Kun. Gintaras Urbštas apie Ligonio patepimo sakramentą

Ką daryti, jei namuose yra ligonis? Ypač, jei jis sunkiai ir ilgą laiką serga? Kada laikas kviesti kunigą Ligonio patepimui? Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Gintaras Urbšas parapijos feisbuko paskyroje atsako į šiuos klausimus paprastai ir aiškiai.

Kvieskite kunigą, nes sergančiam žmogui būtina ypatinga Dievo malonė, kad jis, baimės slegiamas, nenusimintų, nepasiduotų pagundoms ir nenusiviltų tikėjimu. Ypač, jei žinote, jog žmogus kokius metus jau nebuvo išpažinties, nepriėmė šv. Komunijos, būtinai reikia jam suteikti Ligonių patepimo sakramentą.

Kol ligonis gali protauti, jis turi galimybę pats išpažinti savo nuodėmes ir paprašyti atleidimo. Bet galima šventą Patepimą suteikti ir ligoniams, kurie yra praradę sąmonę ar proto aiškumą, tačiau žinoma, kad, kai buvo pajėgūs suvokti, norėjo gauti Ligonių patepimą kaip tikintieji.

Prie ligonio, jei jis priims šventą Patepimą, reikia paruošti stalelį apdengtą balta staltiese, ant kurio reikia padėti kryželį ir žvakę, indelį su vata bei palikti vietos kunigui pasidėti indelius su Ligonių aliejumi bei šv. Komunija.

Atsivežus kunigą ar jam atvykus namiškiai tegul nuoširdžiai jungiasi i maldą ir taip užtaria sergantį. Kunigo apsilankymas su Švč. Sakramentu jūsų namuose yra tikras dangaus nusileidimas į jūsų pastogę, nes pats Kristus eucharistiniu būdu yra jūsų tarpe. Jei tik norėtų, sergantieji galėtų nuolat priimti šv. Komuniją, nes mūsų parapijoje ne tik kunigai, diakonas galėtų atnešti žmogui eucharistinį Kristų, bet tai padaryti galėtų ir teisę šv. Komuniją nešti ligoniams turintys ekstraordinariniai Komunijos dalintojai.

Kaip būtų miela, jog surašant Mirties ir laidotuvių metriką į klausimą: ar priėmė Ligonių sakramentus, išgirsti: taip, priėmė. O dabar, deja, ligonis keletą metų būna sirgęs, o artimieji pareiškia, kad kunigo nekvietė, nes negalvojo, kad ligonis jau mirs. Reiškia nėra meilės žmogaus sielai, kuri atsiskyrusi nuo Dievo (o tai tikrai įvyksta, jei nė karto per metus žmogus neprieina Išpažinties) yra mirtiname pavojuje, o artimieji abejingai tai stebi.

Ligonių patepimo apeigynas Nr. 34 kreipiasi į ligonių artimuosius ir kitus jais besirūpinančius: „Pablogėjus ligonio sveikatai, artimieji bei slaugytojai turi iš anksto perspėti kleboną, o ligonį taktiškai paruošti tinkamu laiku priimti sakramentus“. Skatinkime ir padėkime ligoniams susitikti Kristų, kuris galėtų juos paruošti amžinajam gyvenimui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte