Telšiuose – malda už vyskupą J. Borutą SJ, kunigų susitikimas, finansinė ataskaita

Prasidėjus Maldos už krikščionių vienybę savaitei, Telšių vyskupijos dvasininkai sausio 19 d. rinkosi į nuolatinio ugdymo užsiėmimą Telšių kunigų seminarijoje.

Pristatyti būsimi renginiai

Šį kartą pirmąją susitikimo dalį sudarė vyskupo Algirdo Jurevičiaus pranešimas, kuriame ganytojas kalbėjo apie būsimus sielovadinius renginius, pristatė rekolekcijų kunigams galimybes bei kitas aktualijas.

Per pastaruosius metus nemažai dvasininkų ir pasauliečių dalį savo uždarbio skyrė paremdami konkrečias parapijas ar kitas bažnytines institucijas.

Vyskupas įvardijo konkrečius paramos pavyzdžius, kuomet dvasininkai bei pasauliečiai testamentu palikdavo dalį savo turto parapijoms ir prisidėjo prie Evangelijos skelbimo.

„Šventieji duoda pavyzdį ir savo gyvenimu ir mirtimi“ – kalbėjo ganytojas.

Šventieji duoda pavyzdį ir savo gyvenimu ir mirtimi.

Pristatyta 2022 m. Telšių vyskupijos kurijos pajamų ir išlaidų išklotinė

Pasibaigus finansiniams metams ganytojas pristatė 2022 metų Telšių vyskupijos kurijos pajamų ir išlaidų išklotinę.

Kurijos užduotis – užtikrinti bei koordinuoti visų parapijų, sielovados centrų bei religinių organizacijų veiklą, kas atsispindi ir finansinėje ataskaitoje.

2022 metais Telšių vyskupijos kurija turėjo 1 137 279,36 Eur pajamų ir 1 212 705,47 Eur išlaidų. Išlaidos viršijo pajamas, nes vykstantis karas Ukrainoje pareikalavo nesuplanuotų išlaidų įrengiant bustus karo pabėgėliams iš Ukrainos.

Šiuo metu Telšių vyskupijos globoje gyvena 16 ukrainiečių.

Didžiausios išlaidos – pastatų remontui

Didžiausią išlaidų dalį sudarė pastatų remonto darbai (404 923,17 Eur), finansinė pagalba kitoms religinėms organizacijoms (181 013,81 Eur), parama Telšių kunigų seminarijai (165 836,90 Eur), karitatyvinė ir sielovadinė veikla (59 727,31), pagalba sielovados centrams (48 546,34 Eur), religinės literatūros įsigijimas (45 562,59 Eur), pastatų išlaikymas (34 767,06 Eur), dvasininkų bei personalo išlaikymas (20 925 Eur), ilgalaikio turto įsigijimas (15 634,08 Eur), biuro ir kitos išlaidos.

Nemažą išlaidų dalį sudarė parama misijoms (31 197,30 Eur), „Marijos radijui“ (30 111,65 Eur), Šventajam Sostui – popiežiaus veiklai (24.123,30 Eur), Šventosios Žemės krikščionims (14 552,77 Eur), Caritui (16 060,60 Eur), Bažnyčios komunikacijai (13 050,35 Eur) ir kitoms bažnytinėms veikloms.

Malda už vyskupą J. Borutą SJ

Pavargę nuo pristatytų skaičių dvasininkai skubėjo į katedrą, kurioje meldėsi už prieš trisdešimt dienų mirusį Telšių vyskupijos ganytoją vysk. Joną Borutą SJ. Homilijoje Telšių vyskupas Algirdas vedė paralelę tarp Laiške žydams pristatytos Kristaus kunigystės ir vyskupo J. Borutos pašaukimo kunigystei.

Pogrindyje pradėjęs ruoštis kunigiškai tarnystei J. Boruta siekė kunigystės, kuri nebuvo susijusi nei su pripažinimu nei su kokia išskirtine pagarba, bet atvirkščiai: jis tapo kunigu slapta, tarnavo kunigu pogrindyje ir saugojosi, kad tik kas iš pašalies apie tai nesužinotų. Į kunigystę jis įžengė ne pripažinimo ar garbės ieškodamas, bet tarsi kartodamas psalmės žodžius: „Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavosios valios“.

Baigdamas homiliją vyskupas A. Jurevičius kalbėjo: „Pasitikime Dievo gailestingumu, kuris apglėbia ištikimą savo valios vykdytoją vyskupą Joną, kad jis galėtų įžvengti ne į kokią žemišką katedrą ar baziliką, bet į Dievo paruoštą būstinę danguje, į tą dangišką šventyklą, apie kurią mums taip didingai pasakoja Šventasis Raštas“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

5 KOMENTARAI

  1. palaimos gerb. Vyskupui, gerų ir prasmingų darbų. Labai džiugu, jog aktyvus Vyskupas, nes taip svarbu, nes Žemaitijos vyskupija pati didžiausia ir žmonių širdys dega tikėjimu.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte