Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų bendradarbiai aptarė nuveiktus darbus

Birželio 8 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje su sielovados centrų vadovais bei darbuotojais Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aptarė besibaigiantį darbų sezoną, svarstė esamus ir būsimus sielovados prioritetus. Susitikime taip pat dalyvavo arkivyskupo generalvikaras vyskupas Saulius Bužauskas, arkivyskupijos ekonomas Kęstutis Patašius, arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Susitikimo tema buvo esama sielovados situacija šiandien ir žvilgsnis į 2023 m. rudens – 2024 m. pavasario sezoną. O susitikimo moto – eilutė iš Antrojo laiško korintiečiams „Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis“ (2 Kor, 13, 11).

Pagal apaštalo Pauliaus padrąsinimus – džiaukitės, guoskitės, tobulinkitės – pagrindinių kurijos institucijų – Carito, Katechetikos, Jaunimo bei Šeimos centrų, Jono Pauliaus II piligrimų centro, Akademinės bei Pašaukimų sielovados, VšĮ Šiluvos piligrimų centro  – vadovai apmąstė ir pristatė savo veiklą, dalijosi bendradarbiavo patirtimis.

Katechetikos centras toliau rūpinasi katechetų įgalinimu parapijose, jų kompetencijomis, bendruomeniškumu. Šių metų naujovė – katecheto siuntimo į parapijas įgyvendinimas. Sunkumų kelia pačių katechetų įsitraukimas. Ateities planai – katechetų ugdymo programa, katechezės arkivyskupijoje gairės, LGBTQ asmenų poreikiai katechezėje. Tikybos mokytojai rengiasi darbui su atnaujinta mokymo programa (pamokų planai, priemonės). Vienas iš artimiausių prioritetų – tarnystės motyvacijos stiprinimas.

Jaunimo lyderių įgalinimas parapijose išlieka Jaunimo centro prioritetu. Siekiama glaudesnio bendradarbiavimo su Katechetikos centru, katechetais, parapijų kunigais bei jaunimo vadovais. Jaunimo centro komanda džiaugiasi žinia, jog kartu su Jono Pauliaus II piligrimų centru pavyko suburti arkivyskupijos jaunimo grupę kelionei į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje šią vasarą.

Caritas tęsia bendradarbių įdarbinimą dekanatuose (įgyvendinta Raseinių, Ukmergės, Kėdainių, Jurbarko dekanatuose), jaunimo įsitraukimo į Carito tarnystę skatinimą, Carito tapatybės paieškas parapijose. Kokybiniai pokyčiai nelengvi. Norima įtraukti daugiau geros valios žmonių į Carito tarnystes pačiose parapijų bendruomenėse. Vienas iš specialiųjų Carito projektų – Humanitarinės pagalbos ukrainiečiams skyrius, stiprėjantis bendradarbiaujant su SADM bei savivaldybėmis (Kauno, Kėdainių).

Šeimos centras darbuojasi trimis kryptimis: sužadėtinių rengimas, šeimos sielovados pagalba parapijai, pagalbos šeimoms programos. Džiugina geri sužadėtinių atsiliepimai po kursų. Ne visi sužadėtiniai lieka bendruomenėse, nes dalis jų rengiasi ne savo parapijose. Visuose dekanatuose veikia Šeimos centrai. Bendradarbiaujama su parapijų klebonais ieškant tinkamų žmonių šeimų sielovadai. Siekiama, kad šeimų programos pasiektų kuo daugiau parapijų.

Jono Pauliaus II piligrimų centre taip pat siekiama, kad piligrimystės kaip sielovados pasiūlymai tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (Roma, Šventoji Žemė, Fatima) pasiektų ir būtų priimti parapijų bendruomenėse. Bendradarbiavimas vyksta taip pat su Katechetikos, Jaunimo centrais, Šiluvos piligrimų centru.

Šiluvos piligrimų centras rūpinasi atvykstančiais piligrimais, jų priėmimo organizavimu. Naujais bendradarbiais papildyta centro komanda. Bendradarbiaujama su Jono Pauliaus II namais, siekiama tolygaus užimtumo; tam kuriamos iniciatyvos, rengiami projektai. Siekiama glaudžiau bendradarbiauti su arkivyskupijos institucijomis, Raseinių muziejumi.

Akademinė sielovada rengia programas universitetų bendruomenėms. Siekiama studijų metų pradžioje pritraukti naujus studentus. Planuojant veiklas norima įtraukti pačias bendruomenes ir tokiu būdu labiau atliepti jų poreikius. Veiklos sklaidai pasitelkiamos įvairios komunikacijos priemonės. Norima daugiau dėmesio skirti asmeniniam pakvietimui. Glaudžiai bendradarbiaujama su Pašaukimų sielovados komanda.

Pašaukimų sielovada vyksta bendradarbiaujant ir su kitais (Jaunimo, Katechetikos) centrais. Siekiama, kad jaunimo sielovada vis labiau būtų „pašaukiminė“: ugdyti jaunų žmonių supratimą rinktis ne tik profesiją, bet ir atsiliepti į Dievo kvietimą savo gyvenimui. Be kitų, iniciatyvų, ir šiemet jaunimas kviečiamas į keliaujančią pašaukimų stovyklą (keliaujant į Agluoną).

Šio susitikimo proga kurijos koplyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios dėkojant Dievui už pagalbą vieni kitiems, bendros tarnystės džiaugsmą. Arkivyskupas Kęstutis pakvietė vėliau sielovados bendradarbius drauge papietauti. 

Į kitą posėdį kurijoje pagrindiniai arkivyskupo pagalbininkai įvairiose sielovados srityse rinksis jau vasarai baigiantis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

8 KOMENTARAI

  1. Prisimenu kaip nualpo vienoje Vilniaus baznycioje jaunoji pamaciusi Buzauska, tada jis pavadavo Doveika, ji issigando pagalvojusi, kad tai banditas. Nemateko tiko.

  2. Vitulskis ramus kaip belgas. Galimai susidėjo į kišenę kelias šimtines su 5 nuliais per katedros restauracijos projekto įgyvendinimą dabar ruošia didelį Antano bažnyčios remonto projekto įsisavynimo darbus per kuriuos galimai įkris dar kelios šimtinės su 5 nuliais. Galimai antra tiek įkrenta Valdovo kišenėn. Kaunas klesti. Projektai vystomi. Bažnyčios atremontuojamos kotedžai sėkmingai statomi bitkoinai ir kitos biržos neša pinigą. A tep Jėvalai, buvęs Generalini ir kiti Kauno ŠULAI? Linksmi ir naudingi metai ėjo katedroje. Dabar Antanas jungiamas į biznį. Generalinis Efka savas bachūras patikimas ir naudingas daro kešą ir Valdovui padalina. Lafa gyvenimas babkės bobos ir balta. Jėga 3 B. Malačius šitas didis Kauno dvaro KUNIGAS.

  3. Susirinko tarpusavio adoratoriu būrelis aplink karalių, vieni kitus pagarbino, paslovino, pasiryskino rožinius akinius, kad viskas tobula ir vėl pirmyn. O realybeje pasaukimu nulis, seminarija uždaryta, jauni žmonės nelanko bažnyčios. Tai parodo ant kiek vyskupija serga, kad joje niekas neveikia ir neneša jokių vaisių, kad yra visiškas sh……

  4. Juda Raseiniai, Jurbarkas, Kėdainiai, Šiluva, Šančiai, Šilainiai, Raudondvaris. Kitkas smulkios žuvelės pamaišyti, įspūdžio sudarymui.

  5. Kauną grįžta iš Kazachstano kažkada iš Lietuvos išėstas Kunigas Kastytis Šulčius – ir grįžta į Gerojo Ganytojo bažnyčią klebonu, Grabauskas iš jos- į Kazachstaną į misijas.Pranciškonas Sauliuks Belickas į Panevėžio Trejybės bažnyčią vikaru , į jo vietą naujas Pranciškonas.Tikslios naujienos, rytoj išgirsite.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte