Vergovė – didžiausias nusikaltimas prieš žmogų ir Dievą, teigė arkivyskupas K. Kėvalas Carito renginyje

Esame tiek civilizuoti, kiek suprantame prekybos žmonėmis problemą ir rūpinamės išnaudojimo aukomis. Taip Lietuvos Carito renginyje, skirtame Pasaulinei maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dienai, sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

„Šio renginio tema – nematau, negirdžiu nerūpi. Arba – matau girdžiu, rūpi. Tai pasirinkimas, kurį turime daryti kiekvienas asmeniškai. Nuo jo priklausys, kaip mūsų Tėvynėje nuo išnaudojimo bus apsaugoti žmonės, ypač jaunimas“, – pabrėžė arkivyskupas.

Pasak Carito globėjo, su vergove Vakarų kultūros kaunasi jau du tūkstančius metų, o Kristaus žodžiai apie išlaisvinimą, kad nėra nei žydo, nei graiko – akcentuoja kiekvieno žmogaus tą patį orumą.

„Jis kalba, kad vergovė – didžiausias nusikaltimas prieš žmogų, o tai reiškia – ir Dievą. Ši mintis persmelkusi visą krikščioniškąją pasaulėžiūrą, tad matome nuolatines pastangas nuo pat krikščioniškos kultūros pradžios rauti prekybos žmonėmis ydą, dovanojant supratimą, kad visi žmonės – lygūs. Kad joks žmogus negali būti naudojamas kito žmogaus tikslams, nes pats savyje yra tikslas, o ne priemonė. Paversti žmogų priemone, pažeminti jo orumą galiausiai reiškia pažeminti patį Kūrėją – kiekvieno žmogaus autorių“, – pabrėžė arkivyskupas K. Kėvalas.

Tiek dirbantys pagalbos prekybos žmonėmis aukoms srityje, tik siekdami apsaugoti pažeidžiamiausius žino, kad vergijos formos – įvairios ir keičiasi. Arkivyskupo K. Kėvalo žodžiais, šiandien prekyba žmonėmis mums atrodo kaip tam tikra neįmanomybė, bet vis dėlto egzistuoja. Todėl pirmiausia turime atpažinti, kokiu būdu išnaudojimas paslaptingai bet vis dėlto kerojasi mūsų visuomenėje, ir bandyti jį užkardyti.

K. Kėvalo žodžiais, šiandien prekyba žmonėmis mums atrodo kaip tam tikra neįmanomybė, bet vis dėlto egzistuoja.

„Kitas labai svarbus dalykas – girdėti aukas, pamatyti vieną iš žmogaus naikinimo būdų – prekybą žmonėmis, kuri kartais labai subtiliai užslėpta, įvyniota į gražius pasiūlymus, pagalbą išvykti į tolimą kraštą, darbo galimybes, – vardijo ganytojas, pridurdamas, jog pačios aukos neretai ne iš karto supranta, kad papuolė išnaudotojams į rankas.

Mums, kurie su tokiais žmonėmis susitinkame, taip pat svarbu žinoti apie modernią vergiją, kad jauniems ir pažeidžiamiems žmonėms galėtume perteikti, kas tai yra, kaip veikia besipelnantys iš prekybos žmonėmis, kad prireikus jie patys galėtų atpažinti, kad gal vyksta negeri dalykai ar net nusikaltimas jų atžvilgiu.

Kaip sukurti sistemą, kuri padėtų mums būti akyliems, dar daugiau – jautriems ir prireikus pasiūlyti sistemišką pagalbą prekybos žmonėmis aukoms? Pasak arkivysk. K. Kėvalo – tai svarbiausias klausimas minint Pasaulinę maldos ir apmąstymų apie prekybą žmonėmis  dieną, kviečiant klausyti, svajoti, veikti.

„Klausyti reiškia atsisakyti abejingumo – pažinti problemą, nenusigręžti nuo jos kylant pagundai sakyti, kad čia ne mano reikalas, manęs neliečia, nieko neturiu su tuo bendro. Ir vis dėlto visi turime būti jautrūs. Įsiklausyti. O gebėjimas svajoti kyla iš žinojimo, kad galime siekti aukštesnės gyvenimo kokybės, aukštesnio civilizuotumo laipsnio per artimo meilės pajautą ir dovanojimą kitiems. Tai – svajonė apie visuomenę be prekybos žmonėmis, atpažįstant išnaudojimą. Ir jau tuomet – veikti. Nes svajones paversti tikrove reikia drąsos, išmanymo, rūpesčio vieni kitais. Taigi ši pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena duoda mums suvokimą, įkvėpimą, bet ir padrąsinimą kalbėti apie moderniąją vergiją, ją atpažinti, vieni kitus drąsinant veikti savose aplinkose“, – sakė Carito globėjas.

Pagalba prekybos žmonėmis nusikaltimų aukoms.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

29 KOMENTARAI

 1. patikliems žmonėms krauti naštas , kurių patys net nesiruošiat pakilnoti , ar nepanašu į vergovę….maitintis iš mirties baimės …ir vis bauginti …Piktadarių nepagąsdinsit ,o dorus žmones laužot, luošinat su besikeičiančiais ”orientyrais’

  • Taikliai pasakyta, jog dorus žmones laužo, luošina, ypač neįgaliuosius, kurie turi dirbti parapijose už dyką, kad būtų socialinis verslas ar kt. Plauti grindis, plauti indus, valyti stalą ir daug sunkių darbų. Po to panaudojama reklamai. Va čia tai vergovė. Caritas jau seniai prarado gailestingumo statusą. Kiek parapijos atstūmė motinas su neįgaliaisiais vaikais. Faktų yra. Nėra naudos? Dieve padėk

  • Taip, klęsti viešai, ypač tarp tų ūkininkų, kurie protestavo sostinėje. Kiek žmonių dirba pas juos, kiek išnaudojimo yra. Tie stambieji ūkininkai išnaudoja savo darbuotojus. Kiek prarado žmonės sveikatos. Čia dar jie aukas vaidina. Kažkodėl nutylima tiesa. Drausti tokias aš akcijas ir protestus.

 2. Klebonai tai pat vargsta, reikia šeimininkes vaikus išlaikyti, o išvykus kur į užsienį saugotis kad koks parapijietis ne pažintų. Todėl keliaujama į Aziją, Meksika, Kubą. Per kiekvienas mišias rinkti aukas, Bažnyčios stogui ir Kurijos iždui, kad vyskupelis galėtų baseine nardyti ir ruoštis olimpiadai, ir pirtelėje pasėdėti su davatkom razonciu sukalbėti.

  • Negali būti tokių dalykų. Kur skaistumo dorybė? Kunigas turi būti padorumo ir moralės pavyzdys. Kaip žmonės sako, kaip gali eiti išpažinties pas tokius. Gėda, jeigu yratoks atvejis. Kokioje parapijoje tai vyksta? Bent dekanate kokiam?

 3. Gražūs žodžiai, teisingos mintys..

  Bet.. Visų pirma pasakau, kad anonimų komentarai yra šlykštūs, žeminantys kunigus ir orumą… Arba su faktais kalbėkit arba tai tiesiog šmeižtas..

  Bet.. Deja, bet prekyba žmonėmis klesti Lietuvoj kuo plačiausiai.. Ar tiek žmonių papultų į vergovės spastus, jei Lietuvoj nebūtų taip bjauriai išnaudojami žmonės? Turim jau net milijardierių! Iš kokios kasyklos jų turtai? – Iš žmonių išnaudojimo.. Deja, bet Bažnyčia dešimtmečius tyli apie akivaizdžią socialinę neteisybę algų pavidalu, pensijų pavidalu, pašalpų pavidalu… Dešimtmečius per visokius atlaidus NESIMELDŽIA už darbininkus (pardavėjas, vairuotojus, valytojas, fabrikų darbininkus, žemės ūkio juodadarbius), nors KASDIEN naudojasi jų darbu..
  Abejingumas ir puikybė yra pačios didžiausios nuodėmės. Iš jų išplaukia visa kita

  • Kodėl dalis šlykštūs. Kiekvienas asmuo turi savo subjektyvią patirtį parapijose. Sutikime su tuo. Ar nėra išnaudojimo prekybos centruose? Kituose darbuose pilną vergovės. Komentatorius carito akys labai jau daug žinantis ir matęs. Tai jo patirtis. Sutikime Bažnyčia turi šluoti savo nuodėmes ir mes pasauliečiai. Tik labai susiskaldę žmonės yra. Ligoti žmonės negauna palaiminimo… Abejingumas ligotiems žmonėms

  • i vergoves spastus pakliūvama iš godumo. Nėra nevalgiusių ant Lietuvos. O kad skaudu, tikiu, turint krūvą godžių perų be vertybių. Beskaičiuot kitų mažas ir dideles nuodėmes, tuščių sutvėrimų pripyškinus , kas belieka. Mažiau savi netikėliai matyti.

 4. nu koks dekanatas? Kauno pirmas, kėvalinis:
  Audrius Mikitiukas, klebonas iš Kauno, taip reagavo socialiniame tinkle Facebook: „Žodžiu biški įkišk, bet giliai nekišk. Duoda Fernandesas (Popiežius – aut.) padauža ir padūkėlis. Palaimini bet nepritari, palaimini bet nepateisini. Melskimės už erezijas ir blogio legalizavimą ir laiminimą.“

  • Pirmiausia šeima. Kodėl nerodo klebonai iniciatyvos laiminti, pvz., neįgalius asmenis, kurie tikrai ligoti ir suluošinti likimo? Jie šlykštus klebonams? Negražūs? Neturtingi? O va Jonas ir Julius….. Nieko asmeniško, tikrai. Nieko asmeniško, bet jeigu esi eilinis ir ligotas eik lauk iš parapijos. Lurdo švč. Mergelė Marija, ligonių sveikata, melskimės už ligonius. Padėk ligotiems, kad netaptų vergovė…

   • Mano nuomone kažkoks iš piršto laužtas teiginys, kad parapijose nepriimami neįgalūs. Mano patirtis yra priešinga kiek man teko susidurti, tai neįgalūs žmonės yra priimami lygiai taip kaip sveikieji, kviečiami į visus renginius, kurie vyksta, bendraujama su jais normaliai, neišskiriant iš kitų.

   • Ačiū, kad pasidalinot gražiu atveju. Bet patikėkite, gerb. Vardas, yra atstumtų. Ne visų neįgalių nori parapijos. Kiek atstumtų mamyčių, kurios turi Dauno sindromo vaikučius ar jau suaugusius jaunuolius. Netgi tokioje bendruomenėje kaip Tikėjimas ir Šviesa skaldomi neįgalieji ir mamos. Žinau ne vieną atvejį. Kas vadovauja tokioms bendruomenėms? Tos kurios neturi vaikų su negalia ir nesupranta, nepajaučiau nieko,
    nėra empatiskos, o svarbu įtikti klebonams. Patogumas ar teisingumas turi būti bendruomenėse? Visi neįgalūs turi tilpti po parapijų stogu. Skauda žmonėms širdis. Labai skauda.

   • Fernandesas – tai pastatytas pranciškaus, kaip ir kiti panašūs veikėjai su tikslu griauti Bažnyčią.
    Tikintieji turėtų sekti ne fernandesais ir pranciškais, bet Šventuoju Raštu.

 5. Didžiausias nusikaltimas yra abortas. Kai gyvybė sunaikinama dar net neleidžiant jai gauti krikšto dovanos. Bet aišku, kiekviename renginyje reikia pasakyti ką nors reikšmingo.