Br. pranciškonas Paulius Vaineikis: priešinkitės valdžios beprotybei!

Brolis pranciškonas Paulius Vaineikis OFM savo feisbuko įrašu kviečia žmones priešintis vakcinacijai, galimybių pasui ir jungtis į maldos ir atgailos frontą.

„Mieli Lietuvos tėvai, mokytojai, gydytojai, sveiko proto žmonės! Priešinkitės šiai masinei valdžios beprotybei! Jus ir jūsų vaikus gina tarptautinė žmogaus teisė ir Lietuvos Konstitucija! Ignoruokite antikonstitucinį „galimybių pasą”!“, – tokiais žodžiais savo įrašą pradeda br. P. Vaineikis.

„Neleiskit skiepyti vaikų ir jaunimo, jeigu nenorit regėti masinių jų kapaviečių! Savo akimis regėjau tėvus kurie laidojo savo vaiką po „nekalto” reklamuoto COVID – 19 skiepo!“, – toliau rašo pranciškonas. Šie jo žodžiai sukėlė aršias diskusijas įrašo komentaruose. Savo pasipiktinimą dėl br. P. Vaineikio skleidžiamos informacijos išreiškė Kretingos Viešpaties Apreiškimo parapijos vikaras br. Rolandas Taučius OFM ir diakonas Nerijus Čapas.

Toliau br. Paulius paragino: „Kviečiu jungtis į visuotinį Maldos ir Atgailos frontą!

Kas galit prieikit išpažinties, bent sekmadieniais dalyvaukite šv. Mišiose ir priimkite Komuniją! Tie kurie galite kasdien melskitės rožinį, prašykit, kad jūsų klebonai, kunigai bent valandai išstatytų Švč. Sakramentą adoracijai! Kas galite pasninkaukite!“

Savo įrašą pranciškonas baigė primindamas apaštalo Paulius Laiško efeziečiams eilutę: „Mes kovojam nebe su „kūnu ir krauju, bet su šėtonu – kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose” (Ef 6, 12).

Primename, kad kontroversiškais pareiškimais garsėjančiam pranciškonų kunigui ordino vadovybė yra uždraudusi bendrauti su žiniasklaida.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

42 KOMENTARAI

 1. Brolis Paulius kalba ne kontroversiškai, bet atvirai, vadovaudamasis Evangelija. Jo žodžiuose nėra prisitaikėliškumo, melo ar veidmainystės. Jis nesiekia jokios naudos, priešingai, dėl savo tiesiakalbystės, primenančios pirmųjų amžių krikščionis, sulaukia aršaus bendrabrolių ir kitų dvasininkų puolimo. Tai labai neteisinga. Tačiau kas persekiojo Jėzų, kas papirko Judą, kas sukurstė liaudį, prieš Tą, kuris pats buvo Tiesa ir Gyvenimas? Ir kas dabar pirmieji pultų ir pasmerktų Dievo Sūnų, jei Jis sumanytų pasirodyti ir vėl mokyti žmones? Nesunku įsivaizduoti … Brolis Paulius kaltas, kad yra Tiesos pusėje. Neįtikėtina, kaip istorija kartojasi …

 2. Apreiškimas 13:17 LBD-EKU
  kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus.

 3. su visais komentarais, ypač 1-ojo Anonimo. Taip, ko gero, pasirodęs Kristus su visu savo mokymu būtų rūsčiai smerkiamas, pačiu geriausiu atveju – ignoruojamas, išstumtas į paribius. Skaudu, kad piktojo dvasia įsisukusi į dvasiškių tarpą. Skaudu dėl išdavystės. Bet ką darysi? Tokia jau žmogaus širdis – susiskaldžiusi nuo pat Pirmųjų tėvų laikų. Ir kokia malonė, kad atsiranda nesusiskaldžiusios širdies žmonių. Pagarba br. Pauliui.

 4. Skiepas per prievartą, po to QR kodas, be kurio niekas greitai negalės nei pirkti, nei parduoti, nei mokytis, nei pas gydytoją eiti. Ir svarbiausia, kad greitai neskiepytų ir į bažnytėlę neįleis:)
  Į Dangų veda siauras kelias, o ne platus – visuotinė vakcinacija ir visuotiniai QR kodai, kaip gyvuliams,
  Netikras pranašas Bergoglio vis ragina skiepytis, nors tai visiskai ne jo kompetencija, bet norintys šiltų vietų, karjeros ir patogaus gyvenimo dvasininkai seka paskui jį, kartu su jiems pataikaujančia minia.
  Evangelija yra gyva ir kaip prieš 2000 metų aukštieji kunigai su minia nukryžiavo Jėzų, taip ir dabar jie pasirinko ne Viešpatį Jėzų, bet barabą-skiepą, o Jėzų atiduoda nukryžavimui. Vyksta mistinis Jėzaus nukryžavimas.
  Popiežius Benediktas XVI yra uola ant kurios laikosi Bažnyčia ir katechon’as (2tes 2.7), kuris sulaiko antikristą. Kai jis pasitrauks iš Romos arba iškeliaus pas Viešpatį, atsivers pragaro vartai, bus pakeistos Šv. Mišios, jose nebeliks Jėzaus Kūno ir Kraujo tik masoniška meilė, lygybė ir brolybė. Prasidės antikristo valdymas, kuriam dabar visi ruošiami skiepu ir QR kodų pagalba.
  Nenorintiems skiepytis irgi reikia ruoštis… mirti už Kristų, nes Apr 20:4 rašoma, kad tokiems bus nukirstos galvos 🙂
  Kai pakeis šv. Mišių auką, Viešpats Jėzus iš tabernakuliu persikels į tuos, kurie Jo neišdavė, kurie išsižadėjo pasaulio malonumų ir pasaulio garbės, viską paaukodami dėl Viešpaties ir jie tuomet taps gyvieji tabernakuliai. Juose gyvens Viešpats su Kūnu ir Krauju, Siela ir Dievyste ir darys per juos stebuklus, gydys žmones, evangelizuos ir nelengva bus juos įveikti. Ir tokiu bus 144 000 visame pasaulyje.
  Ačiū nors vienam kunigui, kuris nebijo kalbėti TIESĄ ir labai gaila daugelio kitų kunigų ir vyskupų, pasirinkusiu skiepą-barabą.

  • Sakai, kad štai „Netikras pranašas Bergoglio“, nao tu tipo čia nori pasirodyti tikru pranašu. Neeee, eik su savo tradicionalistų šaika pas šunis ir ten liok, t.y. užsiimk skaldymu. Tamstelės lyderiūkštis lefebriukas pats paklausė šėtono patarimų ir ėmėsi skaldyti bažnyčia.
   Patarimas visiems, žiūrėkite, kaip br. Paulius daro. Jis nepuldinėja ir ne keikia nieko, net savo ordino brolių, bet kantriai priima visus kirčius ir toliau liudija TIESĄ, t.y. stovi Jėzaus tiesoje.

   • šitaip piktai puldinėti oponentą
    irgi ne sprendimas. Tik žmonijos priešą tuo džiuginate. Tarp kitko, man dabartinis popiežius irgi labai daug kuo įtartinas. Bet aš nieko nepulsiu ir neplūsiu, nes labai gerai žinau, kas tuo džiaugtųsi. Palauksime, pasižiūrėsime. Bet kokiu atveju – laikų pabaigoje karaliaus Kristus. „Jis gi turi karaliauti…“ pamenate?

 5. Vienas iš ortodoksų šventųjų pranašavo, kad joks normalus žmogus niekada negarbintų antikristo. Tam žmones reikia paruošti iš anksto.
  O dabar tai ir vyksta – Šv. Komunijos ėmimo į rankas, abortuotų vaikelių GMO injekcijomis, GP’ais ruošiami kūnai, į kuriuos galės vėliau įsikūnyti velniai, ir tada jau jie garbins savo šeimininką. Todėl paskui bus nesvarbu nei giminystė, nei draugystė – tėvai išdavinės vaikus, vaikai – tėvus, broliai – brolius, kaip ir parašyta Šventajame Rašte.

 6. Įveskite i google
  DR. ANTONIO SANCHEZ, UNIVERSITY OF SEVILLE: BERGOGLIO IS AN ANTI-POPE, BENEDICT NEVER ABDICATED!
  arba
  ПРОФЕССОР АНТОНИО САНЧЕС, ИЗ УНИВЕРСИТЕТА СЕВИЛЬИ: БЕРГОЛЬО — АНТИПАПА, БЕНЕДИКТ НИКОГДА НЕ ОТРЕКАЛСЯ ОТ ПРЕСТОЛА!

  • ant popiežiaus galima varyti ką nori, bet komentatoriaus komentarą nevalia kritikuoti? Na, neee. Neskaitau tavo ortodoksiškų paistalų ir pasilieku su popiežiumi Pranciškumi. Jo valia skiepytis ar ne, priimu jo nuostatas pagarbiai, bet labiausiai pritariu br. Pauliui Vaineikiui, ir lenkiuosi prieš jo nuolankumą.

 7. Būtina matyti šio laikmečio ženklus ir nepasiduoti jokioms provokacijoms.
  Tik aklas ir kurčias nematė, kad pirmiausiai buvo diegiama per visus galus baimė, melas, jokios informacijos nebuvimas, o galiausiai prievarta. Tai ar ne šėtonas su visa savo svita čia mums „vakcionuoja“?
  Dievo Dvasia niekada nebus ten, kur sudaroma baimės, melo ir prievartos atmosfera. Žmogus, kuris pats gyvena nuodėmėje ir toleruoja prieš kitą šiuos dalykus, savaime aišku, tokius dalykus priima, kaip savaime suprantamus ir teisingus, bei teisėtus. Tad šėtonui labai paprasta yra tokiais manipuliuoti iki susinaikinimo.
  Ačiū br. Pauliui, kad nebijo sakyti tiesos. Tik šis kunigas pirmasis ėmė atvėrinėti mums akis, pirmasis stojo tiesos pusėn, pirmasis pasakė „KARALIUS NUOGAS“

 8. kažkaip atsirado vilties. Akivaizdu, dar esama šviesių, padorių, neišgąsdintų ir neužzombintų asmenybių; tas pats pasakytina ir apie dvasininkus. Dar turime kuo didžiuotis ir kuo remtis. Gal praeis visas šitas slogutis kaip blogas sapnas. Jei būsime su Dievu, Jis mūsų neapleis.

  • vargseliai ibrido i politini pelkyna – be nuostoliu nepavyks issirioglinti i sviesa

 9. Broliui Vaineikiui
  Taip, mes kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, bet prie pradedant kovą, reikia nusistatyti orientyrus – kas yra tas priešas. Kaip jis pasireiškia?
  Brolis Kristuje kviečia žmones priešintis vakcinacijai. Atskirkime du dalykus: vakcinacija (skiepus) ir prievartą. Kas nori – tas skiepijasi, pritardamas popiežiaus paraginimui, o kas nenori – nesiskiepija, nes šis popiežiaus paraginimas nėra „ex catedra“ ir nėra neklystantis.
  Bet atleiskite man už pasipiktinimą šiais br. Vaineikio žodždžiais: „Neleiskit skiepyti vaikų ir jaunimo, jeigu nenorit regėti masinių jų kapaviečių! “
  Ar brolis Vaineikis bent kažką supranta medicinoje, ar tik triukšmauja? Va kur klausimas…
  Laimečiui dar vienas minusas.

  PS. labai palaikiau br. Vaineikio poziciją lgbt klausimu, bet jo veiklos tęsinys – man nesuprantamas…

 10. Ir nebus tamstelei suprantamas, nes esi ne toje dvasioje, kaip br. Paulius. Br. Pauliui yra Dievas pirmoje vietoje, o tau dievukas-vakcina.

  • Sakau, čia aiškiaregės davatkos susirinkę, kurios geriau už Dievą žino, kas teisus, kas neteisus, kas kam meldžiasi ir koks Asd dvasinio išsivystymo lygis.

   • tiesa pasakyta? Manau, kad geriau reikia įsiklausyti ką br. Paulius sako. Gal jis daugiau žino. Juk pranciškonų yra visuose pasaulio kampeliuose. Ar manote jie tarpusavyje nebendrauja, nesusisiekia? Todėl taip drąsiai ir kalba, nes daugiau žino.

   • Yra čia daug visažinių, negirdinčių ar nenorinčių girdėti kitų nuomonės. Labai greiti teisti ir sklebtis vienintelės teisingos pozicijos atstovais. Visa tai iš puikybės. Deja.
    Dieve, laimink juos.

   • Tai buvęs nusikaltėlis fašistinės Vokietijos. Vienas didžiausių šulų ir vadovų 1945 m., Niurnbergo proceso teisme, į klusimą „Kaip jūs privertėte Vokietijos žmones šitaip elgtis, priimti štai šitą“, jis atsakė “ Tai labai paprasta, neturi nieko bendro su nacizmu. Tiesiog, vienas dalykas, kurį valdžia turi padaryti norint valdyti žmones, tai yra BAIMĖ. Jūs turite rasti kažką, kas išgadins, įbaugins juos visus ir tada galėsite daryti ką norėsite“
    Kausimas, Asd, Skalsu ir visi kitiems bailiukams, kurie tirta iš baimės, o gal jus valdo pats šėtonas, bet to nesuvokiate?

   • Ai va, tos aiškiaregės davatkos dar ir aiškiausiai žino, kad Kausimas, Asd, Skalsu ir pan. valdo baimės ir šėtonas

 11. Baimė, žinoma, yra labai stipri emocija. Ir taip, ji gali pragaištingai užglušinti protą (1000 kartų matyta, net ir lietuviu liaudies pasakos esama apie tai…) ir šiaip pridaryti daug bėdų. Kad visų laikų visoms valdžioms tai buvo paranku, irgi nelabai nuneigsi. Aš apie kitą šėtono ginklą norėjau priminti – apie puikybę. Čia rimčiau. Klausykite, jeigu taip visiškai sąžiningai pažvelgus į save, ar nepasimatytų, kad ta puikybė, tas esminis velnio užkratas ir žmonijos pražūties laidas, įsismelkė ir į mūsų, čia rašančių, širdis ir protus? Juk iš esmės vyrauja vienas ir tas pats principas: AŠ TEISUS, O TU KVAILYS. Ir tai krikščioniškame portale! O jei pasižiūrinėji kitus portalus… apokalipsė.
  Kur dingo blaivus, sokratiškas požiūris į diskusiją? Kur elementarus dvasios nuolankumas, meilė artimui (budistai sakytų – atjauta)? Pagaliau tiesiog padorumas, inteligentiškumas šioks toks?
  Nieko nesmerkiu nė teisės tokios neturiu, tik labai skauda širdį. Kažin ar nesame ant pražūties ribos. Kaip norėčiau klysti.

  • Labai svarbu įvardinti visus savo vardais. Velnias labiausia nemėgsta būti matomas. Jis nori valdyti taip, lyg nedalyvautų, bet naudodamas žmogų savo įrankiu.
   Su Dievu yra kitaip. Kai Jį įsileidžiame į savo gyvenimą, tai iš Šv. Rašto galime skaityti daug atvejų, kai Dievas kreipiasi į žmogų vardu tam, kad žmogus pajustu, kad yra Dievo vedamas. O svarbiausia tai, kad Dievas žmogų užkalbinęs, jo neapleidžia ir labai aiškiai leidžiasi būti suvokiamas, patariantis, pamokantis ir taip einantis kartu. Dievo pasirinktieji, vedami iki galo.
   Taip buvo ir su br. Pauliumi Vaineikiu. Pasiklausykite jo liudijimo apie jo atsivertimą, kai Dievas leido suvokti, kad Jis pasirenka Paulių, kaip savo įrankį.

   • Kai pirmąkart klausiausi br. P. Vaineikio pamokslo, būtent tada jis ir pasakojo apie save, verkiau. Niekada niekas taip giliai nesuvirpino širdies, kaip tąkart. Iki šiol tai prisimenu. Supratau, kad šis žmogus nuoširdžiai myli Lietuvą ir žmones. Myli tiesą ir išdrįsta garsiai ją išsakyti. Gerb.Pauliaus nemėgsta tie, kurie nukrypę nuo sunkaus tiesos kelio ir bando prisitaikyti pasirinkdami lengvesnius takelius. Stiprybės broliui, mūsų palaikymo- šviesa ir tiesa mus telydi.

  • 100% pritariu > HG mintims.
   Dieve, atleisk mums, nes mes akli ir pasimetę avinai, kurie net nesupranta ką kalba ir ką daro.
   Ką galėjau tą išsakiau. kas suprato – suprato, kas ne – ne.
   Dieve, būk mums visiems gailestingas.

   • Tik norisi priminti, kaip dar neseniai buvo rašoma „gerb. Asd“, atsakant „gerb. Cha“ ir toliau komentaras. Kas nutiko? Tad, „Kur dingo blaivus, sokratiškas požiūris į diskusiją?….“
    Kaltų ieškoti neverta, nes aišku, kad šėtonas metė visas jėgas į skaldymą ir valdymą. Sena jo logika, nes kaip paprasta po to įžiebti neapykantą, nepasitikėjimą, įžeidinėjimus ir t.t.
    Manau, kad valdžia tikslingai, siekdama savo naudos, kas jau yra ne paslaptis, kuo greičiau panaudoti kuo daugiau supirktos vakcinos. Tad, suprantama, reikėjo girti paskiepytus, o nesusipratusius koneveikti ir juos pravardžiuoti. Logiška, kad anie skoloje neliko, taip prasidėjo tautos pjudymas. Tik, kaip dažnai nutinka, nes lazda turi du galus, atsisuko prieš juos pačius daug stipresnis, atsakomasis smūgis. Moteriškoji vyriausybė nebe išlaiko šio krūvio, slapstosi, ėmėsi gudrių represijų, persekiojimo, draudimo mitinguoti, o galiausiai net pas popiežių puolė ieškoti patarimo.
    Viena aišku, kai viduje nėra Dievo Dvasios, tad iš kur pasiimti tos stiprybės? Per sunki našta, per sunki našta gležniems petukams. Tad, prieš eidami su nelabuoju obuoliauti, rimtai pamąstykime, ar užteks jėgų neturėdami Dievo palaikymo. Na, šėtonui nė motais, jam rezultatas nebe įdomus, jam reikia naujų suvedžiojimui tinkamų aukų.

 12. Dėkoju Dievui už br Pauliu! Joks ginklas, nukaltas tau pulti, nebus sėkmingas, liežuvį, kuris bylos prieš tave teisme, nugalėsi. Toks yra VIEŠPATIES tarnų paveldas, mano rankoje jų pergalė“,- sako Viešpats. Dievo palaimos br Pauliau.

 13. Džiaugiuosi, kad sisteminė žiniasklaida išplatino „Laikmetyje“ publikuota mano perspėjimo žinią Tautai apie covid-19 skiepo mirtiną pavojų žmonėms. Esu maloningai nustebęs A.Navicko liet.kalbos „išprusimu“, kuris gėdingai atleistas iš „bernardinai.lt“ dėl savo nesąžiningumo ir kuris mano fb įraše nesugeba atskirti kur baigiasi sakinys ir kur prasideda kita mintis. Nesugeba atskirti kai yra kalbama apie mažamečius vaikus ir jaunimą ir kai kalbama apie tėvus, kurie laidoja savo VAIKUS!
  Gedulą išgyvenantiems tėvams, dėl savo mirusio sūnaus ar dukros sakome „negera kai tėvai laidoja savo vaikus“.
  Tikiuosi, kad apsimelavusi sisteminė žiniasklaida su A.Navicku priešaky kada nors atsiprašys LT žmonių už paskelbtą iškreiptą tiesą.

Komentarai neleidžiami

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte