Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas: jei bus sugriauta šeimos institucija, viskas bus sugriauta

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, ne kartą tiek savo pamoksluose, tiek feisbuko paskyroje pasisakęs prieš Stambulo konvenciją, tvirtina, kad Bažnyčia neužsiima politika, o kaip jai priklauso – rūpinasi žmonių gerove. „Bažnyčiai svarbiausia žmonių laimė ir gerovė, o ne politikavimas“ – įsitikinęs vyskupas.

„Laikmetis“ pasiteiravo vysk. J. Kaunecko apie šiuo metu Lietuvos visuomenę skaldančius klausimus. Vyskupas, paklaustas apie plačiai nuskambėjusią kun. Algirdo Toliato istoriją, nusistebėjo dėl piktos reakcijos prieš kunigą. Kaltinimus, kad Bažnyčios dvasininkai užsiima politikavimu ir noru daryti įtaką bei kontroliuoti visuomenę, vyskupas pavadino nesąmone. „Gyvename ne viduramžiais. Bažnyčia tik skatina nepasiduoti nuodėmei ir bando žmones apsaugoti. Tačiau pagrindinė Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo mintis – neapykantos prieš kitą žmogų negali būti, bet Bažnyčia priešinasi nuodėmei.“  

Pasak J. Kaunecko, konvencija siekia įteisinti socialinės lyties sąvoką mūsų gyvenime. „Žmonės turi žinoti, kas yra stengiamasi padaryti per Stambulo konvenciją. Socialinės lytys yra kuriamos dirbtinai, ir žmonėms reikia tai suprasti. Tuo tarpu daugybė mokslininkų sako, kad lytinio tapatumo problemos yra tik psichologinės. Jei būtų ratifikuota konvencija, keistųsi švietimas. Juk užsienyje mokyklose jau dabar vaikams sakoma – pagalvok, gal tu nori būti mergaite, o gal berniuku. Vėliau daromos lyčių keitimo operacijos, griūna žmonių gyvenimai. Reikia, kad žmonės suprastų, kad tai yra daroma dirbtinai“.

Vyskupo nuomone, šis klausimas yra daug platesnis nei politika, nes kalbama apie problemas, kurios iškyla atsisakius tradicinės moralės. Ganytojas nurodė pavyzdžius, kai po gyvenimo nesantuokoje žmonės patiria dramas, susiduria su teisiniais ir turtiniais iššūkiais. J. Kauneckas minėjo situacijas, kai poroms išsiskyrus viena iš pusių netenkdavo oraus pragyvenimo ir iškildavo keblumų auginant bendrus vaikus. „Kokia bus tų vaikų ateitis? Kokia bus tų žmonių ateitis? Sugyventiniai išeina kitur, o vienas jų lieka be nieko, be jokio turto. Nesirūpinama vaikais. Paskui reikia daryti žygius, kad gautum teises į savo vaikus. Ar galima tai toleruoti? Griežtai turime prieš tai kovoti“ – kalbėjo vyskupas.

Pasiteiravus vyskupo apie Seime ruošiamus įstatymų projektus, kurie keistų šeimos sampratą, jis išreiškė viltį, kad tokie pasikeitimai neįvyks. „Turiu vilties, kad Konstitucijoje aiškiai apibrėžta šeimos kaip vyro ir moters sąjungos samprata, nebus pakeista. Reikia, kad žmonės suprastų, kad jei bus sugriauta šeimos institucija, viskas bus sugriauta. Tokie klausimai kaip vienalytės partnerystės turėtų būti sprendžiami referendumo būdu, nes kalbama apie Konstitucijos keitimą“ – mano J. Kauneckas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

20 KOMENTARAI

 1. va kaip tik vakar garbingos šeimos žmogus, visuomeninis veikėjas, pasisiūlė man save į gyvenimo atrama. pasakiau kad jau turiu viena atramą, tai įtikinėjo kad keletą atramų geriau ir turiu neleisti laikyti save nuosavybė, nes visi taip gyvena ir esa laimingi..

  • Jūs pasielgėte kaip garbinga moteris. Ir toliau taip laikykitės. Tegyvuoja tradicimė moralė 🙂

 2. Homoseksualumo tema šiandienos pasaulyje – tai labai sunki, gili ir politinė tema. Tai nėra asmens laisvės, asmens lytinės pasirinkimo tema, kaip ją jie bando pateikti ir interpretuoti. Homoseksualumo propagavimas – bandymas giliai pakeisti žmogaus prigimtį ir žmogaus etiką, sukurti naują žmogų. Palaikantys šį tikslą, puikiai suvokia jo paslėptą tikslą: paversti žmones nesaugiomis, nestabiliomis, abejingomis būtybėmis, kurias lengvai galima būtu valdyti, nes jie tiksliai nebežinos, kas jie yra, kokia jų lytis: vyras ar moteris.
  Visiems turi kilti klausimas – kaip galima atimti iš žmogaus pagrindinę bazinę tapatybę, kurį yra priskirta asmeniui nuo pirmos užgimimo sekundės. Būtent bazinę, pirminę ir esminę: lyčių tapatybė, seksualinė tapatybė – vyrai ar moterys. Nuo vaikystės, vienaip ar kitaip, mes per vidinius ir hormoninius procesus, psichologinius ir socialinius reiškinius pradedame save suprasti, kas mes esame. Mums sako, ir mes girdime, mąstome ir jaučiame, kad esame berniukai, mergaitės, bernai ir merginos, vyrai ir moterys. Ir tik po kiek laiko pradedame suvokti kitą tapatybės lygį, taip pat vieną iš pagrindinių etninę – savas esi grupėje ar ne savas. Juk gimstame jau iškart lietuviais, rusais, žydais, latviais, kinais, indais. Tradicijos mumyse išugdo religinį tapatumą, kuris labai yra susietas su žmogaus moralę ir suaugę priimame politinį, pasirinkdami poziciją: kairusis, centristas, raudonas, baltas, konservatorius arba be jokios.
  Homoseksualų smūgis nukreipiamas visais lygiais, ypač į pagrindinius identiteto lygius – religinį, politinį, etninį. Liberalus pasaulis savo kruvinomis revoliucijomis, karais, totalinėmis propagandos formomis, ištrindamas šiuose lygiuose ribas, pavertė visus mus į vartotojiškąją visuomenę. Liko dar vienas paskutinis, vienas rimčiausių – tai lytinė tapatybė. Šiandien vyksta atviras karas su etika, prieš kultūrą ir istoriją pasaulyje, ir kaip matome, pradedama nuo vaikystės. Tai vykdoma visose informacijos erdvėse, mokyklose, darželiuose, nežinant tėvams, piliečiams. Vykdomi už mūsų milijonus projektai, ruošiamos metodikos, leidžiamos atitinkamos mokymo priemonės. Ir jei tai tęsis, jei mums nepavyks, tada mūsų anūkai turės gyventi kitokiame pasaulyje. Štai kodėl kova su panašiomis interpretacijomis, yra kova už laisvę, žmogaus turinį, žmogaus protą, praeitį ir ateitį, o ne kova už homofobišką, šovinistinę dauguma. Negalima leisti, kad mus dirbtinai, per jėgą keistu, kovokime ir priešinkimės

  • Puikiai pasakyta. Kiekvienas privalome kovoti prieš bet kokią Žmogaus kūno ir sielos transformaciją.

  • Sakykit kaip norit, bet ne kunigams apie dorovę ir šeimą kalbėti. Pirma, jie patys šeimų neturi. Antra- šventinami į kunigus, pasižada laikytis skaistumo ( celibato), o kiek jų laikosi, vienas Dievas težino… Vieni pridaro vaikų, kiti prievartauja vaikus, dar nemažai kunigų tarpe yra homoseksualų, kurie vieni su kitais miega. Tai klausimas- kas jie tokie, kad pasakotų, kas yra tradicinė šeima, kas yra leidžiama ar neleidžiama??? Atsibuskit, tai yra verslas, politika ir dar velniai žino kas…

 3. Kunigas kalba apie kažkokias morales?
  Tai dzin tie visi karai sukelti krikščionybės sektantų per visą istoriją, dzin žmonių persėkiojimai, dzin tie visi pedofilijos skandalai (o kiek dar jų neiškyla viešumon…), ane?

  • O kad reikėjo Europai tuo metu gintis nuo milijoninių islamistų ordų, tai čia jau tik tarp kitko? Kryžiaus karai tais laikais buvo vienintelis būdas apsaugoti Krikščionybę nuo sunaikinimo. Išsilavink prieš šmeiždamas tuos, kurie tūkstančius metų jau kaunasi, kad Dievas ir jo Žodis triumfuotų!

 4. Rimtas ir pilnas rūpesčio dėl šeimos, Lietuvos, o ir viso pasaulio išlikimo straipsnis. Homoseksualai, vienalyčiai partneriai, lytinės tapatybės idėjos propaguotojai nemato problemos tradicinių moralinių vertybių praradime, nes jie jų jau neturi. Jei asmuo šiandien moteris, rytoj – vyras, poryt dar vienas iš 70-ies ar daugiau esamų lyčių atstovas, ir vis su skirtinga morale, tai galų gale viskas galima, jokių susilaikymų, o kas dar turi moralę, tai reikia jį nuversti. A ne? 🙂

 5. Kun 18,22
  22 Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas.

  Kun 20,13
  13 Jei vyras sugultų su vyru kaip su moterimi, abu bjauriai nusikalstų ir abu turi mirti.

  1 Kor 6,9-11
  9 Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai,
  10 nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.
  11 Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.

  Rom 1,26-27
  26 Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai.
  27 Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą.

  Jud 1,7
  7 Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui ne tokį kūną, lieka pavyzdžiu, kentėdami amžinos ugnies bausmę.

  • Apaštalas Paulius savo 1-mame laiške Korinto bendruomenei nemini jokių „homoseksualistų“. Taip ir klaidinami žmonės. Jei iškreipiami Raštai, tai kas per“ teisuolis“ čia rašinėja?

   • 9 Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai nei sanguliautojai su vyrais, 10 nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. 11 Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.
    Ištvirkavimas
    12 „Viskas man valia!“ Bet ne viskas naudinga! „Viskas man valia!“ Bet aš nesiduosiu pavergiamas! 13 „Valgis yra pilvui ir pilvas ­ valgiui“, bet Dievas sunaikins ir vieną, ir kitą. Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet Viešpačiui, o Viešpats ­ kūnui. 14 Prikėlęs Viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybe. 15 Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais? Nieku būdu! 16 Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja? Ir du taps, ­ sako Raštas, ­ vienu kūnu. 17 Taip pat, kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. 18 Sergėkitės ištvirkimo! Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui. 19 Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? 20 Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

   • Šventoji Dvasia per Krikštą apsigyvena mumyse, ir mes tampame Dievo šventove. Apaštalas Paulius rašo: „Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!“ (1 Kor 3, 16–17). Šią Dievo šventovę reikia labai branginti. Jei per nelaimę savo nuodėmėmis Šventosios Dvasios šventovę suniokojame, skubėkime ją atstatyti. Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk jose savo meilės ugnį!

 6. Neduok dieve,jei priimtų šią stambulo konvenciją,jau vaizduotėje matau tragišką lietuvos ateitį. Kas ateity? Sugalvos įteisinti partnerystę su šunimis,karvėmis…… Nenoriu,jog mano vaikai,anūkai,proanūkiai šitai matytų. Lauk vyti tuos iškrypėlius iš seimo!!!!!

 7. Tas ir yra baisiausia, kad visokių iškrypėlių būdavo jau senų senovėje, bet dabar jie bando faktiškai bando visuotinai primesti savo valią normaliems žmonėms ir dar sėdi aukščiausiuose valdžios struktūrose.

Komentarai neleidžiami

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte