Ekumeninė bendruomenė „Kelionė“ įvairių denominacijų krikščionis kviečia į dvasinio gydymo kelionę

Vilniuje veikianti ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ spalio 24 d. pradeda savo ilgąją programą „Mokinystės kelionė“. Iki spalio 10 dienos dar galima užsiregistruoti joje dalyvauti. 22 kassavaitiniai susitikimai kiekvieną pirmadienį gyvai vyks Vilniuje Šv. Jono kongregacijos vienuolyne Antakalnyje. Apie šią programą ir apie pačią bendruomenę „Kelionė“ kalbamės su jos vadove Lilijana Marcinkevičiūte.

Kam ir kaip kilo mintis įsteigti bendruomenę „Kelionė“?

-Vidinio išgydymo arba ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ Vilniuje kilo iš „Gyvojo vandens“ judėjimo ir tęsė pradėtą misiją Vilniuje  – lydėti sužeistus žmones gyvenimo kelionėje su Dievu. Ilgametis „Kelionės“ Kanadoje vadovas Tony Dolfo-Smithas (Tonis Dolfo-Smitas) sako, kad visi esame sužeisti ir kiekvienam reikia gydymo. Tačiau dar svarbiau už trokštamus pokyčius ir laisvę yra santykis su Dievu. Jo ir siekia „Kelionės“ bendrakeleiviai.

2017 m. vasarą ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ buvo užregistruota kaip asociacija.

Taigi, mūsų tarnystė priklauso „Journey Global“ tinklui, turime atskaitomybę „Journey Europe“ vadovams.

Papasakokite plačiau mūsų skaitytojams apie savo bendruomenę, jos misiją ir tikslus.

-Kaip jau minėjau, ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė” yra sielovados tarnystė, kuria siekiame padėti krikščionims viso gyvenimo kelionėje augant santykyje su Dievu, savimi pačiu ir kitais.

Per bendruomenės vedamas programas „Mokinystės kelionė. Įvadas“, „Pradžioje“, „Mokinystės kelionė“, seminarus, mokymus ir kitus renginius, siekiame sukurti saugią erdvę, kurioje vyrai ir moterys galėtų rasti viltį tose gyvenimo srityse, kuriose išgyvena gėdą ar užstrigimą.

Mes trokštame padėti žmonėms atrasti viltį ir gyventi patiriant Jėzaus veikimą santykių ir lytiškumo srityse. Trokštame matyti Dievo tautą, gyvenančią sveiką, vilties kupiną gyvenimą savo santykiuose, šeimose ir bendruomenėse.

Teigiama, kad bendruomenė yra ekumeninė. Egzistuoja daugybė ekumenizmo sampratų, kaip ekumenizmas suprantamas jūsų bendruomenėje?

-Mūsų bendruomenės gyvenimo centras – Kristus. Neturime tikslo vystyti ekumeninę diskusiją ir svarstyti teoriškai kas yra ekumenizmas. Tikime, kad Jėzus yra visokeriopo išgydymo šaltinis ir kad asmens gijimas yra procesas, o ne vienkartinis įvykis. Mūsų programos skirtos padėti žmonėms atsigręžti į Kristų – Tą, kurio vieno užtektinai, Tą, kuris trokšta išgydyti mūsų santykius ir tapti mūsų bendrakeleiviu kelionėje link gilesnio tapatumo, lytiškumo ir gyvenimo pilnatvės suvokimo.

Visos mūsų programos apima Dievo šlovinimą, biblinėmis tiesomis ir psichologiniais principais paremtą mokymą apie emocinį sužeistumą ir maldos tarnystę.

Mes bendradarbiaujame su Bažnyčiomis, per sielovadą ir patyriminę mokinystę kurdami saugią aplinką žmonėms, bandantiems išspręsti įvairias santykių problemas. Bendradarbiaujame su įvairių konfesijų bendruomenėmis ir Bažnyčiomis.

Bendruomenės nariai yra skirtingų konfesijų atstovai. Jie savo liudijimuose pasakoja apie asmeninę religinę patirtį. Tai nėra draudžiama, priešingai – skatinama.

Pavyzdžiui, katalikai dalinasi apie sakramentų patirtį, pamaldumą į Švč. Mergelę Mariją ir kt., protestantai pasakoja savo patirtis. Kitaip tariant, esame atradę bendrus taškus ir susitinkame juose, visų pirmą – Kristuje, kuris ir šiandien gydo, kviečia keliauti mokinystės kelionę. Konfesinius skirtingumus paliekame asmeninei erdvei. 

Prozelitizmo apraiškų mūsų bendruomenėje nėra, nesistengiame kitų atversti į savo tikėjimą. „Kelionės“ savanoriai į bendruomenę ateina tarnauti. Visi jie priklauso ir kitoms bendruomenėms, kurių veiklose jie dalyvauja, atlieka religines praktikas. Tarnystė „Kelionėje“ pagilina jų asmeninį santykį su Dievu.

Kodėl bendruomenė yra ekumeninė, o ne, pavyzdžiui, katalikiška ar protestantiška?

-Kaip minėta, ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ Vilniuje kilo iš „Gyvojo vandens“ judėjimo. Kadangi „Gyvojo vandens“ programa Vilniuje prasidėjo Viešpačiui bendrai veiklai sujungus katalikų ir evangelinių bažnyčių tikinčiuosius, tad mes ir toliau puoselėjame vieną iš mūsų pagrindinių vertybių – bendravimą ir tarnystę kartu su įvairių denominacijų atstovais.

Kitas raktinis žodis – sielovada. Ji reikalauja atsakingo požiūrio į dvasinį gyvenimą. Kaip vyksta sielovados procesai jūsų bendruomenėje, kokiais remiamasi metodais?

-Mes orientuojamės į mokinystę sekant Jėzumi Kristumi. Mūsų programas veda vyrai ir moterys, patys išgyvenę gydymo procesą santykių bei lytiškumo srityse, ir šis procesas tebesitęsia. Jie buvo apmokyti savanoriškais pagrindais, patys yra praėję „Mokinystės kelionės“ programą, kas mėnesį turi formacijos, žinių gilinimo susitikimus, dalyvauja ugdomosiose rekolekcijose.

Kadangi mūsų programos vadovai puikiai supranta, kas yra kovos, bejėgiškumas ir sužeidimai, su kuriais susiduria dalyviai, jie palydi remdamiesi savo patirtimi.

Vadovams dalijantis liudijimais, programos dalyviai gali pamatyti, kaip Dievas keičia gyvenimus. Išgirdęs liudijimą ir mokymą, žmogus gali atpažinti save: ,,Čia tokios pat problemos, kaip ir mano.“ Mes stengiamės, kad liudijimai būtų nuoširdūs ir atviri. Atėjęs žmogus išgirsta apie netvarkingus santykius, masturbaciją, pornografiją, bendravimo ir kitas problemas.

Žinoma, ,,Kelionė“ nėra vienintelė vieta gyti. Atėję į bendruomenę, mes kiekvienas suprantame, kad kelionė yra procesas, kurio metu Dievas padeda mums išsikelti problemas ir su jomis susidoroti, suprantame, kad yra dalykų, kurie mums ilgai neduoda ramybės, o Dievas padeda mums subręsti ir keistis, tapti drąsesniais, džiaugsmingesniais, labiau priimančiais save ir kitus, ir sukurti kitokį santykį su Juo.

Dievas  padeda mums subręsti ir keistis, tapti drąsesniais, džiaugsmingesniais, labiau priimančiais save ir kitus, ir sukurti kitokį santykį su Juo.

Remdamiesi bibliniu požiūriu, mes tarnaujame žmonėms, žvelgdami į juos gailestingu žvilgsniu, gerbdami juos kaip vientisas asmenybes ir vedami Šventosios Dvasios. Visa darome kartu su Jėzumi – Tuo, „kuris pilnas malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14 ). Bendruomenės savanoriai meldžiasi už programos dalyvius kontempliatyvia užtarimo malda. Širdis link Dievo kelia ir šlovinimo giesmės.

Tikėdami Šventosios Dvasios perkeičiančia galia stengiamės pateikti gaires, praversiančias visą gyvenimą truksiančiam mūsų tapatumo, lytiškumo ir santykių gydymo procesui. Šis procesas apima krikščioniškąją mokinystę, kuri turi vykti Kristaus Kūne.

Pradėjote registraciją į šio sezono programą „Mokinystės kelionė“. Kuo ji ypatinga?

Programos „Mokinystės kelionė“ autorius yra Tonis Dolfo Smithas – sielovados tarnystės Kanadoje, kur tarnauja jau 27-erius metus, direktorius. Tonis taip pat yra vienas iš „Journey Global“ (pasaulinės „Kelionės“) vadovų.

Programa „Mokinystės kelionė” yra išsamus kursas, apimantis maldą, išsamų mokymą ir dvasinį palydėjimą, kurio tikslas – padėti žmonėms patirti Jėzų jų santykiuose, lytiškume ir tapatybėje.

Ši programa skirta bet kuriam žmogui, kuris yra pasiruošęs atvirai dalintis apie savo gyvenimą su kitais bei trokšta pagilinti savo santykį su Jėzumi. Tiems, kurie kenčia nuo problemų savo santykiuose, lytiškume ar tapatybėje (pvz. netvarkingi santykiai, neapykanta sau, gėda, seksualinė priklausomybė, pornografija, smurtas, santuokinės problemos, nenorimas paties(-čios) atpažintas potraukis tai pačiai lyčiai ir t.t.).

Kiekvienas „Mokinystės kelionės” programos vakaras susideda iš šlovinimo (giesmių, pritariant instrumentams), mokymo ir maldos mažose grupelėse. Grupelės yra uždaros, atskirai vyrų, atskirai moterų. Jose griežtai išlaikomas konfidencialumas.

Tai yra saugi aplinka, kurioje galime atnešti savo sunkumus Dievui ir vienas kitam. Taip pat yra programos „Mokinystės kelionė“ vadovas. Iš jo dalyviams skiriamos kassavaitinės skaitymo užduotys apmąstymams ir gilesniam savęs pažinimui bei maldai.

Programoje aptariamos šios temos: Dievo troškimas santykiams ir lytiškumui; santykių, lytiškumo ir tapatybės sunkumų supratimas; Tėvo meilės ir patvirtinimo priėmimas; savo nuodėmių įvardinimas ir išpažinimas; įgalinimas Šv. Dvasioje; priklausomybės ir pagundos supratimas; susitikimas su Jėzumi savo žaizdose; lytis ir tapatybė; smurto supratimas; atleidimas; gyventi, kaip sveiki vyrai ir moterys; rasti Kristų bendruomenėje; sveikos draugystės; priimti Bažnyčią, kaip gijimo vietą.

Programos teorinė medžiaga dėstoma remiantis psichologijos mokslo žiniomis. Taip pat remiamasi Dievo žodžiu iš Šventojo Rašto. Akcentuojama Dievo gydančioji galia. Dievo artumą žmogui liudijame per mokymą ir asmeninius liudijimus. Yra skatinama atsiverti Dievo gydymui.

Svarbu pažymėti, kad turime dvasininkus, kurie lydi mūsų programą. Jei dalyviams reikia dvasininko pagalbos, nukreipiame juos pas kunigą ar pastorių, pagal tai, kokiai religinei bendruomenei žmogus priklauso.

Dalyviai registruojasi ir, prieš juos priimant į programą, yra pakviečiami pokalbiui. Priėmus dalyvius į programą, skatiname juos susirasti žmones, kurie už juos melstųsi visos programos metu.

Už programos dalyvius taip pat meldžiasi ir savanorių grupė vykstant susitikimams.

Esame labai dėkingi už žmonių ir bendruomenių palaikymą, maldas ir už tai, kad žmonės sužino apie mūsų tarnystę ir gali gauti pagalbą.

Užsiregistruoti į ilgąją programą „Mokinystės kelionė“ iki spalio 10 d. galima čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte