi ir ten ir ten turėti įtaką…gi, pakanka, kad ir toliau šaipytis iš savęs pasirinkus ‘sirgti’ už pas mus stokojamos laisvės Laisvės partijos pučiamą miglą?

 31. Imunologas dr. M.Strioga rašo:

  preliminarūs Izraelio Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys rodo, kad „Pfizer“ vakcinos efektyvumas prieš deltą apsaugą: apsaugant nuo užsikrėtimo – 39 proc.; apsaugant nuo simptominės ligos – 40,5 proc.; apsaugant nuo hospitalizacijos – 88 proc.; apsaugant nuo sunkios eigos ligos – 91 proc.“

 32. Vienas niuansas… Katalikų Bažnyčios oficiali pozicija pateisina abortu suteptų vakcinų naudojimą katalikams nesant kitai alternatyvai, bet juk alternatyva YRA. Vien vaisto Ivermectin efektyvumo moksliniai tyrimai ko verti, bet cenzūruojami! Mokslu reikia ne tikėti, o jį studijuoti. Nesutinkat? Šis vaistas seniai vartojamas, saugus ir efektyvus (tą patvirtino virš 200 studijų visame pasaulyje). Gal piliečių sveikata pradėkim rūpintis saugiu būdu, kol vakcina praeis visą testavimo periodą?

 33. Man labiausiai patinka vaistas „Sputnik-V“. Aš juo mėgaujuosi dienoje tris kartus. Neblogai veikia ir vaistas „Novičok“, bet negali padidinti dozės, nes iškrinta dantys ir ausys ilgėja. ( Kaip asilo.) Kitų vaistų nuo Coronos nenaudokit, nes tapsit buduliais, nors… nepakenks.

 34. Kas čia rėkia, kad vakcinos nepakankamai ištirtos, o siūlo antiparazitinį Ivermectiną, kurio moksliniai tyrimai gydant koronavirusą taip nepakankami. Vieni tyrimai rodo, kad yra šioks toks efektas, kiti nerodo jokio. Tad tai jokia panacėja.

  • Moksliniai tyrimai, kaip Geitsui bus palanku, taip ir parodys. Pilnas internetas žmonių, kurie tuo Ivermektinu išsigydė patys ar išgydė tėvus, nes gaudavo apsimetę, kad reikia gyvuliams – šunims, arkliams ir pan. O dar yra hidrochlorinas – daugybė gydytojų liudijo, kad išgydo juo ligonius. Gydytojai iš Nigerijos pasakojo, kad tas vaistas visiškai saugus, pas juos jį visi kišenėje nešiojasi, nėščios moterys, seneliai, vaikai, kad prireikus, išgerti nuo maliarijos.
   Visa problema tame, kad tie vaistai pigūs, seni, jų patentų galiojimas jau pasibaigęs ir farmacininkams iš jų pelno nėra. Nu kiek žmonių tuo kovidu sergant prireiks šitų vaistuku – Lietuvoje max 100 tūks., o vakcinų tai užpirko 14 mlrd. Paskaičiuok pelną:)

 35. Pritariu. Visus metus pravažinėjau į darbą per 6-7 autobusus, mažiausiai po 3 valandas per dieną, dirbau su šešiamečiais ir nesirgau. Tikėkime Dievo apsauga, ir natūraliais būdais stiprinkime imunitetą, tik taip nugalėsime blogį. Nepasiduokime panikai, Dievo ramybė ir išmintis telydi mus visus.

   • Tai sakote, Viešpats duoda vaistų? O kartais ne didžiosios farma kompanijos, tarpusavyje painiai ir glaudžiai susijusios su visokiais tarptautiniais fondais, finansinėm korporacijom, tyliai kontroliuojančiom vis didesnę ir didesnę pasaulio finansų dalį? Ir ką, nuoširdžiai tikite, kad tiems šio pasaulio kunigaikščiams staiga be galo parūpo jūsų sveikata ir gerovė?… Ak žmonės, žmonės. Pasiskaitykite bent jau Vl.Solovjovo pasakojimą apie Antikristą. Arba nors Maceinos komentarus apie jį. Labai į temą. Kaip liaudis patikėjo Antikristu, kaip žavėjosi jo darbais ir garbino… kas iš baimės, dauguma – iš kvailumo…

    • Jūsų šis tekstelis labai panašus į tokį „antikristinį“…Vladimiras Solovjovas nebuvo pranašas kaip ir mūsiškis Antanas Maceina, o kad gražiai ir įtaigiai sugebėjo rašyti…Dievo dovana. Skaitykit Evangelijas ir melskit Šventosios Dvasios išminties.

 36. Matau, antivakserių, įtikėjusių pasauliniu sąmokslu, nieks neperspjaus. Jie gi Dievo avinėliai, kuriuos visas kitas korumpuotas, melo tėvui ir Mamonai tarnaujantis pasaulis su Geitsu beigi farmacijos kompanijomis nori sučipuoti, įmagnetinti, pažymėti žvėries ženklu, užvaldyti, paversti zombiais ir pražudyti…

  • šauniai viską suglaudinote. Tiesa, rašote su pašaipėle, tik, kas jums darbo, dėl tų, kurie yra kitokios nuomonės, kad mato ir girdi daugiau nei jūs, vakseriai.

   • Paprastai daugiau mato ir girdi tie, kuriems RODOSI ir GIRDISI…( ŠIUO METU PSICHIATRAI LABAI UŽIMTI, BET TURĖKIT KANTRYBĖS.)

 37. Šv. Rašte yra daug sykių, 365 kartus pasakyta NEBIJOKITE. Taip pat pasakyta , kad jei jūsų tikėjimas būtų, kaip garstyčios grūdelio dydžio, tai kalnas atetų pas jus jums panorėjus ir t.t. Apaštalui Pauliui nuodinga gyvatė įkando, o jis ją tik nusvieďė į šoną ir nieko jam nenutiko. Tikėjimas yra matuojamas pasitikėjimu. Visi pasiskiepiję yra ne to tikėjimo, kaip apašt. Paulius.

 38. Popiežius Pranciškus (ir popiežius emeritas Benediktas XVI) pasiskiepijo pirmai progai pasitaikius ir užsiėmė svarbesniais darbais.

  • Manau, kad dabartiniai popiežiai yra labai išgąsdinti dėl begalės mirčių Italijos senelių namuose ir pačioje Romoje. Jie nematė kitos išeities, tik solidarizuotis su silpnatikiais, taip juos pastiprinant pasitikėjimu medikais. Manau, kad tai būtų vadinama – Placebos efektu.

 39. Aš interpretacijomis neužsiimu. Abu (giliai į Dievą tikintys) popiežiai pasiskiepijo ir UŽSIĖMĖ daug SVARBESNIAIS krikščioniškais DARBAIS.
  Betgi tarp lietuvių katalikų yra štai gudresnių ir šventesnių už popiežių emeritą Benediktą XVI ir popiežių Pranciškų.

  • Aš taip pat esu įsitikinęs, kad popiežiai ir prieš skiepus darė tik krikščioniškus darbus. Už tai Juos labai ir labai gerbiu. Apie jūsų ar kitų, kad ir popiežių šventumą, vertėtų palikti spręsti išskirtinai tik Dievui. Tad nestokite į Dievo vietą. AMEN.

 40. Dievas niekada neveikia prievarta, niekada. Jei skiepai reikalingi, kodel jie brukami per prievarta? Kodel neleidziama paciam zmogui pasirinkti? Kiek zinau paskutinios zinios, kad serga ir uzkrecia kitus taip pat paskiepyti kaip ir neskiepyti….Net ir Delfi rase apie Amerikoje sergancius paskiepytuosius, taip pat apie Islandijoje serganciuosius, kurie skiepyti. Vadinasi neskiepyti nekenkia paskiepytiems. Ar jums neatrodo, kad truksta paprastos logikos? Kadangi pakankamai ilgai gyvenu, klausiu jusu kodel mes taip norejome iseiti is TSRS? Juk norejome laisves? Tai kur dabar ta laisve rinktis? Rinktis kuo man tiketi- nepatikrintais eksperimentiniais skiepais ar savo imunitetu? Argi jums neatrodo, kad ne Dievo dvasioje visi sitie bauginimai, grasinimai, pjudymas zmoniu, skirstymas i protingus, kurie tiki mokslu ir antivakserius? Juk dabar oficiali spauda ir valdzios zmones taip tik ir elgiasi….O kur pagarba kitaip galvojanciam?

  • Kas galėtų paneigti, kad valdžiažmogiai ssusirūpinę yra ne dėl sveikatos, o dėl įsipareigojimų padėjėjams, pakliūti į valdžią? man tai seniai aišku, kad farmacija tapo mafijos pasipelnymo šaka. Išleisti milijonai baimei sukelti, kaip kaukės, suvaržymai, isterija per visus kanalus. Planasjų toks, kad skiepai nuo menamo gripo būtų privalomi, kas pusmetį ir nežiūrint į nieką.

   • Bet juk tiksliai taip ir bus. Skiepai bus privalomi, kas pusmetį ir nežiūrint į nieką. Na ir tegu. Jei žmonės nori ir sutinka, pirmyn. Tačiau jei taip ir neatsiras vietos kiekvieno laisvam pasirinkimui ir asmeninei atsakomybei, asmeniniam protui ir asmeninei sąžinei, aš sakiau ir sakysiu – tai naujasis fašizmas. Taškas.

 41. “Dievas niekada neveikia prievarta, niekada” ? Nesutinku. Jis mane (žmogų) įmeta į šį gyvenimą, kartais ir labai negražų, be mano sutikimo. Ignacui koją sulaužė, kad tas jį atrastų. Aišku, galima suokti, kad Dievas čia “ne prie ko”. Tik įdomu, kas čia taip gerai žino, prie ko ir ne prie ko yra Dievas. Yra manančių, kad jis apskritai niekur nesikiša. Arba dar viena pseudo-paguoda, kad “Dievas neduoda žmogui daugiau, negu šis gali pakelti”. Duoda, kai kada mažiau, kai kada daugiau (negu gali pakelti). Ir žmogus ne visada ištveria.

 42. ar dar nenusibodo diskutuojant orą virpinti? Suprantu, kad konsensuso neras nei viena pusė: nei vakseriai, nei antivakseriai. Čia – kaip tikėjimas – nuomonės niekas nepakeis.
  Gyvenkime sau ramiai ir šlovinkime Dievą… O ten bus matyti…

  • Aš esu Dievo kūrinys. Jo norėtas, Jo sukurtas su man individualiu gyvenimo keliu. Tad, negi Dievas leistų kažkokiai ligai ar atsitiktinumui nutraukti tai? Na, nebent aš imsiu Juo nebepasitikėti ir pats nustatinėsiu, kaip man geriau gyventi. Dievą reikia girdėti širdimi, tada žinosi, kaip gydytis, kuo maitintis, Jei širdis rėkia – ne vakcinai, nes Dievas sukūrė imuninę sistemą, kuri pajėgi mane saugoti nuo visų pandemijų ir su visišku pasitikėjimu Dievu, be jokių baimių, sveikai ir aktyviai gyvenk. Gyvenk, o ne vegetuok.

  • Sakai esąs kunigas? Kodėl nepasirašai vardo, pavardės, iš kur esi ir kokios konfesijos? Anoks tu kunigas, jei tik anonimas, todėl esi nevertas net br. Pauliui kurpių raištelio atrišti.

   • nebūkite šventesnis už šv.Joną 🙂
    Kunigas teisus. O savo pavardės kodėl neparašėte? Išsiritink rastą iš savo akies…

    O šiaip, tai manau, kad šis apsikeitimas nuomonėmis niekur nenuvedė… Tai nebuvo diskusija. Tai buvo tik savo pozicijos pristatymas, negirdint ir net nebandant išgirsti kitos nuomonės. Taip bus ir toliau – nieko naujo po saule 🙂

 43. Br. Paulius kviečia būti Dievo tauta, t.y. laisvų žmonių tauta. Nepritarkime jokiai prievartai, neleiskime jokioms represijoms prieš laisvo žmogaus apsisprendimą. Ar vis dar nesuvokiate ką velniškos jėgos sugalvojo? Juk tai žmonių pjudymas, mėginant mus visus paversti avių banda, kuri neturi teisės turėti kitokios nuomonės, o svarbiausia, paversti visiškai be teise. Negalvokite, kad daugiau, kaip pusė Lietuvos ims ir pradės bliauti meeeeeeee? Neišdegs. Nes ta didžioji dalis yra mastanti, Dievu tikinti, todėl savo stuburą turinti didžioji Lietuvos dalis. Nepergyvenkite, mes nepasiduosime provokuojami rodyti jėgą, nes tai silpnųjų ginklas; lietuvis turi stiprią dvasią, kuria ir pasinaudos, nes Dievas su mumis. Mes Vingio parke ku. Arnoldo paskatinti Jėzų pakvietėme į savo širdis, šeimas ir į savo šalį. Tai negi galvojate, kad Jėzus tai ignoruos? Ne, Jis jau su mumis ir tikrai iš to viso mėšlo, mūsų rankomis padarys gėrį.

 44. jei kovido atvejų katastrofiškai daugės ir nebebus kitos išeities, kaip tik įvesti karinę padėtį ir komendanto valandą, tokie tamsuoliški straipsniai bus uždaryti

 45. 2020 kovo 27 dieną ,vienuoliai Kiriaki , Graikija ,pasirodė Dievo Motina,pasakė,kad pasaulis. gyvena Nojaus laikus ,mano Sūnaus pyktis yra didis,kaukės ir vakcina -nepadės,pulkite ant kalių,raudokite dėl
  savo nuodėmių ir viskas praeis.Ką rodo faktai-serga paskiepyti ,net labiau už neskiepytus,nuo trombo miršta žmonės,o kieno tai darbas?? Faktai slepiami?Jau kai kurios vakcinos ,Faizer,stabdomos dėl pašalinių poveikių ir mirčių….. o kiek nuėjo į aną pasaulį,kodėl vakcina bandoma -PRIEVARTĄ????

 46. TAI KUR TIKĖJIMAS DIEVO GALYBE???? Mane labai sukrėtė,kai kunigas liepė,Bažnyčioj švęstą vandenį
  išpilti,kai Bažnyčioj esame su kaukėmis …. TAI KUR DIEVO GALYBĖ??? Dar labiau,kai kunigai,vyskupai
  ir ne tik bėga, vakcinuotis,TAI KUR PASITIKĖJIMAS DIEVU???Bėga nuodytis -prašyti masonų pagalbos.
  Ši situacija tam, kad parodytų kas į ką tikį DIEVĄ AR VAKCINĄ.

  • kai ištiks apendicito priepuolis, ar gulsies ligoninėn operuotis, ar sėdėsi namie, laukdamas Dievo galybės? Kai perėjoje partrenks automobilis, sulaužydamas kaulus, ar važiuosi ligoninėn, kad išoperuotų, ar gulėsi ir lauksi Dievo galybės? Kai išsinarinsi ranką, arvažiuosi ligoninėn, kad atstatytų, ar numosi ranka ir liksi luošas, laukdamas Dievo galybės?

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte