Neįtikėtina su šv. Juozapo metais susijusi istorija

Skelbiame tekstą, kuris buvo publikuotas portale National Catholic Register“. Jame pasakojama, kaip marijonų tėvas Donaldas Calloway’us parašė svarbų laišką popiežiui Pranciškui.

Popiežiui Pranciškui paskelbus šv. Juozapo metus, žinia apie tai pasklido greitai. Tačiau galbūt ne taip gerai žinoma, koks galėjo būti šių metų paskelbimo įkvėpimas.

Tėvas marijonas Donaldas Calloway’us, knygos „Pasišventimas šv. Juozapui“ autorius nors naujieną išgirdo su pagarbiu dėkingumu, tačiau taip pat puikiai suvokė ir detales, kurios galėjo turėti įtakos šio istorinio paskelbimo atsiradimui.

Tėvas Calloway’us atskleidė išsamią informaciją apie laišką, kurį išsiuntė 2019 m. gegužės mėn., ir kurį popiežiui Pranciškui perdavė Argentinos Gualeguaychú vyskupas Héctoras Zordánas, prašydamas, kad visuotinėje Bažnyčioje būtų paskelbti šv. Juozapui dedikuoti metai. Tėvas Calloway’us paaiškino, kad, prieš parašant šį laišką, Apaštališkajai penitenciarijai buvo pateiktas dar vienas ankstesnis prašymas: kad, pasišvenčiantiems šv. Juozapui, už jų pamaldų dalyvavimą būtų suteikiami visuotiniai atlaidai.

„Parašęs knygą sužinojau, kad visuotinėje Bažnyčioje niekada nebuvo metų, skirtų šv. Juozapui“, – paaiškino tėvas Calloway’us. „Taigi mano reakcija buvo tokia: „Kažkaip tai gėda! Didžiausias šventasis po Dievo Motinos, Bažnyčios gynėjas, o mes nieko panašaus neturėjome?“ Taigi man kilo įkvėpimas parašyti popiežiui Pranciškui. Nebuvau tikras, kaip padaryti, kad laiškas popiežių pasiektų, ar kokiu būdu popiežius jį gaus, jau nekalbant apie tai, ar jis į laišką reaguos. Taigi iš pradžių pradėjau rašyti atskiriems vyskupams, prašydamas, kad jie apsvarstytų galimybę savo atskirose vyskupijose dedikuoti metus šv. Juozapui; ir daugelis iš jų atsiliepė. Tačiau praėjusių metų gegužės 1-ąją (šv. Juozapo Darbininko šventėje) nusprendžiau parašyti tokį laišką popiežiui.

Tėvas Calloway’us paaiškino, kad iš pradžių savo laišką parašė anglų kalba, tačiau draugas Nekaltojo Prasidėjimo marijonas greitai patarė jį išversti į popiežiaus gimtąją ispanų kalbą.

„Žinote, aš suvokiau, kad popiežius Pranciškus iš tikrųjų taip gerai nemoka anglų kalbos, – paaiškino tėvas Calloway’us. – Norėjau, kad jam būtų kuo lengviau tai perskaityti. Taigi paprašiau tėvo Dante Agüero Argentinoje išversti laišką į ispanų kalbą.“

Kai tėvas Agüero jį išvertė, jis taip pat padėjo, kad laišką popiežiui pristatytų pas jį apsilankęs vyskupas iš Argentinos.

Nors jis ir jo brolis kunigas stengėsi, kad laiškas būtų išverstas ir pristatytas, tėvas Calloway’us buvo nustebintas Dievo Apvaizdos. „Buvo aišku, kad veikė Dievas: turiu omenyje, kokia galėjo būti tikimybė, kad mano draugo pažįstamas vyskupas susitiks su popiežiumi Pranciškumi ad limina vizito metu ir kad jam pasitaikys galimybė asmeniškai pristatyti šį laišką?“

Šventoji Šeima / Cathopic nuotr.

Naujas vyskupas su dieviška misija

Vyskupas Zordanas patvirtino, kad per Argentinos vyskupų ad limina vizitą jis įteikė tėvo Calloway’aus laišką popiežiui Pranciškui. Susitikimas įvyko 2019 m. gegužės 2 d.

„Tėvas Dante Agüero MIC, ilgametis draugas, davė man jo vienuolijos brolio tėvo Donaldo Calloway’aus MIC laišką, kad jį pristatyčiau Šventajam Tėvui, – „Register“ sakė Argentinos vyskupas. – Tėvas Dante žodžiu papasakojo jo turinį: tai buvo ypatingas prašymas popiežiui Pranciškui paskelbti metus, skirtus šv. Juozapui. Tiesą sakant, tėvas Calloway’us yra puikus pamaldumo šv. Juozapui propaguotojas “.

Vyskupas Zordanas prisiminė dieną, kai susitiko su popiežiumi Pranciškumi 2019 m. gegužės 2 d. ir įteikė tėvo Calloway’aus laišką. „Aš jaučiausi labai pasirengęs, ypač malda ir apmąstymu. Pamenu, Šventasis Tėvas mus pasitiko beveik prie Vatikano teismo salės durų. Jis asmeniškai pasveikino kiekvieną iš mūsų bei linksmai su kiekvienu apsikeitė keliais žodžiais, prisimindamas bendrus pažįstamus ir bendras akimirkas, patirtas Argentinoje.“

„Kai atėjo mano eilė su juo susitikti, – pasakojo vyskupas Zordanas, – jis mane džiugiai pasveikino. <…> Aš jį taip pat džiaugsmingai pasveikinau. Mes apsikeitėme keliais žodžiais, ir tada aš jam daviau kelis laiškus, įskaitant tėvo Calloway’aus prašymą paskelbti šv. Juozapo metus.“

Vyskupas Zordánas pasakė „Register“, kad po grįžimo į Argentiną Vatikanas niekada dėl laiško su juo nesusisiekė, tačiau, atidavęs jį tiesiogiai popiežiui, vyskupas žinojo, kad popiežius Pranciškus bent jau perskaitė jį ir galbūt atsakys. „Tačiau dabar manau, kad galime nujausti… jog laiško turinys labai prisidėjo prie to, kad būtų šv. Juozapui dedikuoti metai, kuriuos Šventasis Tėvas paskelbė gruodžio 8 d.“

Šv. Juozapas dirbo tyliai

Tėvas Calloway’us „Register“ sakė, kad iki gruodžio 8 d. jis iš Vatikano nieko negirdėjo dėl savo parašyto prašymo. „Iki to laiko aš buvau parašęs kiekvienai vyskupijai JAV, prašydamas paskelbti šv. Juozapo metus.“ Iki gruodžio mėnesio jam atsakė 11 vyskupų.

Nors vyskupų atsakymai ir buvo padrąsinantys, visgi tėvas Calloway’us prisipažino „Register“, kad jis tikėjosi ne visai tokio rezultato.

„Laiškas popiežiui Pranciškui liko mano mintyse ir maldose. Su manimi susisiekdavo žmonės ir klausdavo, ar ką nors girdėjau iš popiežiaus; ir aš turėjau atsakyti, kad ne, bet aš meldžiausi, meldžiausi ir meldžiausi. Staiga atėjo pranešimas – ir jie turėjo tam būti pasiruošę, nes apaštalinis laiškas Patris Corde buvo gerai parengtas, gerai apgalvotas. Šventasis Sostas buvo numatęs šią nuostabią staigmeną! Nemenkas dalykas yra ir tai, kad Šventasis Tėvas jį paskelbė minint šv. Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju 150-ąsias metines.“

Puikūs santuokos ir tyrumo pavyzdžiai

Kreipdamasis į tuos, kurie išreiškė susirūpinimą, kad gruodžio 8-os deklaracija nukreipė dėmesį nuo Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, tėvas Calloway’us pažymėjo: „Matote, čia turime atkreipti dėmesį į šventųjų sutuoktinių šv. Juozapo ir Dievo Motinos pavyzdį. Jei atvirai, manau, kad būtent dėl šios priežasties popiežius Pijus IX pasirinko būtent tą dieną paskelbti deklaraciją prieš 150 metų. Jie yra pora; jų širdys yra viena. Kadangi jis žemiškojo gyvenimo laikotarpiu ją saugojo, brangino ir mylėjo ją, tad yra taip tinkama, kad ji šią dieną iškelia jį į priekį, aukodama savo dieną jam. Ji savo sutuoktinį pakelia vadovauti; ir kaip yra prasminga, kad ji pašlovino jį tą dieną, kuri šlovina ją.“

Tėvas Calloway’us pareiškė, kad dėl to, kokiu būdu buvo pasiekta ši deklaracija, tai dar kitas įkvėpimas paskatino jį šį mėnesį nusiųsti dar vieną laišką popiežiui Pranciškui – šiame laiške yra prašoma popiežiaus sausio 23-iąją paskelbti privalomu Šventųjų Sutuoktinių šv. Juozapo ir Marijos minėjimu. „Daugelis žmonių yra labai susirūpinę dėl įvairių pasaulyje vykstančių krizių, kada kalbama apie šeimų skyrybų rodiklius, šeimos iširimą, – aiškino jis. – Pats Jėzus sako, kad tyraširdžiai regės Dievą. Turime būti sąžiningi, pripažindami tai, kokia degraduojanti ir pornografinė tapo mūsų visuomenė. Žvilgsnio aiškumas ir atpažinimas atrodo visiškai dezorientuoti. Turiu omenyje, kad tai atvirai šėtoniška dezorientacija. Dabar daugelis vyrų nebemato Dievo, jau nekalbant apie jo valią, nes jie yra nešvarūs – ne tik seksualiai nešvarūs, bet taip pat dvasiškai bei ideologiškai.“

Katalikas konvertitas ir 17 metų kaip kunigas, tėvas Calloway’us sakė manantis, kad susiskaldymas, kurį jis mato Bažnyčioje, yra šio nešvarumo padarinys ypač tarp besimeldžiančių bei dorybių siekiančių vyrų. „Ketinimai nėra gryni, – paaiškino jis. – Kodėl tu meldiesi? Apie tavo motyvaciją daug pasako tavo požiūris į maldą, kūno kalba. Vyrai tapo susitelkę į vidų, narciziški, o to rezultatas yra dvasinė impotencija. Visas jų vyriškumas yra pakirstas. Atrodo, kad dabar šėtonas nesijaudina dėl daugelio vyrų, ir tai tampa didžiule problema, kada vaikai, tokių vyrų užauginti, kuria šeimas. Jei šeimų tėvai nebeturi dvasinės galios, jų valdžia yra uzurpuojama. Nenuostabu, kad šeimos subyra! Nenuostabu, kad visa tai vyksta Bažnyčioje ir pasaulyje.“

Tėvas Calloway’us paaiškino, kad Bažnyčia bandė spręsti šias problemas rengdama dažnai brangiai kainuojančias programas, konferencijas ir rekolekcijas, tačiau teigia, kad šios pastangos yra tik vaistas, o ne išgydymas. „Turime pasiekti problemos šaknį, ir šv. Juozapas gali tai padaryti. Jis yra ryžtingo vyro pavyzdys, vyriškos širdies modelis, o jo santuoka su Dievo Motina, ir tai, kaip ji jį gerbia, mūsų laikams yra labai svarbus ženklas.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte