Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas viešėjo Telšiuose

Rugsėjo 27-28 d. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas viešėjo Telšiuose. Vyskupas dalyvavo Telšių vyskupijos kunigų susirinkime, pasidalino atsiminimais apie kunigo tarnystę Žemaitijoje bei pristatė autobiografinę savo knygą „Prieš visus vėjus“.

Kunigams buvo malonu sutikti buvusį Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvą, todėl netruko gražių žodžių ir šiltų prisiminimų. Vyskupas J. Kauneckas padovanojo buvusiems savo auklėtiniams po knygą su autografu.

Antroje kunigų susirinkimo dalyje Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas pristatė kunigų seminarijos aktualijas ir per kunigus pakvietė ūkininkus paremti kunigų seminariją rudens derliaus gėrybėmis.

Caritas veiklas pristatė Agnė Vasiliauskaitė, o Šeimos centro iniciatyvas – Domininkas Lizdenis ir Gintė Kazlauskienė. Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė bei dvasios vadas kun. Alexis Danilo Garro SDB kvietė jaunimą į savanorių mokymus bei į ministrantų žygį. Rožinio maldą už misijas pristatė kun. Massimo Bianco SDB ir padovanojo po misijų mėnesiui skirtą knygelę.

Telšių vyskupas kunigams priminė apie nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojusias Nepilnamečių bei pažeidžiamų asmenų apsaugos gaires ir paaiškino apie kai kuriuos pasikeitimus dalykiniuose santykiuose su sielovados darbuotojais bei savanoriais.

Vyskupas kvietė atgaivinti ministrantų tarnystę parapijose ir paragino kunigus tam skirti didesnį dėmesį. Vyskupas iš anksto paskelbė apie du artimiausius tarptautinius renginius jaunimui: Taizė žiemos susitikimas Rostoke (Vokietija) ir Pasaulio jaunimo dienos bei susitikimas su popiežiumi Lisabonoje (Portugalija). Vyskupas paragino kunigus kviesti jaunimą ruoštis šiems pasaulinio masto įvykiams ir kuo aktyviau tame dalyvauti.

Vakare vysk. Jonas Kauneckas vadovavo Eucharistijai Telšių katedroje, kur 1977-1983 metais tarnavo vikaru ir rūpinosi Eucharistijos bičiulių sambūriu, rinko medžiagą Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai. Kartu koncelebravo Telšių vyskupas bei kiti kunigai.

Po šv. Mišių sausakimšoje kunigų seminarijos salėje įvyko knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas, kurį vedė kun. Nerijus Pipiras, o išsamiai knygą recenzavo doc. dr. Lina Šulcienė. Visus labai pradžiugino filmuotas siužetas, kuriame buvę Telšių vikaro kun. J. Kaunecko auklėtiniai pasakojo apie Eucharistijos bičiulius ir tuometinio kunigėlio veiklą jaunimo tarpe bei apie sovietų persekiojimus. Bendraujant prie arbatos tiesiog liejosi nauji atsiminimai ir drąsūs tikėjimo liudijimai.

Vysk. J. Kauneckas vakarieniavo su Telšių kunigų seminarijos auklėtiniais, dalijosi savo gyvenimo patirtimi, o ryte kartu su seminaristais šventė Eucharistiją ir drąsino aistringai siekti kunigystės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

4 KOMENTARAI

  1. palaimos vyskupui emeritui Jonui Kauneckui. Taikliai ir ačiū Dievui, kad jau kalbama, džiugu, kad vyskupas kvietė atgaivinti ministrantų tarnystę parapijose. Reikėjo raginti, kad kunigai tam skirtų didesnį dėmesį. Ir pamatytų, o gal ir susigrąžintų tuos paprastus žmones į bažnyčią, kurie galbūt per klaidą buvo pamiršti. Kaip būtų smagu, jog vyktų knygos pristatymas ir parapijose.

  2. Tikintis ir mylintis. Džiaugsmas ir laimė, kad tiek metų buvot mūsų Ganytojas seminarijoje!

Komentarai neleidžiami

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte