Kauno arkivyskupas emeritas L. Virbalas įvertino br. P. Vaineikio žygį prie Seimo

AUTORIUSLAIKMETIS

Brolis Paulius Vaineikis OFM birželio 15 d. norinčiuosius kvietė kartu prisijungti prie maldos akcijos – žygio aplink Seima su Švč. Sakramentu. Savo feisbuko paskyroje jis pavadino akciją „žygiu aplink Lietuvišką Seimą – Jerichą (Jozuės 6,1-27)“. Brolio akciją parėmė įvairios krikščioniškos bendruomenės ir visuomeninės organizacijos. Ši akcija susilaukė ir žiniasklaidos ir socialinių tinklų vartotojų dėmesio – žmonės dalinosi vaizdo įrašais iš eitynių prie Seimo. Žygis susilaukė ir Bažnyčios hierarcho, Kauno arkivyskupo emerito Liongino Virbalo vertinimo socialiniame tinkle.

L. Virbalas, nors paprastai vengia komentuoti visuomeninius įvykius, ypač susijusius su politika, šį kartą savo feisbuko paskyroje išreiškė savo pastebėjimus apie prie Seimo vykusią akciją.

Pažymėjęs, kad „kartais negalima nutylėti“, arkivyskupas savo įraše išdėstė „porą pastebėjimų“. Pirmiausia jis pabrėžė akcijos ir mitingo dalyvių ir jų nuomonių įvairovę: „Akivaizdu, kad didžioji dalis Lietuvos piliečių mano, kad šeima kyla iš vyro ir moters santuokos. Aktyviausiai tai išsakantys ir atskiruose renginiuose dalyvaujantys žmonės gali būti labai įvairūs: vieni kultūringi, kiti užgauliojantys, kai kurie argumentuotai išsakantys savo nuomonę, kiti tik skanduojantys šūkius, dalis nuoširdžiai gina savo įsitikinimus ir pažiūras, o kai kurie gal bando pasinaudoti proga savo tikslams. Visus juos apibendrintai vadinti žeminančiais ir įžeidžiančiais žodžiais, matant tik blogiausius pavyzdžius – reiškia užgauti daugelį Lietuvos žmonių, kurie nesijungdami į tokius renginius palaiko šią šeimos sampratą“.

Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas šypsosi
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas / Kauno arkivyskupijos nuotr.

Čia pat pridūrė kalbėjimosi tarp skirtingų žmonių grupių svarbą: „Negalima tiesiog jų nepaisyti, neišklausyti ar išbraukti iš viešojo dialogo. Susitaikymas ir bendra pozicija prieinama ne ignoruojant vieni kitus, o kalbantis. Tai rodo net tokie dramatiški pavyzdžiai kaip taikos Šiaurės Airijoje procesas“.

Tačiau arkivyskupas išreiškė nuostabą Eucharistijos panaudojimą maldos žygyje: „Nustebino, kaip Eucharistija buvo panaudota žygyje prie Seimo, t. y. su Švč. Sakramentu einama aplink jį, kaip kokią priešų tvirtovę. Eucharistija – tai pats Kristus, kuris priėmė savo mirti ant kryžiaus ir nesinaudojo dieviška galia „pastatyti į vietą“ veidmainių fariziejų, korumpuotų vyriausiojo kunigo šalininkų, okupantų romėnų ir kitų“.

„Ką reiškia procesijos aplink Seimą dalyvių komentarai, kad jie ėjo lyg Jozuė aplink Jerichą? Biblija pasakoja, kad Jozuės vadovaujami izraelitai žygiavo aplink miestą, kol galiausiai pučiant trimitams ir garsiai sušukus išgriuvo miesto sienos ir jie įsiveržė į vidų. Jeriche buvo jų priešai, kuriuos be gailesčio išžudė ir viską sunaikino bei sudegino (plg. Joz 6, 20–24)“, – priminė Šventojo Rašto eilutes ir jų interpretaciją L. Virbalas.

„Kaip katalikas nieko nenoriu ir negaliu laikyti sunaikinimui skirtu priešu. Tuo labiau visuomenės išrinkto Seimo. Krikščionio siekis – nugalėti pikta gerumu, kaip sakė apaštalas Paulius, o ne sunaikinti pikta darantį. Nieko nepasieksime jau iš anksto radikaliai susipriešindami vieni su kitais“, – savo sekėjams aiškino arkivyskupas emeritas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

57 KOMENTARAI

 1. Leiskite patikslinti – iš ten vykusios maldos žodžių „kad Viešpats sugriautų genderizmo, neapykantos sienas“ matome, kad niekas nesiekė sugriauti LR Seimo pastato sienų.

  • Tai ačiū Dievui, kad brolis nepūtė trimitų (tikriausiai nenorėjo sunaikinti 🙂
   Bet ar ne šis yra lemiamas momentas, kai visų rinktas Seimas tampa blogio irštva??
   Tik Švenčiausiuoju krauju begalime tikėti ir melsti matydami, kaip įžūliai griaunama valstybė, begėdiškai prisidengiant mokslu ir demokratija. Tai laisvės karikatūra. Didžiuojuosi tyra brolio Vaineikio širdimi ir blaiviu protu! Tikra drąsa ir TIKĖJIMU! Visi paprasti žmonės laukia, kada kunigai išdrįs pasakyti savo žodį…

   • Labai teisingi žodžiai. Atėjo laikas veikti, o ne po krūmu sedėti, kai Lietuva yra ciniškiausiai griaunama. O gerb. VIrbalui priminsiu, kad jei po krūmu sedėtume, tai ir nepriklausomybės neturėtume

 2. Ar taip siūloma nuolankiai susitaikyti su visais seime gimstančiais velniškai „genialiais“ nuosprendžiais prieš Dievo nustatytą tvarką? O kaip žodžiai: „Kas ne su Manimi, tas prieš Mane“?

 3. Puikus pasisakymas. Tikslus, taiklus ir TAIKUS. Tikra tiesa apie tarpusavio susikalbėjimo reikalą ir tikra tiesa apie maldą. Man, kaip praktikuojančiai katalikei nepatinka Eucharistijos naudojimas tokiai akcijai…Man tai yra Eucharistijo menkinimas, didelis populizmas ir raginimas Dievui greit ką nors padaryt….Greit greit greit…Ne taip dalyklai vyksta, Tikėjimas išmūsų prašo kantrybės ir daug daug Meilės… Užuot laksčius su Eucharistija, reikėtų kantriai nuolankiai dirbti su žmonėmis, judinti juos, burti konkretiems darbams

   • o kuo tavo trigrašis geresnis už mano? Ar kitų čia rašiusiųjų? Jei jau negalima pasakyti savo nuomonės, kad neatsirastų koks kvailas atsakymas – kuo tai kvep? Tuo pačiu, kuom dabartinę valdžią kaltinat!

    Ir dar pridėsiu. Čia viens komantatorius aiškina, kad Jėzų arčiau seimūnų prinešė. Manau, tam žmogui reiktų bent Evangeliją pasiskaitinėt, kad sužinotų, KAIP Jėzus ateina į žmonių širdis

   • Geda anonimui, lionginas viskuo aprupintas pamyletas, nereikia niekuom rupintis, kelnes ir tas islygina ir pietus paruosia trusikus isplauna, nezino kaip gyvena eilinis uzguitas parapijos su lauko isviete kunigas.

 4. Labiau vertinu vyskupą Joną Kaunecką ir kardinolą Sigitą Tamkevičių. Na, o emeritas vysk. L. Virbalas tegu sau ir toliau važinėjasi po piligrimines keliones. Manau jam nerūpi eilinis žmogus.

 5. Priminkite man – ka tie izraelitai nesdavosi karo zygiuose, i pazadetaja zeme? Ar ne Sandoros skrynia? Kodel Kristaus kunas netinka kovoti pries blogio apraiskas? Sorry – nieko nenoriu izeisti – tik klausiu kitu nuomones.

 6. Kiek žinau, tai yra viena iš katalikų tradicijų – procesijos per miestą su mostrancija. O sekuliarus pasaulis to nenori – jis nori, kad mes sėdėtume užsidarę bažnyčiose ir viešai nesireikštume.
  Nes jeigu mes nieko nedarysime, greitai mus jau greitai privers melstis:
  „Globėjau numeris „1“ mūsų, kuris esis danguje…“ Nes žodis „Tėvas“ įžeis kokį nors LGBT+-‘są ir „kurstys nesantaiką“.

 7. hierarchai ir ganytojai kaip taisyklė „drungni“. Na, kaip tokiais pasitikėti? kaip gerbti?
  Viltinga išimtis – vysk. emeritas Kauneckas, dar Tamkevičius (su išlygom), dar vienas kitas doras, drąsus ir garbingas kunigas, kaip antai: Grigas, Valkauskas, dar vienas kitas….

 8. Nemėgsta vyskupai nedrungnų kunigų. Dirbančių, mylinčių žmones. Bet su stuburu. Su savo nuomone. Vyskupai mėgsta padlaižius, pletkininkus. Vyskupe, ar negėda dėl daugumos Kauno klebonų elgesio ir gyvenimo būdo? Nenori pakomentuoti? Jau vien ką pasako bardakas Šančių parapijoj. Koks kunigų susiskaldymas. Klebonų mobingas vikarams. Gobšumas ir paleistuvavimas dažnoje klebonijoje. Ar ne ant dugno dauguma Kauno dvasiškių?

 9. Kalbama apie katedros klebono kelione i Roma su moterimi. Kas cia per kalbos. Ar galite ivertinti. Ar gali buti, kad klebonas Vitulskis i Romos Lietuviu Kolegijos svente skrido maloniai pailseti su jam ipatinga moterimi? O taip galima? Ar cia smeistas? Parakykit Arkivyskupe.

 10. Kad ne kas su kuo gyvena ar skrenda, bet kodėl taip nutinka. Kodėl jaunas kunigas pasuka klystkeliais. Manau, kad popiežius Pranciškus ir nori 2023 m spalio mėnesį spręsti visus šiuos klausimu. Tad reikia įsitraukti į keliamų klausimų permąstymą ir būti aktyviais Sinodo parengiamųjų etapų atidų įsiklausymą ir tapti Dievo tautos balsu.

 11. Vyskupas Lionginas nieko geresnio nė neįžvelgė. O aš šią akciją laikau labai ir labai reikalinga, kuri prasidėjo Vingio parke gegužės 15 d., kai kun. Arnoldas Valkauskas pakvietė Jėzų į mūsų tarpą, o čia kun. Paulius Vaineikis, nešė Jėzų parlamentarams, kad Jėzus ateitų ir į jų kietas širdis. Manau, kad tai labai ir labai reikšmingas poelgis.

 12. O ką reiškia, kai Jėzus ateina į mūsų širdį? Žinokite, mes tampame savimi, tokie kokie esame, t.y. be „kaukių“. Taigi, ar ne toks pasirodė dulkys, pavilionis, piš. Kvieskime ir dar kartą kvieskime Jėzų, nes tik Jis gali mums padėti. Tais laikais, priešus reikėjo negailestingai išžudyti, na o dabar, kai turime Jėzų, tai su Jo pagalba, taikiai galime priešus paklupdyti ant kelių. Filosofė Nida Vasiliauskaitė įžvelgia psichotropinių vaistų žalą, na, o aš Jums sakau, kad tai Šventoji Dvasia nuima kaukes.

 13. Tanzanijos prezidentas (pabandžius testus ant ožkų ir papajų ir pamačius, kad net papajos „serga“ korona), pasakė, kad visa šita kovidoafera yra satanistų darbas, o piktoji dvasia negali gyventi Kristaus kūne, tad turime būti Bažnyčia – Kristaus Kūnu, – kitos išeities nėra. Ir jis pakvietė visą savo šalį dviejų dienų maldai ir pasninkui. Gana greitai po to jis neaiškiomis aplinkybėmis mirė. Visa tauta jo taip gedėjo – tėveliu vadino, kūrė atsisveikinimui giesmes, jį vežant moterys klojo savo skaras… O pas mus? Viskas tiek atvirkščiai, kad neverta pradėti rašyti. Vengrai uždraudžia LGBT propagandą paaugliams, o pas mus? Stambulas atsisako Stambulo konvencijos, o pas mus? Rumunai, lenkai susigrąžina Norvegijoje pagrobtus savo piliečių vaikus, o pas mus? Kiek gali būti tų ATVIRKŠČIAI? Žygimantas Povilionis prisipažįsta darąs perversmus kitose tautose – ir nieko? Armonaitė prisipažįsta vartojanti – ir nieko. Te liejasi narkotikai laisvai, teliejasi tvirkinanti propaganda laisvai… O jie tūsinsis atvirai demonstruodami satanistinius ženklus. O mes toliau tikėkim jais, garbstykim juos, apsimeskim, kad juos patys išrinkom… Ane? O gal vis dėlto nekvaili yra tie, kurie supranta, kad tik Jėzus gali sugriauti sienas. Ne Seimo, o seimūnų galvas apraizgiusias piktojo sienas….

 14. Kad taip kiekvienas, kas vakarą sukalbėtų už Lietuvą, už šeimas, po vieną Tėve mūsų, Sveika Mariją, Garbė Dievui Tėvui …., Tikėjimo išpažinimą. Būtų labai ir labai geras poelgis.

 15. Kokį autoritetą turi pabėgęs ir dar savęs neatradęs vyskupas? Jokio. Priešingai nei brolis Paulius. Užtenka drungnų ir migdančių vyskupų. Pirmyn broli Pauliau!

 16. nei taip nei ne – ot sitas ordinas isties turi dideliu vidiniu bedu – tik pajudink ir pritarimas gejams padideja – pirma sostines, o po to palaikymas laisves partijai pleciasi i tolesnius veikimo laukus…pritilo visos sventos veiklos …taip buvo su vysk. Virbalu – gi juk jie visi isvien uz tuos pacius dalykelius

 17. kad Dievas atima protą iš tų, kuriuos nori nubausti. Arba, „kai pabandai, nebegali susilaikyti“, taip atsitiko su kai kuriais dvasininkais, kurie pasuko klystkeliais, nuodėmė neleidžia matyti TIESOS.

 18. o va ziurek, kur deretu vyskupui buti, saugoti ir ginti kunigystes autoriteta, viesinti kankinystes atvejus pvz., – Budavones sv. Misiose, tai vyskupelio nera…o uzstoti neaiskius pasimetusius ‘pasivienuoliavusius“ saviskius – skubos tvarka rasinejama

 19. Šiandien, br. Paulius koncelebravo Šv. Mišias Gailestingumo Šventovėje. Iš celebravusio kunigo pamokslo supratau (per palyginimą), kad br. Pauliui uždrausta celebruoti Šv. Mišias. Ar tai tik Vilniuje, ar ir kitur?

 20. kiek teko dalyvauti JE Virbalo misiose VLN (Kazimiero baznycioje jis dar nebuvo vyskupas), visada apturedavau jausma,, kad sis zmogus ne savo vietoje. Viskas – „plastmase“, netikra, valdiska“… Niekada jo homiljos dvasios nepakyledavo. Gal cia tik man…. Tiek to,

  Dar labai didelis klausimas, kodel toks jaunas vyskupas paskubejo i emeritus? Ar nebus cia prisidejes Papa. kuris smerkia homo ir kitokius nukrypimus?
  Artimiausia sekmadienieni eisiu ispazinties… Atleiskite, jei ka pasakiau neteisingai.

  • Kad Jūs jau atlikote išpažintį ir kur kas reikšmingesnę. Visi mes esame patepti kunigais, pranašais ir karaliais, tad dėkoju už širdies atvirumą. Na, o jeigu JE nežada įsiklausyti, tai yra jau jo laisvavalia rinktis.

 21. Gerb. Vyskupo nuomone apie br. Vaineikį niekam neįdomi. Pasilaikykite, vyskupe, savo nuomone sau. Ir tyliai :))))) Praleidote progą apginti bažnyčią. Tai dabar ją gina br. Vaineikis, o Jūs sedekite tyliai prie baltos staltiesės, švarus ir atvėsęs.

  Tokius drungnus Viespats savo laiku isspjaus. Ruoskites „suoliui“ :))))

 22. Malda buvo pačiu laiku ir tokia kokia turėjo būti. Šventosios Dvasios vedimo br Pauliui! Šv. Jonai Krikštytojau, melski už mus.

 23. Sugriškime pas Viešpatį ir atiduokime Jam Garbę !!! Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje,žemėje ir po žeme ir ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: ,, Jėzus Kristus yra Viešpats! “ Rom 2, 9-11.

 24. Turime gerą ganytoją metropolitą Kęstutį Kėvalą, kuris mus savo charizma sugeba mus sujungti ir net jungia su mūsų Prezidentu. Turime ir gerą kun. br. Paulių Vaineikį, per kurį Dievas nusprendė pažadinti primigusią tautą ir parodė teisingą kryptį iš melo. Turime labai gerą kunigą egzorcistą Arnoldą Valkauską, kuris sugebėjo mus pakviesti maldai pasikviečiant Jėzų į savo širdį, šeimą ir visą tautą. Turime nuostabų kunigą disidentą Robertą Grigą, kuris sugebėjo prabilti į mūsų protą ir budi, kad nenuklystume. Myli Lietuvą Dievas, nes mus globoja Jo motina Marija.

 25. Įvertinau tik tada, kai šiandien pamačiau visą šios akcijos įrašą per YouTube „Komentaras TV“. Pritrenkiantis istorinis įvykis. Manau, kad visas pasaulis turi tai pamatyti šį reportažą, dalinkitės. Ačiū br. Pauliui Vaineikiui.

   • Aš ir sakau, kad tai istorinis įvykis, nes malda velnius iš proto pavarė. Ne vienam tau, bet ir išrinktiesiems nusišnekėjimas tapo įprastu reiškiniu.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis