REIKALINGA JŪSŲ PARAMA

Seimas imasi siūlymo griežtinti pamokų lankomumą – penk­ta­da­lis pra­leis­tų pa­mo­kų yra ne­pa­tei­sin­tos

ŠaltinisBNS

Seimas ėmėsi siūlymo griežtinti pamokų lankomumą nustatančią tvarką.

Parlamentas šią savaitę pritarė tokioms Švietimo įstatymo pataisoms, už balsavo 96 Seimo nariai ir dešimt susilaikė. Svarstymas numatytas birželį.

Projektus pristačiusi buvusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pažymėjo, kad praleistos pamokos turi didelę įtaką mokinių pasiekimams, o apie penktadalis visų praleistų pamokų yra nepateisintos.

„Nuo­gąs­ta­vi­mų dėl lan­ko­mu­mo gir­di­me iš su­si­ti­ki­mų su mo­ky­to­jais, mo­kyk­lų va­do­vais. Per šių moks­lo me­tų šešis su puse mė­ne­sio, kaip tai yra už­fik­suo­ta elektroniniuose dienynuose, vie­nas mo­ki­nys vi­du­ti­niš­kai pra­lei­do 10 proc. pa­mo­kų. Penk­ta­da­lis pra­leis­tų pa­mo­kų yra ne­pa­tei­sin­tos“, – sakė ministrė.

Prieš pat atsistatydinimą šią savaitę projektus pristačiusi J. Šiugždinienė teigė, jog yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se pra­leis­tų ir ne­pa­tei­sin­tų pa­mo­kų skai­čius sie­kia 34 procentus.

Siekiant gerinti lankomumą, ministerija siūlo patvirtinti bendrą mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašą.

„Ga­lė­tų bū­ti nuo­sta­ta, kiek die­nų ir kiek pa­mo­kų ga­li pa­tei­sin­ti tė­vai, ką lai­ko­me pa­tei­sin­to­mis pa­mo­ko­mis, nes tai šiuo me­tu yra ne­apib­rėž­ta, ir pa­gal ko­kį al­go­rit­mą į pamokų lankymo pa­žei­di­mus re­a­guo­ja mo­kyk­la ir mo­kyk­lų va­do­vai, ka­da yra krei­pia­ma­si į Vai­kų ge­ro­vės ko­mi­si­ją, ka­da į Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą“, – kalbėjo J. Šiugždinienė.

Taip pat įstatyme būtų įrašoma nuostata, kad mokykla turėtų tą pačią dieną informuoti tėvus mokiniui neatvykus į mokyklą ar pamoką, jei apie tai nepraneša patys tėvai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šiais mokslo metais iki kovo pabaigos 304 tūkst. 196 mokiniai praleido daugiau kaip 17 mln. pamokų, iš kurių beveik 4 mln. (20,95 proc.) pamokų nepateisintos.

Yra savivaldybių, kuriose nepateisintos pamokos sudaro apie 30 proc. nuo praleistų pamokų. Kai kurie mokiniai praleido per 500 nepateisintų pamokų. Vidutiniškai vienas mokinys praleido 57 pamokas.

Dėl ligos praleista daugiau kaip 11 mln. pamokų – tai sudaro 83,78 proc. nuo visų tėvų pateisinamų pamokų. Visgi ministerija pažymi, jog negalima vienareikšmiškai teigti, kad visos šios pamokos yra praleistos dėl mokinių ligos, nes yra atsisakyta medicininės pažymos, kuria praleistas pamokas dėl ligos pateisindavo gydytojai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte