Šiluvos deklaracija: laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius

Dalinamės rugsėjo 12 d. viešai paskelbta Šiluvos deklaracija, kurią specialiai jai sukurtame internetiniame puslapyje prašoma perskaityti ir pasirašyti visų norinčių ir, žinoma, jai pritarančių.

Švenčiant Šeimų dieną šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Šeimos-Amoris laetitia bei Šv. Juozapo metais, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas paskelbė šią deklaraciją, skelbiančią apie būtinumą gerbti ir saugoti prigimtinius ir pamatinius žmogaus bei visuomenės gėrius.

Kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas. Kūrėjas dovanojo mums protu ir laisvės galia pažymėtą prigimtį, kurią esame kviečiami išskleisti geriausiu būdu. Dėl mums įkvėpto tiesos, gėrio ir grožio ilgesio žmonija visuomet ieškojo darnaus visuomenės sugyvenim o būdo, atveriančio kelią žmogaus klestėjimui. Šių paieškų rezultatus matome Atėnų filosofinėse įžvalgose, Romos teisėje ir biblinės pasaulėžiūros, siejamos su Jeruzale, lobyne. Pastangos kurti Europoje krikščioniškąjį pasaulį sujungė šiuos žmonijos turtus, tapusius Vakarų civilizacijos pagrindu. Kūrinijoje atpažintas Kūrėjo balsas ir veikimas, o ypač priimtas Jėzaus Kristaus dievystės autoritetas ir mokymas drauge su kilniausiais civilizacijos pasiekimais Europos žemyne sukūrė ypatingas sąlygas žmogaus prigimtyje glūdinčiam potencialui išsiskleisti. Visa tai sudaro autentišką mūsų civilizacijos pamatą, be kurio neįmanomas Vakarų pasaulio tvarumas.

Žmonijos patirtis rodo, kad vien tik įstatymų nepakanka sukurti geresnei visuomenei, jeigujos nariai nepuoselėja dorybių ir vidinių moralinių nuostatų. Žmogiškosios dorybės – protingumas, teisingumas, susivaldymas ir tvirtumas, sustiprintos Kūrėjo įkvėptomis tikėjimo, vilties ir meilės dovanomis, yra tikrõsios asmens laisvės pagrindas. Iš tiesų laisva, demokratinė visuomenė įmanoma tik tada, kai jos nariai laikosi tvirtų dorovėsprincipų. Valdžios įsakymai negali sukurti ar pakeisti moralinių nuostatų, kurios kyla iš sąžinės, Kūrėjo įdiegtos žmogaus širdyje. Tačiau valdžia, nepažeisdama pamatinių piliečių laisvių, gali ir privalo remti tuos doroviškai motyvuotus savo piliečių pasirinkimus, kurie yra būtini bendrajam gėriui išsaugoti, visuomenėsišlikimui ir klestėjimui užtikrinti. Žmogaus laisvei reikalinga pagalba. Krikščionys ją gauna iš Kristaus, žmonijos Gelbėtojo, o demokratinei valdžiai tenka pareiga apsaugoti piliečių ir valstybės laisvę bei pamatinius gėrius.

Didžiuojamės, kad Šiluvoje įvyko vienas žymiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Europoje. Čia prieš keturis šimtus metų Dievo Motina paragino mus garbinti Jos Sūnų, o ne tik „arti ir sėti“. Tai suprantame ne tik kaip kvietimą į maldą ar asmeninio santykio su Dievu atnaujinimą. Šis paraginimas priminė ir Dievo mums paliktos tvarkos svarbą. Žmogus gali įžvelgti Kūrėjo sumanymą ne tik gamtoje. Jį galima atpažinti ir žmogaus dvasioje bei žmogiškojoje prigimtyje. Turime gerbti Šventajame Rašte užrašytus moralinius principus, nes jie yra gairės rinktis gyvenimą, atitinkantį tiesą apie žmogų kaip Dievo paveikslą. Mūsų Tauta skaudžiai patyrė, ką reiškia tapti socialinių eksperimentų lauku, kai nepaisoma prigimtinio žmogaus orumo ir paminamos svarbiausios žmogaus teisės. Galbūt ir dėl to būtent čia, Lietuvoje, pasigirdo Dangaus kvietimas gerbti Kūrėjo valią. Tikime, kad šis balsas Šiluvoje nuskambėjo ne tik mūsų Tautai, bet ir visai Europai.

Laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius:

žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties;

vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei lygiavertiškumą;

šeimą, kylančią iš vyro ir moters santuokos, kraujo ir giminystės ryšių;

tėvų teisę pagal savo dorovinius principus auklėtivaikus;

sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, kuri saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų.

Tik išsaugodami šiuos prigimtinius gėrius galime išlikti ir klestėti. Nepateisinama juos ignoruoti, teisiškai apibrėžiant asmenį, jo lytį, laisves, teises bei šeimą. Žmogaus prigimtis, šeima ir asmens laisvė yra ankstesnės už valstybę. Valstybės įstatymai turėtų atitikti tiesą apie žmogaus prigimtį. Šią tiesą jie turi saugoti, o ne keisti. Šiluvos žinioje atpažįstame kvietimą gerbti žmogaus autorių Dievą. Tačiau Kūrėjo nustatyta tvarka yra ne tik tikėjimo tiesa. Šią tvarką gali atpažinti kiekvienas žmogus. Todėl visi turime pareigą saugoti prigimtines žmogaus teises, puoselėti dorovę ir bendrąjį gėrį dėl asmens laimės, visuomenės laisvės ir Tautos ateities!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

48 KOMENTARAI

 1. Savalaikė ir labai reikalinga deklaracija. Tik „laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius“

  • Svarbu yra pats faktas. O įteikinėti kam nors visai nereikia. Tai daugiau yra išraiška mums patiems, kurioje mes patys esame pusėje ir, kad pabudome, ir, kad meldžiamės dieną ir naktį Šiluvoje su šv. M. Marija. Tai lyg būtų mūsų „Vienybės Pasas“. O ana šaika, turi seklius morkas ir viską žino.

   • nėra čia kitokio fakto, kaip tik vyskupo šou…Kai penktadienį rinkosi žmonės į aiškią ir suprantamą akciją, tai aišku, kam jie adresavo savo deklaracijas. Gi čia – šiaip, dėl „svorio“? Man atrodo, kad bando vyskupėlis pasirodyti, kaip jam rūpi. Iki šiol nerūpėjo?

 2. Čia viskas aiškiai parašyta. Pritariu.

  (O kaip su tais “gėriais”, nežinau… tvarka, gamta, gėris, grožis, menas, veikla ir pan. mano jaunystėje buvo vienaskaitiniai žodžiai, ir lietuvių pasakose gėrių nerastume, nebent gėrybes…)

  • Toks jausmas, kad ne tik su teologija, bet ir su teisę nesate susipažinęs. Negi universitete net teisės įvado neturėjote?

 3. Gal kas nors publikuos ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo šios dienos (sekmadienio, rugs.12) homiliją Šiluvoje? Ji buvo nuostabi.

 4. ir vistiek nesupratau, kam reikalinga ši deklaracija? Kam ji adresuota?, kas ja turi vadovautis? Jei tai mums – tikintiesiems- tai čia viso labo gražus pamokslas. tuo pačiu – reklaminė vyskupo akcija

 5. O kaip galimybių pasas? Atskleidžia ar susiaurina teises ir galimybes? Nes prisimenant skatinimą skiepytis, nes, atsieit, kenkiama „bendrajam gėriui“, lieka neaiški pozicija: čia „gėris“ ar blogis? Ir kam bus įteikta ši deklaracija?

  • Pritariu, pasirasau ir raginu visus vienytis rožinio maldoje, nes kai bus antikristas, tai Bažnyčia suskaldys. Dabar jau Šv. Komuniją dalina į rankas, ko neturėtų būti!

 6. Sveiki. Maža pritarti ar pasirašyti, o svarbu kviesti kitus ir pagelbėti tiems, kurie negali lengvai tai padaryti. Tik vieningas daugumos balsas gali būti svariu argumentu prieš ruošiamus įstatymus, išniekinančius žmogaus prigimtį. Neįžeidi, tinkamai suformuluota deklaracija yra Dievo dovana, atsiųsta per Šv. Marijos šventę, tad junkimės prie jos ir dėkokime jos sudarytojams. Vienybė težydi.

 7. Įdomu ar po šios deklaracijos LRT „Mažoji studija“ ir Bernardinai.lt drįs toliau konservatorius garbinantiems tikintiesiems aiškinti, kad abortai tai nieko baisaus, homoseksualizmas tai ne iškrypimas, o „Tėvynės sąjunga“ tai dieviška partija..?

  • pritariu. Man ši deklaracija panaųi į vyskupų pareiškimą, kad jie irgi nenori tylėti, bet kad pati viršūnė Lietuvoje labai prislėgusi

 8. Noriu pasirašyti, bet nėra paaiškinta,kaip reikia tai daryti. Duota trys tuščios eilutės, bet nenurodyta, ką reikia į jas įrašyti.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis