Kunigas Robertas Grigas neatvyko į Seimą atsiimti jam skirto apdovanojimo

ŠaltinisBNS

Kunigas Robertas Grigas neatvyko į Seime šeštadienį vykusį Nepriklausomybės atkūrimo minėjimą, per kurį jam turėjo būti įteiktas patriotinių organizacijų apdovanojimas „Žinia“.

R. Grigas sako dabartinio Seimo veiklą daugeliu aspektų laikantis antikrikščioniška, antinacionaline ir antikultūrine, todėl jis nenori būti „niekaip siejamas su dabartinės kokybės Seimu“.

„Jau senokai nebejaučiu, kad jis tinkamai atstovautų manųjų, tai yra tradicinių konservatyvių, lietuvybę branginančių pažiūrų žmones“, – šią savaitę feisbuke paskelbė R. Grigas.

„Tikiu, kad ateityje sulauksime naujo moralinio Tėvynės atgimimo ir daugumos Lietuvos piliečių dvasines nuostatas išreiškiančios mūsų Tautos Atstovybės. Tada ramia širdimi galėsiu priimti įvertinimus ir apdovanojimus, jei tokie būtų skiriami“, – poziciją išsakė dvasininkas.

Visuomeninių organizacijų apdovanojimo „Žinia“ laureatą per minėjimą šeštadienį pristatė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas.

„Apgailestauju, kad nominantas neatvyko į Tautos atstovybės salę, kur 1990 metų kovo 11 dieną buvo priimtas Lietuvos nepriklausomos demokratinės valstybės atkūrimo aktas. Tai jo pasirinkimas, tai yra veikianti demokratija“, – sakė S. Pečeliūnas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

21 KOMENTARAI

 1. Tikrai ne dvasiškio elgesys, keistas tas Grigas tai su maršininkais, tai prieš savo vadovybe, galėtų psichetrineje būti kapelionu!

  • Tomai Vytautai, čia tu? Tai ko savo tikra pavarde nepasirašai? Ot šaunuolis kun. Robertas, kad kaip reikiant užtvojo landsbergynui.

  • Su judėjimu, ginančiu šeimą ir vertybes kunigui žymiai labiau dera būti nei su iškreiptų vertybių ir nusikalstamų polinkių turinčiais konservatoriais bei laisvės partija.
   Linkiu visiems kaip kunigui Robertui Grigui atsimerkti ir pamatyti nusikalstamą ardomąjį konservatorių ir jų šeimininkų davosošvabomasonų veikimą, stoti ir visiems vieningai pakilti už tikėjimą, už vertybes, už šeimą, už Tėvynę.

 2. Iš kur jūs žinote, kad tai tas pats asmuo abc ir vardas. Nesupratau vėl sekami žmonės? Kur asmens duomenų apsauga. Žmonės nuomonės nebegali pareikšti, nes neįtinka tam tikriems politikos subjektams? Vadinasi, žmonės net bažnyčioje nebesaugūs vėl politika. Tik išskirtiniam atvejui, Ačiū, kun. Grigui, kad turi tikrą tikėjimą ir orumą, kaip kunigas, ir kaip žmogus. Te laimina tikrus kunigus Dieva ir globoja Mergelė Marija.

  • Toks jo pasakymas rodo, kad jis to nežino. O tai reiškia, kad čia viso labo smulkus landsbergyno šnipelis, kuriuo net nelabai nepasitikima – niekas jo neprileidžia prie kai kurios informacijos. Arba koks Kremliaus trolis, pasislėpęs po tam tikra IT priedanga. Aiškiai provokuoja mus išsipasakoti, kiek esame raštingi IT.

   • Pastebiu, kad tokie nepagrįsti komentarai pasikartojo jau keletą kartų. Pritariu, kad tai smulkus veikėjas, vis bandantis užmesti kažkokią neigiamą mintelę apie turinčiuosius priešingą nuomonę nei konservatoriai su Landsbergiu ir jų šeimininkai davosošvabomasonai.
    Yra tokia neigiamos nuomonės apie neįtinkančius žmones formavimo metodika – vis apie juos parašyti ką nors neigiamo, vis sukelti kažkokias miglotas nepagrįstas abejones jais. Po ilgesnio laiko tokio purvo papylimo žmonės ima iš tiesų manyti šiuos žmones esant kažkokiais neigiamais, neaiškiais ir įtartinais. Velnio tikslas nėra atvirai šmeižti Dievą, pakanka vien sukelti abejonę juo. Priešnuodis nuo tokių veiksmų yra jų įvardinimas ir tiesos apie juos atskleidimas.
    Matau, ABC, kad mudu nusipelnėme pestebėjimo ir dėmesio, vadinasi mūsų nuomonės kažkam nepatinka, vadinasi yra vertos dėmesio.

   • -> Vardas

    Delfi todėl ir padarė mokamus komentarus, nes kol buvo galima komentuoti laisvai, priueš landsbergyną argumentai pylėsi kaip iš gausybės rago. iš tikrųjų – Delfi, LRytas ir kiti yra viso labio privačios kontoros, o dabartinė Lietuvos valdžia nesisima nieko, kad privatus ektorius privalėtų leisti išsaklyti savo nuomonę anonimiškai. Šoiuo atveju tiek Delfi, tiek ir visokitos tokio žanro kontoros, reikalaudamos susimokėti už galimybę komentuoti ir tokiu būdu rinkdamos komentatorių vardus, pavardes ir kits duomenis, pažeidžia Duomenų Apsaugos įstatymą, – nei prezidentūra, nei Seimas, nei vyriausybė, nei gen. prokuratūra į tai nereaguoja. O kaip tik gen. prokuratūros juristai pirmieji turėjo pastebėti neteisėtus Delfi ir kitų privačių – pabrėžiu: PRIVAČIŲ! – žiniasklaidos priemonių sprendimus ir veiksmus, ribojančius galimybę išsakyti savo nuomonę ir tiap pažeidžiančių tiek LR Konstitucijos 25-ąjį straipsnį, tiek ir Lietuvos ratifikuotos Žmogaus Teisių konvencijos 10-ąjį straipsnį. Tokie neteisėti veiksmai, kuriuos vykdo privačios media struktūros Lietuvoje ir kuriais paždeidžiama tarptautinė Žmogaus teisių konvencija bei LR konstitucija, turi būti apskųsti ES institutams ir kitoms tarptautinėms teisės organizacijoms, kontroliuojančioms Žmogaus teisių konvencijos ir kitų tarptautinių konvecnijų vykdymą.

   • Pritariu Jūsų nuomonei Gerb. Abc. Taiklu. Viskas virsta privačiai. Ką nori tą daro. Ne vien Medijos, bet ir regioninė spauda. Pagal vieną kurpalių. Politika vietiniuose laikraščiuose. Ir tik užsakomieji straipsniai. Ačiū Dievui, yra ir kitos laisvos spaudos, kuri nebijo kritikuoti valdžios, o kartais ir daug faktų parašoma, kad ginti paprastą žmogų.

   • Nevadinkite manęs jokiu ,,gerbiamu”, aš esu paprastas žmogus. Kad privatus sektorius, nežinia iš kokiois kilmės pinigų – nors tai galima numanyti – yra supirkę didžiausius Lietuvos tinklalapius ir už leidimą žmonėms pasakyti savo nuomonę vagia jų asmens duomenis, kurie nueina galima numanyti kur ir dar lengviau galima numanyti kam, jau savaime yra didelis demokratijos nebuvimo ženklas. O taip vadinamoji ,,kontroliuojama demokratija” – anaiptol jokia ,,demokratija”, o chuntos režimas. Tikroji problema yra ta, kad piliečiai nesistengia įsigilinti į sisidariusią ituaciją ir pasyviai leidžia save jodyti švambasoniams ir vieningai nenušluoja šitos niekšų gaujos. O teisinis pagrindas aktyviems veiksmams yra: privatus sektorius – ne valstybė ir neturi jokios teisės vokgti asmens duomenų, tuo labiau – formuoti viešosios nuomonės. Tai ir yra minėti LR Konstitucijos ir Žmogaus teisių konvencijos pažeidimai. Ir į šiuos klausimus priovalo atsakyti visos aukščiausios valdžios instancijos, kurios privalo tai daryti, laikydamosi konstitucinės priesaikos.

   • Aš taip pat esu paprastas žmogus. Patyriau daug gyvenime neteisybių. Ir kaip neturi savo balso, nors beldiesi. Kai taves nelaiko žmogumi. Todėl labai kritiškai į viską zvelgiu. Labai teisingai pasakėt demokratijos nebuvimo ženklas., kontroliuojama demokratija. Asmens duomenys daudojami kam tik naudinga. Nestebina, jeigu žmonės sekami. Tikiu, kad kiekvienas tinklalapis panaudoja asmens duomenis, žmonės sekami, (su pasekmėmis) kai kažkam netinkama. Nes pasakyti savo nuomonę jau susikrauti sau gyvenimą. Prieš Dievą stosime visi, net ir kunigai.

   • Visi mes esame patyrę daug neteisybių, ir kaip tik todėl skiriame tiesą nuo melo. Viešpats Jėzus sako: ,,Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti nė vienas jūsų priešininkas.” (Lk 21,12 – 15)

   • Tai gal susikooperuojam visi, kiek čia mūsų yra, susirandam pilietišką teisininką ar jų grupę, kurie sutiktų vardan kilnaus tikslo dirbti ir atlyginimą gauti bylos laimėjimo atveju, ir paduodam į teismą delfį, lietrytį ir 15 minučių už savivaliavimą ir nesiskaitymą su Lietuvos žmonių žodžio laisve.

   • -> Vardas

    Visai gera mintis. Tik šitai daryti reikia nuoosekliai: iš prad-ių – kreipimasis į Lieuvos valstybines instancijas, kurios prižiūri žurnalistiką, tada – į žurnalistų asociaciją ir t.t., tada – į privatų sektorių kontroliuojančią žinybą ir t.t. Aišku, galiausiai bus prieita iki prezidentūros ir konstitucinio teismo, ir tik tuo atveju, jeigu KT netenkins Lietuvos piliečių ieškinio, bus galima eiti į tarptautinius vandenis. Tokiam procesui reikia ruoštis nuosekliai: reikalinga ir piliečių peticija, ir visuomeninių bei nevyriausybinių piliečių organizacijų vienybė, ir taip toliau. Bet pradėti galima jau dabar – aišku tai, kad profesionalūs teisininkai turi tiksliai įvertinti, kokius Lietuvos įstatymų ir taprtautinių konvencijų punktus pažeidžia privatininkai Delfiai, lrytai, 15min ir tap toliau. Dar procesui neišėjus už Lietuvos ribų, tokia byla ne tik kad sukels jau ir taip bus daug triukšmo Lietuvoje, bet į tai atkrepis dėmesį ir užsienio, betn jau kaimyninių šališų žiniasklaida. Melasklaida bemat susivienys ir prasidės purvo pylimas, šmeižtai, demagogija ir taip toliau: reikia numatyti visus faktorius ir įvertinti visus būsimus veiksnius.

   • -> Vardas

    Būtina papildyti: prieš pradedant šitai daryti, pirmiausia reikia numatyti, kas iš media profesionalų mums gali padėti – kaip tik mums tinkamų kandidatūrų pasirinkimas yra svarbiausias ir daugiausiai laiko užimsiantis etapas. O pradėti jį reikia nuo to, kad pirmiausia mūsų pačių tarpe reikia išsirinkti kelis žmones, kurie teisingai vertina kitų žmonių gabumus ir sugebėjimus – jiems ir reikia patikėti vertinti numatytas kandidatūras.

 3. Prisiminimai: 1991 metų sausio 13 prieš aušrą. 7,00 du kunigai: Sigitas Tamkevičius ir Robertas Grigas aukoja Šv. Mišias prie Seimo. Snyguriuoja. Tyžta. Kunigas, dabar kardinolas Sigitas pagrindinis celebrantas. Ramus, susikaupęs. Galvojo, perėjęs lagerius, užsigrūdinęs. O kunigas Robertas braukia ašaras. Tada nežinojau, ką buvo patyręs. Seimas tada buvo kaip šventovė. Takeliai aplink kaip šventorius: malda, giesmė. Šiandien ši sakrali vieta prarado šventumą, sukilo prieš Dievą.
  Kita patirtis. Kad ir bažnyčios vaizdo įpaišymas į politinę reklamą. Tai naudoja kaip būdą surinkti daugiau aukų- balsų ir pan. situacijose.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte