Lietuvoje įkurta krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga ginti sąžinės ir įsitikinimų laisvę

Krikščionys darbe ir visuomeninėje veikloje vis dažniau patiria mobingą ar psichologinį spaudimą. Įsigali savicenzūra arba baimė kalbėti. Krikščionys yra verčiami tylėti arba elgtis prieš savo sąžinę ir tikėjimą. Tokia visuomeninė situacija – krikščionofobija – paskatino burtis į profesinę sąjungą.

Šių metų liepos 2 dieną įvyko steigiamasis Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta steigimo deklaracija, įstatai, išrinkta taryba ir pirmininkas.

Tarybos nariais tapo dr. Vilma Popovienė, kuri taip pat buvo išrinkta ir tarybos pirmininke, prof. dr. Alvydas Jokubaitis, prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Gailius Raškinis, doc. dr. Lina Šulcienė, doc. dr. Tomas Berkmanas, doc. dr. Vincentas Vobolevičius,  dr. Vygantas Malinauskas ir Eimantas Gudas.

Profesinės sąjungos pirmininku taryba išrinko Audrių Globį.

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos dvasiniu vadovu tapo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Kunigas Algirdas Toliatas tapo profesinės sąjungos dvasiniu palydėtoju.

Įvairių profesijų krikščionys vis dažniau savo darbe susiduria su įvairialypiu spaudimu: diskriminacija, mobingu, psichologiniu spaudimu, atleidimais iš darbo ir t.t. Jie yra verčiami tylėti arba elgtis prieš savo sąžinę ir tikėjimą.

Kaip rodo gausūs pavyzdžiai užsienio valstybėse, dėl sparčiai įsivyraujančių ideologijų auga krikščionofobija, o tai lemia grėsmę, kuri neleidžia laisvai vadovautis savo tikėjimu arba dirbti darbuose (pvz., gydytojais, mokytojais, dėstytojais ir kt.). Tam tikrose profesijose teisinėmis ir kitomis spaudimo priemonėmis reikalaujama pažeisti krikščionių religines nuostatas.

Pavyzdžiui, britų aktorė Seyi Omooba buvo atleista iš teatro, kai paskelbė Biblijos ištrauką savo feisbuko paskyroje. Atrba kitas pavyzdys – Atlantoje gaisrininkų vadovas Kelvin Cochran buvo atleistas, nes savo knygoje rašė apie krikščionišką lytiškumo moralę, susijusią su homoseksualumu. Tarptautinė baldus pardavinėjanti įmonė atleido pardavėją Tomasz K., nes jis atsisakydamas dalyvauti LGBT renginyje pacitavo Šventojo Rašto ištraukas. Dėl viešo „homofobiškų“ įsitikinimų reiškimo buvo nutrauktas kontraktas su Australų regbio žaidėju krikščionimi Israel Folau.

Tai tik keli pavyzdžiai, tačiau persekiojimą už savo pažiūrų išsakymą ar jų laikymąsi darbe pasaulyje patiria milijonai krikščionių darbuotojų. Šios kriščionofobiškos tendencijos vis labiau įsigali ir Lietuvoje.

Todėl įsteigta profesinė sąjunga sieks:

–          Sutelkti krikščionis darbuotojus į vieną juos atstovaujančią organizaciją, kuri gintų jų sąžinės, įsitikinimų ir saviraiškos laisvę ir saugotų nuo visų diskriminacijos formų darbe;

–          Ugdyti pagarbos ir pasitikėjimo santykį darbo vietoje, propaguoti pagarbą žmogaus orumui, puoselėti krikščioniškas dorybes;

–          Skleisti Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą.

Profesinės sąjungos pirmininkas A. Globys pasakojo, kad „profsąjungų judėjimas pasaulyje gimė kaip atsakas į 1891 m. popiežiaus Leono XIII parašytą encikliką Rerum Novarum, kuria Katalikų Bažnyčia pateikė siūlymus to laikmečio iššūkiams dėl įsivyravusių ekonominio liberalizmo ir socializmo doktrinų. Profsąjungas popiežius pateikė kaip alternatyvą socialinio neteisingumo problemų sprendimui Karlo Markso siūlomam darbininkų revoliucijos keliui. 

A. Globio nuomone, būtent profesinė sąjunga yra tinkamiausia organizuoto veikimo forma siekiant atsiliepti į šio laikmečio iššūkius, su kuriais susiduria įvairių profesijų krikščionys darbuotojai savo darbo vietoje ir visuomeninėje veikloje, vis dažniau patiriantys įvairių formų diskriminaciją dėl savo moralinių ir religinių įsitikinimų.

Tarybos narys prof. dr. A. Jokubaitis kalbėjo: „Kai viskas virsta politika, reikia ruoštis sunkiems laikams. Visko virtimas politika reiškia pasidalijimą į draugus ir priešus. Tai neišvengiamai skatina pykčio, neapykantos ir pagiežos augimą. Šiandien Vilniuje šaligatvis, perėja, aikštė, paminklas, suoliukas, stadionas, bažnyčia ir vaivorykštė danguje reiškia politiką. Dar daugiau politikos rasime žmonių mintyse ir jausmuose. Katalikai neturi dramatizuoti situacijos, nes Lietuva kol kas yra katalikiškas kraštas ir jie turi draugų tarp netikinčiųjų. Tačiau, sena patarlė sako: „ruošk roges vasarą“.

Profsąjungos dvasinio palydėtojo kunigo A. Toliato teigimu: „Žodis „krikščioniška“ savaime nesukuria geros profsąjungos – reikia sukurti solidarumą. Ne susipriešinimą ir neapykantą, o norą gyventi kartu su kitaip mąstančiais ir jaučiančiais.

neapykantos prieš krikščioniškas vertybes ir tikėjimo laisvę tendencijos Vakaruose ne tik nemažėja, bet įgauna vis didesnį pagreitį.

Krikščioniškos profesinės sąjungos tikslas yra apginti krikščionis, dėl savo religinių įsitikinimų patiriančius mobingą darbo aplinkoje. Krikščionių bendruomenė vis dar susiduria tiek su psichologiniu, tiek su fiziniu smurtu įvairiuose, net ir labai civilizuotuose kraštuose. Panašu, kad nors tiek daug kalbama apie žmogaus teisių apsaugą, neapykantos prieš krikščioniškas vertybes ir tikėjimo laisvę tendencijos Vakaruose ne tik nemažėja, bet įgauna vis didesnį pagreitį.“

Kunigas A. Toliatas neslepia, kad šiais metais vasario mėnesį jam pačiam teko patirti didelį puolimą ir žeminimą dėl krikščioniškų įsitikinimų.

„Labiausiai sukrėtė privačiai parašytos bičiulių palaikančios žinutės su atsiprašymu, kad baiminasi tai pasakyti garsiai, nes bijo, kad su jais bus susidorota jų darbo aplinkoje. Taip neturėtų būti laisvoje ir demokratiškoje šalyje. Todėl džiugu, kad būtent liepos 2 d., Švč. Marijos Šeimų Karalienės dieną, gimsta ši pilietiška krikščioniškos profsąjungos iniciatyva, kviečianti telktis visus, kuriems brangi tikėjimo ir sąžinės laisvė,” – sako kunigas A. Toliatas.

Profesinės sąjungos steigėjai kviečia visus krikščionis, kurie brangina savo tikėjimą ir nori gyventi pagal jo mokymą profesinėje veikloje bei skleisti jį viešojoje erdvėje, jungtis į Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą – telkiantį, stiprų ir turintį galią efektyviai veikti, atstovauti, ginti, įgalinti ir puoselėti krikščionišką tikėjimą ir susivienijimą.

Daugiau informacijos apie Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą ir galimybę tapti jos nariu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

27 KOMENTARAI

 1. Kokia gera žinia šį rytą!!! Labai savalaikis dalykas, suteikiantis svorio ir jėgos priešinantis blogiui politikoje ir darbe.

  Tiesą sakant, pradžioje kiek suglumau, perskaitęs, kad tai „profsąjunga“. Kiek žinojau iki šiol, tai PROFESINĖ sąjunga vienija tam tikros profesijos dirbančiuosius. Būti krikščioniu – nėra profesija. Bet manau, kad su teisininkai jau pasitarta ir tai nebus kaip nors vėliau juridiškai „suvartyta“ ir panaikinta.
  Bet kokiu atveju, iniciatyva puiki. Linkiu didelės sėkmės!

 2. Keista, kaip žmonės nesuvokia, kad jei jie nešokinėtu prieš kitokių įsitikinimų žmones ir nekištų savo, kaip tikinčiųjų įsitikinimų netikintiems, tai vsikas būtų gerai. Kai dabar tikintieji draskosi, kad šeimą griauną, tai prašau, pasakykite nuo ko? Jei žmonės nėra tikintys ir nori gyventi savo gyvenima ramiai kaip jie nori, kodėl krikščionys turi jiems aiškinti kokie jie blogi? Kas čia per nesamonė? Ne žodžiais, o darbais skelbti Evangeliją turime, rodyti savo gyvenimo pavyzdį, ne aiškinti ką kitam daryti. Jėzus mikė mylėti, o ne aiškinti ir vadovauti. Puikybė yra baisiausia kas gali nutikti žmogui. Daugeliui tai jau nutiko…

   • O tai kodėl man negalima čia būti? Kas per atrinkinėjimas. Esu krikščionis ir net nebūdamas turiu teisę skaityti ir komentuoti. Jei krikščionys gali siūlyti žudyti žmones dėl to, kokie jie yra, aš ne negali skaityyi viešų straipsnių?

  • Jau geriau šitie, negu „priplaukę maršininkai“.Čia jau nors intelektas…( Nepakartosit Orbano taktikos ir strategijos Lietuvoje.) Dabar savo profsajunga privalo įkurti LGBT.

    • Čia smegenys. Tik dabar pasirodė kas viską organizavo, bet kam pirma savęs išleidot tuos „gudručius“? Ar ir Orbanas taip darė…che-che…

     • Jūsų analizė bus pakankami tiksli, jei pridėsite, kad ir „gudručius“ ir „ne gudručius“ už virvučių tampo ta pati šv. Dvasia

    • Kodėl tik jūsų vienų įstikinimai teisingi? Kas jūsų įsitikinimus ir tikėjimo laisvę varžo? Ne laisvės jūs siekiate, o savo diktatūros kitaminčiams. Tikras krikščionis visus žmones priima kaip Dievo vaikus ir niekam nesuteikia kito smerkti ir teisti. Tai jūs smerkiate laisvamanius ir varžote jų sąžinės laisvę gyventi taip, kaip jie tiki ir nori. Katalikų bažnyčia ir taip yra labai stipri, todėl niekas į ją nesikėsina. Pas mus gyvena nemažai musulmonų, tai juk ir jie tada pagal jus tokias profsąjungas gali įsteigti, nes gins savo sątinės laisvę. Ką jūs tada į tai? Arba stačiatikiai pradės va taip politizuotis? Radžvilas čia taip savo politinę komandą plečia? Geriau nemeluokite prieš Dievą, kad tai ne politinis darinys, kur patys dvasininkai negali tiesiogiai dalyvauti, tai susigalvojote psiaudo profsąjungą.

  • vat pasidarė įdomu, kaipgi tie krikščionys „šokinėja“ prieš kitus???? Ar tai, kad norime gyventi pagal savo įsitikinimus ir nebūti dėl to persekiojami, išjuokiami, niekinami – ar tai yra „šokinėjimas“? Ar krikščionys neturi teisių būti savimi? Neturi teisės manyti ir elgtis taip, kaip tiki? Mieli jauni „laisviečiai“..Kol dar galvose tik idėjos, neskubėkit patys „šokinėti“. Nes tai nehumaniška. Pavadinčiau – tai homofobiška. Juk bijoti kitokios nuomonės, itokių, nei pats žmonių, yra homofobija..

   • Gerbiamoji, kodėl kitiems neleidžiate turėt savo įsitikinimų ir sąžinės laisvės? Kodėl Dievo varbu kitus jo vaikus niekinat? Jūsų sąžinės niekas nevaržo, bet ir jūs nevaržykite kitaip įsitikinusių nei jūs.

  • Sakykite, ar jūs tikrai suprantate, kas vyksta aplinkui? Juk kultūrinį karą pradėjo ir „status quo“ pakeisti siekia ne tikintieji. Tikintieji, apie kuriuos jūs kalbate, gina sveiką protą ir laisvę. Gina sveiką protą, kuris sako, kad žmogaus lytį apsprendžia jo chromosomos, o ne įsivaizdavimas, kuo jis norėtų tapti. Gina surpatimą, kad tvirtoje vyro ir moters sukurtoje šeimoje geriausia augti vaikams (tą patvirtina mokslo duomenys). Gina laisvę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, pvz. nenori, kad vaikams nebūtų brukama tokia seksualinio švietimo rūšis, kurios svarbiausias akcentas – teisingai užsimauti prezervatyvą. Gina žodžio laisvę, kuriai grasinama „neapykantos“ kalbos įstatymais. Ar yra normalu, kad laisvoje visuomenėje iš darbo atleidžiami keturi sporto treneriai už dainelę, neaišku kieno priskirtą neapykantos LGBT žanrui, nors LGBT toje dainelėje net nepaminėtas? Pritariu Jūsų minčiai, kad Evangeliją reikia skelbti ir darbais bei perspėjimui dėl puikybės pavojų. Tačiau, manau, kad darbas, kurio iš mūsų tikisi Viešpats šiuo metu, yra nugalėti savo baimę, susikoncentravimą į šalutinės svarbos dalykus, pasidavimą pralaimėjimo nuotaikoms (nieko neįmanoma pakeisti) ir prisijungti prie tų, kurie kovoja, kad Lietuvos įstatymai ir toliau gintų sveiką protą ir laisvę.

 3. Ar ne Dievas su mumis? Ar ne Šventosios Dvasios vedimas? Gal net pirmoji tokia profesinė organizacija pasaulyje? Manau, kad dar pasaulis, ne tik pamatys, bet ir labai nustebs, kas būna, kai eini Dievo vedamas ir paklusti Jo valiai, t.y. pradedi viską malda ir pavedi save Jam. Visų pirmiausia ačiū toms šeimoms, kurios susibūrė FB melstis už šeimą ir metropolitui Kęstučiui Kėvalui, kuris nuo pradžios nedaugžodžiavo, o kvietė ir skatino melstis, nes tiki maldos galia.

 4. Oi kaip svajoju, kad ši peofesinė sąjunga kovotų už dirbančių bažnyčioje ir jos institucijose teises:)
  Kiek daug nelegalaus darbo, vokelių, religinių manipuliacijų ir išnaudojimo- darbo pakaktų ilgam:)

 5. Dieve Laimink šią Drąsią iniciatyvą! Padėka kard.Sigitui Tamkevičiui ir kun.Algirdui Toliatui, kad išdrįsot stoti ginti Mažutėlių!

   • Yra mobingas ir bažnyčioje, kurį patyrė ir pats br. Paulius. Tik, viskas vyksta su Dievo Žinia, tad nėra to blogo, kurį Dievas negalėtų pakeisti į gėrį. Dievui labai svarbu yra ištikimybė ir judėjimas atliepiant Dievo Dvasią. Juk Jis pasakė, kad drungnus – išspjausiu. Gera pradžia, pusė darbo. Dieve laimink šią iniciatyvą.

 6. Dieve Laimink šią Drąsią iniciatyvą! Padėka kard.Sigitui Tamkevičiui ir kun.Algirdui Toliatui, kad išdrįsot stoti ginti Mažutėlių!

  • vien tai, kaip „žiniasklaidoje“ puola tikinčiuosius visokios skarbonkinės žvaigždutės, Maldeikienė labai puikiai parodo, kad buldozeris jau arti…Vakar!!!! Delfyje kažkokia pupytė LABAI PIKTINOSI dėstytoju, aiškinančiu, kad lytys yra tik dvi…“Koks tamsybininkas“..Jau rašo „Delfi“, vadinasi tuoj žmogų mes iš darbo

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis