Kunigas Nerijus Pipiras. Lietuva – tai sąžinė

Žodis prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo. 2023 m. liepos 15 d.

Valanda, kada mes čia susirenkame, yra šventa. Iš visų Lietuvos kampelių ateiname pabūti čia. Ir daug daugiau, nei pabūti. Iš tiesų, šventas tas laikas, kada sustoję tyloje, galime apmąstyti Lietuvą. Tokią, kokia ji buvo, yra ir įsivaizduoti, kokia bus. Tai ne vien tik didžių žmonių pagerbimas. Tai – ištisa meditacija, kurioje ir kiekvienas turime atsakyti sau, kas esame, kur einame. Kiekvieną kartą kitaip, skirtingai išgyvenu Tėvynės patirtį.

Neretai tenka klausti ir sutiktų žmonių, ir laukų, ir vėjų, stūgaujančių sodybose, kadaise galėjusiose džiaugtis vaikų juoku, ir vis labiau dirvonuojančių arimų, ar nepamirštame, esą vienos žemės, vienos šalies ir vienos šeimos vaikai. Taip, šiandien pilietis jau nėra saistomas kokios nors geografinės vietos. Tačiau ar mus dar jungia į vieną šeimą viena kalba, viena istorija, viena daina ir malda, o galbūt buvimas vien tik pasaulio lietuviu atitolino vienus nuo kitų ir pačius nuo savęs?

Šiandien vėl ir vėl norisi klausit, o kas yra Lietuva, kai plečiasi ir auga pasaulio pilietybė? Gal ir banalokai suskambės šiandien kažkada prieš gerus tris dešimtmečius plačiai skambėjęs sakinys iš vienos Atgimimo laikų dainos. Sakinys, kurį, ko gero, įpindamas ne mažiau svarbius klausimus ir pranašišką tuomet dar ateities, kurią mes jau dabar išgyvename viziją, sukūrė poetas Kęstutis Genys. Jis priminė, kad „Lietuva – tai sąžinė“.

Šiandien norisi sugrįžti prie šių žodžių. Ir būtent juos atkartoti, savotiškai išgyvenant Abraomo ir trijų Viešpaties pasiuntinių pokalbį. O jeigu dar yra nors vienas žmogus, nepardavęs ir nenusipirkęs tiesos, o jeigu dar yra nors vienas žmogus tarp čekiukų ir partnerystės bei aistrų pasirinkęs Dievą ir Tėvynę, o jeigu dar yra žmogus, nepasiklydęs arogancijos pinklėse?

Abraomas tuomet išgirdo atsakymą, jog jei yra, tuomet viskas bus gerai. Norisi tuo tikėti šiandien, kada būtent mes susirenkame prie monsinjoro kapo. Kiekvienais metais. Kada ne tik prisimename, bet ir brėžiame gaires ateičiai. Savo ir kitų ateičiai. Nesilenkime netiesai, nepamirškime, kad Lietuva – tai sąžinė, nuspalvinta mūsų gyvenimais.

Tas pats Kęstutis Genys nemažiau pranašiškai tame pačiame eilėraštyje, vėliau virtusiame daina, klausė: „Pabudome, o dvasioje dar pasilikom elgetos. Kodėl mes laisvės prašome? Argi laisvi taip elgiasi?“

Stovime prie kapo. Ar tik jis nereiškia šiandien mūsų sąžinės kapo? Juk mirusi sąžinė patogi. Ką reiškia nuo pasaulio vis labaiu atskiriami seneliai ar vaikystės pasakas pamiršti priversti vaikai, ką reiškia, kai norint pasveikti iš kokios nors labai varginančios ligos, reikia laukti malonės mėnesių mėnesiais ar keliauti į kitą pasaulio kraštą ir likti vienišiems, nes palankyti tavęs dėl susisiekimo tinklo optimizacijos ne visi turi galimybių? Ką reiškia, kai vaikas dėl besikeičiančių kaip mėnulio fazė reikalavimų krūvos jau turi kęsti nuovargį vietoj to, kad galėtų džiaugtis saldžiu mokslo skoniu, ką reiškia, kai nuvertinamas mokytojo orumas, pareigos, profesija, net pašaukimas? Ką reiškia, kai net apeliuojant į moralės normas ar jas iškreipiant, sprendžiamos tik vienos grupės žmonių dirbtinai susikurtos problemos, lyg kitų problemų nei nebūtų?

Stovime prie kapo. Ar tik jis nereiškia šiandien mūsų sąžinės kapo?

Galų gale, ar kaimynas, kovojantis šiandien už mūsų visų laisvę, vėl turi būti vienas, nes ilgokai besitęsianti kova ar vėliavų spalvos mums jau nebepatinka? Stovime prie kapo. Širdies gilumoje tikiu, kad dar ne prie sąžinės kapo. Todėl ir vėl iš naujo pateikiau tuos dalykus, kuriuos matydamas, monsinjoras netylėjo. Ir dabar netylėtų. Kur ieškosime atsakymų apie tiesą ir kaip šias problemas spręsime, nuo ko pradėsime, – klausimai, į kuriuos atsakyti šiandien jau turime kiekvienas asmeniškai.

Šiandien, būdami prie monsinjoro kapo, nepaliaukime prašyti tikrosios laisvės, neatsietos nuo tiesos apie Dievą, artimą ir save. Ir žinokime, kad tikrai laisvi žmonės neprašys laisvės narkotikams, aistroms, kerštui, atsiriboję nuo istorijos, nekurs ateities ir nepamirš, kad jau čia ir dabar reikia prašyti Dievo tikrosios laisvės Ukrainai ir Europai, ir mums.

Monsinjoras mokė, jog tikrosios laisvės pamatas – pasitikėjimas ir malda. Pradėkime ją kurti, jei šis darbas dar nepradėtas. O jei pradėtas – nepamirškime prie jo sugrįžti ir jį tęsti, paėmę už rankų brolį ar sesę, pagelbėdami ar benr jau būdami drauge. Ir belieka tikėtis, kad monsinjoras, gyvendamas žemėje ir buvęs laisvės bei tiesos apaštalu, o šiandien jau regėdamas tikrąjį Tiesos šaltinį veidas į veidą, savo malda iš anapus užtars ir padės išsigelbėti iš elgetystės, prašyti tikrosios laisvės lyg apsiausto nuo negandų lietaus ar vėjo ir pasilikti jame nuolat.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

17 KOMENTARAI

 1. Ar Laikmetis žino, kad Netoli varėnos – tiksli vieta nenurodoma – vyksta narkomanų ir prorusiškų elementų susibūtrimas ,,Yaga”? – yra netgi toks portalas – yaga.lt. Kaip žinoma, žodis ,,yaga” iš senosios rusų kalbos išvertus reiškia ,,ragana” – ,,Baba Yaga – Senė Ragana”. Apie Yagą yra strapsnis ir šiandienos Delfyje. Ir ten laisvai maišais nešiojamos kanapės! – taikur tuomet žiūri ir ką tuomet veikia Lietuvos policija, jeigu išųkart neareštuota šitos narkomanų gaujos? Kas tai? -dvigubi Lietuvos snadartai? Kodėl vieni sėdi kalėjime už kelis gramus kanapių, ir kodėl Lietuvos teisėsauga leidžia rengti atvirus narkomanų ir prekiautojų narkotikais sambūrius? Policija turi čia pat pasiųsti gerai ginkluotą grupę, iškart suimti šitos narkoamnų gaujos vadeivas ir nartkotikų tiekėjus, o prokuroras turi išduoti orderį visus juos suimti pusei metų, kol vyks ikiteisminis tyrimas. Dar vienas svarbus dalykas, kurį pamatysite ir yaga.lt tinklalapyje 0 vienas skyrius ir vienas ten susibūrusių narkomanų ir dar nežinia kokių visuomenės atmatų renignys vadinasi ,,Shabash” – akivaizdžiai okultinis ir satanistinis renginys. Ar Lieutuvos Šaulių Sąjunga bei kitos Lietuvos jėgos struktūros savo priesaikoje tarnauti Lietuvai mini Dievą? – jeigu mini, tai tegul vykdo Dievo Žodį. Jėzus Kristus savo žodžiuose taip pat mini griežttą bausmę: ,,Mano priešininkus, nenorėjusius, kad būčiau jų karalius, atveskite čionai ir nugalabykite mano akyse!” (Lk19, 11 – 27), Beje, Google bandant atsiversti puslapį biblija.lt, tinklalapis neatverčiamas, išeina užrašas: 502 Bad Gateway.

   • >> Liūdnas, Nes Blaivus

    Negi jums dar neaišku, kas finansuoja ir kuruoja šitokius destruktyvus Lietuvoje? Ar matėte tą ilgą videoreportažą Delfyje? – vien pažiūrėjus į jų veidus, aišku, kas tai per padarai.

 2. Tik drąsūs širdimi ir neabejingieji rašė ir rašo Katalikų Bažnyčios Kroniką. Šis laikmetis – tokia pat nakties tamsa žvaigždžių spindėjimui. Esame tuo, kuo norime būti.

 3. kapituliavo prieš “esminį instinktą”,įvardinimui pasiskolinant amerikiečių filmo pavadinimą.Ir Lietuva kapituliavo ,neapgindama Ukrainos,tuo pačiu ir neapgindama savęs NATO viršūnių susitikime.Ar užpuolus parazitų ordoms iš rytų,NATO gins Lietuvą,jei dabar vokiečių verslo pastangomis užblokuotas Ukrainos pakvietimas į NATO.Reikalingas Lietuvos išlikimo Sąjūdis.Reikalingas ir Europos išlikimo sąjūdis,nes ji kapituliavo prieš tą patį “esminį instiktą”,išduodama krikščionybę .Kaip ir reikalingas Krikščionybės išlikimon sąjūdis,nes ji taip pat ištvirko.Viskas tik prasideda,nes tokios delfio antraštės “Pikantiško eksperimento metu,lyt… aptikti didžiausi malonumų centrai…”labai tvirkina jaunimą ir jis visai nenori kurti šeimų,nenori siekti išsilavinimo,o tai jam dar ir trukdoma visokiais barjerais iš valdžios pusės,todėl belieka tik “duonos ir žaidimų”.

 4. neįsijungs į V.Radžvilo kviečiamą sąjūdį,tai Lietuvai Amen.Ukraina atsilaikys,tačiau jai tada tikrai mūsų nereikės.Jis bus antras rytų Europos Izraelis,o lietuviai ir toliau ponui bučiuos ranką už išmaldą.

 5. Kas čia per verksnių paradas (komentatorių)?????

  Paklausytų jūsų mano mylimas Svarinskas – išjuoktų ir išbartų, kaip visiškai netikinčius ir nepasitikinčius Dievu ir Jo Bažnyčia?

  Taip, yra blogų dalykų Lietuvoj… O tai ką veikiate, visokie abc ir liūdni? Užauginote gerų vaikų Lietuvai, gyvena ir dirba jie Lietuvoj? pATYS DALYVAUJATE AKTYVIAI GYVENIME?

  • >> Onaiskaimo

   O jūs, ponia, esate tikra, kad taip gerai žinote, ką mes veikiame? Jeigu žinote – pasakykite. Jei atspėsite – patvirtinsiu.

   • žinoma, kad nežinau. Todėl ir klausiu. Ir tikrai nesiruošiu spėlioti. Kam? Jei darau ką gero, Dievas mato. Jei nedarau -žmonės mato. Aš asmeniškai turiu kuo girtis, tik negaliu – prapuls gerumas. Tačiau neabejoju – kunigas Svarinskas tokių dejonių, kokių čia prirašinėjot, nepriimtų, arba iš karto pasiūlytų melstis. Kadangi meldžiuosi, tai ir nepatinka man dejonės. Konkrečiai – tie verkimai dėl kažkokių susirinkimų/švenčių, Manau, jei tikri krikščionys tikrai krikščioniškai auklės savo vaikus, nebus baisu jokios ideologijos. Jeigu parodėme kelią, anksčiau ar vėliau vaikai jais eis. Tad mums lieka tik savo gyvenimu liudyti Dievo meilę. Konkrečiai, ten kur gyvename

   • >> Onaiskaimo

    Ponia, Dievas mato viską ir ką darote, ir konedarote. O vieno kunigo Svarinsko nuomone pasaulis negali būti matuojamas. Vienintelis matas pasauliui – Dievo Žodis. Dėl mano, kaip jūs pavcainote, ,,dejonių” irgi nesivarginkite – tai tik jums atrodo dejones, yra nepalyginamai protingesnių žmonių už jus, kurie mato, kas yra ,,dejonės” ir kas yra racionali medžiaga. Dejonių prašykite pas Rusteiką – pridejuos tiek, kad vežimu nevešite: tam jam ir duota turėti savo verslą, todėl jam ir buvo leista sovietmečiu važinėti po Vakarus.

   • Būtent kunigas Svarinskas VISKĄ, ką veikė, grindė Dievo žodžiu. O Dievo žodis sako “viskas išeina į gera, mylintiems Dievą”. Žinoma, ir kitų svarbių dalykų Sako dievo žodis.

   • >> Onaiskaimo

    Dievo Žodis sako visus svarbiausius dalykus – todėl rašykite Dievo Vardą didžiąja raide.

 6. Ačiū gerbiamam Kunigui.
  Šie žodžiai skamba lygiai taip laip Justino Marcinkevičiaus eilės.
  Dėkui Dievui, kad yra Žmonių, matančiųjų prasmę, kviečiančių būti žmonėmis, lietuviais, dorais, sąžiningais.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte