REIKALINGA JŪSŲ PARAMA

Vyskupas Darius Trijonis. Ką reiškia žodžių santrumpa AMDG?

Ką reiškia lotyniškas šūkis Ad maiorem Dei gloriam (liet. „Didesnei Dievo garbei“)?

Frazės kilmė priskiriama jėzuitų ordino įkūrėjui šventajam Ignacui Lojolai. Visa frazė, kurią šv. Ignacas savo raštuose yra užrašęs, skambėtų taip: Ad maiorem Dei gloriam inque hominum salutem, kas reikštų: „Didesnei Dievo garbei ir žmonių išganymui“.

Tai šūkis, apibūdinantis jėzuitų ordino dvasią ir gyvenimo būdą, kartu apibendrinantis visas pastangas ir darbus, kurie turėtų būti nukreipti šia linkme.

Ši frazė buvo pasirinkta kaip devizas daugelio jėzuitų švietimo įstaigų visame pasaulyje. Anksčiau būdavo įprasta, kad jėzuitiškų mokyklų ir universitetų studentai bei dėstytojai savo mokslinius darbus užbaigdavo šiais žodžiais ar santrumpa AMDG, pažymint, jog viskas, kas padaryta turi būti skirta didesnei Dievo garbei.

Panašus yra ir kitas jėzuitų mėgstamas šūkis Magis, kas lietuviškai reikštų „daugiau“ ar „labiau”. Tai atspindi nuolatinio visapusiško savęs tobulinimo idėją.

Jėzaus draugijos charizma pasižymi daugybe veiklos sričių, pašaukimu dirbti įvairiose aplinkose. Tad šūkis AMDG dar kartą nušviečia šį jėzuitų charizmos pobūdį pagal šv. Ignaco dvasią rasti galimybes tarnauti Dievui visur, kur mus kviečia Viešpats.

Taip pat yra ir kitų šio šūkio variantų, pavyzdžiui: Omnia ad maiorem Dei gloriam – „viskas didesnei Dievo garbei“.

Marijonų vienuolynuose galime sutikti panašų šūkį, tačiau įkvėptą mariologinės dvasios: Ad maiorem Dei gloriam et Beatissimae Virginis Mariae honorem – „Didesnei Dievo garbei ir palaimintosios Mergelės Marijos pagerbimui“.

Evangelikas liuteronas kompozitorius Johann Sebastian Bach savo kūrinių pabaigoje mėgdavo užrašyti santrumpą S.D.G. (Soli Deo Gloria – „Vienam Dievui garbė“), kas atspindėdavo mintį, jog visi mūsų talentai ir dovanos ateina iš vienintelio šaltinio – Dievo.

Tačiau, turbūt, nebūtina laukti savo darbo ar gyvenimo pabaigos, jog padėkotume Dievui už visas Jo malonės.

Tai yra ne tik mandagumo, bet kartu ir mūsų būties dėkingumo ženklas, kai Aukščiausiajam dėkojame už kiekvieną dieną, už greitai prabėgusius metus ir už visus mylinčius žmones, kurie tave palydi savo malda, geru žodžiu ar tiesiog mielu prisiminimu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

2 KOMENTARAI

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte