Kun. James Martin SJ paskaita: mitais apipinta LGBT pastoracija

Balandžio 10 d. įvyko plačiai reklamuota jėzuitų kunigo James Martin SJ, rašytojo, vyriausiojo katalikiško žurnalo „America“ redaktoriaus, Vatikano sekretoriato komunikacijai patarėjo, nuotolinė paskaita „Kristus priima kiekvieną žmogų“. Šią paskaitą – pokalbį organizavo Vilniaus universiteto sielovados komanda. Prelegentas dalijosi savo tarnystės su LGBT asmenimis patirtimi ir atsakė į žiūrovams kilusius klausimus.

„Laikmetis“ jau rašė apie šio kunigo pastoracinės veiklos kontraversiškumą. Beje, ir pats paskaitininkas neslėpė šio savo pastoracinės veiklos aspekto. Jis prisiminė, kad 2018 metais Pasaulio šeimų susitikime Dubline santrumpa „LGBT“ buvo pirmą kartą pavartota viešame Vatikano pristatyme. Jo pranešimas šiame susitikime buvo patvirtintas Vatikano, tačiau prelegentas pastebėjo, kad buvo ir nepatenkintų žmonių, kurie surengė alternatyvią konferenciją „kitoje gatvės pusėje“.

Tai, anot Martino, tik reiškia, kad ši tema turi būti kuo plačiau diskutuojama Bažnyčioje. Žinoma, diskusijos Bažnyčioje yra būtinos. Tačiau kokiu pagrindu jos turėtų vykti? Martin įsitikinęs, kad „LGBT katalikai dažnai jaučiasi atskirti, ignoruojami ir netgi persekiojami savo pačių Bažnyčios“, kad „jie nesijaučia laukiami savo pačių Bažnyčioje, nekalbant apie persekiojimą ir smurtą, su kuriuo jie susiduria plačiojoje visuomenėje“.

Beje, pastarasis teiginys kelia daug klaustukų. Niekas neginčys, kad homoseksualūs asmenys susiduria su didele diskriminacija Afrikos žemyne, tačiau kur Vakarų civilizacijos kraštuose LGBT asmenys susiduria su smurtu? Kas galėtų įvardyti Vakarų liberaliosios demokratijos šalį, kurioje toks smurtas nesusilauktų baudžiamosios atsakomybės? Tad apie kokį smurtą plačioje visuomenėje kalba J. Martin?

Toliau Martin pasitelkė Šventą Raštą pritaikydamas jo interpretavimo metodiką ieškant įvaizdžių, kurie dabartyje atitiktų LGBT asmenis. Pavyzdžiui, samarietę, šimtininką ir muitininką Zachiejų jis traktavo kaip LGBT asmenų įvaizdžius. Tokia prieiga kertasi su bibline hermeneutika. Kad ir kaip stengtųsi Martin, bet Biblijoje net su žiburiu neįmanoma rasti eilutės, kuri kokiu nors būdu teisintų LBGT elgseną ar gyvenimo būdą.

Paprasčiausiai krikščionys susiduria su nauja socialine realybe, kuri reikalauja interpretacijos ir atsakymo. Martin atsakymas yra, kad homoseksualūs asmenys turi būti integruoti į Bažnyčią su visu ideologiniu užtaisu, nes jis yra įsitikinęs, kad „Beveik kiekvienas mokslininkas pripažįsta, jog žmonės (homoseksualai – aut. past.) tokie gimsta“. Kitoje vietoje savo paskaitoje jis primygtinai teigia, kad „gėjai ir lesbietės neatsiliepia į ideologiją – jie tokie gimsta“. Kuo pagrįsti šie teiginiai, taip ir liko neaišku, nes prelegentas nepateikė jokių mokslinių įrodymų. Ir tai suprantama, nes jų paprasčiausiai nėra. Iki šiol mokslas nesurado geno, atsakingo už homoseksualią orientaciją.

Negana to, 2019 m. Europos ir Jungtinių Valstijų mokslininkai, atlikę milžinišką pusės milijono genetinių profilių tyrimą ir paskelbė jo rezultatus mokslo žurnale „Science“. Tyrimo autoriai paneigė dešimtame dešimtmetyje išpopuliarintą teiginį, kad žmogaus lytinę orientaciją, panašiai kaip akių spalvą, lemia visagalis „homoseksualumo genas“. Jie pastebėjo, kad „iš genomo neįmanoma efektyviai nustatyti asmens seksualinio elgesio“. Tad Martin remiasi devyniasdešimtaisiais paplitusiu mitu, kuriuo jis siekia įtvirtinti savo mokymą ir pastoracinę veiklą. Todėl jis smerkia homoseksualaus elgesio pasikeitimo galimybę, ją savo paskaitoje pavadinęs „žalingais veiksmais“. Tuo pačiu Martin pasmerkia tuos tūkstančius homoseksualių krikščionių, kurie pasinaudojo terapinėmis programomis ir sugrįžo į heteroseksualią orientaciją, sukūrė šeimas ir šiuo metu gyvena laimingai.

Kun. Martin išreiškė didelį apgailestavimą, kad „LGBT asmenys yra išskiriami kaip vieninteliai nusidėjėliai Bažnyčioje“, „Kodėl apie vienintelius LGBT asmenis yra kalbama kaip apie nusidėjėlius?“ Žodis „vieninteliai“ ne kartą buvo minimas jo paskaitoje. Ir tai yra nesąžiningas manipuliavimas pastoracine ir sielovadine problema. Susidaro įspūdis, kad katalikų Bažnyčia nuodėme laiko tik homoseksualią elgseną.

Maža to, Martin kalba apie homoseksualų persekiojimą katalikybėje. Jis net išreiškė kartų nusivylimą, kad esą kitos krikščioniškos denominacijos „labiau priima LGBT asmenis – Katalikų bažnyčia vis dar kelyje“. Anot jo, išeitų, kad katalikai turėtų sekti kitų Bažnyčių pavyzdžiu keisdama savo doktriną pagal politinę darbotvarkę. Tačiau toks požiūris iš esmės reiškia, kad Bažnyčia turi gyventi pagal pasaulio dėsnius. Tik ar tokia Bažnyčia, nesiskirdama niekuo nuo valstybės ar nevyriausybinių organizacijų bus įdomi ir patraukli šiuolaikiniam žmogui?

Lieka klausimas į kurį Martin taip ir neatsako: ar Bažnyčiai įsileidus LGBT ideologiją homoseksualūs asmenys taptų laimingi ir išganyti? Lengva manipuliuoti meile, kaip tai daro Martin, primindamas nuvalkiotą sentenciją: „Ten, kur yra meilė, yra ir Dievas“. Po meilės vardu galima pakišti bet ką. Meilė be tiesos yra tik banalybė. Būtent tiesos ir pritrūko kun. J. Martin paskaitoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

30 KOMENTARAI

 1. Siūlau skaitytojams pasikaityti objektyvesnio ir išsamesnio, TV3 parengto, straipsnio, nes mūsų parašyto ir Laikmečio redakcijai atsiųsto straipsnio apie James Martin SJ, deja, nebuvo norima publikuoti..

  • tai ir užsiiminėja slidžiais, žinia kuo tepamais kanalais, o jaunimui patinka beveik viskas kas prieš tėvus, tradiciją, vyresnę kartą, pastoracines naujoves…o gal net tai naujos – leftistinės seksualinės revoliucijos pradžia mūsų šalyje???

  • Sveiki,
   Tikrai norisi ir laukiame Vyskupų konferencijos žodžio, Grušo komentaro. Ar tai ir toliau bus kiekvieno kunigo nesusipratimo reikalas, ką kviesti ir ką kalbėti, o juo labiau mokyti jaunimą? Dieve, meldžiu tiesos pažinimo kun Puzyniai, J. Martin. O mums tikintiesiems nesusiklaidinti ir likti vieningiems. GJK!

  • Gerb. kunige Eugenijau, Jūsų komandos atsiųsto paskaitos konspekto neskelbėme, kadangi jis prieštarauja mūsų portalo vertybėms. Tačiau paspaudę nuorodą skaitytojai gali susipažinti su paskaitos vaizdo įrašu.

 2. Siūlau skaitytojams pasiskaityti išsamesnio ir objektyvesnio, TV3 parengto, straipsnio, nes, deja, mūsų atsiųsto staipsnio Laikmečio redakcijai nebuvo norima publikuoti, o pasitenkinta tik savais išvedžiojimais.

  • Eugenijau, Tomas labai objektyviai išdėstė, to paties negalima pasakyti apie jūsų pastangas. Visai nesuprantama, kaip galima garbinti norą vyrui pratęsti giminę su vyru? Taip yra tokių kurie jaučia tokį norą, tačiau supranta jog tai yra beprotybė ir tai niekur neveda. Tokie žmonės nors ir kankinami skausmingų aistrų turi šviesų protą. Visiškas chaosas pasidaro, kai protu bandoma pateisinti tokį norą. Tada nutinka tai kas vadinama iškreiptu pasaulio vaizdu. Tada ignoruojamas tiek mokslas, tiek šventas raštas tiek bet kokia logika. Martin SJ nė kiek nesidrovi palaikyti tokį iškrypusį požiūrį ir netgi skatina jį. Taip tai liga ir negalima ligonių smerkti. Juk ir alkoholikas, kol nepripažįsta, jog jam reikia pagalbos tol bando savo priklausomybę neigti ir gyvena savo iliuzijų pasaulyje. Ir dažnai sunku juk pasakyti „žmogau, juk tu save žudai“, tačiau to nepasakius auginamas iliuzijų pasaulis. Taip pat tokie Martin SJ ir tavo Eugenijau sukti pokalbiai tik didina šių nelaimingų žmonių norą pasilikti iškreiptame pasaulio vaizde.

  • Kad nelabai tas TV3 publikuotas tekstas objektyvus. Ir išsamumu nepasižymi. Ir klaidų jame apstu. Net ir tokių, kurios Šventą Raštą iškraipo ir tampa ženklu, kad kalbantieji/rašantieji nėmaž į jį nesigilina… Keista, kai Zachiejus kažkodėl tampa Zachariju – ir M.James paskaitoje, ir TV3 publikuotame „objektyvesniame“ tekste. Ne kažin kaip tas atrodo… Ir patikimumo paskaitų ir straipsnių autoriams nesuteikia. Tada ir kalbėjimas Bažnyčios vardu tampa itin problemišku… Svarbiausia neklaidinti žmonių ir pačių savęs, nes tiesos sakymas yra pati tikriausia meilė. Meilė, kuri gali dovanoti Amžinybę, o ne laikiną ir netvarų priėmimą. Priimti – tai mylėti tiesoje. Į tą ir yra kviečiama Bažnyčia. Tam ir Jėzus kvietė – eiti ir daugiau nenusidėti.

 3. Šis “deja” manau nėra nuoširdus. Pagal tokią logiką apie pvz. Kim Džonguną išsamiausias ir objektyviausiai parašytų….Kim Džongunas. Nesijauskite nuskriaustais SJ 😉

 4. Negi prelegentui ir jį pakvietusiems katalikams nėra žinoma, kad Bažnyčios Mokymas negali būti pakeistas taip, kad naujas teiginys būtų priešingas anksčiau buvusiam? Tarkim, kad, kaip nurodyta Katalikų Bažnyčios Katekizme, homoseksualūs intymūs santykiai yra netvarkingi. Pakeitimo negali padaryti nei popiežius, nei vyskupų susirinkimas. Jeigu kas bandys tai daryti, tai pats save atskirs nuo Bažnyčios, kadangi keis, tai ko neįmanoma keisti ir tuo pačiu skleis ereziją. Tai ar pasiūlymų taip keisti Bažnyčios Mokymą (tarkim Katekizmą) skleidimas nėra erezija? Ir kaip pagal Bažnyčios kanonus turi būti elgiamasi su katalikais, kurie skleidžia erezijas?!

 5. Galvoju, kiek sielų nukreipiama nuo išganymo kelio dėl tokios tėvų jėzuitų Eugenijaus ir James „sielovados“. Abu įgnoruoja tikėjimo tiesas nurodomas ir apaštalo Pauliaus, ir Apreiškimo knygoje, ir Bažnyčios tradicijoje. Abu kalba taip tarsi homoseksualūs santykiai neturi jokių pasekmių žmogaus išganymui. Ir kuo tai nėra mažutėlių papiktinimas?

  • Galvoju ir sunku suprasti kokiais motyvais vedami šie žmonės taip elgiasi, yra 2 variantai:
   1. Jie patys suinteresuoti „legalizuoti“ tokius santykius, greičiausiai jiems tai naudinga, galbūt patys tai praktikuoja.
   2. Jie mano darą gerą dalyką ir tokiu būdu padeda „vargšams“ ateiti į Bažnyčią. Tai yra iš esmės pritaria katekizmui ir Šv. Raštui, tačiau garsiai (bent jau tiems „vargšams“) to nesako ir tikisi, jog šie žmonės patys „susipras“. Nežinau ar galima tokiais suktais būdais tai daryti? Na galbūt.

 6. Matau ta LGBT nenugalima nora nesti sumaisti i zmoniu galvas. Jau ir jezuitai tam pritaria? E.Puzynia, budamas VU kapelionu irgi knisa smegenis jaunimui. Kur ziuri kiti jezuitai ir arkivyskupas Grusas? Ar nemato ka isdarineja ponas kapelionas, stumdamas baznycios mokymui priestaraujancias tiesas?

 7. Pasidomėkit dėl kokių baikų šis ordinas,jau yra buvęs panaikintas bažnyčios istorijoje,bet vėliau vėl išlindo,tai yra daugiau nei kraupu,ką jie pridarė pietų Amerikoje ir kitur.

 8. isties sia tema net yra pastatytu filmu ir nebutinai, kai kas sako, kad cia issigalvojimai… cia jau nuo seno kai kurie sj turi sita beda, kuri neatrodytu, jog traukiasi. O jeigu dar butu galima paklausyti, ka ir kiek sia tema yra pasakojes tevas Stanislovas…tai jau visai idomu butu.

 9. Daug yra nesusituokusių porų arba turinčių tik civilinę santuoką, kurie eina į Bažnyčią melstis, nors jie negali priimti komunijos ir jų niekas iš Bažnyčios neišvaro. O kai kurie homoseksualai nori ištvirkauti, demonstruoti savo genitalijas, skleisti ištvirkimo propagandą ir dar, kad Bažnyčia tai pateisintų. Kas jiems draudžia neištvirkauti ir kas trukdo eiti į Bažnyčią melstis? Seniau Lietuvoje buvo daug neištekėjusių merginų, kurių vyrai nepasirinko, bet jos nepuolė ištvirkauti, o gyveno savo vienišą, ramų gyvenimą, ėjo į Bažnyčią, meldėsi.

  • Prie ko čia Jėzuitų ordinas? Visokių yra visuose ordinuose. Bažnyčia ir yra ta, kur yra blogų ir gerų. Jei jaučiatės geresni už bloguosius, tad savo pavyzdžiu ir kantrumu padėkite silpnesniam atsilaikyti prieš velnio gundymus. Malda ir pasninkas yra geriausias vaistas nuo velnio nuodų.

 10. Naujosios Sandoros, Kristaus kunigai privalo užstoti skriaudžiamus, persekiojamus, niekinamus brolius ir seseris, o tuo pačiu saugotis fariziejų ir raštų aiškintojų raugo…

 11. kai br. Vaineiki sudoroti, ta buvo greiti, o kai jezuitas kapelionas knisa smegenis jaunimui, tai skubeti nesiruosiama… Ei, atsibuskite, ganytojai! Jusu avys baigia issibegioti! Darykite ka nors, nes tauta stebi ir nesupranta tokio delsimo.

 12. Manau, kad verta paklausyt paskaitą. Kad žinotume, su kuo susiduriame, kad neužteks tik peticijas pasirašinėt..Nes ai mūsų paąių „mokyti“ vaikai ims mus „nugalėti“ tokių paskaitininkų pasiklausę, smagu nebus. Ačiū Laikmečiui už galimybę

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis