Dr. Andrius Švarplys. V. Landsbergio paskelbimas valstybės vadovu – ką jis reiškia?

Pagrindinis argumentas paskelbti V. Landsbergį valstybės vadovu 1990 – 1992 m. , regis, yra šis: nors to meto Laikinasis Pagrindinis įstatymas nenumatė Prezidento institucijos, V. Landsbergis pagal faktinę situaciją buvo valstybės vadovas. Jis buvo Aukščiausios Tarybos pirmininkas, atliko valstybės vadovui būdingas funkcijas (kaip atstovauti šalį užsienyje), pasirašydavo Aukščiausiosios Tarybos priimtus įstatymus, galiausiai, aukštesnio valstybės pareigūno tuo metu nebuvo. Visi atsimenam, kad jis buvo pagrindinis to meto politinis lyderis.

Save gerbiančiai valstybei reikia užpildyti teisinę spragą, atstatyti istorinį teisingumą ir įvardinti buvusią faktinę padėtį, nes valstybė tuo metu negalėjo būti be vadovo.

Mano nuomone, tai nemąstantis, nekritiškas, neteisinis, populistiškai mobilizuojantis, paternalistinis argumentas. Ir netgi už jo glūdi tam tikras fašistinis pagrindas. Štai kodėl.

Pirma. Nėra jokios teisinės skylės, kurią reikia dabar atgaline data užpildyti. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas aiškiai įvardina Aukščiausios Tarybos pirmininko statusą: „aukščiausias Lietuvos Respublikos pareigūnas“. Išvardinta visa valstybės valdžios legitimumo grandinė: liaudis (tauta) – laisvi ir visuotini deputatų rinkimai – aukščiausias valstybinės valdžios organas Aukščiausioji Taryba. Nėra jokio teisinio vakuumo. Valstybės vadovo kaip atskiros kategorijos neprireikė nei to meto teisiniam reguliavimui, nei politiniam valstybės funkcionavimui.

Valstybės vadovo kaip atskiros kategorijos neprireikė nei to meto teisiniam reguliavimui, nei politiniam valstybės funkcionavimui.

Antra. Kadangi teisinės spragos to meto Lietuvos Įstatyme nėra, valstybė sėkmingai pagal jį funkcionavo, abejonių nei tuo metu, nei po to 30 metų nebuvo, dabartinis 2022 m. Seimo įstatymas dėl V. Landsbergio yra politinis, o ne teisinis aktas, gimęs iš šios dienos politinio intereso, o ne iš ilgamečio teisinio poreikio. Kokios to pasekmės?

Trečia. Toks įstatymas sukuria politinę ir teisinę painiavą. Politinę – nes savaime preziumuoja, kad to meto Lietuvos Respublika neturėjo valstybės vadovo arba jis nepakankamai aiškiai buvo įvardintas, vadinasi atsiveria erdvė politinėms spekuliacijoms dėl to meto valdžios legitimumo, jo pilnumo, faktinės padėties ir teisinio reglamentavimo neatitikimo, arba lingvistinio nepakankamumo. Teisinę painiavą – to meto aukščiausiame teisiniame akte tokios pareigybės nėra.

O vėlesnėje Lietuvos teisinėje tradicijoje „valstybės vadovo“ statusas turi visai kitą reikšmę – būtent prezidentinę, su pirmutiniu bruožu, kad jis renkamas tiesiogiai tautos. (Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad teisiškai „valstybės vadovo“ kaip prezidento 1990 – 1992 m. negali būti). Valstybės vadovas 1990 – 1992 m. yra teisinis naujadaras ir svetimkūnis Lietuvos teisinėje tradicijoje.

Ketvirta. Politiškai ir teisiškai 1990 – 1992 m. padėtis yra aiški: V. Landsbergis buvo aukščiausias valstybės pareigūnas. Kodėl nepasitenkinama „aukščiausio valstybės pareigūno“ statusu, o taip pretenduojama į „valstybės vadovo“ statusą, tuo aiškiai einant į konfrontaciją su prezidentiniu statusu?

Penkta. 1988-1992 m. aukščiausiuose Sąjūdžio sluoksniuose vyravo įsitikinimas, kad reikia teisiškai ar konstituciškai apsisaugoti nuo Vytauto Landsbergio vienasmenio valdymo ambicijų ir vengti per stipraus prezidento statuso 1992m. Konstitucijoje įvardijimo (kurio jis jau tada siekė).

Šešta. Yra partizanų vado Jono Žemaičio precedentas. 2009 m. Seimo Deklaracija įvardijo, kad jis „buvo kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas“. Jono Žemaičio padėtis yra skirtinga – jo atveju buvo teisinis vakuumas, kurį valstybė vėliau užpildo politine-teisine valia (dėl Prezidento statuso teisinių niuansų dabar ne vieta svarstyti).

Vadinasi, šio Seimo įstatymo dėl V. Landsbergio pobūdis yra grynai politinis, siekiantis dirbtinai sureikšminti asmenį, jam priskiriant statusą, kurio nenumatė nei to meto Įstatymas.

Tuo tarpu, V. Landsbergio atveju tokio teisinio vakuumo nėra. Valstybė turi teisę kurti savo istorinę atmintį ir interpretuoti istorinius įvykius pagal dabartinius interesus, nenukrypdama nuo istorinės tiesos, kai istorinių įvykių padėtis teisiškai dar neapibrėžta, kaip J. Žemaičio-Vytauto atveju arba, pavyzdžiui, suteikti tam tikrą teisinį statusą 1863 m. sukilimo lyderiams. V. Landsbergio atveju, politiškai ir teisiškai padėtis jau yra visiškai reglamentuota. Ją iš naujo interpretuoti nėra jokio objektyvaus pagrindo ar poreikio.

Septinta. Vadinasi, šio Seimo įstatymo dėl V. Landsbergio pobūdis yra grynai politinis, siekiantis dirbtinai sureikšminti asmenį, jam priskiriant statusą, kurio nenumatė nei to meto Įstatymas, nei jis atitinka vėlesnio prezidentinio statuso reikšmę. Savo esme toks politinis veiksmas atitinka Tautos Vado paskelbimo mechanizmą. Tik iki klasikinio fašizmo turinio dar trūksta realaus masinio tautos palaikymo, kurį turėjo paradigminių reiškinio atvejų tarpukario Italijoje ir Vokietijoje pavyzdžiai.

Priešingai negu sako pradžioje minėtas pagrindinis politinis argumentas, šioje situacijoje nėra nei teisinės spragos užpildymo, nei istorinio teisingumo atstatymo, nei valstybės prestižo ar garbės atkūrimo.

Visi šie įvardijimai yra ideologinio pobūdžio, kad pridengti tikrąjį reikalo motyvą. Vykdyti vienasmenes, ilgai puoselėtas ir nerealizuotas ambicijas ir tuo sukurti politinę-teisinę painiavą bei socialinę įtampą Ukrainos karo metu, yra neatsakinga. Nebent siekiama pasinaudoti patriotizmo banga karo metu, bet toks pasinaudojimas labiau primena propagandinį valdžios rėmėjų mobilizavimą, pagal rusišką „Našy“ variantą.

Apibendrinant, Seimo 2022 m. birželio 30d. priimtas įstatymas, kuriuo V. Landsbergis paskelbiamas valstybės vadovu 1990 – 1992 m., yra bandymas simboliškai pasisavinti istorinį kapitalą, patarnaujant vienam žmogui, ir dėl to ryžtamasi kelti politines, teisines, socialines painiavas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

17 KOMENTARAI

 1. Tokių pareigų tuo metu nebuvo. Tai kaip galėjo šis žmogus jas eiti ? Juk ne balandžio -oji, kad taip su šalies gyventojais būtų juokaujama ? Kad būtų atstatytas istorinis teisingumas – nutarimas turėtų būti atšaukiamas. Sportininkams, kurie nesąžiningai laimi varžybose – atimami apdovanojimai. Neteisingi teisėjai – nušalinami. Kaip bus pasielgta šiuo atveju – garbingumo klausimas.

 2. Apgailėtinas nežabojamos garbėtroškos farsas primenantis Brežnevo sovietų sąjungą. Skubos tvarka – priimamas niekam, išskyrus paranoiškai norinčiam, nereikalingas dokumentas ir tai atlieka KGB karininko dukra! Kaip dar labiau galima pažeminti Lietuvą?

  • patys savo rankom ir pažeminom. Kai demonstratyviai nenuėjom į rinkimus ir dėl to jautėmės vos ne pasaulio teisuoliais. O nuėjusieji išsirinko narkodilerių partiją, mg baltic kyšininkų partiją, persidažiusius užsislaptinusius 70-čiai metų ir t.t. Dabar tiesiog valgome pasekmes.

 3. Dar viena teisinė painiava vieno asmens tuščiagarbiškumui patenkinti. Teisinis nihilizmas nėra šiaip sau kuriamas. Visuomenė šimtmečiais atsimena tokius faktus. Bet gal būt ir dėl to yra daroma tam, kad tos visuomenės neliktų. O nauja visuomenė būtų įprojektuota Rusijos pasaulio modelį – absosiultų nihilizmą.

 4. Tas asmuo užsinorėjo pries mirtį įamžinti savo vardą, pasistatyti sau antkapį su įrėžtu savo vardu, panašiai kaip Nursultanas Nazarbajevas, Kazachstano prezidentas, pasivadinęs Astanos miestą savo vardu. Dabartinis Astanos miesto pavadinimas yra Nursultanas.
  Tokia dieduko didybės manija jokios garbės nesuteikia, bet daro didelę gėdą visai Landsbergių giminei. Tokia didybės manija parodo koks tuščias yra šis asmuo, parodo jo vertybių skalę. Gėda yra pačiam save girti, gėda yra pačiam sau ploti per savo pasirodymą, gėda yra pačiam sau rašyti panegirikas, pačiam sau kabinti medalius, gėda yra pačiam sau statyti didingus paminklus.

 5. Tu žmogau jau tuoj nužengsi amžinybėn, reikės netrukus stoti prieš Dievo teismą. Rūpinkis geriau ne sau paminklus pasistatyti šioje žemėje, bet kaip ti tenai štversi Dievo akivaizdoje. Geriau skirk jėgas gailėtis už savo nuodėmes ir atlyginti visiems, ką esi nuskriaudęs

 6. Dar nesuprantate? Konservai padarė senį ,,vadovu“ tam, kad galėtų skelbti apkaltą Nausėdai ir į jo vietą pastatyti kagėbistę Grybauskaitę. nes jei prezidentu liks Nausėda, savivaldybių ir Seimo rinkimuose Landsbsergio gaujai amen.

 7. Landsbergyno gaują galima ir reikia pašalinti jėga. Nes vokiečių atseit ,,nato“ pajėgos Lietuvoje – tas pats, kas ir rusų okupantų armija. ir vokiečiai su rusiasi tikrai yra susitarę dėl Lietuvos okupacijos. Ir vokiečiai su rusais apmoka landsbergyno naujai sukurtą kgb – pažiūrėkite, kiek rusiškų pavardžių Lletuvos VRM struktūrose.

 8. Dar belieka iš fotografijų ir filmuotos medžiagos pašalinti Ozolą, Prunskienę, Tomkų, Antanavičių, Medalinską, Marcinkevičių, Vaišvilą, Vilką, Juozaitį, kurį dėdulė pirmą pradėjo skersa šikine stumti iš savo kreivo takelio ir dar šimtus kitų. Ir tam veiksmui kegebe veterano fantazija nepritrūktų „argumentų“

 9. Koks morališkai teisingas būtų p. V.Lansbergio pasakymas: Nereikia man tos jūsų šlovės. Ateities kartos pačios sudėlios taškus…
  Tačiau matome kitokį paveikslėlį, kai gerb. Lansbergis net pareiškia, jog pagaliau atstatyta istorinė tiesa.
  Žinote, buvau ilgametis V.Lansbergio šalininkas, konservatorių rinkėjas, tačiau tokie, o ir ne tik, buvusio pirmininko veiksmai, konservatorių partijos suliberalėjimas mane papurtė iš esmės. Bent jau ačiū už tai.

   • Taip, gal reikia pradėti klausti garsiai, už kokius nuopelnus „patriarchas“ Gabrielius Landsbergis (senelio tėtis) kaip 1941 vyriausybės narys Stalino nuteistas myriop, grįžta į Lietuvą ir apdovanojamas postais ir būstais?

 10. Vyt. Landsbergis faktiškai buvo atkurtos nepriklausomos valstybės vadovas, ir nėr ko čia politologams išvedžioti. Jis jau įrašytas į istoriją, ne tik Lietuvos. Jį žino visame pasaulyje. O lietuviai pavyduoliai negali pakęsti, kad kažkas svarbesnis už juos.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte