Nevyriausybinės organizacijos persekiojamos už kontraceptikų nepilnametėms kompensavimo kritiką

Šalies nevyriausybinės organizacijos VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ ir Ateitininkų federacija išplatino pareiškimą, kuriame teigia, kad sulaukė spaudimo dėl savo pozicijos kontraceptinio preparato Levonorgestrel kompensavimo paauglėms klausimu.

2020 m. balandžio 21 dieną buvo priimtas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtrauktas vaistinis preparatas Levonorgestrel, t. y. į moters gimdos ertmę dedama intrauterinė sistema (hormoninė spiralė). Šio vaistinio preparato charakteristikose nurodoma, kad jis nerekomenduojamas negimdžiusioms moterims, o preparatą registruoti siūliusi Lietuvos ginekologų ir akušerių asociacija nepateikė patikimų klinikinių tyrimų, leidžiančių kalbėti apie šio vaistinio preparato saugumą nepilnametėms, tačiau įsakymu buvo numatyta 15 – 20 metų merginoms jį kompensuoti 100 proc.

Šis įsakymas Lietuvoje sukėlė diskusijų audrą, o grupė organizacijų ir specialistų paskelbė viešą kreipimąsi, kuriame buvo argumentuotai teigiama, kad sprendimas kompensuoti Levonorgestrel yra nepagrįstas, duomenys, pateikiami siekiant įrodyti šio preparato kompensavimo būtinumą, yra naudojami neetiškai, o priemonei numatytos išlaidos yra finansiškai ir morališkai nepateisinamos. Be to, siūlomas teisinis reguliavimas būtų sudaręs prielaidas paskirti ir įdėti spiralę nepilnametėms merginoms be jų tėvų žinios ir sutikimo, taip pažeidžiant Konstitucijoje įtvirtintą tėvų ir globėjų teisę nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Visuomenėje kilus abejonių sprendimo pilnai kompensuoti kontraceptinę spiralę paauglėms pagrįstumu, 2020 m. rugpjūčio 23 dieną Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, skirta įvertinti šio vaistinio preparato kompensavimo poreikį ir tikslingumą lytiškai aktyvioms paauglėms. Į darbo grupę buvo įtraukti pora viešą pareiškimą pasirašiusių organizacijų atstovų.

Tačiau darbo grupė savo funkcijos neatliko. Dėl galimo interesų konflikto (į darbo grupę įtrauktos organizacijos, kurių nariai aktyviai dalyvavo siūlydami kompensuoti Levongestrel), padarytų procedūrinių pažeidimų, darbo grupės suformulavimo tikslo ignoravimo bei per siaurai formuluojamos darbo grupės išvadų apimties (neleidžiant nagrinėti ir diskutuoti dėl svarbių teisinių ir medicininių aspektų) šeimų ir tėvų nevyriausybinių organizacijų atstovai sustabdė savo dalyvavimą joje, o Sveikatos apsaugos ministrui raštu pateikė surinktą medžiagą ir ja remiantis suformuluotą poziciją. Rašte nurodyta, kad susipažinus su preparato charakteristikomis ir terapinės vertės protokolu tapo akivaizdu, kad siūlomos priemonės veiksmingumą pagrindžiančių klinikinių tyrimų duomenų nepakanka. Siūlymas preparatą kompensuoti faktiškai yra valstybės lėšomis kompensuojamas neteisėtas klinikinis eksperimentas, kurio metu būtų tiriamos tokio preparato veikimo pasekmės.

Nevyriausybinių organizacijų atstovų išreikšta pilietinė pozicija kontracepcijos prieinamumo paauglėms klausimu tapo pagrindu jas skųsti, persekioti įsitikinimų pagrindu ir jų atžvilgiu organizuoti žiniasklaidos kampaniją tarptautiniu mastu.

2021 m. vasario 26 d. viešą pareiškimą pasirašiusios organizacijos gavo el. laišką iš Jungtinėje Karalystėje registruotos politinės svetainės openDemocracy.net. Juo reikalaujama per savaitgalį – iki kovo 1 d. vakaro – pateikti informaciją apie tai, kaip minėtos organizacijos naudoja iš įvairių fondų gautą finansavimą. Laiške pabrėžiama, kad openDemocracy.net susisiekė su viešą pareiškimą padariusias organizacijas remiančiais fondais ir juos informavo apie galimą skirto finansavimo naudojimą lobistinei veiklai.

„Toks openDemocracy.net elgesys vertintinas kaip siekis diskredituoti pareiškimą pasirašiusias organizacijas jų rėmėjų akyse bei kaip netiesioginis spaudimas pačioms organizacijoms. Organizacijų atstovams nežinoma, kas yra šio persekiojimo dėl įsitikinimų organizatorius, todėl viešai pabrėžiame, kad viešą pareiškimą pasirašiusios organizacijos juo išsakė savo pilietinę poziciją aktualiu viešojo gyvenimo klausimu. Ši pozicija atitinka organizacijų pasaulėžiūrą, o taip pat atitinka šioje srityje valstybės pasirinktą socialinės politikos strategiją lytiškumo srityje,“ – teigia nevyriausybininkai savo pareiškime.

Viešą pareiškimą pasirašiusių organizacijų veiklos ir finansinės ataskaitos yra viešos, o darbo grupėje dalyvavę organizacijų atstovai veikė visuomeniniais pagrindais ir jokio atlyginimo už tai negavo.

Toliau organizacijos rašo: „Remdamiesi visuotinai pripažintomis žurnalistinės etikos taisyklėmis bei Visuomenės informavimo įstatymu, pabrėžiame, kad viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus (VIĮ 22 str. 11 d. 1 p.). Atkreipiame dėmesį, kad visuotinai pripažįstama teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti apima ir teisę laisvai veikti savo turimų įsitikinimų pagrindu, nepažeidžiant kitų teisių ir teisėtų interesų. Todėl toks organizacijos openDemocracy.net elgesys vertintinas kaip pasirašiusių organizacijų persekiojimas dėl jų atstovaujamos pasaulėžiūros.“

Politinės svetainės openDemocracy.net savininkas yra 2004 m. įkurtas Atviros demokratijos fondas (Open Democracy Foundation for the Advancement of Global Education). Remiantis viešai prieinamais duomenimis, įstaigos veikla šiuo metu yra sustabdyta, o 2020 m. pajamos sudarė 2 JK svarus, nors organizacijoje dirba daugiau nei10 asmenų.

Vienas iš šios organizacijos išsikeltų tikslų yra naudojantis žurnalistinėmis priemonėmis kovoti su seksualinių ir reprodukcinių teisių samprata ir sklaida nesutinkančiomis organizacijomis. Kaip rodo 2019 m. organizacijos ataskaita, tuo tikslu buvo paruoštos publikacijos, kuriomis siekta diskredituoti įvairių JAV fondų teikiamą finansavimą krikščioniškoms organizacijoms Europoje, taip pat – sukelti įtarimą dėl Pasaulinio šeimų kongreso Veronoje finansavimo šaltinių.

„Taigi, tai – ideologiškai angažuota, galimai neskaidriai finansuojama organizacija, siekianti žiniasklaidos priemonėmis kovoti su jai nepriimtina pasaulėžiūra atstovaujančiomis organizacijomis. Esame įsitikinę, kad atviroje ir demokratinėje visuomenėje žiniasklaidos pasitelkimas šmeižtui, kenkimui reputacijai bei kitokios nuomonės diskreditavimui yra netoleruotinas reiškinys“, – baigia savo pareiškimą visuomeninkai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte