Kaip EŽTT gali panaudoti vienalytes partnerystes

Lietuvoje norima priimti Civilinės sąjungos įstatymą, įteisinantį tos pačios lyties asmenų santykius. Šioje apžvalgoje, parengtoje pagal lenkų teisininkų instituto „Ordo Iuris“ medžiagą, aptariamas piktnaudžiavimas Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), priimant patogius sprendimus abortų, vienos lyties partnerystės, surogatinės motinystės ir kt. susijusių temų propaguotojams. Teisminių procesų metu be kita ko paaiškėja, kokios kurioziškos gali būti tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo pasekmės ir kaip paviršutiniški EŽTT sprendimai gai būti sąlygoti tiesiog nepakankamo įsigilinimo į teisės aktus.

EŽTT praktika abortų klausimu

EŽTT paskelbė atmetantis pirmuosius penkis Lenkijos abortų aktyvistų skundus, kuriais siekiama panaikinti 2020 metų spalio mėnesio Konstitucinio Tribunolo sprendimą.

Kiekvienoje iš šių bylų „Ordo Iuris“ instituto teisininkai EŽTT teisėjams pateikė amicus curiae nuomonę, kurioje parodė, kad Lenkijoje platus negimusio gyvybės apsaugos mastas ne tik atitinka daugumos lenkų lūkesčius, bet ir atkuria žmogaus orumą bei atitinka dažnai slepiamas tarptautinės teisės normas, kurios stoja žmogaus – tame tarpe ir negimusio – gyvybės pusėn.

Kaip teigiama EŽTT pranešime spaudai, panašių procesų gali būti… per tūkstantį. Likusiose bylose pareiškėjus palaiko ištisas advokatų štabas, norintis pakenkti konstitucinei gyvybės apsaugai Lenkijoje.

Lenkijos feministės surengė kampaniją, kurios tikslas buvo panaikinti Lenkijos Konstitucinio Tribunolo sprendimą dėl eugeninio aborto, naudojantis EŽTT.

Lenkijos feministės surengė kampaniją, kurios tikslas buvo panaikinti Lenkijos Konstitucinio Tribunolo sprendimą dėl eugeninio aborto, naudojantis EŽTT. Tuo tikslu jos parengė pavyzdinį skundą EŽTT ir skatino moteris užversti Strasbūro teismą skundais prieš Lenkiją, kuriuose jos teigia, kad eugeninio aborto draudimas pažeidžia, be kita ko, 1999 m. Europos žmogaus teisių konvencijos 3 str., draudžiantį kankinimus ir nežmonišką elgesį. Dauguma skundų, jau perduotų Lenkijos vyriausybei, net nesusiję su moterimis, kurioms buvo atsisakyta atlikti eugeninį abortą. Pareiškėjai dėl kankinimų ir nežmoniško elgesio dažniausiai įvardina… „stresą ir baimę pastoti“.

Abortų propaguotojai nenori prisiminti plačiausiai pasaulyje pripažinto tarptautinės teisės akto – Vaiko teisių konvencijos – preambulės, kurioje teigiama, kad „vaikas dėl fizinio ir psichinio nebrandumo reikalauja ypatingos priežiūros, įskaitant tinkamą teisinę apsaugą, tiek prieš gimimą, tiek po jo“.

Skundai Strasbūro tribunolui yra metodas, kurį kairieji pasirinko, siekdami pakirsti konstitucinės tvarkos viršenybę. Tai taikytina ne tik gyvybės gynimui, bet ir tokiems klausimams, kaip santuokos tapatybė, prekybos surogatine motinyste leistinumas, vaikų įvaikinimas tos pačios lyties porose, eutanazija ir netgi kryžiaus buvimas viešojoje erdvėje…

Štai kodėl reikia atidžiai stebėti visas EŽTT pradėtas bylas ir prisijungiame prie visų bylų, kurios yra susijusios su gyvybės apsauga Lenkijoje, konstitucine santuokos ir šeimos tapatybe, žodžio laisve ir sąžinės ar religijos laisve.

Užkertant kelią prekybos žmonėmis legalizavimui – EŽTT praktika

Didelė dalis pastarojo meto „Ordo Iuris“tyrimų yra susijusi su surogatine motinyste, tai yra šiuolaikine prekyba žmonėmis, kai ir tos pačios lyties poros už pinigus gali „nusipirkti vaiką“, kurį joms pagimdo svetimos moterys, dažniausiai apvaisintos IVF. Strasbūro teismas vis dažniau sulaukia skundų prieš valstybes, kurios, remdamosi akivaizdžiais biologiniais faktais, atsisako pripažinti tokias poras vaiko tėvais.

EŽTT siųstose pastabose buvo pabrėžta, kad surogatinės motinystės praktika pažeidžia moters ir paties vaiko orumą, kai šis tampa savotiško komercinio sandorio objektu ir tai prieštarauja, be kita ko, Žmogaus teisių apsaugos konvencijos nuostatoms ir žmogaus orumo principui biologijos ir medicinos taikymo srityje bei JT Vaiko teisių konvencijos papildomam protokolui, draudžiančiam prekybą vaikais.

Dviejų vyrų iš Izraelio skundo byloje EŽTT norėta suteikti Lenkijos pilietybę dvyniams, gimusiems JAV iš surogatinės motinos, tačiau buvo sėkmingai atstovėta Lenkijos pozicija.

Dviejų vyrų iš Izraelio skundo byloje EŽTT norėta suteikti Lenkijos pilietybę dvyniams, gimusiems JAV iš surogatinės motinos, tačiau buvo sėkmingai atstovėta Lenkijos pozicija. Byla „Fjölnisdóttir prieš Islandiją“ taip pat buvo sėkminga, nes Teismas atmetė moterų skundą, reikalaujantį, kad jos būtų įregistruotos kaip „motinos” vaiko, gimusio surogacijos būdu. Šis atvejis geriausiai atspindi surogatinės motinystės praktikos keliamą grėsmę.

Šių tos pačios lyties moterų sąjunga iširo netrukus po to, kai vaikas buvo įvaikintas, o tada Islandijos teismas sutiko išplėsti vaiko globos teisę naujoms abiejų moterų partnerėms, dėl ko berniukas dabar turi keturias „mamas“, nors formalaus tėvų statuso neturi nei viena, kaip nei viena neturi biologinio ryšio su vaiku. Vaikas taip pat neįsivaizduoja, kas yra jo tikrasis biologinis tėvas, nes jis buvo pradėtas atliekant in vitro procedūrą, kurios metu sperma ir kiaušinėlis atkeliavo iš anoniminių donorų.

Bylos prieš Lenkiją dėl tos pačios lyties asmenų teisių pripažinimo

Lenkijoje veikiančios „Koalicijos už partnerystę ir sutuoktinių lygybę“ aktyvistai prieš keletą metų paskelbė, kad vadinamojo strateginio bylinėjimosi būdu nacionaliniu lygiu pradės teisminį procesą, akivaizdžiai pasmerktą žlugti tik tam, kad galų gale šis atsidurtų EŽTT. Jie tikisi, kad Strasbūro teismas privers Lenkiją pripažinti tos pačios lyties asmenų sugyventinius susituokusiais ir suteiks jiems visas santuokai tenkančias privilegijas. Taip norima padaryti ideologinę revoliuciją, kuriai dauguma Lenkijos visuomenės nepritaria.

Austrijos, Graikijos ir Italijos nacionalinė teisėtvarka jau buvo užginčyta panašiu metodu. Atrodo, dabar atėjo laikas Lenkijai. Štai kodėl „Ordo Iuris“ institutas prisijungė prie visų procedūrų, kuriose sprendžiamas konstitucinės santuokos ir šeimos tapatybės likimas.

Byloje „Przybyszewska ir kt. prieš Lenkiją“ penkios tos pačios lyties poros skundėsi dėl negalėjimo įforminti santykių Lenkijoje. Institutas taip pat dalyvavo byloje „Handzlik-Rosuł ir Rosuł prieš Lenkiją“, kur pareiškėjai reikalavo patvirtinti tos pačios lyties asmenų „santuoką“, sudarytą užsienyje ir panašią bylą „Szypuła ir kt. prieš Lenkiją“.

Santuokinių privilegijų suteikimas tos pačios lyties partneriams taip pat aktualus bylose Formela ir kt. prieš Lenkiją bei Meszkes prieš Lenkiją, kur skundo autoriai, be kita ko, reikalauja galimybės pasinaudoti mokesčių lengvatomis kaip ir susituokusios poros.

„Ordo Iuris“ taip pat dalyvavo byloje Starska prieš Lenkiją, kurioje moteris norėjo pasikeisti savo pavardę į partnerės ir byloje Grochulski prieš Lenkiją, kurioje privatus draudikas pradžioje atsisakė suteikti tos pačios lyties porai draudimą, kaip yra šeimos gyvybės draudime. Taip pat šis institutas dalyvauja byloje X. ir Z. prieš Lenkiją, kur moterys reikalauja išduoti vaiko gimimo liudijimą, įrašant dvi motinas.

EŽTT teisėjams kaskart primenama, kad Europos Žmogaus teisių konvencija neleidžia primesti šeimos teisės sprendimų ją pasirašiusioms valstybėms.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte