Minima Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės diena

Rugsėjo 26-oji – Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės diena. 1955 m. rugsėjo 26 d., prieš 67-erius metus, ji mirė Chabarovsko krašte, kalėjimo ligoninėje, kur buvo palaužta fiziškai ir dvasiškai, visiškai besibaigiant bausmės atlikimo laikui. Palaidojimo vieta nežinoma (spėjama, jog Chabarovsko prieigose).

Kauno arkivyskupijoje Adelės Dirsytės paskelbimo palaimintąja byla Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu pradėta 2000 metais, švenčiant Didįjį krikščionybės jubiliejų.

Rugsėjo 26 d. 18 val. šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Po šv. Mišių – prisiminimų vakaras.

Apie patiriamas malones Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ar Elenos Spirgevičiūtės užtarimu kviečiama paliudyti raštu ar žodžiu arkivyskupijos kurijai el. p. kurija@kaunoarkivyskupija.lt, tel. (37) 40 90 26 bei melsti jų paskelbimo palaimintosiomis.

Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė yra katalikė, pasaulietė, ateitininkė, mokytoja. Apkaltinta antisovietine veikla, 1946 m. buvo nuteista 10 metų kalėjimo ir 5 metus tremties. Būdama tremtyje stiprino kitų kalinių dvasią, mokė jas melstis, neprarasti vilties ir tikėjimo.

Adelė Dirsytė yra garsiosios tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“, rašytos tremtyje ant beržo tošies ar cemento maišų, autorė. Ši maldaknygė, jos vienintelis egzempliorius, per stebuklą pasiekė JAV. 1959 metais buvo išspausdinta Putname ir pasklido po pasaulį. Išleista 14-a pasaulio kalbų. Tai didžiausiu tiražu pasaulyje pasklidusi lietuviška knyga.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

2 KOMENTARAI

  1. Mes greitai nusilpome ir po vienos komisijos mus nuvežė į distrofikų lagerį už 6 km. .. Žiemą varydavo į kalnus nešti rastų apkūrenimui… Kareiviai visuomet kreipdavo dėmesį į Adą… Ją statydavo į kraštą, ant pečių uždėdavo sunkesnį rąstą, kad ji parpultų. Ada buvo tada labai nusilpusi, mes viską matėm ir ją vis pastatydavom į vidurį. Tą žiemą nušovė ukrainietę mokytoją, ji parpuolė su rąstu… tą patį norėjo padaryti su Ada, bet mes tą gerai žinojom. Grįžusios iš 6-tojo kilometro vėl dirbome prie statybų. Dirsytės nekentė brigadininkės rusės, nes jos buvo užverbuotos. Jos ir poilsio laiku surasdavo kokį darbą, kad ji negalėtų pailsėti… Ją dažnai kviesdavo tardytojas, o po to – visuomet į karcerį. ten ją daužydavo budelis. Nuėjusi į pirtį matydavau vis naujas dėmes ant jos kūno… Grįžtant iš darbo Dirsytę pašaukė konvojus ir nuvedė į karcerį. Aš megzdavau nosinukes su adata, pasiėmiau vieną ir nubėgau pas Adą, sargyboje stovėjo mongolas. Jis paėmė iš manęs nosinukę ir leido perduoti maisto. Kai perdaviau maistą, ji pasakė, kad bušlate yra įsiūtos dvi kntgutės ir daug lapukų prirašytų maldų. Liepė man viską paimti, nes gali būti krata. Kai grįžau į baraką, krata jau buvo padaryta ir viskas buvo paimta, nieko neradau. Po darbo nubėgau į karcerį, bet manęs neprileido nė artyn. Kas trečią parą budėdavo gerasis mongolas ir jis perduodavo jai duonos ir tą, ką jai nunešdavom (šaliką). Kartą mongolas man pasakė „tavo močiutė jau išvežė“. Per visą žiemą jos nebuvo. Pavasarėjant prieina tas pats mongolas ir patymon sako „parvežė tavo močiutę“, pasakė kad karceryje, bet „jau išprotėjusi“. Po darbo nubėgome į karcerį. Kai pamatėm Dirsytę, labai nusigandome – plaukai nukirpti, visa susisukusi, purvina, sudžiūvusi, išblyškusi, po akimis juodos dėmės. Ji mus pažino, valgė truputi duonos, žuvies. Klausėm kur ji buvo išvežta, bet jos protas aptemo, akys pasidarė klaikios,… Mes išsigandom ir išbėgom. Vieną kartą atėjau -ji rami, sakė, kad buvo kažkokiuose požemiuose, buvo labai šalta, pirmą sykį mačiau, kaip rieda ašaros jos veidu, sakė ten labai žiaurūs tardytojai… kartą nuėjau pas ją, nes buvau gavus žuvies galvą; nors labai norėjau, bet nunešiau jai. Ji buvo rami… pasakė kad tuoj mirs, nes apleidžia jėgos.. prašė, kad pasimelsčiau į Dievo Motiną laimingos jai mirties. Po poros dienų vėl nubėgau į karcerį, žinojau, kad budi mongolas, jis man pasakė „tavo močiutę išvežė“. Nuo to laiko apie ją daugiau nieko nežinau.

  2. dar galima susitikti žmones, lageryje bendravusiais/kartu kalėjusiais/ su Adele Dirsyte.

Komentarai neleidžiami

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte