Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Geroji Dievo naujiena – XVI eilinis sekmadienis

Evangelistas Morkus pasakoja apie viešąją Jėzaus veiklą: „Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus“ (Mk 3, 7–8). Šitiems žmonėms Jėzus skelbė Gerąją Dievo naujieną apie prisiartinusią dangaus karalystę.

Ar galėtume įsivaizduoti kažką panašaus vykstant mūsų laikais? Kokią žinią reikėtų skelbti, kad jos pasiklausyti suplauktų tūkstančiai žmonių? Šiandien minios žmonių užpildo sporto stadionus per krepšinio ir futbolo rungtynes; užpildo visai panašiai, kaip Romoje per gladiatorių rungtynes minios užpildydavo Koliziejų.

Jėzaus mokyme skambėjo kažkas visiškai naujo, ko iki šiolei žmonės nebuvo girdėję. Jis kalbėjo apie Dievą, ne kaip grūmojantį už nuodėmes, bet kaip gailestingąjį Tėvą, kuris myli žmogų, ir, kai jis klysta, laukia jo sugrįžtančio; jis kalbėjo apie ateinančią Dievo karalystę, kurioje bus vertinamas ne turtas, ne patiriami malonumai ar žmonių teikiama garbė, bet širdies tyrumas, neturtas, nuolankumas ir net patiriami persekiojimai. Jėzus skelbė: „Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ (Mt 5, 19–21).

Žmones traukė ne tik naujas Jėzaus mokymas, bet ir jo daromi darbai. Tarp klausytojų buvo žmonių su įvairiomis negalėmis, iš kurių jie norėjo išsivaduoti, ir daugelis išsivaduodavo. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad Jėzus negydė vien tam, kad žmogus būtų sveikas, bet visuomet atkreipdavo dėmesį į esminį dalyką: „Eik ir daugiau nenusidėk!“ (Jn 8, 11), „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Mk 10,52). Galutinis pagydymo tikslas buvo ne fizinė, bet dvasinė sveikata.

Minioje tarp Jėzaus klausytojų visuomet buvo ir prieštaraujančiųjų, kuriems netiko Jėzaus kalbos bei darbai. Tai buvo ano meto gerai Įstatymą pažįstantys fariziejai ir Rašto aiškintojai. Jie klausėsi Jėzaus kalbų ne todėl, kad pasikeistų į gera – atsikratytų savo puikybės bei nuodėmių, bet kad Jėzų galėtų apkaltinti. Net matydami aiškiausią Dievo veikimą, jie sakė, kad Jėzus tai daro su demono pagalba: „Demonui išėjus, nebylys prakalbėjo, ir minia stebėjosi. Kai kurie žmonės sakė: „Jis išvaro demonus su demonų valdovo Belzebubo pagalba“ (Lk 11, 14).

Dėkojame Dievui, kad turime uolą, į kurią galime atsiremti.

Atgavę Nepriklausomybę mes per daug susikoncentravome į gerą gyvenimą, tarsi žmogaus gyvenimo pilnatvei pakaktų „duonos ir žaidimų“ – turėti daug pinigų, pramogų bei malonumų. Dvasiniai dalykai: tikėjimas, moralinis švarumas, pagarba žmogui, buvo palikti dėmesio pakraštyje. Nejučiomis mūsų dvasia nuskurdo, tik nelengva tai pripažinti. Jėzus, jei jo žodžių klausytume, pasakytų: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1, 15).

Jėzaus žodžiai bei darbai bylojo apie jo didelę meilę silpnam, klystančiam, bet prisikelti norinčiam žmogui. Tačiau meilė neatskiriama nuo tiesos, todėl kai kurie Jėzaus žodžiai skambėdavo gana rūsčiai: „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate“ (Mt 23, 13).

Jeigu šiandien Jėzus kalbėtų moralinėse vertybėse pasimetusiam žmogui, vadinamieji pažangieji apkaltintų jį neapykantos kalba, seksizmu, žmogaus teisių pažeidimu ir kitomis kaltėmis, kurias sugalvoja genderizmo skleidėjai.

Kaip anuomet Jėzus siuntė savo mokinius skelbti gerosios Dievo naujienos, taip šiandien šią pasiuntinybę atlieka apaštalo Petro įpėdinio – popiežiaus Pranciškaus vadovaujama Bažnyčia. Dėkojame Dievui, kad turime uolą, į kurią galime atsiremti. Ji yra vilties ženklas geros valios žmonėms, labiau už viską branginantiems dvasines bei moralines vertybes.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis