Ortodoksų pasauliečių iniciatyvinė grupė: formuojasi nauja bažnytinė bendruomenė

Vasario 19 d. ortodoksų pasauliečių iniciatyvinė grupė paskelbė kreipimąsį į Lietuvos žmones, kurį skelbiame.

Vasario 17 d. Lietuvos krikščionys ortodoksai, kurie su viltimi laukia, kad mūsų šalyje bus atkurtos Visuotinio (Konstantinopolio) patriarchato parapijos, sulaukė pirmosios džiugios žinios.

Visuotinis patriarchatas paskelbė komunikatą, kuriame teigiama, kad buvo išnagrinėtos Maskvos patriarchato iš kunigų luomo pašalintų mūsų gerbiamų kunigų Vladimiro Seliavko, Vitalijaus Mockaus, Vitalio Dauparo, Gintaro Sungailos ir Georgijaus Ananjevo pateiktos apeliacijos ir vienbalsiu Šventojo Sinodo sprendimu šiems dvasininkams sugrąžintas bažnytinis kunigo statusas.

Be to, kaip rašoma komunikate, Jo Šventenybė Visuotinis patriarchas Baltramiejus I minėtus kunigus priėmė į savo ganytojišką globą. Be galo džiaugiamės, kad esame šio istorinio įvykio liudininkai ir Lietuvoje jau turime iškart penkis Visuotinio (Konstantinopolio) patriarchato kunigus.

Toliau laukia ilgas ir nelengvas kelias, nes iš vienos pusės Lietuvoje dar tik formuojasi nauja bažnytinė bendruomenė, iš kitos – nuo pat pirmųjų žingsnių susiduriame su liūdinančiu Maskvos patriarchato hierarchų informaciniu klaidinimu. Pirmiausia, bandant demoralizuoti tų krikščionių ortodoksų pastangas, kurie nebegali būti Rusijos Bažnyčios sudėtyje, nes jos aukščiausi hierarchai remia Putiną ir ideologizuoja nežmoniškas Rusijos imperines ambicijas, dėl kurių mūsų broliai ukrainiečiai praranda gyvybes. Rinktis kitą kanoninę Ortodoksų Bažnyčios jurisdikciją kai kuriems ortodoksams yra vienintelis būdas išlikti praktikuojančiais ortodoksais.

Todėl, krikščionims ortodoksams, laukiantiems Visuotinio patriarchato parapijų Lietuvoje, vasario 17 d. Komunikatas simboliškai siejasi su vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu – galimybe nevaržomai išpažinti ortodoksų tikėjimą. Mes – lietuvių, ukrainiečių, graikų, baltarusių, kartvelų, rumunų, rusų pasauliečiai – pasiryžę visapusiškai palaikyti ir remti mūsų gerbiamus kunigus bei kitaip prisidėti, kad Visuotinio patriarchato parapijos iš Viešpaties malonės Lietuvoje įleistų savo šaknis.

Tikime, kad Lietuvos žmonėms tai padės pažinti skirtingų tradicijų Ortodoksų Bažnyčios dvasinius lobius, kurie iki šiol mūsų šalyje buvo mažai žinomi. Maskvos patriarchate liekantiems broliams ir seserims Lietuvoje, kurie smerkia patriarcho Kirilo ir jį palaikančių dvasininkų ideologiją, esame atviri draugystei.

Nuoširdžiai dėkojame visiems žmonėms, kurie įvairiais būdais remia mūsų bendruomenės pastangas.

Laimink, Dieve, mūsų šalį Lietuvą ir suteik pergalę Ukrainai prieš Rusijos užpuolėjus!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

20 KOMENTARAI

  • Lietuva netikėtai įgijo labai rimtą sąjungininką – Konstantinopolio patriarchtą, o Rumunijos, Graikijos ir daugelio kitų šalių stačiatikiai pripažįsta Konstantinopolio patriarchatą aukščiausiu dvasiniu institutu taip, kaip mes, katalikai – Šv. Sostą Vatikane. Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje imtų kurtis Konstantinopolio patriarcho jurisdikcijos siekiančios stačiatikių bendruomenės. Lietuva privalo maksimaliai išnaudoti šitą paties dangaus duotą`progą.

 1. Gražu skaityti Lietuvos stačitikių kreipimąsi ir Dievo palaimos Kristaus vynuogyno darbininkams. O dabar apie vieną tokį ne visai paskutinės svarbos žemišką dalyką: išteitų, kad visi Lietuvos stačiatikių maldos namai, kurie yra statyti iki 1581 metų, yra Konstantinopolio patriarchato nuosavybė?

 2. Jei jie išties yra Kristaus vynuogyno darbininkai, tai pasistengs, kad nekiltų susipriešinimas, bet spręs visus nesutarimus su Maskvos patriarchato hierarchais, dialogo keliu. Tik tada avelės patikės, kad jie ne vilkai.

  • Su Maskvos patriarchais? O kodėl ne su Konstantinopolio patriarchais? Lietuvos stačiatikių bažnytinė bendruomenė įkurta dar tada, kai ir Maskvos stačiatikiai buvo pavaldūs Konstantinopolio patriarchui.

  • pradėkite karą? Klausimas, kas laimės? Pastatų atgavimo reikalavimas, tai tik godumo išraiška Ne pastatuose esmė, bet ar norima tarnauti žmogui. Kristus neatiminėjo pastatų iš ano laiko mokytojų, bet nešė Gerąją Naujieną ir tarnavo žmogui. Ortodoksų kunigai atgavę savo kunigystės galią, gali tarnauti ir be pastatų. Jei lietuviška valdžia nesuteiktų laikinųjų pastatų apeigoms, tai galima nuomoti ir taip didinti savo bendruomenės ratą. Gerai žinoma, kad Jėzus pažadėjo būti ten, kur yra du ar trys besimeldžiantys. Štai čia ir pamatysime ko siekė nušalintieji kunigėliai, t.y. ar politikuoti, ar ieškoti tiesos, t.y. Jėzaus.

   • maskoliams nepasisekė provokacijos, t.y. lietuvaičiai neatsakė į jas smurtu. Jei Dievas neapleis, neleis ir čia paliktai penktajai kolonai ką nors suorganizuoti. Dievas yra ten, kur yra ramybė ir taikos dvasia. Tik taikiu būdu reikia priešintis blogiui.

   • Iš tikrųjų Lietuva laimėjo neeilinę pergalę – pagaliau yra tvirtas pagrindas aiškiai išspręsti, kaip Maskva nuolat zaunija – ,,spaudžiamų pravoslavų” klausimą. Aišku, dar visko pamatysime, bet iš esmės – išspręstas šimtmečius Lietuvai galvos skausmu buvęs klausimas.

  • Jei jau kalbate, tai kalbėkite protu ir nepaneigiamais faktais, o ne emocijomis. Pagrįskite savo poziciją argumentais. Kodėl sakote taip abstrakčiai – XVI amžiaus? Nurodykite tikslius metus ir pasakykite, kodėl būtent tokius metus nurodėte.

  • dar labiau papiktinkite visus tikinčius rusakalbius? Neužtenka, kad jau ir taip neapykantos lavina pasipylė ant jų, tai dabar su maskolių pagalba reikia jiems paversti gyvenimą pragaru Lietuvoje? Manrods, kad bet kokia kaina siekiama išprovokuoti neramumus. Ar visa tai ne maskvos užsakyta?

   • Kad Maskva užsakė Inokentijui ir Amvrosijui kelti sumaištį tarp Maskvai pavaldžių stačitikių – tas tikrai taip.

   • Pritariu. Tik klausimas – ar tai Lietuvai yra naudinga, ar tai yra eilinė provokacija su toli einančiomis pasekmėmis? Tipo, gal reikia vaduoti savuosius?

   • visa esmė tame, kad problemą sukūrė būtent ,,savieji” – Inoketnijus ir Amvrosijus nemokėjo išspręsti klausimo taip, kad būtų naudinga abiems šalims. Bet svarbiausia – ,,savieji” problemą susikūrė ne kam kitam, o patys sau. Dabar yra pagrindas Konstantinopolio patruarchato jurisdikcijos klausimą kvestionuoti visu rimtumu – aišku, prieš tai suderinus pozicijas su Konstantinopolio patriarchatu. Jeigu Inokentijus ir Amvrosijus viską būtų nuleidę negirdomis, nežinia, ar Konstantinopolio patriarchatui pavaldi Lietuvos stačiatikių bendruomenė būtų taip greitai susikūrusi ir ar išvis kada nors būtų suskūrusi. Lietuvai tai dar ir kaip naudinga, čia yra neeilinė Lietuvos diplomatijos pergalė. Ar Lietuva turi savo diplomatinį atstovą Konstantinopolio patriarchate? – jeigu ne, tai kaip tik dabar puiki proga sukurti šią Lietuvai itin svarbią diplomatinę misiją.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte