REIKALINGA JŪSŲ PARAMA

Jarzy Kwasniewski.  EŽTT išpuolis prieš santuoką

ŠaltinisORDO IURIS

Sausio 17 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas padarė perversmą, aiškindamas žmogaus teises ir nusprendė, kad Europos Tarybos valstybės privalo „teisiškai pripažinti ir apsaugoti tos pačios lyties asmenų sąjungas”. Strasbūro teismo teisėjai, siekdami apsunkinti akivaizdžiai ydingo sprendimo kritiką, šias revoliucines tezes įtraukė į savo sprendimą prieš Rusiją.

Žinoma, teisėjai žinojo, kad Rusija buvo pašalinta iš Europos Tarybos už karo prieš Ukrainą pradžią ir nepaisė šio sprendimo. Tačiau nuosprendis bus privalomas kitoms 46 Europos Tarybos valstybėms, kurios net negalėjo pasisakyti šiame procese, nes nebuvo jo šalys.

Byla Fedotova ir kiti prieš Rusiją susijusi su trimis tos pačios lyties poromis, kurios reikalavo teisės įteisinti savo santykius Rusijoje. Kai jų reikalavimai buvo atmesti, LGBT aktyvistai pateikė skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui, kuris 2021 m. nustatė, kad negalėjimas įforminti savo santykių pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį. 8 straipsnyje visiškai nekalbama apie tos pačios lyties asmenų sąjungų institucionalizavimą, o tik teigiama, kad „kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būstas ir susirašinėjimas”. Kartu 12 straipsnyje kalbama apie „vyrų ir moterų teisę tuoktis”, išreiškiant savaime suprantamą tiesą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga.

Dabar sprendimą paliko galioti gausiausia institucija, kurioje Teismas gali priimti sprendimus – EŽTT Didžioji kolegija. Ji atmetė daugybę argumentų, kuriais buvo remiamasi prieš įsakymą įteisinti tos pačios lyties asmenų sąjungas. Šis sprendimas nurodo, kad tos pačios lyties asmenų sąjungų įteisinimas neprieštarauja tradiciniam šeimos supratimui. Be to, Teismo teisėjai nurodė, kad valstybės piliečių valia negali trukdyti tos pačios lyties asmenų sąjungų įteisinimui.

Teisingumo Teismo didžioji kolegija dar niekada nebuvo priėmusi sprendimo šiuo klausimu. Šis sprendimas yra novatoriškas, nes juo sustiprinama EŽTT jurisprudencijos ideologinė kryptis, kuri anksčiau buvo nurodoma tik bylose prieš Italiją ar Austriją.

Kartu tai dar vienas „evoliucinio” Konvencijos nuostatų aiškinimo pavyzdys, kai Konvencijos nuostatos vis dažniau aiškinamos atsietai nuo jos turinio, kurį keičia „progresyvi” teisėjų nuomonė.

Strasbūro Teismo taikomas aiškinimas leidžia iš Konvencijos 8 straipsnio dėl teisės į privatumą išvesti beveik bet kokį turinį. Dabar riba bus tik Teismo teisėjų vaizduotė.

Jei šios tendencijos nesustabdys valstybių reakcija, galima tikėtis, kad netolimoje ateityje EŽTT „išras” naujas „žmogaus teises”, kurios bus susijusios ne su Konvencija, o su pasaulio vizija, kuriai atstovauja Teismo teisėjai. Jei nebus reaguojama į šį sprendimą, valstybės bus priverstos registruoti ir privilegijuoti tos pačios lyties asmenų santykius. Tai taip pat atvers kelią reikalauti teisėtos įvaikinimo galimybės.

Kaip teisingai pažymėjo jau dešimt metų Strasbūre dirbantis Lenkijos teisėjas, profesorius Krzysztofas Wojtyczekas, kuris byloje pateikė atskirąją nuomonę, EŽTT teisėjų priimtas aiškinimas sukuria naujus įsipareigojimus, su kuriais suverenios valstybės niekada nesutiko. Tokių įpareigojimų nustatymas Teismui, kuris įsteigtas tik Konvencijai aiškinti, yra nepriimtinas demokratinių procedūrų apėjimas.

Iki šiol Strasbūro teismo teisėjai iš teisės į privatumą, be kita ko, išvedė kalinio teisę susilaukti vaiko, kai jis atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už žmogžudystę, ir kalinio teisę laisvai naudotis pornografija, kai jis atlieka bausmę.

Apie EŽTT teisėjų ideologinius motyvus daug rašoma Europos teisės ir teisingumo centro ataskaitoje.

Iš Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio EŽTT teisėjai taip pat išvedė užsienyje iš surogatinės motinos vaiką nusipirkusios poros teisę į tėvystės teisių pripažinimą savo valstybėje, nors jos įstatymai draudžia surogatinę motinystę. Taigi Teismas, formaliai leidęs uždrausti surogatinę motinystę, kuri kenkia žmogaus teisėms, nurodė pripažinti jos padarinius.

Apie EŽTT teisėjų ideologinius motyvus daug rašoma Europos teisės ir teisingumo centro ataskaitoje, kurios autorius Dr. Grégoras Puppinckas yra „Ordo Iuris” įsteigtos „Collegium Intermarium” profesorius.

Tai rodo, kad Strasbūro teismą supa nevyriausybinių organizacijų tinklas, finansuojamas George’o Soroso, kurio „Atviroji visuomenė” skatina tokius radikalius reikalavimus kaip abortai pagal pareikalavimą, tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimas ir įvaikinimas.

Dr. Puppinckas savo ataskaitoje nurodo, kad net 22 iš 100 teisėjų, kurie 2009-2019 m. dirbo EŽTT, anksčiau dirbo su NVO, susijusiomis su „Atvira visuomene”. Įdomu tai, kad iš viso jie sprendė beveik 90 bylų, susijusių su šiomis organizacijomis.

Strasbūro teismą supa nevyriausybinių organizacijų tinklas, finansuojamas George’o Soroso, kurio „Atviroji visuomenė” skatina tokius radikalius reikalavimus kaip abortai pagal pareikalavimą, tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimas ir įvaikinimas.

Reikia priminti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas yra Europos Tarybos, tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso 46 valstybės narės, organas. Stiprus kai kurių iš šių valstybių prieštaravimas gali turėti didelės įtakos tolesnei Teismo praktikai.

Jau rengiame išsamią sprendimo analizę, kurioje įrodysime, kad Teismo sprendimas neturi pakankamai tvirto teisinio pagrindo. EŽTT taikant „evoliucinį” Konvencijos aiškinimą bus sukurtos kitos nesusijusios ideologinės „žmogaus teisės”, kurių krypties šiandien neįmanoma nuspėti.

Kartu rengiame memorandumą, kuriame nurodysime, kokių teisinių veiksmų reikia imtis, kad būtų išreikštas privalomas nepritarimas ideologiniam Strasbūro teismo sprendimui. Kreipsimės į mūsų regiono vyriausybes, kad jos priimtų EŽTT sprendimo aiškinamąsias deklaracijas, kuriomis užkirsime kelią radikalams įteisinti tos pačios lyties asmenų santykius.

Kova už žmogaus orumą, gyvybę, šeimą ir laisvę tęsiasi. Pakovokite už tai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

1 KOMENTARAS

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte