REIKALINGA JŪSŲ PARAMA

Turto troškimas sukelia priklausomybę – popiežius

ŠaltinisVATICAN NEWS

Sekmadienio Mišių Evangelijoje Jėzus perspėja saugotis bet kokio godumo. Kas yra godumas? – klausė sekmadienį vidudienio maldos apmąstyme popiežius.

Godumas yra nesuvaldomas noras praturtėti. Tai liga, kuri naikina žmones, nes turto troškimas sukelia priklausomybę. Ypač tie, kurie turi daug, niekada nebūna patenkinti: jie visada nori daugiau ir tik sau. Tačiau taip jie nebėra laisvi: jie prisirišęs prie to, kas paradoksaliai turėtų jiems padėti gyventi laisvai ir ramiai. Užuot tarnavę pinigams, jie tampa pinigų tarnu. Tačiau godumas taip pat yra pavojinga visuomenės liga: dėl jo šiandien susiduriame su kitais paradoksais, su dar niekada istorijoje nepasireiškusia neteisybe, kai nedaugelis turi daug, o daugelis – mažai arba visai nieko neturi.

Popiežius kvietė pagalvoti ir apie karus bei konfliktus: beveik visada su jais susijęs išteklių ir turto troškimas. Kiek daug interesų slypi už karo! Vienas iš jų – prekyba ginklais, – sakė Pranciškus. Prekyba ginklais yra skandalas, kuriam neturime ir negalime nusileisti!

Primindamas Jėzaus pamokymą, Pranciškus ragino kiekvieną klausti savęs, kaip sekasi atsiriboti nuo turtų, ar skundžiamės tuo, ko trūksta ir ar esame patenkinti tuo, ką turime? Ar esame gundomi vardan pinigų aukoti santykius ir laiką dėl kitų, ar paaukoti teisėtumą ir sąžiningumą ant „godumo altoriaus“, nes pinigai ir turtai gali tapti kultu, tikra stabmeldyste. Jėzus patikino, kad negalime tarnauti dviem šeimininkams – Dievui ir turtams. Tarnauti turtui yra stabmeldystė, tai Dievo įžeidimas, – sakė popiežius.

Tai nereiškia kad negalime būti turtingi, tačiau turime siekti būti turtingi pagal Dievą. Dievas yra pats turtingiausias iš visų: jis turtingas užuojauta ir gailestingumu. Jo turtai nieko nenuskurdina, nekelia ginčų ir nesutarimų. Tai turtas, kurį jis mėgsta duoti, dalyti ir dalytis. Todėl norint gerai gyventi, nepakanka sukaupti materialinių gėrybių, nes Jėzus sako, kad gyvenimas nepriklauso nuo to, ką turi (Lk 12, 15). Tai priklauso nuo gerų santykių su Dievu, su kitais žmonėmis ir su tais, kurie turi mažiau. Todėl klauskime save: kaip noriu praturtėti? Noriu praturtėti pagal Dievą ar pagal mano godumą?

Dievo Motina tepadeda mums suprasti, kas yra tikrieji turtai, tie, kurie išlieka amžinai, – pasakė popiežius sekmadienio vidudienio maldos susitikime. 

Išmintis teapskatina konkretiems taikos žingsniams – popiežius

Popiežius po vidudienio maldos palaiminimo padėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant jo apaštališkąją kelionę į Kanadą ir patikino, kad šios kelionės metu nepaliaujamai meldėsi už Ukrainą, prašydamas Dievą, kad išlaisvintų ją nuo karo. Popiežius taip pat pasveikino jėzuitus ordino steigėjo šv. Ignaco Lojolos liturginės šventės proga.

„Šios kelionės metu niekada nenustojau melstis už užpultos ir kankinamos Ukrainos žmones, prašydamas Dievą, kad išvaduotų juos nuo karo rykštės. Jei objektyviai pažvelgtume į tikrovę ir įvertintume kiekvieną dieną karo padaromą žalą tai šaliai, bet ir visam pasauliui, vienintelis protingas sprendimas būtų sustoti ir derėtis. Išmintis teapskatina konkretiems taikos žingsniams“, – pasakė popiežius.

Padėkojęs visiems, kurie prisidėjo prie jo atgailos piligrimystės Kanadoje rengimo ir įgyvendinimo – krašto vyriausybės atstovams, čiabuvių tautų lyderiams ir Bažnyčios vyskupams, Pranciškus sakė, kad apie kelionę išsamiau pasisakys trečiadienio, rugpjūčio 3 d.  bendrojoje audiencijoje. Popiežius nuoširdžiai padėkojo ir visiems, kurie malda lydėjo jį kelionėje.

Kaip įprasta, popiežius pasveikino visus romiečius ir piligrimus, atskirai paminėjo kai kurias maldai šv. Petro aikštėje susirinkusias grupes. Pranciškus pirmųjų įžadų proga pasveikino saleziečių, Marijos, krikščionių pagalbos dukterų, naujokes, iš skirtingų Italijos vietovių atvykusias maldininkų grupes ir savo ordino brolius jėzuitus, steigėjo šv. Ignaco Lojolos liturginės šventės proga.

„Ženkite pirmyn Viešpaties tarnystėje uoliai ir džiaugsmingai. Būkite drąsūs!“, – palinkėjo popiežius. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

1 KOMENTARAS

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte