Br. Paulius Vaineikis: ar neiškraipomas Dievo žodis?

Šio sekmadienio homilijoje, kuri skirta kankinystės ir vilties temai, pranciškonas br. Paulius Vaineikis atkreipia dėmesį į naujos liturginės sekmadienio skaitinių knygos Šv. Rašto vertimą. Pamokslininko nuomone iš jos išiimti „nepatogūs“, ar ne visai „politkorektiški“ Biblijos žodžiai. Nes lygiai taip pat kai kuriose Vakarų šalių vyskupijose imta trinti arba keisti Dievo žodį į „labiau tolerantišką globalistams“.

Skelbiame visą homilijos įrašą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

72 KOMENTARAI

  • Kokios dar vokietijos, italijos, kiek ten vyskupu geju, arkiv. matteo zuppi vien ko vertas, o kardinolas francesco coccopalmerio, vysk. gustavo zanchetta, arkiv. vincenzo paglia, kitu neminesiu, sarasas ilgas.

 1. Br. Pauliau už tiesos žodį ir drąsą. Jei vyskupų konferencija drįsta iškraipytą Šv. Raštą patvirtinti, tai jie jau yra Dievo prakeikti. Manau, kad ne už ilgo skils Lietuvos katalikų bažnyčia. Rasis tikrų kunigų, kurie pasiliks prie Tiesos Žodžio, o ne prie velnio primesto melo.

 2. Katalikų bažnyčia turi atsinaujinti kardinaliai.Kalbėti ir pripažinti Šv raštą ,ir juo gyventi .O ne tai kad kad vadovautis katekizmais,dogmomis ….Oi, daug nesąmonių.Nors yra ir neblogų dalykų ,neblogų kunigų .Tiesiog reikia čia jau Dievo įsikišimo.

   • Tipo…Pamatus padėjo Jėzus ,„Juk niekas negali kito pamato dėti, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus“ (1 Kor 3:11).

 3. Valdžios, galios, turtų, liberalių jėgų skonį pajutę Bažnyčios ,,tarnai“ nutems paskui save į tamsybes tikinčiuosius ir visą Bažnyčią. Ačiū kunigams, kurie išdrįsta sakyti Tiesą. Gal atsipeikės klystantieji, juk visada bus Tiesą mylinčių ir kalbančių žmonių. Tiesą kalbėti svarbu nebūtinai nuo stogų, svarbu būtų erdvė jai išsakyti ar šiuolaikinės priemonės jai padedančios sklisti.

 4. Keista, skaitau 1998 metų Urbšio ir Kavaliausk leidimą ir ten nėra kiaulienos… Chm… matyt jau tuo metu vakarų globalistai įsisukę buvo…

 5. Kad visi kunigai taip netylėtų, tai kur kas lengviau būtų gyventi Lietuvoje. juk visais laikais kunigai pakeldavo liaudį kovai už tiesą.

  • pagarbos vertas Br. Paulius. Ačiū Dievui, kad gali transliuoti tiesiogiai ir jį išgirsta vis daugiau žmonių. Nuotolinės transliacijos daro stebuklus. Taip, Jūs teisus seniau kunigai pakeldavo žmones kovai už tiesą, vertybes. Kunigas turėtų būti Viltis tiems, kurie sužeisti ir praradę viltį, nusivylę. Pandemija stipriai paveikė daugumą žmonių. Pasekmės žmonėms tikrai ne linksmos. Kunigai sakyti tiesą gali per šiuolaikines technologijas, tai erdvė ištransliuoti tikėjimo žinutes. Be to, vienuolių pasišventimas žmogui yra begalinis. Kiek jie dirba vienuolynuose, jau nekalbant pagalba žmogui. Jiems net sveikata pašlyja. Ačiū už jų meilę žmogui ir skelbiant Dievo žodį.

 6. LVK (katalikų) leidimas 1998 m.
  “Karalius, liepęs plakti rimbais ir diržais, mėgino priversti juos pasielgti prieš Dievo Įstatymą – valgyti.”

  Skaitinys XXXII eilinis sekmadienis (C)
  “Karalius (Antiochas), norėdamas juos priversti, nepaisant Dievo įstatymo, valgyti kiaulės mėsą, įsakė juos plakti diržais bei rimbais.”

  Biblijos ekumeninis leidimas, 2007m.
  “Karalius, plakdamas rimbais ir diržais, mėginopriversti juos valgyti Įstatymo draudžiamą kiaulieną.”

 7. ne tik Pranciškonas, bet ir šiaulietis ir dar buvęs turginis. Chebra, juk tai savas bachūras. Ačiū Pauliau už tavo laisvą ir drąsią širdį, kuri negali tylėti matant akivaizdžiai šėtono kėslams.

  • Ačiū turginiam, kuris paleido savo kakarynę pagal Šiaulių bratvos paniatkes… Kas tarnauja Dievui, o kas – piktajam, palikime tai spręsti ateities kartoms.

 8. Bet ant kiek yra parsidavusių kunigų ir net vyskupų. Tai kokie jie yra Dievo tarnai, jei iškreipia Dievo Žodį, parašo savo melą ir bando visus įtikinti, kad taip pasakė Dievas. Tai jau yra velnio klasta
  Dėkoju gerbiamam br. Pauliui, kad parodo tiesą.

 9. Katalikų leidimas 1998 metai – kiaulienos nėra
  Ekumeninis leidimas 1999 – kiauliena yra
  Abu vertimai Rubšio ir Kavaliausko, čia gal pas juos reikia kreiptis, kodėl taip išvertė?

  Turiu 2009 metų Šventasis Raštas, (katalikų) imprimatur A.J card Bačkis 2009 02 20 Kiaulienos nėra

  • vadinasi, anot Vaineikio, globalistai ir mėsos pramonininkai jau seniai veikė mūsų hierarchus, kol paveikė… Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna dėl tokių brolio išsišokimų.

 10. puikus pavyzdys, kaip reikia galvoti ką šneki. Viskas gerai, ką brolis kalba, bet va teisingumo ieškantys komentatoriai parodo, kad reikalas ne toks tiesmukas. Nežinau, kiek ten paveiks mėsos pramonę žodis „kiauliena“ šv.Rašte. O štai neščyri kunigai bėdos pridaro daug . savo meile mamonai

 11. Brolis, o nežino, kad „gudručiai Vilniuje“ (kaip suprato dauguma – vyskupai) nedaro Biblijos vertimo nei vertimus redaguoja. Priežastis, kodėl žodžio „kiauliena“ nėra – Lietuvos mėsos pramonininkai? Komedija kažkokia.

  Nu galima juokauti, bet už bazarą reikia atsakyti, nes kai kurių klausančių kritinio mąstymo galia ir humoro jausmas irgi ne kokie (kaip matome iš komentarų).

 12. Labai gaila, kai geras kunigas – vienuolis kalba gerai neįsigilinęs į padėtį. Nieko vertas teiginys, kad šv. Rašte išleistas žodis „kiauliena“ įtakojant kaiulienos pramoninkams. 1998 m. Rupšio vertime diskutuojamoje vietoje žodžio „kiauliena“ nėra, nors kitose vietose jis vartojamas

 13. Gal tiesiog kažkur vienas žodį verčiant pasimetė, tai padarė iš to nacionalinę tragediją.
  Gal pamačius tokią klaidą reikėtų iš pradžių pabandyti su vyresniaisiais išsiaiškinti, nei sklebti ant visos Lietuvos.

 14. Esmė yra kur kas gilesnė. Tai pradžia Lietuvoje, Marijos žemėje, kai imta iškraipyti Dievo Žodį. Džiugu, kad br. Paulius, tai savo širdimi išgirdo ir nenutylėjo. Jis skelbia tiesą, kurios ne visi nori matyti. Apie skiepus jis taip pat tiesą sakė, kad tai velnio ženklinimas. Dabar tereikia pasiskaityti STI skelbiamus rezultatus ir nulenkti galvą prieš tiesą.

  • Esmė yra tame, kad kažkur pasimetė vienas žodelis, o Paulius, neišsiaiškinės Bažnyčios viduje, juk galėjo tiesiog pasiklausti it išsiaiškinti, puolė kaltinti. Tie jo neįvardinti kiaulienos gamintojai – matyt yra Marijos radijo direktorė Vaicekauskienė.
   Aptikęs vieną, geičiausiai netyčia vertėjų 1998 m praleistą žodį pagalvojo, kad dabartiniai vyskupai, dėl Vaicekauskienės Nemateko verslo, speciailiai išėmė šitą kiaulieną 🙂

   p.s. nereikia diskutuojant apie ratus, nukrypti į batus

   • Manau, kad nepaminėta „kiauliena“ leidžia plačiau pažvelgti į karaliaus reikalavimą valgyti Įstatymo draudžiamą valgį. Juk nebūtinai tik kiauliena buvo draudžiama. Draudžiama buvo valgyti NEŠVARŲ maistą. Todėl vertėjai galėjo ir neminėti ko konkrečiai atsisakė valgyti šie kankiniai.

   • Dar toks laimonas nedveckas rastus koreguoja, gal prikiso nagus, bo piktas pats, nes teko keisti ir vyskupija.

   • O kas turi teisę ,,pamesti“ tą žodį? Te atsiprašo viešai ir kui greičiau taiso tą klaidą!!!

 15. Manau, kad kunigas, turėtų būti oresnis ir kalbėdamas labiau pasverti savo žodžius, nes savo žodžiais gali patraukti žmones į nuodėmę – visai nepagrįstai teisti, smerkti, tuščiai kritikuoti ir pan. Kaip matome iš komentarų, vienas net prakeiksmus mini.
  O realybėje, tai tik primytivus psichologinis triukas, – pažemink ir pasmerk kitą, kad pats aukščiau pasijaustum, tegul nors ir iliuzijose.

 16. Ar klaidingai varyti ant vyskupu ir kiaulienos gamintoju, reiskia gyventi tiesoje?
  Ar neskaitei Sv. Raste, kas yra kaltintojas? Jau nekalbant apie klaidingus ir tuscius kaltinimus? Kokia cia tau tiesa? Cia grynas melas, klaidinantis kitus ir skatinantis juos nuodemei.

  • gudručių postringavimas ir tiek. Sujudo, subruzdo plauti mundurą hierarchams. Tačiau, labai gerai, kai nebijoma pasakyti tiesiai šviesiai, kad iškraipyti Šv. Raštą nevalia niekam. Manau, kad ką nors panašaus daryti toliau, bus kur kas sunkiau. Na, o br. Paulius yra vedamas Šventosios Dvasios, tad patylėti neišeina.

 17. Brolis Paulius teisingai viska isdeste ,ačiū jam daugiau tokių kunigų .dar vyskupas Jonas Kauneckas tiesą rėžia ,telaimina juos Dievas

 18. Pats kalbejo viesai , ir rasi straipsni pokalbiu kuriame jis pats tai ir pasakoja. Ecce Crucem Domini!
  Fugite partes adversae!
  Vicit Leo de tribu Juda, Radix David!

 19. kad Kunigo Česlovo Kavaliausko 1968m Naujojo Testamento vertimas yra pats nuostabiausias. Kiti nei iki tol buvę, nei po to kažkodėl vis pasirodantys nė iš tolo neprilygsta šiam šedevrui.

 20. Dėkoju “Laikmečio” skaitytojams už karštas diskusijas ir vertingas pastabas, o dienraščio redakcijai už objektyvumą.
  Kunigai (pagal Bibliją) yra pakviesti būti ne tik ganytojais, bet sargybiniais ant Dievo miesto sienų ir pranešti apie artėjantį pavojų. Laukiu LT vyskupų konferencijos atsakymo, kodėl pasirinktą tokia kun.A.Rubšio seną versiją, apie kurią jis pats prašė tiek visų denominacijų dvasininkų, tiek šių laikų biblistų išsakyti pastabas, dėl jo netobulo vertimo, kurio pataisymą jis nuolankiai priėmė ir šiandien 2022m turime visiems priimtiną ekumeninį Biblijos vertimą su žodeliu “kiauliena”, arba Septuagintos originale “nešvari mėsa”.
  Broliai sesės, šiandien diabolo(velnias)-skaldytojas, naudojasi proga sujaukti Dievo Žodį, todėl bet kokia sveika pastaba, kritika tenebūna priimama kaip įžeidimas, bet galimybė pasitaisyti.
  Su pagarba.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte