Požiūris į Bažnyčios doktriną kaip į monolitą yra klaidingas – popiežius

ŠaltinisVATICAN NEWS

Italijos jėzuitų žurnalas „La Civiltà Cattolica” paskelbė popiežiaus Pranciškaus pokalbio su Portugalijos jėzuitais tekstą. Susitikimas įvyko Lisabonoje rugpjūčio 5 d., kai Pranciškus buvo nuvykęs į Portugalijos sostinę dalyvauti Pasaulio jaunimo dienų renginiuose.

Pagrindinė pokalbio tema buvo vidinė įtampa Bažnyčioje, kuri, pasak popiežiaus, yra ne koks nors naujas reiškinys, bet tebesitęsiantis pasipriešinimas Vatikano II Susirinkimui. Vienas susitikime dalyvavęs jėzuitas popiežiui papasakojo apie maždaug metus trukusį savo buvimą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jis nustebęs konstatavo, kiek daug žmonių, net vyskupų, kritikuoja Pranciškaus vadovavimo Bažnyčiai būdą. „Jungtinėse Valstijose situacija nėra lengva, – sakė popiežius, – yra labai stiprus ir organizuotas pasipriešinimas.“

Pasak Pranciškaus, kai kas nesutinka su tuo, kad tikėjimo ir moralės dalykų supratimas evoliucionuoja. Kaip pavyzdį jis pateikė požiūrį į mirties bausmę, kuri anksčiau buvo laikoma priimtina ir pateisinama, o šiandien – visiškai ne. Bažnyčios mokymas taip pat progresuoja, laikui bėgant jis tvirtėja, plečiasi. „Požiūris į Bažnyčios doktriną kaip į monolitą yra klaidingas. Kai einama atgal, susiformuoja kažkas uždaro, atitrūkusio nuo Bažnyčios šaknų, nuo Apreiškimo syvų.“

Jungtinėse Valstijose situacija nėra lengva, – sakė popiežius, – yra labai stiprus ir organizuotas pasipriešinimas.

Per susitikimą su Portugalijos jėzuitais popiežius kalbėjo ir apie Bažnyčios atvirumą pasauliui ir kartu apie kunigijos ir vienuolių supasaulėjimo pavojų. Vis dėlto, saugotis supasaulėjimo nereiškia nedalyvauti dialoge su pasauliu. Vienuoliai ir kunigai neturi  būti introvertiški, besišypsantys tik sau patiems, tik sau patiems kalbantys, saugantys savo aplinką, nė vieno į ją neįsileisdami. Priešingai, reikia išeiti į šį pasaulį su jame esančiomis vertybėmis ir negerovėmis, bet saugoti savo tapatybę.

Kita popiežiaus pokalbio su jėzuitais tema – Bažnyčios požiūris į homoseksualius asmenis, jų įtraukimas į sielovadą. „Akivaizdu, – sakė Pranciškus, – kad šiandien homoseksualumo klausimas yra labai pabrėžiamas, o jautrumas šiuo klausimu kinta priklausomai nuo istorinių aplinkybių. Tačiau man nepatinka, kad į vadinamąsias kūno nuodėmes, tai yra į nusižengimus šeštajam įsakymui, mes žvelgiame per didinamąjį stiklą. Jei išnaudoji darbininkus, jei meluoji ar apgaudinėji – tai nesvarbu, o vietoj to svarbios yra nuodėmės žemiau juosmens.“

Pranciškus pakartojo, kad Bažnyčia yra skirta visiems, tačiau kiekvienam turi būti taikomas tinkamiausias pastoracinis požiūris. „Negalima būti paviršutiniškiems ir naiviems, verčiant žmones elgtis taip, kaip jie dar nėra subrendę ar nesugeba. Norint dvasiškai ir pastoraciniu požiūriu lydėti žmones, reikia didelio jautrumo ir kūrybiškumo. Tačiau visi yra pašaukti būti Bažnyčios nariais. Negalima niekada to pamiršti.“

man nepatinka, kad į vadinamąsias kūno nuodėmes, tai yra į nusižengimus šeštajam įsakymui, mes žvelgiame per didinamąjį stiklą.

Šia proga Pranciškus paminėjo susitikimą su translyčių asmenų grupe, kurią į bendrąją audienciją atsivedė aštuoniasdešimtmetė sesuo vienuolė, tarnaujanti paribiuose atsidūrusiems žmonėms.  „Jos atėjusios verkė. Kai paklausiau, kodėl. Viena iš tų moterų man pasakė: „Nemaniau, kad popiežius gali mane priimti!“. Paskui, po pirmojo netikėtumo, kai kurios man rašo, o aš joms atsakau elektroniniu paštu. Supratau, kad šie žmonės jaučiasi atstumti, ir tai labai sunku.“

Per susitikimą su jėzuitais kalbėta ir apie visos Bažnyčios mastu vykstantį Sinodo procesą. „Sinodas nėra mano išradimas“, – sakė popiežius, primindamas, kad jau Paulius VI, pasibaigus Vatikano II Susirinkimui, suprato, kad Katalikų Bažnyčia yra praradusi savo pirmapradį sinodiškumą. Nuo to laiko buvo pradėta vėl lėtai gaivinti sinodiškos Bažnyčios sampratą. Šiandien mėginama suteikti sinodiškumui naujos jėgos, visą laką atsimenant, kad Sinode pagrindinis veikėjas yra Šventoji Dvasia. Dėl to reikia užtikrinti, kad būtent Dvasia vadovautų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

7 KOMENTARAI

    • Jo jo – koks nors nežinia iš kur dygęs staiga apsišvietęs veikėjas viską geriausiai supranta.. O jūs – naivuoliai – neabejokit. Jei jis pasako, vadinasi, taip ir yra. Nesvarbu, kad niekas negali pasakyti, kodėl juo pasitiki…

      O kas tas Vatikanas su savo tūkstantmečiu paveldu…

  1. Nuodėmė yra nuodėmė, kiek kokie nors kieno nors jautrumo proveržiai bepasireikštų. Joks sinodas negali pakeisti ar panaikinti Dievo įsakymų.Nuo žmogaus iki žvėries supratimo – trumputė jausmų atkarpėlė.Ką gali kas nors kalbėti apie Šventosios Dvasios vedimą, jei Ji – laisva kaip vėjas? Kai bet kuris žmogus tiek susireikšmina, kad ima kalbėti Šventosios Dvasios vardu – kalba kaip melagis ir vagis. Bažnyčia – visada daugiau už kieno nors kokią nors nuomonę.Ji – tai, ko jokie pragaro vartai niekada nenugalės.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte