Marijampolėje baigėsi pal. Jurgio Matulaičio atlaidai

Liepos 18 d., sekmadienį, pagrindinę iškilmių dieną Marijampolės Bazilikoje sujudimas buvo iš ankstaus ryto. Dar kelios valandos iki šv. Mišių pradžios, o šventoriuje, Palaimintojo koplyčioje jau būriavosi piligrimai. Jie laukė katechezės ir šv. Rožinio maldos, kad galėtų susikaupti ir visos dienos iškilmėje dėkoti Viešpačiui už Palaimintąjį Jurgį – „ypatingą dovaną Lietuvių tautai ir Bažnyčiai“ (Popiežius Jonas Paulius II).

Ypač pradžiugino piligrimai iš Simno, kurie 40 km atėjo pėsti, skirdami savo misiją Palaimintajam, ir melsdami Jo užtarimo savo bendruomenei ir visiems tikintiesiems. Visa Bažnyčia tądien meldėsi, kad per pal. Jurgio šventumo liudijimą kuo daugiau širdžių atsivertų Dievo malonės veikimui.

Giedojo Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras, vadovaujamas Mindaugo Radzevičiaus.

Buvo dėkojama Viešpačiui šv. Rožinio maldoje už Palaimintąjį Jurgį ir klausomasi Kauno arkivyskupo emerito Liongino Virbalo SJ katechezės. Joje buvo prisimintas ypatingas Palaimintojo Jurgio gyvenimas ir darbai, jo meilė Kristui ir Mergelei Marijai, tarnavimas Bažnyčiai ir žmonėms. Pabrėžta svarbiausia misija – tarnystė, ne taisyklės ir jų laikymasis, bet principai. Tik principai veda link Dievo.

Prelegentas kvietė susimąstyti apie tokį kelią ir juo gyventi. Todėl verta prisiminti ir dėkoti maldoje už žmones, kurie gyveno su Dievu. O šiandien ypatingai reikia dėkoti už kelią, kurį mums paliko palaimintasis Jurgis Matulaitis. „Turime pavyzdį, turime kelią, belieka tik juo sekti ir eiti“, – sakė L. Virbalas.

Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ / Tomo Vitkausko nuotr.

Pradėdamas pagrindinę šios ypatingos atlaidų dienos dalį – jubiliejines Šv. Mišias, skirtas 150–osioms Palaimintojo gimimo metinėms, – vyskupas Rimantas Norvila padėkojo visiems tikintiesiems, gausiai susirinkusiems Bazilikoje, padėkojo Marijos radijo kolektyvui bei Lietuvos televizijai ir celebruoti jas pakvietė Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, kuris skelbė  ir homiliją. Koncelebravo Telšių vyskupas ordinaras Algirdas Jurevičius, kunigai iš įvairių dekanatų ir parapijų.

Homilijoje Vilniaus arkivyskupas minėjo pavyzdžius iš Izraelio tautos gyvenimo, kaip jie nenorėjo, kad vadovautų jiems Dievas, bet prašė skirti karalių. Nors buvo patikinti, kad karalius bus toks kaip visi, rūpinsis savo žemiškais reikalais, juos skriaus ir engs, kliausis ne Dievu, bet turės savo tvarką, norus ir įgeidžius, bus savų pagundų vergas, tačiau Izraelio tauta vis tiek reikalavo karaliaus. Šie savanaudiški valdytojai pridarė daug žalos Dievo tautai.

„Šv. Rašto ištraukoje matome, kaip Jėzui pagailo pasimetusių ir vienišų žmonių, kaip avių be piemens, ir Jis pradeda juos mokyti, pagal Dievo širdį ganyti. Toks yra ir Palaimintasis Jurgis, kuris atsiliepė į Jėzaus kvietimą ir tapo ganytoju pagal Dievo atvaizdą. Palaimintasis norėjo, kad ir kunigai būtų tokie ganytojai, kad persiimtų ir išsineštų iš seminarijos apaštališką dvasią. Tokių kunigų visais laikais, o ypač šiandien, laukia Bažnyčia. Kad mūsų ganytojai vaikščiotų priekyje, tarp ir už ganomųjų.

Priekyje – kad nurodytų kelią ir mokytų; tarp – kad jaustų, kuo gyvena žmonės, kad uždegtų pasauliečius, telktų ir vestų į darbą dėl Dievo garbės; už – kad padėtų atsiliekantiems, pavargusiems, sužeistiems, nepaliktų jų skendėti tamsybėse. Palaimintasis buvo tas tikrasis ganytojas, bet tai ne tik istoriškai“, – kalbėjo G. Grušas.

Baigdamas homiliją arkivyskupas pakvietė ypatingai nuoširdžiai melstis ateinančias dvi savaites, kad kuo daugiau širdžių atsiverstų į Viešpatį, kad sulauktume daugiau stojančių į seminarijas. Taip pat, kad stiprėtų Lietuvos šeimos. „Tai yra tas kelias, kurį nurodė mums Palaimintasis, išgirskime Jo žodžius, prašykime užtarimo ir su Juo ženkime pirmyn“, – ragino Vilniaus arkivyskupas metropolitas.

Po Šv. Mišių ėjome iškilmingoje Eucharistinėje procesijoje, kur be kitų vėliavų buvo nešamos dvi Palaimintajam skirtos: Pal. Jurgio ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vėliava, pasiūta ruošiantis Jurgio Matulaičio beatifikacijai, pirmą kartą procesijoje nešta 1987 liepos 12 d. ir palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos vėliava, pasiūta 2010 m.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai baigėsi agape Marijonų vienuolyno kieme, kurios metu sveikinimo žodžius tarė Seimo narys Andrius Vyšniauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis. Visiems už nuoširdų darbą ir dalyvavimą atlaidų oktavoje padėkojo vyskupas Rimantas Norvila ir marijonų vienuolyno vyresnysis kunigas Kęstutis Brilius, MIC.

Norintieji, kaip ir kiekvieną atlaidų dieną, dalyvavo pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldose Bazilikoje, o vėliau vyko į Palaimintojo tėviškę Lūginėje.

Šventovė rimsta, skirstosi paskutiniai piligrimai, bet neišsiskiriame. Mus jungia Palaimintasis, Jo žodžių ir darbų šviesa, Jo gyvenimo pavyzdys. Susitiksime ne tik kasdien, bet  ir vėl kitais metais: ta atlaidų šviesa, Palaimintojo tikėjimo ir meilės nušviesta, palydi mus ir laukia mintimis, darbais ir pasiryžimais sugrįžtančių kiekvieną dieną.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

2 KOMENTARAI

  1. Visi prelegentai kuo rūpestingiausiai stengiasi „nepastebėti“ labai svarbios palaimintojo Jurgio veiklos socialiniuose dalykuose. Tai jis buvo svarbiausias kun. Krupavičiaus ramstis vykdant žemės reformą, kuri leido Lietuvai atsistoti ant kojų ir sustiprėti tiek, kad dar ir dabar esame. Tai palaimintasis Jurgis, vadovaudamasis popiežiaus enciklika „Rerum Novarum“, padėjo sukurti krikščionių demokratų partiją, kuri, gavusi valdžią, dėjo demokratinės valstybės pamatus“ (Juos sėkmingai griovė valdžion po jų patekę socialdemokratai). Palaimintasis Jurgis palaikė visas veiklas, kurios padėjo įgyvendinti socialinį teisingumą darbininkams..Labai nepatogus tas Jurgis buvo tada, bet panašu, ir dabar ne ką geriau su juo…

  2. Matulaiti Vilniaus katedroje is sienos islupe, idejo mega cieplak biusta, mini versija Matulaicio patalpino salia antilietuvio bandurski mega stelos sonineje kiseneje.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis