Virginija Liaudanskytė. Pasaka nepasaka apie Mitinį Žvėrį

Senovės Graikijoje barbaras buvo tas, kuris nemokėjo graikų kalbos. Romos imperijoje šis terminas buvo vartojamas platesne prasme, na, o jau vėliau jis tapo bendriniu žodžiu, apibūdinančiu žmogų, nevertinantį visuotinai pripažintų žmonijos pasiekimų ir nepripažįstantį tam tikrų elgesio normų.

Taigi, kultūringumo suvokimas priklauso nuo laikmečio.

Kas yra kultūra šiandien? Dabartinis lietuvių kalbos žodynas, aiškindamas žodžio „kultūra“ reikšmę, pirmiausia nurodo, kad kultūra yra „visa, kas sukurta žmonių visuomenės fiziniu ir protiniu darbu“. Lotynų kalba „kultūra” – ugdymas, garbinimas, o siauresne prasme visuomenėje kultūrą suvokiame kaip teatrą, dailę, grožinę literatūrą, apskritai – meną.

Europoje pačios seniausios institucijos yra Bažnyčia ir universitetai. Būtent jie formavo Europos kultūrinį, religinį ir akademinį veidą. Tad ir šiandien toms institucijoms turėtų tekti svarbi misija – kurti Naujosios Europos civilizaciją bei kultūrą krikščioniškųjų vertybių pagrindu.

Šiuo metu senoji Europa jau yra gerokai pavargusi, o apsiblausęs jos žvilgsnis neberegi savo ateities kontūrų ir krikščioniškos šaknys baigia nudžiūti.

Tikriausiai šv. Benediktas Nursietis, pirmasis visos krikščioniškosios Europos globėjas, nelinksmai žvelgia į mus, o mes, žvalūs Europos gyventojai, visai nežiūrim į jį.

Mano mintys skrieja į Kauną – Europos kultūros sostinę.

Skamba išdidžiai, solidžiai ir daug žadančiai. Pavydėčiau Kaunui, jei ne klausimai, kaip piktos širšės, kurios neduoda šventos ramybės, ragina mąstyti ir klausti. Cogito, ergo sum (mąstau, vadinasi, esu), sako R. Dekartas. O gal „valgykime ir gerkime, nes rytoj…“ (Kor 15,32) laukia pramogos, renginiai, linksmybės. „Duonos ir žaidimų“ (lot. Panem et circenes! – Antikos satyrikas Juvenalis), – šaukė Romos minia, ištroškusi ir reikalaujanti iš savo valdovų nemokamo maisto ir pasilinksminimų.

Na, ko man užkliuvo už nosies tie Europos kultūros sostinės renginiai?

Tiesiog prisimenu, kad esu krikščionė, „todėl rūpestingai žiūriu, kaip elgiuosi: kad nebūčiau kaip kvailė, bet kaip išmintinga“ (Ef 5,15) ir nenorėčiau prisidėti „prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleisti juos“ (Ef 5,11).

„Kas turi ausis, teklauso“ (Apr 13,9). Dar visiems krikščionims pageidaučiau „tepalo akims pasitepti”, kad matytumėme realybę.

Dar pageidaučiau visiems krikščionims „tepalo akims pasitepti, kad matytumėm“ realybę.

Kauno šventės programa iškėlė aibę klausimų. Jei atvirai, tai man tyrinėjant programą (kaunas2022.eu) įvyko atmetimo reakcija. Na taip, kaip sako žmonės, kad net plaukai ant galvos pasišiaušė.

Nuo šiol Kaunas turi sau tinkamą legendą – Mitinį Žvėrį (kaunolegenda.lt). Žvėrį reikia pažadinti ir išsikviesti iš urvo. Mitinis Žvėris pasitelkiamas kaip Miesto Saugotojas. Apie Jį, Žvėrį, kuriami spektakliai, rašomos knygos, sugalvojami stalo žaidimai ir garderobas. Pavyzdžiu, kaip gražiai ir švelniai skamba miestelėno ausiai: Aš Žvėriukas arba Aš Žvėris. Puošniai gali atrodyti su Drakonu ant krūtinės.

Paskui turėtų būti efektinga miestiečių inauguracija, kuri vyks Karaliaus Mindaugo požeminėje perėjoje. Kad gautum sutartį su Drakonu, turėtum mažumą paplušėti – renginiuose ieškoti Žvėries draugijos narių, kurie užantspauduotų sutartį su Žvėrimi. Kiekvienas uolus kaunietis – mažas ar didelis – bus apdovanotas brangenybe, tai yra Sutartimi, kuri papuoš miestelėnų namus.

Šitai vadinama žaidimu, artefaktu. Organizatorių nuomone, „neteisingai vertinant artefaktus gaunamos klaidingos išvados“. Kas yra tas artefaktas (klaida, lot. artefactum)? Tai bet koks dirbtinai sukurtas objektas, turintis simbolinę reikšmę.

Pusšimtis renginių, pasaulinio garso parodos, nemokamos elektroninės muzikos žvaigždės, „Ten Walls“ koncertas ir įspūdingas renginys „Žalgirio“ arenoje – taip užbaigti Europos kultūros sostinės metus žada trečioji šiuolaikinės Kauno Mito trilogijos dalis „Sutartis“. O jų kuriamą efektingą reginį vainikuos Paslaptingos Sutarties pasirašymas.

Kreipiuosi ne į šio pasaulio protuolius, o į krikščionis. Ką jums primena Žvėris – Drakonas? Galima nurašyti viską ant pasakos, juokų, psichologijos ar žaidimo, bet tikintysis mato dvasinę dimensiją.

Mes ne Žvėries draugijos nariai, mes Dievo Armijos kariai, kurie elgiasi krikščioniškai.

Jei skaitėte Apreiškimą Jonui, paskutinę Biblijos knygą, tai lengvai atpažinsit Žvėrį – Drakoną, „kuris bus sugautas ir įmestas į ugnies ežerą, degantį siera“. „Jis suvedžioja žemės gyventojus tais ženklais, sakydamas žemės gyventojams padaryti žvėries atvaizdą, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo ir išgijo. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti“ (Apr 13), o taip pat „žmones, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo“.

Mes ne Žvėries draugijos nariai, mes Dievo Armijos kariai, kurie elgiasi krikščioniškai. „Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį“ (Pat 14,15). „Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų“ (Mk 13,5).

Būna laidų „Klausk daktaro“ arba, pavyzdžiui, „Klausk kunigo“, o aš siūlyčiau klausti Dievo, kaip elgtis: dalyvauti tokio pobūdžio renginiuose ar ne? Kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti. Ką pasirinksite jūs?

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

19 KOMENTARAI

 1. Reikia maldos už Kauną ir už Lietuvą – reikia sutarties su Jėzumi Kristumi, kad visos po to sekančios sutartys būtų negaliojančios.

 2. Labas rytas. Na, kaip kaimietė, nematau tokios tiesmukiškos sąsajos su Apokalipsės žvėrimi… Per daug norit. Man atrodo, kad tas žvėries išsigalvojimas greičiau yra bukų protelių „išminties” viršūnė. Galiu liūdnai konstatuoti, kad labai gudriai, jau ne vieną dešimtmetį trinama istorinė atmintis davė savo rezultatą – nebeturim savo istorinių simbolių, Kompiuterių išauginti vaikai „sugalvoja’ tai, ką mato tame savo kumyre. Juk šitas simbolis konkrečiai kompiuterinės grafikos kūrinėlis. Nieko bendro nei su mumis, nei su Kaunu, nei su kultūra, nei su Lietuva.Kaip teisingai pacituoja autorė, tikras „duonos ir žaidimų” vartotojų ženklas. Bet būtent todėl ir galintis sėkmingai vesti bukagalvius tiesiai pražūtin. Man labai įstrigo, kad popiežius Pranciškus pastoviai primena, ir Kaune tą patį sakė, kad nepamirštume istorijos, nepamirštume šaknų. Jei tie „Kultūros sostinės” programos sumanytojai ir vykdytojai bent kiek būtų susipažinę su prieškarinio Kauno istorija, jie sužinotų, kad tada Kaunas tikrai buvo kultūros sostinė. Na, bet tokiam darbui – susipažinimui – reikia smegenų. O kai smegenys – kompiuteryje… Turim , ką turim

 3. Ir tikrai “ Mes ne Žvėries draugijos nariai, mes Dievo Armijos kariai, kurie elgiasi krikščioniškai”. Ačiū autorei už įžvalgas!

 4. Dėkoju autorei už paprotinimą.Kai Kaune perskaičiau kažkada apie tą miesto simbolį_man krikščionei pasidarė baisu…Velnias gudrus ir jo pasiūlymai klastingi…Tikrai nepykstu ant miestelėnų, kurie, matau yra netikintys Dievu.Jie, nieko blogo nenujausdami, užgriūva ant nelabojo paspęstų spąstų…….Melskimės melskimės melskimės už save ir visus…….Man , krikščionei, kaunietei nereikia žvėries ir jo spąstų.Šalin šėtone.

 5. keista, kad autorė atsibudo, kai „žvėris” numirė (baigėsi kadencija). Visus metus jos tai netrikdė, o prieš pabaigą suskubo piktintis. Kažkaip kreivai pasirodė. Bet pritariu, kad pats simbolis „žvėris/drakonas” yra prastas Kauno pasirinkimas.

   • Bet kažkodėl šitas žvėris gyvena požemiuose, o ne tiesiog laukinėje gamtoje, todėl akivaizdu, kad tai nėra kūrinijos dalis, o dvasinis apreiškimų knygos žvėries garbinimas.

 6. .Žvėris, apreiškimo Jonui knygoje simbolizuoja religinės sistemą.

  Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir škarlatu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, paslaptis: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas, aš labai stebėjausi. O angelas man tarė: „Ko stebiesi? Aš tau atskleisiu paslaptį moteries ir ją nešančio žvėries, kuris turi septynias galvas ir dešimt ragų….Kas vilki purpuru,škarlatu,,kas išsipuošęs auksu.,…kas vykdė inkviziciją ir žudė krikščionis,kurie skaitė Šv raštą …Koks miestas yra ant 7 kalvų…

 7. O tai, kad Vilnius, Gediminui prisisapnavus Geležinį vilką, buvo sukurtas, tai ir pagal žvėrį? O kai miesto simbolis žvėris, tai ir su Biblijiniu žvėrimi susieta? Tai kas čia parašyta, tai interpretacija, neturintinti nieko bendra su su sumanytojų tikslais.
  Kad Jonas, kurio identitetas iki šiol speliojamas ir ginčijamas, parašė Apokalipsėje savo vizijas – asmenines, kuriuose minimas žvėris, nereiškia, kad tos vizijos nuo Kristaus. Taipogi, mokslas teigia, kad tai ne tas pats apaštalas Jonas, kuris vaikštinėjo su Kristumi ir gali pappasakoti ką Kristus kalbėjo. Taipogi ar Kristus apie tai kalbėjo? Daugybe teosofinių išvedžiojimų Krikščionybėje, kurie nėra Naujame testamente minėti kaip Kristaus žodžiai, jau nekalbant apie Naujo testamento tikslum o klausimą – kodėl tiek apokrifų, jei tai nebūtų kitaip.
  Krikščioniška pasaulėžiūra sukasi apie vieną istorija, kas ją daro gana siaura, todėl susigundoma interpretuoti įvykius, nesusietus su ta istorija per tos istorijos prizmę.

 8. Krikščioniška pasaulėžiūra sukasi apie vieną Naujojo testamento istoriją, kas ją daro gana siaura, todėl susigundoma interpretuoti įvykius, nesusietus su ta istorija, per tos istorijos prizmę.

  • Istorija tikrai viena, bet esmė yra tame, kad ta istorija duoda labai aiškią kryptį moralei. „todėl susigundoma interpretuoti įvykius, nesusietus su ta istorija, ” – čia jau ne vien krikščionių bėda – interpretavimas…

 9. Senai jau mes tapom žverims tik to nematom. Ir tarnaujam Velniui švestavimi Helovinus.
  Ne švenčių tokiu kvailu švenčių. Naikinam savo istoriją švestavimi kitu šalių šventes.

 10. Labai keista, kad tyli Kauno ganytojai ir kunigai ir neįspėja žmonių, išplautom smegenim, nejuokauti su tokiais dalykais, nes kiekvienam turinčiam bent šiek tiek Šventosios Dvasios, kūnas pagaugais eina nuo tokių alia „žaidimų.”

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte