Pakalbėkime apie žvaigždes

ŠaltinisXFM RADIJAS

Pakalbėkime šį kartą apie žvaigždes. Jos dažnokai minimos Šv. Rašte. Užsimenama apie jas ir pačių lemtingiausių įvykių metu. Evangelijos pagal Matą antrojo skyriaus pradžioje  skaitome: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimęs Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“

Žinome, kad žvaigždės yra didelės masės šviečiantys jonizuotų dujų rutuliai. O kaipgi apie žvaigždes kalbama Šventajame Rašte, kuris nėra fizikos ar gamtos mokslų vadovėlis? Kaip tų laikų žmonės vertino žvaigždes? Būdami klajokliai, nomadai, izraelitai gyveno juodu vilnoniu audeklu dengtose palapinėse.

Žinoma, kad audinyje pasitaikydavo rečiau suaustų vietų, t. y. mažų skylučių, pro kurias patekdavo šviesos, tad žvelgiant į tokį „stogą“ galima nesunkiai įsivaizduoti, kad jis atrodė panašus į žvaigždėtą dangų. Kaip labai tai primena Izaijo knygos 40, 22: „Jis dengia žemę dangumi tarsi užuolaida, išskleidžia jį tarsi palapinę gyvenimui.”

Tačiau štai čia baigus pasakojimą neužsimintume apie svarbiausią dalyką. Dangaus skliaute žvaigždės, žvaigždynai skelbia mums gerąją naujieną. Tai neištrinama, neperrašoma, amžina žinia mums. Omeny turiu ne astrologiją, ne horoskopus.

Pradėjusi kelią Mergelės žvaigždyne ir baigusi Liūto, Saulė nukeliauja metų ratą. Keliauja ji per trylika žvaigždynų, kurių pavadinimai (išskyrus Gyvatnešį) gerai žinomi visiems.

Žvaigždynai, jų išsidėstymas, o tiksliau, Saulės kelias per juos, ir yra danguje parašyta gerosios naujienos žinia, kurią nuo neatmenamų laikų buvo mokančių perskaityti. Visiškai glaustai kalbant – Mergelės žvaigždynas skelbė ateities kartoms apie Mesijo gimimą iš Mergelės.

Svarstyklės nurodo į kainą, kurią Mesijas sumokėjo už žmonijos atpirkimą; Skorpionas į tai, ką Gelbėtojui teko iškęsti; Gyvatnešis trupina Skorpionui galvą, Šaulys atspindi dieviškąją ir žmogiškąją prigimtį Gelbėtojo, sugrįšiančio ant balto žirgo; Ožiaragio, Vandenio, Žuvų, Avino žvaigždynai skelbia ne tiek apie Atpirkėją, kiek apie Jo atliktą darbą, ypač apie tai, kuo Jis svarbus atpirktiesiems.

Tauro, Dvynių, Vėžio žvaigždynų žinia apie Gelbėtojo auką ir Liūto žvaigždynas praneša apie Jo sugrįžimą valdyti atnaujintą žemę.

Taigi Saulė užtrunka minėtuose žvaigždynuose skirtingą laiką nuo šešių dienų Skorpiono žvaigždyne iki keturiasdešimt penkių dienų Mergelės žvaigždyne. Čia reiktų pastebėti, kad astrologija visiškai iškraipė Dievo dangaus skliaute užrašytą žinią žmonėms apie išgelbėjimą.

Pavyzdžiui, kaip minėta, saulė užtrunka keturiasdešimt penkias dienas Mergelės žvaigždyne ir vos šešias dienas Skorpiono žvaigždyne, o astrologai teigia, kad  kiekvieno Zodiako ženklo trukmė yra ta pati, t. y. apie trisdešimt parų.

Be jokios abejonės, skaityti dangų mokėjo ir Arbaomas, kuriam Dievas rodė žvaigždes, paskelbdamas žinią apie būsimus palikuonis, jų gausą. Pradžios knygos penkioliktame skyriuje rašoma „Išvedęs jį laukan, tęsė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei gali jas suskaityti“. Tada jis jam tarė: „Taip gausūs bus tavo palikuonys“… (5 eilutė).

Kai giedrą naktį pakeliame akis į dangų, bene greičiausiai atpažįstame Grįžulo Ratų žvaigždyną, jį sudaro 87 žvaigždės, iš kurių viena yra pirmo ryškio, keturios – antro ryškio, trys – trečio, dešimt – ketvirto ir t. t. (žvaigždės plika akimi matomos iki šešto ryškio)

Arabų k. tebevadinamas Al Naish, arba Annaish „kartu surinkti” (lyg avys į aptvarą). Senieji žydų komentatoriai Ash (liet. Grįžulo Ratai) vadina septynių žvaigždžių žvaigždyną, kurio lotyniška forma Septentriones reiškė ir „šiaurė”.

Ryškiausia žvaigždė Dubhe (Dubhė) reiškia tai, ką ir paties  žvaigždyno pavadinimas, t. y. „kaimenė”. Arabų k. Dubah reiškia „banda”. Dalykas tas, kad hebrajų kalboje yra labai panašus žodis, panašiai tariamas ir reiškia „lokys“, arabų k. dub. Tad ir nutiko taip, jog graikai supainiojo „kaimenę“ su „lokiu“.

Kitų šio žvaigždyno žvaigždžių pavadinimai taipgi nesusiję su lokiu: antra pagal ryškumą žvaigždyno žvaigždė Merach (herb. k.) „banda”; Phaeda „saugoma, suskaičiuota, tarytum avys garde“; El Alcola „avių gardas, aptvaras”, Cab’d al Asad „daugybė, daug surinktų”, Annaish „surinkti” ir pan.

Tad Dievo pažadas Abraomui pagausinti jo palikuonis, lyg žvaigždes danguje pažerti…. dar nuostabesnę, didingesnę žinią skelbia per Grįžulo Ratų t. y. Kaimenės žvaigždyną – Dievo kaimenė bus surinkta, nė viena avis neliks lauke.

Evangelijoje pagal Joną dešimtame skyriuje parašyta: „Aš avių vartai… jei kas eis per mane, bus išgelbėtas, jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras.“ 

Galite klausytis laidos apačioje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte